Dinamani - தினம் ஒரு தேவாரம் - http://www.dinamani.com/specials/Thinam-oru-thavaram/ http://www.dinamani.com/ RSS Feed from Dinamani en-us Copyright 2016 Dinamani. All rights reserved. 2880566 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, March 17, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 6:

    மறை கலந்த ஒலி பாடலோடு ஆடலர் ஆகி மழு ஏந்தி
    இறை கலந்த வெள்வளை சோர என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
    கறை கலந்த கடியார் பொழில் நீடு உயர் சோலைக் கதிர் சிந்தப்
    பிறை கலந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மன் இவன் அன்றே

விளக்கம்:

இறை=முன்கை, மணிக்கட்டு;: சோர=ஒவ்வொன்றாக கழன்று விழ; கறை=இருள்; கடி= நறுமணம்; இன்=நல்ல தரம் வாய்ந்த. செழித்து வளர்ந்த சோலைகளில் மரங்கள் நெருங்கி அடர்த்து காணப்படுவதால் அவைகளை ஊடுருவிக் கொண்டு சூரியன் மற்றும் சந்திரனின்  வெளிச்சம் செல்ல முடியாமல் இருண்டு காணப்படுகின்றன என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் இருள் நிறைந்த சோலைகள் என்று கூறுகின்றார்.   

பொழிப்புரை:

தான் ஓதும் வேத ஒலிகள் காற்றினில் கலக்கும் வண்ணம் உரத்த குரலில் வேதங்கள் பாடியவாறும் நடனம் ஆடியவாரும் இருக்கும் பெருமான் தனது கையில் மழு ஏந்தியவராக உள்ளார். அவர் பால் தீவிரமான காதல் கொண்டிருந்த நான் அவரை அடைய முடியாத ஏக்கத்தினால் எனது உடல் மெலிய எனது முன்கைகளில் அணிந்திருந்த தரம் வாய்ந்த வெண் முத்து வளையல்கள். நழுவி விழுகின்றன. இவ்வாறு எனது வளையல்களையும் உள்ளத்தினையும் கவர்ந்த கள்வராக அவர் விளங்குகின்றார். சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள் ஊடுருவாத வண்ணம் செழித்து நெருங்கி வளர்ந்துள்ள நறுமணம் மிகுந்து இருளுடன் காணப்படும் சோலைகளில் தனது கதிர்கள் சிந்தும் வண்ணம் பிறைச் சந்திரன் உலாவும் சோலைகள் நிறைந்த பிரமாபுரம் என்று அழைக்கப்படும் சீர்காழி தலத்தில் எனது உள்ளத்தினைக் கவர்ந்த கள்வன் உறைகின்றான். 

Audio

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/17/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-6-2880566.html
2880565 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, March 14, 2018 09:38 PM +0530
பாடல் 5:

    
ஒருமை பெண்மை உடையன் சடையன் விடை
                    ஊரும் இவன் என்ன
    அருமையாக உரை செய்ய அமர்ந்து எனது
                    உள்ளம் கவர் கள்வன்
    கருமை பெற்ற கடல் கொள்ள மிதந்ததோர்

                     காலம் இது என்னப் 
    பெருமை பெற்ற பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மன்
                     இவன் அன்றே

விளக்கம்:

ஒருமை என்ற சொல்லினை பெண்மை மற்றும் சடையன் ஆகிய இரண்டு சொற்களுடன்  சேர்த்து பொருள் கொள்ள வேண்டும். ஒருமை=ஒரு புறம்; தனது உடலின் ஒரு பக்கத்தில் உமையன்னையை ஏற்றுக்கொண்டு காணப் படுவதால், அவரது திருமுடியில் ஒரு பாகம் சடையும் மற்றொரு பக்கத்தில் குழலும் காணப்படும் தோற்றம் இங்கே, பெருமை ஒருமை பெண்மை உடையன் சடையன் என்ற தொடர் மூலம் உணர்த்தப் படுகின்றது. தனது இயல்பினில் நீர் வண்ணமற்றது; எனினும் கரையிலிருந்து கடலினைக் காணும் நமக்கு, அருகினில் நீலநிறத்துடனும் தொலைவில் கருமை நிறம் பெற்று இருப்பதாகவும் தோன்றுகின்றது. கருமை என்பது கடலின் இயல்பான நிறம் அன்று, அது ஒரு தோற்றமே என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் கருமை பெற்ற கடல் என்று இங்கே கூறுகின்றார். 

இந்த பாடலும் அகத்துறை வகையைச் சார்ந்த பாடலாகும். பெருமான் தனது உள்ளத்தைக் கவர்ந்ததாக பதிகத்தின் முதல் பத்து பாடல்களில் கூறும் திருஞானசம்பந்தர் இந்த பாடலில் பெருமான் தனது உள்ளத்தினை எவ்வாறு கவர்ந்தார் என்று கூறுகின்றார். தனது தோழிகள் பெண்மைக்கு இரங்கி தனது மனைவியை ஒரு பாகத்தில் வைத்துக் கொண்டவன் என்றும் பலவாறு பெருமானைப் புகழ்ந்து பேசவே, அவர்களது பேச்சினைக் கேட்ட தானும் பெருமான் பால் காதல் கொண்டு, அவனது திருவுருவத்தை எப்போதும் தனது மனதினில் நினைத்து சுமந்தவாறு, தனது உள்ளத்தை அவனிடம் இழந்ததாக சம்பந்த நாயகி இங்கே கூறுகின்றாள்.

மேலே குறிப்பிட்ட சம்பந்த நாயகியின் கூற்று நமக்கு அப்பர் பிரான் சீர்காழி தலத்தின் மீது அருளிய மாது இயன்று என்று தொடங்கும் பதிகத்தினை (5.45) நினைவூட்டுகின்றது. தோணிபுரம் என்பது சீர்காழி தலத்தின் பன்னிரண்டு பெயர்களில் ஒன்று. அப்பர் பிரானின் இந்த பதிகத்து பாடல்கள் தாயின் கூற்றாகவும் தலைவியின் கூற்றாகவும் உள்ள பாடல்களைக் கொண்டதாகும். பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் வைத்துக் கொண்டு இருப்பவன் என்றும், கங்கையைத் தனது சடையில் மறைத்துக் கொண்டவன் என்றும் பெருமானை குறிப்பிட்டு அவனது உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் தனது பெண் இருக்கின்றாளே என்று கவலைப்பட்ட தாய், பேய்களைத் தனது உறவாகவும் உண்ணும் கலன் மண்டையோடாகவும் உறைவிடம் சுடுகாடாகவும், உடலின் ஒரு பாகமாக ஒரு பெண்ணையும் கொண்டுள்ள இறைவன் பால் எந்த தன்மையைக் கண்டு எனது பெண் காதல் கொண்டுள்ளாள் என்று வியக்கின்றாள்(பாடல். 5.45.8).

    உறவு பேய்க்கணம் உண்பது வெண்தலை
    உறைவது ஈமம் உடலிலோர் பெண்கொடி
    துறைகள் ஆர் கடல் தோணிபுரத்துறை
    இறைவனார்க்கு இவள் என் கண்டு அன்பாவதே

அதற்கு தலைவி பதில் கூறும் முகமாக அமைந்துள்ள பாடலும் (5.45.9) இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. மேக யானை என்பது எதுகை கருதி மாக யானை என்று திரிந்துள்ளது. மாக யானை=மேகத்தைப் போன்று கரிய நிறம் உடைய யானை: மருப்பு=கொம்பு, இங்கே யானையின் தந்தம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். தான் மட்டுமல்ல, தனது தோழியர் பலரும் சிவபெருமான் மீது தீராத  காதல் கொண்டுள்ளதாக அப்பர் நாயகி கூறுகின்றாள். சம்பந்தர் இந்த பதிகத்தின் பாடலில் கூறுவது போன்று, அப்பர் நாயகியும் தனது  தோழிகளை பின்பற்றிச் சென்று இறைவனிடம் தனது பறி கொடுத்ததாக கூறுகின்றாள்'

    மாக யானை மருப்பேர் முலையினர்
    போக யானும் அவள் புக்கதே புகத்
    தோகை சேர் தரு தோணிபுரவர்க்கே
    ஆக யானும் அவர்க்கு இனி ஆகதே 

உரை செய்ய அமர்ந்து என்ற தொடருக்கு, பெருமான் தனது மனதினில் அமர்ந்து கொண்டு தான் அவனைப் பாடுமாறு செய்தார் என்று சம்பந்தர் கூறுவதாக சிலர் பொருள் கொள்கின்றனர். இந்த விளக்கமும் பொருத்தமாக உள்ளது. வடமொழி வேதங்களை தனது வாயினால் மொழிந்த பெருமான், தமிழ்வேதம் எனப்படும் தேவார திருவாசகப் பதிகங்களை நால்வர் பெருமானார்கள் பாடுமாறு செய்தமையால் திருமுறைகள் தமிழ் வேதம் என்று கருதப்படுவது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. இத்தகைய விளக்கம் நமக்கு எனது உரை தனது உரையாக என்று இலம்பையங்கோட்டூர் தலத்து பதிகத்து பாடல்களில் திருஞானசம்பந்தர் கூறுவதை நமது நினைவுக்கு கொண்டு வருகின்றது. 

இலம்பையங்கோட்டூர் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தில், ஞான சம்பந்தர், எனது உரை தனது உரையாக என்ற தொடரினை பதிகத்தின் (1.76) முதல் பத்து பாடல்களிலும் அடக்கி, சிவபெருமானின் உரை தான் தனது வாய்மொழியாக தேவாரப் பாடல்களாக வந்தன என்ற உண்மையை சம்பந்தர் நமக்கு உணர்த்துகின்றார். இந்த பதிகம் அகத்துறை கருத்தினை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இந்த பதிகத்தின் முதல் பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. தனது உரையினை எனது உரைகளாக வெளிப்படுத்தி அருளியவன் என்று சிவபெருமானை இந்த பாடலில் ஞானசம்பந்தர் குறிப்பிடுகின்றார்.  

    மலையினார் பருப்பதம் துருத்தி மாற்பேறு மாசிலாச் சீர்
                 மறைக்காடு நெய்த்தானம்
    நிலையினான் எனது உரை தனது உரையாக நீறு அணிந்து ஏறு
                 உகந்து ஏறிய  நிமலன்
    கலையினார் மடப்பிணை துணையொடும் துயில கானல்
                 அம் பெடை புல்கிக்  கணமயில் ஆலும்
    இலையினார் பைம்பொழில் இலம்பையங்கோட்டூர் இருக்கையாப்
                  பேணி என் எழில் கொள்வது இயல்பே  

திருஞான சம்பந்தப் பெருமானை மட்டுமா பெருமான் பாட வைத்தார், அப்பர் பிரான் சுந்தரர் மற்றும் மணிவாசகர் ஆகியோரையும் தனது பண்புகளையும் பெருமையையும் பாடி உலகுக்கு உணர்த்துமாறு செய்தவர் பெருமான் தானே. இந்த செய்தியை அவர்கள் மூவரும் பதிவு செய்துள்ள சில பாடல்கள் நாம் இங்கே காணலாம். தன்னைப் பல நாட்கள் தொடர்ந்து தேவாரப் பதிகங்கள் பாட வைத்தவன் சிவபெருமான் தான் என்பதை புள்ளிருக்கு வேளூர் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்து பாடலில் (6.54.3) அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார். அண்ணித்தல்=தித்தித்தல்; புத்தேள்=கடவுள், தேவர்கள்; பாடப் பயில்வித்தானை=பாடக் கற்றுக் கொடுத்தவன் என்றும் தொடர்ந்து பாடவைத்தவன் என்றும் இரண்டு விதமாக பொருள் கொள்ளலாம். தீங்கரும்பு=இனிமையான கரும்பு;
    

பத்திமையால் பணிந்து அடியேன் தன்னைப் பன்னாள் பாமாலை
                   பாடப்  பயில்வித்தானை
 எத்தேவும் ஏத்தும் இறைவன் தன்னை எம்மானை என்னுள்ளத்து
                   உள்ளே ஊறும் 
அத்தேனை அமுதத்தை ஆவின் பாலை அன்னிக்கும் தீங்கரும்பை
                   அரனை ஆதிப்
புத்தேளைப் புள்ளிருக்குவேளூரானைப் போற்றாதே ஆற்ற
                    நாள் போக்கினேனே

அபயம் என்று சரணடைந்த தனது சூலை நோயினைத் தீர்த்து ஏற்றுக்கொண்டதும் அல்லாமல், தன்னிடம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதை முதுகுன்றம் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் (668) ஒரு பாடலில் அப்பர் பிரான், தன்னை பாமாலை பாட பயில்வித்தவன் சிவபெருமான் என்று கூறுகின்றார். எவராலும் தீர்க்கமுடியாத சூலை நோயினைக் கொடுத்து திருவதிகைக்கு வரவழைத்து அப்பர் பிரானின் வாழ்வில் ஒரு திருப்பு முனையை அமைத்துக் கொடுத்து, அவரை தேவாரப் பதிகங்கள் பாடச் செய்தவர் பெருமான் தானே. எத்திசையும் வானவர்கள் தொழநின்றான்=வானவர்கள் தங்களுக்கு இட்ட கட்டளையின் படி, வெவ்வேறு இடத்தில் இருந்தவாறு தங்களது தொழில்களைச் செய்தவாறு இருப்பார்கள். அவ்வாறு வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தவாறே, இறைவனைத் தொழும் நிலை, எத்திசையும் வானவர்கள் தொழ நின்றான் என்று இங்கே குறிப்பிடப் படுகின்றது. சித்தன்=எல்லாம் செய்ய வல்லவன்:
    

எத்திசையும் வானவர்கள் தொழ நின்றானை ஏறூர்ந்த பெம்மானை எம்மான் என்று    பத்தனாய்ப் பணிந்து அடியேன் தன்னைப் பன்னாள் பாமாலை பாடப்  பயில்வித்தானை    
    முத்தினை என் மணியை மாணிக்கத்தை முளைத்து எழுந்த செழும்பவளக்   கொழுந்து ஒப்பானைச்
    சித்தனை என் திருமுதுகுன்று உடையான் தன்னைத் தீவினையேன் அறியாதே   திகைத்தவாறே

செங்காட்டங்குடி தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் ஒரு பாடலில் (6.84.4) தமிழ்மாலை பாடுவித்து என் சிந்தை மயக்கு அறுத்த பெருமான் என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். பன்னிய நூல் என்றால் இலக்கண முறைப் படி அமைந்த பாடல்கள் என்று பொருள். இந்த பாடல்களைப் பாடியதால் தனது மனதில் இருந்த மயக்கும் சிந்தைகள் அறுந்தன என்று அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். அவரது பாடல்களை பொருள் உணர்ந்து ஓதினால், நாமும் நமது சிந்தைகளில் உள்ள மயக்கங்களை அறுத்துத் தூய்மை பெறலாம் என்ற செய்தி இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது.    
    

கந்தமலர்க் கொன்றை அணி சடையான் தன்னைக் கதிர் விடுமாமணி
          பிறங்கு             கனகச்சோதிச் 
    சந்த மலர்த் தெரிவை ஒரு பாகத்தானைச் சராசர நல் தாயானை
           நாயேன்             முன்னைப்
    பந்தம் அறுத்து ஆளாக்கப் பணி கொண்டு ஆங்கே பன்னிய நூல்
           தமிழ்மாலை             பாடுவித்து என்
    சிந்தை மயக்கு அறுத்த திருவருளினானைச் செங்காட்டங்குடி
           அதனில் கண்டேன்         நானே

நடக்கவிருந்த திருமணத்தை தடுத்து, பின்னர் அடிமை ஓலை காட்டி சுந்தரரை ஆட்கொண்ட பெருமான், அவரை திருவெண்ணெய்நல்லூரில் உள்ள அருட்துறை திருக்கோயிலுக்கு அழைத்துச் சென்ற பின்னர் அங்கே மறைந்து விடுகின்றார். பின்னர் வானில் எழுந்த ஓசை மூலம், எம்மை பாடுவாய் என்று சுந்தரரை பணிக்கின்றார். உன்னை அறிந்து கொள்ள முடியாமல், நாயினும் கடையேனாக இருந்த அடியேன் என் சொல்லிப் பாடுகேன் என்று சுந்தரர் சொல்ல, இறைவனார் முன்பு என்னை பித்தன் என்றே மொழிந்தனை, ஆகவே பித்தன் என்றே பாடுக என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்து, சுந்தரரை பித்தா பிறைசூடி என்று தொடங்கும் பதிகத்தை பாடவைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பிடும் பெரிய புராண பாடல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

    அன்பனை அருளின் நோக்கி அங்கணர் அருளிச் செய்வார்
    முன்பெனைப் பித்தன் என்றே மொழிந்தனை ஆதலாலே
    என் பெயர் பித்தன் என்றே பாடுவாய் என்றார் நின்ற
    வன்பெருந்தொண்டர் ஆண்ட வள்ளலைப் பாடலுற்றார்

மணிவாசகர் தனது கோத்தும்பீ பதிகத்தில், தன்னை பாடுவித்த நாயகன் என்று சிவபெருமானை குறிப்பிடுகின்றார். சீ என்று வெறுக்காது தான் செய்த திருப்பணிகளை ஏற்றுக்கொண்டவன் என்றும் அடியார்களின் குற்றங்களைப் பொறுத்து அருளும் பெருமையாளன் என்றும் இந்த பாடலில் பெருமானை குறிப்பிடுகின்றார்.         

    நாயேனைத் தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனைப்
    பேயேனது உள்ளப் பிழை பொறுக்கும் பெருமையனைச்
    சீ ஏதும் இல்லாது என் செய் பணிகள் கொண்டருளும்
    தாயான ஈசற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ  

பொழிப்புரை:

தனது உடலின் ஒரு புறத்தில் உமை அன்னையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள இறைவனின் தலைமுடியின் ஒரு பாகம் சடையாகவும் மற்றொரு பாகம் பெண்களது குழலாகவும் உள்ளது. அவனை பெண்மை உடையவன் என்றும், சடையன் என்றும், இடபத்தை வாகனமாகக் கொண்டவன் என்றும் பலவாறு எனது தோழியர்கள் புகழ்ந்து கூறவே, அவர்களது பேச்சினைக் கேட்ட நானும், பெருமான் பால் காதல் கொண்டு அவனது திருவுருவத்தை எப்போதும் நினைத்தவாறு மனதினில் சுமந்து கொண்டேன். அதனால் அவர் எனது உள்ளத்தைக் கவர்ந்தவராக திகழ்கின்றார். இவ்வாறு எனது மனதினைக் கவர்ந்த கள்வர் யார் என்று நீங்கள் வினவுவரேல், நான் அதற்கு விடை கூறுகின்றேன். முற்றூழி காலத்தில் கருமை நிறம் கொண்ட கடல் பொங்கி வந்து அனைத்து உலகினையும் மூழ்கடித்த போதும், தோணிபுரமாக மிதந்த பெருமையினை உடைய பிரமாபுரம் என்று அழைக்கப்படும் சீர்காழி தலத்தில் பொருந்தி உறையும் பெருமான் தான், எனது உள்ளம் கவர்ந்த கள்வராக, எனது பெருமைக்குரிய தலைவராக விளங்குகின்றார்.   ;     

Audio

]]>
105 வது பிறந்த நாள் http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/16/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-5-2880565.html
2880564 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, March 14, 2018 08:51 PM +0530 பாடல் 4:

    
விண் மகிழ்ந்த மதில் எய்ததும் அன்றி விளங்கு தலை ஓட்டில்
    உண் மகிழ்ந்து பலி தேரிய வந்து எனது உள்ளம் கவர் கள்வன்     
    மண் மகிழ்ந்த அரவம் மலர்க் கொன்றை மலிந்த வரை மார்பில்
    பெண் மகிழ்ந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மன் இவன் அன்றே

விளக்கம்:

மகிழ்ந்த=மகிழ்ந்து உலாவிய; தேரிய=தேடிக்கொண்டு வந்து; மண் மகிழ்ந்த அரவம்= தரையில் ஊர்ந்து செல்லும் தன்மை பற்றியும் மண்புற்றினைத் தான் வாழும் இடமாக கொண்டுள்ள தன்மை பற்றியும் மண் மகிழ்ந்த அரவம் என்று கூறுகின்றார். இந்த பாடலில் விண் மகிழ்ந்த மதில் என்று சம்பந்தப்பெருமான் கூறுகின்றார். எப்போதும் வானில் பறந்து கொண்டிருந்த கோட்டைகள் மூன்றும் ஒரே நேர்க்கோட்டினில் வரும் தருணத்தில் அந்த கோட்டைகளை நோக்கி எய்யப்படும் ஒரே அம்பினைக் கொண்டு மட்டுமே அந்த கோட்டைகளை அழிக்க முடியும் என்ற வரத்தினைப் பெற்றிருந்ததால், அந்த கோட்டைகள் அவ்வாறு ஒரே நேர்க்கோட்டினில் நேரமும் மிகவும் குறைவானது என்பதால், அந்த வரமே மிகப் பெரிய அரணாக திரிபுரத்து அரக்கர்களுக்கு விளங்கியது என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் விண் மகிழ்ந்த மதில் என்று குறிப்பிடுகின்றார். பொதுவாக பிச்சை எடுப்பவர்கள் ஒரு வகையான கூச்சத்துடன் பிச்சை எடுப்பதை நாம் காண்கின்றோம். ஆனால்  உள்ளம் மகிழ்ந்த நிலையில் பெருமான் பிச்சை எடுப்பதாக சம்பந்தப் பெருமான் குறிப்பிடுகின்றார். உயிர்கள் தங்களைப் பற்றியுள்ள மலங்களை பிச்சையாக இட்டு உய்ய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் பெருமான் பிச்சை எடுப்பதால், தான் பிச்சை எடுப்பதை மிகுந்த மகிழ்வுடன் செய்கின்றார் என்று இங்கே கூறப்படுகின்றது.    

நம்மாழ்வார் மற்றும் திருமங்கை ஆழ்வார் தங்களை திருமால் பால் காதல் கொண்டுள்ள பெண்களாக உருவகப்படுத்திக் கொண்டு கூறும் சொற்களை, பராங்குச நாயகியின் (பராங்குசன் என்பது நம்மாழ்வாரின் மற்றொரு பெயர்) சொற்கள் என்றும் பரகால நாயகியின் சொற்கள் என்று (பரகாலன் என்பது திருமங்கை ஆழ்வாரின் மற்றொரு பெயர்) பாசுரங்களின் வியாக்கியானம் குறிப்பிடுகின்றது. அதே போன்று சம்பந்தர் தன்னை பெண்ணாக உருவகித்துக் கொண்டு கூறும் உரைகளை நாம் சம்பந்த நாயகியின் சொற்கள் என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும். சம்பந்த நாயகி இங்கே, தனது இல்லம் தேடி பெருமான் வந்ததாக கற்பனை செய்து கொண்டு, அந்த தருணத்தில் அவனது அழகினைக் கண்ட தான் மயங்கி நின்று தனது உள்ளத்தை பறிகொடுத்ததால், உள்ளம் கவர் கள்வன் என்று பெருமானை அழைக்கின்றார். பெருமான் அணிந்துள்ள பாம்புகள் புற்றில் வாழ்வன அல்ல. எனினும் பாம்புகளின் பொதுத் தன்மை கருதி, மண் மகிழ்ந்த நாகம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றது.      

பொழிப்புரை:

வான்வெளியில் பறந்து கொண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அனைவரையும் துன்புறுத்தி வந்த திரிபுரத்து அரக்கர்கள் தங்களது மூன்று கோட்டைகளையும் தாங்கள் பெற்றிருந்த வரத்தினால் தகர்க்க முடியாத அரணாக மாற்றியவர்கள். அத்தகைய வல்லமை உடைய  திரிபுரத்து அரக்கர்களின் மூன்று கோட்டைகளையும் ஒரே அம்பினை எய்தி அழித்ததவனும், தனது கையினில் பிரமனின் மண்டையோட்டினை ஏந்திய வண்ணம் உள்ளத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் பலி ஏற்கச் செல்பவனும் ஆகிய பெருமான் என்னருகில் வந்து எனது உள்ளத்தினைக் கொள்ளை கொண்டுவிட்டான். மண் புற்றினை மிகவும் விரும்பி அதனில் பதுங்கி வாழும் பாம்பும் கொன்றை மலர்களும் அலங்கரிக்கும் தனது மலை போன்ற மார்பினில் இடப்பகுதியினில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் உமை அன்னையை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளவனும் பிரமாபுரம் என்று அழைக்கப்படும் சீர்காழி தலத்தில் உறைபவனும் ஆகிய பெருமான் எனது உள்ளத்தினைக் கொள்ளை கொண்ட கள்வனாவான்.

Audio

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/15/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-4-2880564.html
2880559 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, March 14, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 3:

    நீர் பரந்த நிமிர் புன்சடை மேல் ஓர் நிலா வெண்மதி சூடி
    ஏர் பரந்த இன வெள்வளை சோர என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
    ஊர் பரந்த உலகின் முதலாகிய ஓர் ஊர் இது என்னப் 
    பேர் பரந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மன் இவன் அன்றே

விளக்கம்:

நீர்=கங்கை நதி; ஏர்=அழகு; இன=நல்ல இனத்தைத் சார்ந்த; வெள்வளை=வெண்மை நிறம் உடைய வெண்முத்து வளையல்; நிமிர்=நிமிர்ந்த; புன்சடை=பொன்னின் நிறத்தில், அதாவது செம்பட்டை நிறத்தில் அமைந்த சடை; ஒர் நிலா வெண்மதி=பிறைகள் அனைத்தும் அழிந்து ஒற்றைப் பிறையுடன் சரணடைந்த சந்திரன்; சோர=நழுவ; பிரளய காலத்திலும் அழியாமல் இருந்தமையால், மற்ற ஊர்களுக்கு முந்திய தலமாக, முதலாகிய தலமாக கருதப் படுகின்றது.    

தன்னை நாயகியாக பாவித்துக் கொண்டு சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய அகத்துறைப் பதிகம்; தனது உள்ளத்தைக் கவர்ந்த காதலன் பெருமான் என்று பதிகம் முழுவதும் சொல்வதை நாம் உணரலாம். பெருமானை அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தினால் தனது உடல் மெலிய, உடல் மெலிந்ததால் வளையல்கள் கைகளில் நில்லாமல் கழன்று விழுந்தமைக்கு காரணமாகிய பெருமானை, வளையல் கவர்ந்த கள்வன் என்று கூறுகின்றார். தனது தலைவனைக் கூடாத ஏக்கத்தில், தங்களது வளையல் கழலும் தன்மையில் இருப்பதை பெண்கள் உணர்த்துவதையும், அதற்கு காரணமாக இருந்த தலைவனை குற்றம் சாட்டுவதையும் நாம் சங்க இலக்கியங்களில் வெகுவாக காணலாம்.  ஊழிக் காலத்திலும் அழியாத நின்ற தன்மையால் இந்த தலத்திற்கு தோணிபுரம் என்ற பெயர் வந்ததை, பேர் பரந்த என்ற தொடர் மூலம் சம்பந்தர் இங்கே உணர்த்துகின்றார். பேர் என்பதற்கு புகழ் என்று பொருள் கொண்டு, சீர்காழியின் புகழ் உலகெங்கும் பரந்து நின்றமை குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.    

பொழிப்புரை:

கங்கை நீர் பரந்ததும் செம்பட்டை நிறத்தில் அமைந்ததும் நிமிர்ந்து நிற்பதும் ஆகிய தனது சடையின் மேல், தக்கனது சாபத்தினால் முற்றிலும் அழிந்த நிலையில் ஒற்றைப் பிறையுடன் தன்னைச் சரணடைந்த சந்திரனை, வெண்மை நிறத்தில் உள்ள பிறைச் சந்திரனை சூடிக் கொண்டவர் பெருமான். அவரது அழகினில் பெருமையில் நான் மயங்கி அவர் மீது காதல் கொண்டேன். நான் அவர் மீது கொண்டுள்ள காதலின் தீவிரத்தால், அவரைப் பிரிந்து நிற்பதை தாங்கமுடியாத ஏக்காதால் எனது உடல் மெலிய எனது கையில் இருந்த வளையல்கள் நழுவி விட்டன; அவர் எனது உள்ளத்தையும் கவர்ந்து விட்டார். இத்தகைய தன்மைகள் கொண்டுள்ள பெருமான், பிரளய காலத்திலும் அழியாமல் நின்றமையால் பரந்த உலகத்தின் முதலாவது ஊராக கருதப்படும் பிரமாபுரம் என்று அழைக்கப்படும் சீர்காழி தலத்தில் உறைகின்ற பெருமான் ஆவார். அவரே எனது பெருமைக்கு உரிய தலைவன்.     

Audio
 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/14/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-3-2880559.html
2879156 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, March 13, 2018 03:10 PM +0530 பாடல் 2:

       முற்றல் ஆமை இளநாகமோடு ஏன முளைக் கொம்பு அவை பூண்டு
       வற்றல் ஓடு கலனாப் பலி தேர்ந்து எனது உள்ளம் கவர் கள்வன்
       கற்றல் கேட்டல் உடையார் பெரியார் கழல் கையால் தொழுது ஏத்த
       பெற்றம் ஊர்ந்த பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மன் இவன் அன்றே

விளக்கம்:

முற்றல்=முதிர்ந்த; ஆமை என்பது இங்கே ஆமை ஓட்டினை குறிக்கும். வெகு காலத்திற்கு முன்னர் தோன்றிய கூர்மாவதாரம் என்பதைக் குறிப்பிட முற்றல் ஆமை என்று குறிப்பிட்டார்.; ஏனம்=பன்றி; முளைக் கொம்பு=பன்றியாகிய திருமாலின் வாயினில் பல் போன்று முளைத்த கொம்பு; பூண்டு=ஆபரணமாக அணிந்து கொண்டு; வராக அவதாரம் எடுத்த திருமாலின் பல் அரக்கனின் உடலில் பட்டமையால் அவனது தீய குணங்கள் இவரை ஆட்கொள்ள, அரக்கனைக் கொன்ற பின்னரும் மிகுந்த வெறியுடன் குதித்த போது, அவரது தொல்லை தாளாமல் தேவர்கள் அனைவரும் பெருமானிடம் முறையிட, பெருமான் அந்த பன்றியினை அடக்கி ஆட்கொண்டார். இவ்வாறு பன்றியை அடக்கியதை உணர்த்தும் பொருட்டு, பன்றியின் கொம்பினைத் தனது மார்பினில் ஆபரணமாக அணிந்தார் என்று புராணம் கூறுகின்றது. இளநாகம்=அடிக்கடி தனது சட்டையை உரிப்பதால், நரை திரையின்றி இருக்கும் பாம்பு. பல சதுர் யுகங்களையும் கடந்து நிற்கும் அனந்தன் முதலிய பாம்புகள் இளநாகம் என்று அழைக்கப் படுவதாக சிவக்கவிமணியார் விளக்கம் கூறுகின்றார். வற்றலோடு=தசை வற்றிய ஓடு; பிரமனின் ஐந்து தலைகளில் ஒன்றினை பெருமான் கிள்ளியதால், அந்நாள் வரை உடலுடன் கொண்டிருந்த தொடர்பு நீங்கியதால், உலர்ந்து காணப்படும் ஓடு; சிவபெருமானது புகழினை எடுத்துரைக்கும் நூல்களை கற்றவர்களையும் கேட்டவர்களையும் கற்றல் கேட்டார் உடையார் என்று சம்பந்தர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். பெற்றம்=இடபம்.    

பொழிப்புரை:

பண்டைய நாளில் ஆமையாக அவதாரம் எடுத்த திருமாலை அடக்கியதன் அடையாளமாக ஆமை ஓட்டினைத் தனது மார்பினில் அணிகலனாக அணிந்தவனும், நரையும் திரையும் இல்லாத உடலினைக் கொண்டுள்ளதால் என்றும் இளமையாக காணப்படும் நாகங்களை அணிந்தவனும், வராக அவதாரம் எடுத்த திருமாலை அடக்கியதன் அடையாளமாக கொம்பு போன்று முளைத்த பன்றியின் கடைப் பல்லினை ஆபரணமாக அணிந்தவனும், தசை வற்றிய பிரமனின் மண்டையோட்டினைத் தான் பிச்சை ஏற்கும் கலனாகக் கொண்டவனும் ஆகிய பெருமான் எனது உள்ளத்தை கவர்ந்து கொண்டான். இறைவனின் புகழினைக் கற்றும் கேட்டும் அறிந்த பெரியவர்கள் பெருமானது திருப்பாதங்களைத் தங்களது கைகளால் தொழுது வணங்குகின்றனர். அவர்களுக்கு அருள் புரியும் பொருட்டு இடபத்தில் ஊர்ந்தவாறு எப்போதும் இருக்கும் பெருமான் தான் பிரமாபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் எனது பெருமைக்குரிய தலைவன் ஆவான்.  

Audio

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/13/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-2-2879156.html
2878555 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 91. தோடுடைய செவியன் - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, March 12, 2018 07:27 AM +0530 பின்னணி:

சோழநாட்டிற்கு அணிகலனாக விளங்கிய பல தலங்களில் சீர்காழி நகரமும் ஒன்றாகும். இந்த தலத்தில், ஏழாம் நூற்றாண்டில் சிவபாத இருதயர் அவரது மனைவியார் பகவதி அம்மையார் ஆகிய இருவரும் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்கள் இருவரும், சிவபெருமானின் திருவடிகளைத் தவிர வேறு ஒன்றினையும் பற்றுக்கோடாக கொள்ளாமல், இல்லற வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். எனினும் தங்களது குலம் தழைக்க ஒரு பிள்ளை இல்லை என்ற வருத்தம் அவர்களுக்கு இருந்து வந்தது.  அந்நாளில் தமிழ்நாட்டில் சமணர் மற்றும் புத்தர்களின் ஆதிக்கம் மிகவும் பரவி இருந்தது; இந்த மதங்களின் தாக்கத்தினால், சைவநெறி போற்றப்படாமல் விளங்கியது. இந்த நிலை கண்டு மிகவும் வருத்தமுற்ற சிவபாத இருதயர், மாற்றுச் சமயக் கொள்கைகளை நிராகரித்து, சைவ சமயத்தின் சிறப்பினை நிலைநாட்டும் வல்லமை பெற்ற ஒரு குழந்தை தனக்கு பிறக்கவேண்டும் என்று பெருமானை தினமும் வேண்டிவந்தார் என்று சேக்கிழார் உணர்த்தும் பெரியபுராணப் பாடல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீறாக்கும்=திருநீற்றின் பெருமையினை உணர்த்தும்; பெருமானின் திருக்கூத்து அவர் செய்யும் ஐந்து தொழில்களையும் உணர்த்துவதாக கருதப் படுகின்றது.அத்தகைய தொழில்களில் முதலாகிய படைப்புத் தொழிலுடன் தொடர்பு கொண்ட மகப்பேற்றினை விரும்பினார் என்று நயமாக பெரியோர் உரை காண்கின்றார்
  
    மனையறத்தின் இன்பம் உறு மகப் பெருமான். விரும்புவார்
    அனைய நிலை தலை நின்றே ஆடிய சேவடிக் கமலம்
    நினைவுற முன் பரசமயம் நிராகரித்து நீறாக்கும்
    புனைமணிப் பூண் காதலானைப் பெறப் போந்து தவம்புரிந்தார்

பெருமானின் அருளால், கோள்கள் அனைத்தும் வலிமை பெற்று உச்சத்தில் இருந்த ஒரு திருவாதிரை நன்னாளில், பகவதி அம்மையார் ஒரு ஆண் குழந்தையை ஈன்றெடுத்தார். வேதநெறிகள் தழைத்து ஓங்கவும், சைவ சமயம் விளங்கித் தோன்றவும், உயிர்கள் அனைத்தும் பெருமானின் அருள் பெற்று உய்யவும், புனிதமான தனது திருவாய் மலர்ந்து அழுத திருஞானசம்பந்தர் என்று சேக்கிழார் கூறுகின்றார்.

நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் வளர்ந்து வந்த குழந்தை, மூன்றாண்டுகள் வயது நிரம்பிய நிலையில் ஒரு நாளில், சைவசமயம் உய்யும் வண்ணம் பெருமான் ஒரு திருவிளையாடல் செய்து காட்டினார். வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள நியமங்களை செய்வதற்கு ஏதுவாக, திருக்கோயிலில் இருந்த குளத்தினில் நீராட பிள்ளையாரின் தந்தையார் புறப்பட்டார். அந்த சமயம், குழந்தை தானும் தந்தையாருடன் செல்வேன் என்று அழத் தொடங்கவே, சிவபாத இருதயரும், குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு கோயிலுக்கு சென்றார். தனது குழந்தையை குளத்தில் கரையில் விட்டுவிட்டு, தந்தையார் குளத்தில் நீராடத் தொடங்கினார். நீராடத் தொடங்கும் முன்னர், பிள்ளையை கரையில் தனியே விட்டுவிட்டு நீராடுவதற்கு தயங்கிவராய், கோபுரத்தை நோக்கி அம்மையையும் அப்பனையும் வணங்கிவிட்டு குளத்தில் மூழ்கினார். பெற்ற தாய் தந்தையரை விடவும் அம்மையும் அப்பனுமே குழந்தைக்கு உற்ற துணையாக வரும் நாட்களில் இருப்பார்கள் என்று குறிப்பு தந்தையாருக்கு தோன்றியது போலும். நீராடல் முடிந்த பின்னர், கரையை நோக்கிய சிவபாத இருதயர் தனது மகன் ஆங்கே இருக்கக் கண்டு தன்னை விடவும் பெரிய காவல் பெற்றார் தனது மகன் என்ற எண்ணத்துடன் தனது நித்திய அனுட்டாங்களை அனுசரித்த பின்னர், அகமர்ஷண மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யும் பொருட்டு மீண்டும் நீரினுள் மூழ்கினார். 

தனது தந்தையைக் காணாது தவித்த குழந்தை, கண்ணீர் ததும்ப தனது கைகளால் கண்களை பிசைந்து கொண்டு, அம்மே அப்பா என்று அழைத்த வண்ணம் அழத் தொடங்கியது. குழந்தை அழுததை சேக்கிழார் அழுது அருளினார் என்று கூறுகின்றார். குழந்தை அழும்போது முதலில் கண்களில் நீர் பொங்கும், பொங்கும் நீரினைத் துடைக்கும் வண்ணம் குழந்தை கண்களை கசக்கும், பின்னர் குரல் கொடுத்து அழத் தொடங்கும். இதே வரிசையில் சேக்கிழார் இந்த பாடலில் கூறியிருப்பதை நாம் உணரலாம். இந்த பாடலில் சேக்கிழார் எண்ணற்ற மறையொலி பெருகவும் அனைத்து உயிர்களும் மகிழ்ச்சி  அடையவும், சம்பந்தர் அழுதார் என்று கூறுகின்றார். பின்னர் நடக்கவிருப்பதை இங்கே குறிப்பாக நயத்துடன் உணர்த்துகின்றார். தேவாரப் பாடல்கள் வேதங்களின் சாரம் என்பதாலும், நாடெங்கும் தேவாரப் பாடல்கள் பின்னாளில் பாடுவதற்கும் அதனால் அனைத்து உயிர்களும் சிவானந்தம் பெற்று மகிழ்ச்சியில் ஆழ்வதற்கு அடிகோலும் வண்ணம் சம்பந்தப் பெருமானின் அழுகை அமைந்தது என்று இங்கே உணர்த்துகின்றார். கண்களில் வழியும் நீரை உமை அம்மை துடைத்து பின்னர் கையில் பாலுடன் கூடிய பொன் கிண்ணத்தை கொடுத்தமையால் அம்பிகையின் ஸ்பரிச தீட்சை கிடைக்க பெற்றதால் கண்மலர்கள் என்றும் கை மலர்கள் என்றும் சிறப்பித்து சொல்லப் பட்டுள்ளன. தமிழ் வேதமாகிய எண்ணற்ற பதிகங்கள் சம்பந்தர் வாயிலிருந்து வரப்போவதை குறிக்கும் வகையில் மலர் செங்கனி வாய் மணி அதரம் என்று வாய் சிறப்பித்து சொல்லப் பட்டுள்ளது.   
    
    கண்மலர்கள் நீர் ததும்ப கைம்மலர்களால் பிசைந்து
    வண்ண மலர்ச் செங்கனி வாய் மணி அதரம் புடை துடிப்ப
    எண்ணில் மறை ஒலி பெருக எவ்வுயிரும் குதூகலிப்பப்
    புண்ணியக் கன்று அனையவர் தாம் பொருமி அழுது அருளினார்

 
திருக்கோயில் சிகரத்தை பார்த்து, அம்மையே அப்பா என்று அழைத்தவாறு குழந்தை   அழுதது. காலம் கனிந்து வந்தமை கண்டு பெருமான் குழந்தைக்கு அருள் செய்ய திருவுள்ளம் கொண்டவராய், தேவியுடன் தாமும் விடையின் மீது அமர்ந்தவராக குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு அருகே வந்தார். அருகே வந்தவர், தேவியை நோக்கி, உனது திருமுலைப்பாலை ஒரு பொற்கிண்ணத்தில் பொழிந்து குழந்தைக்கு ஊட்டுவாய் என்று கூறினார். தேவியும் உடனே, பொற்கிண்ணத்தில் பாலை வைத்துக் கொண்டு, குழந்தையின் அருகே சென்று குழந்தையின் கண்களில் பெருகிய நீரினை துடைத்து, அடிசிலை உண்ணுவாய் என்று கூறினார். எண்ணரிய சிவஞானம் குழைத்து கொடுக்கப்பட்ட பால் என்று சேக்கிழார் கூறுகின்றார். வள்ளம்=கிண்ணம்

    அழுகின்ற பிள்ளையார் தமை நோக்கி அருட்கருணை
    எழுகின்ற திருவுள்ளத்து இறையவர் தாம் எவ்வுலகும்
    தொழுகின்ற மலைக் கொடியைப் பார்த்து அருளித் துணை முலைகள்
    பொழிகின்ற பால் அடிசில் பொன் வள்ளத்து ஊட்டென்ன    

    எண்ணரிய சிவஞானத்து இன்னமுதம் குழைத்து அருளி
    உண் அடிசில் என ஊட்ட உமையம்மை எதிர் நோக்கும்
    கண் மலர் நீர் துடைத்து அருளிக் கையில் பொற்கிண்ணம் அளித்து
    அண்ணலை அங்கு அழுகை தீர்த்து அங்கணனார் அருள் புரிந்தார்

குழந்தைக்கு பிராட்டி ஊட்டிய பாலமுதம் வெறும் பசியினை போக்குவதை மட்டுமாக இல்லாமல், சிவஞானமும் கலந்து குழைத்து ஊட்டப்பட்டது என்று சேக்கிழார் மேற்கண்ட பாடலில் கூறுகின்றார். இவ்வாறு அம்மை ஊட்டிய பாலடிசிலை உண்ட குழந்தை, சிவபெருமானின் திருவடிகளை சிந்திக்கும் தன்மையையும் சிவபெருமானே மேலான பரம்பொருள் என்ற கலை ஞானத்தையும் பிறவிப்பிணியினை தீர்க்கவல்ல மெய்ஞானத்தையும் உணர்ந்தது என்று பெரிய புராணத்தில் சேக்கிழார் கூறுகின்றார். குழந்தையின் கண்களில் வடியும் நீரை துடைத்து, பாலை குடிக்குமாறு கூறி அழுகை தீர்த்த தேவியார், குழந்தை பால் குடித்து முடித்த பின் வாயை துடைத்ததாக பெரிய புராணத்தில் எங்கும் கூறவில்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டிய பின்னர், குழந்தையின் முகத்தையும் வாயினையும் நன்றாக அன்னைமார்கள் துடைப்பதை காண்கிறோம். ஞானப்பால் குழந்தை குடித்ததை உலகு அறியச் செய்யக் கருதிய பார்வதி தேவியார் அன்று குழந்தையின் வாயை, கடைவாயில் வழிந்து கொண்டிருந்த பால் துளியை, துடைக்கவில்லை போலும் அவ்வாறு துடைத்திருந்தால் குழந்தையின் தந்தை எவ்வாறு குழந்தையை கேள்வி கேட்பார்? குழந்தை ஞானப்பால் குடித்ததை உலகறியும் வண்ணம் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தேறியது. பரமனும் தேவியும் விடையுடன் மறைந்தனர். 

அவ்வமயம் கரையேறிய தந்தையார், குழந்தையின் வாயினில் இருந்த பாலின் துளியைக் கண்டு மிகுந்த கோபம் கொண்டவராய், தனது கையில் ஒரு குச்சியை ஏந்தியவராய், யார் கொடுத்த பாலடிசிலை நீ உண்டனை, எச்சில் மயங்கிட உனக்கு இட்டாரை காட்டு என்று மிரட்டினார். குழந்தை கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக, உச்சி மேல் குவித்த கைகளை எடுத்து ஒரு விரலாலே திருக்கோயிலின் கோபுரத்தை காட்டி, தோடுடைய செவியன் என்ற பதிகத்தை (முதல் திருமுறை, முதல் பதிகம்) பாடியவாறு, அம்மையப்பன் தான் தனக்கு பாலடிசில் அளித்தார் என்று உணர்த்தினார். தேவர்கள் பூமாரி பொழிய, நடந்த அதிசயத்தின் தாக்கத்தை தந்தையார் உணர்ந்தார். ஞானப்பால் குடித்த பின்னர் ஞானத்தின் தொடர்பு ஏற்பட்டு இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடல்கள் பாடிய குழந்தையை அனைவரும் ஞானசம்பந்தர் என்று அழைத்தனர். குழந்தையின் இயற்பெயர் என்னவென்று பெரிய புராணத்தில் எங்கும் குறிப்பிடப் படவில்லை. 

இந்த பதிகத்தின் பாடல்களில் பெருமானின் அடையாளங்கள் உணர்த்தப்பட்டு, அவனே பெருமைக்கு உரிய தலைவன் என்று ஒவ்வொரு பாடலில் கூறப்படுவதால், சைவ சமயத்திற்கு தலை சிறந்த ஆசானாக திருஞான சம்பந்தர் கருதப் படுகின்றார். ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனையும், இறைவனை அடையும் வழிகளையும் உணர்த்தி உயிர்கள் தங்களது வினைகளைத் தீர்த்துக்கொண்டு இன்பமடையும் வழியை உணர்த்துவது ஆச்சாரியரின் இயல்பு என்பதால், அவ்வாறு தனது முதல் பதிகத்தில் உணர்த்திய, திருஞான சம்பந்தரை, சைவசமயத்தின் முதல் ஆசாரியராக கருதுகின்றனர். இந்த காரணம் பற்றியே, சம்பந்தர் அருளிய பாடல்களை முதல் மூன்று திருமுறைகளாக நம்பியாண்டார் நம்பியார் வகுத்தார் போலும்.

தமிழ் மொழியினைக் குறிப்பிடும் த் என்ற மெய்யெழுத்து மற்றும் வேதங்களின் முதற்சொல்லாகிய ஓம் என்ற எழுத்தையும் இணைத்து தோ என்ற எழுத்து முதல் எழுத்தாக வரும் வண்ணம் தோடுடைய செவியன் என்று பதித்தினை தொடங்கினார் என்று சேக்கிழார் கூறுகின்றார். மேலும் அடியார்கள் பாடும் பாடலைக் கேட்கும் உடல் கருவியாகிய செவியினையும் பிள்ளையார் சிறப்பித்தார் என்றும் கூறுகின்றார். இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள், சிவத்தன்மை பெற்று செம்மையாக விளங்க வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் பாடப்பட்ட பதிகம் என்றும் உண்மையான மெய்ப்பொருளாகிய பெருமானை சுட்டிக் காட்டி உணர்த்தும் பதிகம் என்றும் சேக்கிழார் குறிப்பிடும் பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.   

    செம்மை பெற எடுத்த திருத்தோடுடைய செவியன் எனும்
    மெய்ம்மை மொழித் திருப்பதிகம் பிரமபுரம் மேவினார் 
    தம்மை அடையாளங்களுடன் சாற்றித் தாதையார்க்கு 
    இம்மை இது செய்த பிரான் இவன் என்றே என இசைத்தார் 
   

பாடல் 1:

    தோடு உடைய செவியன் விடை ஏறி ஓர் தூ வெண் மதி சூடிக்
    காடு உடைய சுடலைப் பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
    ஏடு உடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த
    பீடு உடைய  பிரமா புரம் மேவிய பெம்மான் இவன் அன்றே

   
விளக்கம்:

பிறக்கும் உயிர்கள் முதலில் அன்னையை உணர்ந்து பின்னரே, அன்னையால் சுட்டிக் காட்டப்பெறும் தந்தையை உணருகின்றன என்பதால் அன்னையை உணர்த்தும் சொல்லாக தோடு என்பதை முதலில் வைத்து, அத்தனை உணர்த்தும் சொல்லாகிய செவியன் என்பதை அடுத்து வைத்துள்ள பாங்கு ரசிக்கத்தக்கது. ஆகாயத்திலிருந்து எழும் நாதமே, மற்ற பூதங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருப்பதால் அந்த நாதத்தினை உள்வாங்கும் செவி முதலில் கூறப்பட்டுள்ளது. நமது உடலின் உறுப்புகளில், ஓம் என்ற எழுத்தினை உணர்த்தும் வடிவத்துடன் இருப்பது செவி என்பதால் செவி முதலாக கூறப்பட்டுள்ளது என்று விளக்கம் அளிக்கின்றனர். நமது அகமும் புறமும் தூய்மையாக இருத்தல் அவசியம் என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் தூவெண் என்று கூறப்படுகின்றது. மேலும் தோடு என்ற அணிகலன் மங்கலத்தை குறிக்கும். எந்த பாடலையும் மங்கலச் சொல்லுடன் தொடங்குவது நமது முன்னோர்களின் வழக்கம்.

இந்த பாடலில் உணர்த்தப்படும் பொருட்கள், தோடு இடபம் வெண்மதி சுடலைப்பொடி, ஆகிய அனைத்தும் வெண்மை நிறம் படித்தவை. பிராட்டி பிள்ளையாருக்கு ஊட்டிய பாலும் வெண்மை நிறம் உடையது. மேலும் பாலுடன் கலந்து கொடுக்கப்பட்ட ஞானமும் வெண்மை நிறம் வாய்ந்தது என்று பெரியோர்கள் கூறுவார்கள். அறியாமையை இருளுக்கும் ஞானத்தை வெண்மைக்கும் ஒப்பிடுவது வழக்கம். வெண்மை நிறம் கொண்ட பாலினையும் வெண்மை நிறத்தால் உணர்த்தப்படும் ஞானத்தையும் உமையம்மை வாயிலாக பெற்ற சம்பந்தர்க்கு வெண்மை நிறப் பொருட்களே முதலில் அவரது கண்களில் பட்டது போலும். பெருமானின் அடையாளங்களாக, பாம்பு. ஏனக்கொம்பு, பெண் கலந்த உருவம், கங்கை நதி, ஆமை ஓடு, கோவண ஆடை, கங்கணம், செஞ்சடை, சிவந்த திருமேனி முதலியவை  இருக்க, வெண்மையான நிறத்தில் உள்ள பொருட்களை மட்டும் தேர்ந்து எடுத்தது இந்த பாடலின் தனிச் சிறப்பு. 

குணங்கள் பலவகையாக கூறப்பட்டாலும், அவை அனைத்தும் இராஜசம் தாமசம் சத்வம் என்ற மூன்றுள்ளே அடங்கும் என்று கூறுவார்கள். இவைகளை செம்மை, கருமை மற்றும் வெண்மை நிறத்தினால் குறிப்பிடுவது வழக்கம். வெண்மை நிறம் கொண்ட பால் ஊட்டப்பட்ட, சத்வ குணம் நிறைந்த குழந்தை வெண்மை நிறப் பொருட்களை முதலில் அடையாளமாக கண்டு கொண்டது இயல்பு தானே.
    
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பாடலில் முதல் அடியில் பத்து சொற்களும், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது அடிகளில் ஒன்பது சொற்களும் நான்காவது அடியில் எட்டு சொற்களுமாக மொத்தம் முப்பத்தாறு சொற்கள் உள்ளதை நாம் உணரலாம். இந்த முப்பத்தாறு என்ற எண்ணிக்கை சைவ சமயத்திற்கே உரித்தான முப்பத்தாறு தத்துவங்களை குறிக்கும் என்றும் விளக்கம் கூறுவார்கள்.   

செவி என்பதன் மூலம் அடியார்களின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றும் வண்ணம் அவர்களது வேண்டுகோளை ஏற்கும் பேரருள் தன்மை உணர்த்தப் படுகின்றது. விடையினை வாகனமாக கொண்டுள்ள தன்மை, தன்வயத்தனாக இறைவன் இருக்கும் தன்மையை உணர்த்துகின்றது. தூவெண்மதி என்ற தொடரில் உள்ள தூ என்ற சொல் இறைவன் தூய உடம்பினனாக இருத்தலை உணர்த்துகின்றது மதி என்பதற்கு அறிவு என்ற பொருளும் பொருந்தும் என்பதால் மதி சூடி என்ற தொடர், இறைவனின் முற்றும் உணர்ந்தறியும் ஆற்றலை குறிப்பிடுகின்றது. பொடிபூசி என்ற தொடர் இறைவனின் வரம்பிலா இன்பமுடையவன் என்பதையும், உள்ளம் கவர் கள்வன் என்ற தொடர் இறைவன் இயற்கை உணர்வு உடையவனாக இருத்தலையும் இயல்பாகவே பாசங்களிலிருந்து நீங்கியவனாக இருத்தலையும் குறிக்கின்றது என்றும் பெரியோர்கள் கூறுவார்கள் இவ்வாறு பெருமானின் எண்குணங்களை உணர்த்தும் பாடலாக இந்த பாடல் அமைந்துள்ளது.

தருமதேவதை என்றும் அழியாது இருக்கும் நித்தியத்தன்மை வேண்டியதால், அதனை இடபமாக மாற்றி பெருமான் தனது வாகனமாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்று கூறுவார்கள். எனவே இந்த செயல் பெருமானின் படைக்கும் தொழிலை உணர்த்துகின்றது; வெண்மதி சூடி என்று சந்திரனை அழியாமல் காத்த செய்கை, பெருமான் செய்யும் காக்கும் தொழிலை உணர்த்துகின்றது; சுடலைப் பொடி என்ற சாம்பல் பெருமானின் அழித்தல் தொழிலை குறிக்கின்றது. கள்வன், தான் திருடிய பொருளை வைத்திருப்பதை எவரேனும் பார்த்து விட்டதால் தான் அகப்பட்டு விடுவோம் என்று கருதி தான் திருடிய பொருளை முதலில் மறைத்து வைப்பான் என்பதால் உள்ளம் கவர் கள்வன் என்ற குறிப்பு மறைத்தல் தொழிலையும், பிரமனுக்கு அருள் செய்த தன்மை அருளும் தொழிலையும் குறிக்கின்றது என்று உணர்த்தி, பரமன் செய்யும் ஐந்து விதமான தொழில்களையும் சம்பந்தர் குறிப்பிடுகின்றார் என்று விளக்கம் கூறுவார்கள். விடையேறி மதிசூடி என்ற தொடர்கள் இறைவன் உருவமாக இருக்கும் நிலையையும், பொடிபூசி என்பது தனது திருமேனியை மறைத்துக் கொள்வது பற்றி அருவுருமாக இருக்கும் தன்மையையும், கள்வன் மறைந்து நிற்பான் என்பதால் கள்வன் என்ற சொல் அருவமாக இருக்கும் தன்மையையும் குறிக்கின்றது என்று விளக்கம் கூறுகின்றனர். 

மணிவாசகர், திருவெம்பாவையின் கடைசிப் பாடலில் இறைவனது ஐந்து தொழில்களைக் குறிப்பிடுவதை காணலாம். அனைத்து உயிர்களும் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த பாதங்கள் என்று படைத்தல் தொழிலையும், அனைத்து உயிர்களையும் காக்கும் பூங்கழல்கள் என்று காத்தல் தொழிலையும், ஈறாம் இணையடிகள் என்று அழித்தல் தொழிலையும், நான்முகனும் மாலும் காணாத புண்டரீகம் என்றும் மறைத்தல் தொழிலையும், இறுதியாக யாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளிய பொன்மலர்கள் என்று அருளுவதையும் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் எண்குணத்தவனான ஈசனுக்கு எட்டு முறை போற்றுதல்கள் கூறி வாழ்த்துவதையும், எட்டு மலர்கள் பிடித்த ஈசனுக்கு எட்டு போற்றி கூறி வழிபட்டதையும் நாம் உணரலாம்.

    போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்
    போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
    போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம்
    போற்றி யாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றி யாம் மார்கழி நீராடலோர் எம்பாவாய் 

இந்த விளக்கத்தில் பாடலின் பொருளினை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக சொற்கள் பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு பிரிக்கப்படாமல், சீர்கள் அமைந்துள்ள முறையில் பாடலை நாம் பார்த்தால், வேறு சில குறிப்புகள் உணர்த்தப்படுவதையும் நாம் காணலாம். இந்த பாடல் நான்கு அடிகளைக் கொண்டதாய் பெருமானை அடையும் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் ஆகிய நான்கு வழிகளையும் அதன் பயன்களை குறிப்பிடுகின்றது என்றும், ஒவ்வொரு அடியிலும் அமைந்துள்ள ஐந்து சீர்கள் ஐந்தொழிலையும், ஐந்தெழுத்தையும், ஐந்து மலங்களையும் (ஆணவம், கன்மம்,. மாயை, மாயேயம் மற்றும் திரோதனாம்) ஐந்து காரணக் கடவுளர்களையும் (பிரமன் திருமால் உருத்திரன் மகேசன் மற்றும் சதாசிவன்) குறிப்பதாக கூறுவார்கள். ஒவ்வொரு அடியிலும் மெய்யெழுத்து நீங்கலாக பதினெட்டு எழுத்துகள் இருக்கும் தன்மை பதினெண் வித்தைகளின் இயல்பையும் குறிப்பதாக கூறுவார்கள். 

    தோடுடை யசெவியன்விடை யேறியோர் தூவெண் மதிசூடி
    காடுடை யசுடலைப்பொடி பூசியென் னுள்ளங் கவர்கள்வன் 
    ஏடுடை யமலரான்முனை நாட்பணிந் தேத்த வருள்செய்த
    பீடுடை யபிரமாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே 

தோடு விடை என்பன அஃறிணை; செவியன் என்பது உயர்திணை; எந்த தினையினைச் சார்ந்த உயிராக இருந்தாலும் இறைவனைப் பணிந்து வாழ்த்தி போற்றினால், அவனது அருள் கிடைக்கும் என்ற கருத்தும் இங்கே மொழியப்படுகின்றது. தோடு என்பதன் மூலம் பெண்மை உருவத்தையும் செவியன் என்பதன் மூலம் ஆண்மை உருவத்தையும் குறிப்பிட்டு மாதொரு பாகனாக இறைவன் உள்ள தன்மையும் இந்த பாடலில் உணர்த்தப் படுகின்றது. இவ்வாறு இன்னும் பல விதமான விளக்கங்கள் பெரியோர்களால் அருளப்படும் வண்ணம் சிறந்த தன்மையில் அமைந்த பாடல் முதல் திருமுறையின் முதல் பாடலாக அமைந்த விதம், திருமுறைகளின் சிறப்புகளை உணர்த்துகின்றது என்று கூறுவார்கள். சுடலை= சுடுகாடு, சுடலைப்பொடி=சுடுகாட்டு சம்பல்; முற்றூழிக் காலத்தில் அனைத்துப் பொருட்களும் அனைத்து உயிர்களும் அழிந்த நிலையிலும், அழிவின்றி நிலையாக நிற்பவன் தான் ஒருவனே என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் பெருமான் சுடலைப்பொடி பூசி நிற்கின்றார் என்று கூறுவார்கள். ஏடுடைய மலர்=அடுக்காக இதழ்கள் அமைந்த தாமரை மலர்; பீடு=பெருமை; மேவிய=பொருந்திய; பண்டைய நாளில், படைப்புத் தொழிலை தான் சரிவர ஆற்றுவதற்கு இறைவன் அருளினை வேண்டி பிரமன் தவம் செயதமையால், இந்த தலத்திற்கு பிரமபுரம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. பிரமபுரம் என்பது சீர்காழி நகரின் பன்னிரண்டு பெயர்களில் முதலாவது திருப்பெயர். அந்த பெயரினை வைத்து முதல் பதிகம் பாடியதும் இந்த பதிகத்தின் மற்றொரு சிறப்பாகும்.

பொழிப்புரை:

ஒரு காதினில் தோட்டினையும் மற்றொரு காதினில் குழை ஆபரணத்தையும் அணிந்த பெருமான், இடபத்தை தனது வாகனமாகக் கொண்டும், தன்னிடம் சரணடைந்த பிறைச் சந்திரனைத் தனது சடையில் ஏற்ற வண்ணம், சுடுக்காட்டுச் சாம்பலினைத் தனது திருமேனி முழுதும் பூசியவராய் உள்ளார். அவர் எனது உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட கள்வனாக விளங்குகின்றார்; இதழ்கள் அடுக்கடுக்காக அமைந்தள்ள தாமரை மலர் மேல் அமரும் பிரமன், பண்டைய நாளில் பெருமானைப் பணிந்து ஏத்த, பிரமன் தனது படைப்புத் தொழிலினை சரிவர செய்யும் வண்ணம் அருள் புரிந்தவர் சிவபெருமான்; இவரே பெருமை உடையதும் பிரமாபுரம் என்று அழைக்கப்படுவதும் ஆகிய சீர்காழி நகரினில் உறைபவரும் எனது பெருமை மிக்க தலைவனாகவும் இருக்கின்றார்.   

Audio

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/12/91-தோடுடைய-செவியன்---பாடல்-1-2878555.html
2873205 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, March 11, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 10:

    பாரூர் பௌவத்தானை பத்தர் பணிந்தேத்த
    சீரூர் பாடல் ஆடல் அறாத செம்மாப்பு ஆர்ந்து
    ஓரூர் ஒழியாது உலகம் எங்கும் எடுத்து ஏத்தும்
    ஆரூரன் தன் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்


விளக்கம்:

பார்=உலகம்; பௌவம்=கடல்; பத்தர்=பக்தர் என்ற வடமொழிச் சொல்லின் திரிபு என்றும் கூறலாம், சிறப்பான பத்து குணங்களை உடைய அடியார்கள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். செம்மாப்பு=சிறப்பு; ஆரூர்த் திருவிழாவின் சிறப்பினை விளக்கி, இந்த பதிகத்தின் முந்தைய பாடல்களில் கூறிய அப்பர் பிரான், இந்தத் திருவிழாவின் பெருமையினை அறியாத ஊர் உலகத்தில் இல்லை என்று சுருக்கமாக கூறி, அதன் பெருமையை விளக்குகின்றார். 

திருவாரூரில் வாழும் அடியார்கள் சிறப்பான பத்து குணங்களை உடையவர்கள் என்பதை வலியுறுத்தும் வண்ணம், அப்பர் பிரான் பத்தர் என்று இந்த பதிகத்தின் முதல் பாடல் மற்றும் கடைப் பாடல் இரண்டிலும் குறிப்பிடுவது நாம் உணர்ந்து ரசிக்கத்தக்கது.

சிவபிரான் உலகாகவும் கடலாகவும் உள்ள தன்மை பல தேவாரப் பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அத்தைகைய பாடல் ஒன்றினை நாம் இங்கே காணலாம் (மழபாடித் தாண்டகம்: 6.39.7). எல்லை காண முடியாத மலையினையும் கடலையும், நம்மால் எல்லைகள் அறிய முடியாத இறைவனுக்கு உதாரணமாக சொல்வதுண்டு. எனவே உலகினைச் சூழ்ந்த கடல் போன்று பரந்து காணப்படும் இறைவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.  

நீராகி நெடுவரைகள் ஆனான் கண்டாய் நிழலாகி நீள்விசும்பும் ஆனான் கண்டாய்
பாராகிப் பௌவம் ஏழ் ஆனான் கண்டாய் பகலாகி வானாகி நின்றான் கண்டாய்
ஆரேனும் தன்னடியார்க்கு அன்பன் கண்டாய் அணுவாகி ஆதியாய் நின்றான்        கண்டாய்
வாரார்ந்த வனமுலையாள் பங்கன் கண்டாய் மழபாடி மன்னு மணாளன் தானே

பொழிப்புரை:

உலகினைச் சூழ்ந்து நிற்கும் கடலைப் போன்று எல்லை காண முடியாத இறைவனை, சிறப்பான பத்து குணங்களை உடைய அவனது அடியார்கள் பணிந்து வாழ்த்துவதால்,  சிறப்பான பாடல்களும் ஆடல்களும் நீங்காத பெருமையை உடைய ஆரூர் நகரத்தின் ஆதிரைத் திருவிழாவின் சிறப்பினை புகழ்ந்து பேசாத ஊர்களே உலகத்தில் இல்லை; இவ்வாறு ஆதிரைத் திருநாளின் சிறப்பு உலகத்தவர் அனைவரின் சிந்தையிலும் நிலைத்து காணப்படுகின்றது.    

முடிவுரை:

இறைவனது ஆலயங்களில் நடைபெறும் திருவிழாக்களைக் கண்டு களித்தல், உலகத்தார் பெற்ற பெரும்பேறு என்று சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் கூறுவது நமது நினைவுக்கு வருகின்றது. பூம்பாவையை உயிர் பெற்றெழச் செய்த போது திருஞான சம்பந்தப் பெருமானின் வாய் மொழிகளாக, நமக்கு சேக்கிழார் மானிடப் பிறவி எடுத்ததன் பயனை நமக்கு உணர்த்துகின்றார். சிவபெருமானின் அடியார்களுக்கு அமுது செய்வித்தலும், சிவபிரானின் திருவிழாக்களைக் கண்டு களித்தலும் மனிதப் பிறவி அடைந்துள்ள பெரும் பேறு என்று உணர்த்துகின்றார். பூம்பாவை உயிர் பெற்றதன் மூலம், சிவபிரான் சம்பந்தப் பெருமானின் வாய்மொழியின் உண்மையை உலகுக்கு உறுதிப் படுத்துகின்றார்.
    மண்ணினில் பிறந்தார் பெறும் பயன் மதி சூடும்
    அண்ணலார் அடியார் தமை அமுது செய்வித்தல்
    கண்ணினால் அவர் நல்விழாப் பொலிவு கண்டு ஆர்தல்
    உண்மையாம் எனில் உலகர் முன் வருக என்று உரைப்பார் 

இத்தைகைய பெரும் பேற்றினை, ஆரூர் ஆதிரைப் பெருவிழாவினைக் காண்பதன் மூலம் அனுபவித்த அப்பர் பிரான், அந்த அனுபவத்தை நமக்கு பாடலாக அளிக்கும் பதிகம். இந்தப் பாடலை அப்பர் பிரான் பாடக்கேட்டு ஆதிரை நாளின் சிறப்பையும் திருவாரூர் நகரத்தின் சிறப்பையும் உணர்ந்த திருஞானசம்பந்தர், திருவாரூர் செல்கின்றார். நாமும் அப்பர் பிரானிடம் தாற்காலிக விடை பெற்றுக் கொண்டு, திருஞானசம்பந்தரைப் பின் தொடர்வோம், தோடுடைய செவியன் என்ற பதிகம் பாடி, தனக்கு பாலூட்டிய பெருமானை தந்து தந்தையாருக்கு சுட்டிக் காட்டிய பதிகம் முதலாக, சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய பல பதிகங்களை நாளை முதல் சிந்தித்து மகிழ்வோம்.   

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/11/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-10-2873205.html
2873204 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Saturday, March 10, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 9:

    துன்பம் நும்மைத் தொழாத நாள்கள் என்பாரும்
    இன்பம் நும்மை ஏத்து நாள்கள் என்பாரும்
    நும்பின் எம்மை நுழையப் பணியேன் என்பாரும்
    அன்பன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

இறைவனைத் தொழாத நாட்கள் எல்லாம் துன்பமான நாட்களாக சிலர் கருதுவதாக அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். அவர் இவ்வாறு கூறுவது நமக்கு சுந்தரரின், நமச்சிவாயப் பதிகத்தின் ஒரு பாடலை நினைவூட்டுகின்றது. அந்த பாடலில், சுந்தரர் இறைவனை மறந்திட்ட நாட்கள் கெட்ட நாட்கள் என்று கூறுகின்றார். மேலும் இறைவனை மறந்து அவனைத் தொழாது இருந்தால் அடியார்கள் இகழ்வார்கள் என்றும் சுந்தரர் இங்கே கூறுகின்றார். பாண்டிக் கொடுமுடி திருத்தலத்தில், இறைவனின் கோயிலுக்கு அருகே காவிரி நதி தனது திசை மாற்றி ஓடுவது, கோயிலுக்கு ஒரு மாலை போன்று இருக்கும் நிலையினை ஏற்படுத்துகின்றது. காவிரிக் கரையின் ஓரங்களில், நதியால் அடித்துக் கொண்டு வரப்பட்ட மலர்களும் இலைகளும் காணப்படுவதை, சுந்தரர் பூவும் இலையும் இட்டு, காவிரி நதி சிவபெருமானை வழிபடுவதாக கூறுகின்றார். 

    இட்டன் உன்னடி ஏத்துவார் இகழ்ந்திட்ட நாள் மறந்திட்ட நாள்
    கெட்ட நாள் இவை என்றலால் கருதேன் கிளர் புனல் காவிரி
    வட்ட வாசிகை கொண்டு அடி தொழுது ஏத்து பாண்டிக் கொடுமுடி
    நட்டவா உன்னை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நா நமச்சிவாயே

அன்பே உருவான சிவபிரான் என்பதால் அன்பன் என்று அப்பர் பிரான் இறைவனை இங்கே அழைக்கின்றார். ஆதிரைத் திருநாள் விழாவில் திரண்டு கூடியிருக்கும் அடியார்கள் பேசுவது என்ன என்பதை இங்கே அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். 

பொழிப்புரை:

அனைவருக்கும் அன்பனாக விளங்கும் சிவபிரானின் ஆதிரைத் திருநாளில் குழுமிய  அடியார்கள், சிவபிரானைத் தொழாத நாட்கள் துன்பமான நாட்கள் என்றும், சிவபிரானைத் தொழுது வணங்கும் நாட்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் மிகவும் இன்பம் மிகுந்த நாட்கள் என்றும், பேசுவார்கள்; மேலும் இறைனை நோக்கி, இறைவா, நாங்கள் எப்போதும் உனது திருத்தொண்டில் ஈடுபட்டு உந்தன் பின்னர் வருமாறு நீ அருள வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றார்கள். இவ்வாறு அடியார்களால் மிகவும் சிறப்பாக கருதப்படுவது சிவபிரானின் ஆதிரைத் திருநாள் ஆகும். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/10/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-9-2873204.html
2873203 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Friday, March 9, 2018 12:00 AM +0530  

பாடல் 8:

    முடிகள் வணங்கி மூவாதார்கள் முன் செல்ல
    வடிகொள் வேய்த்தோள் வானர மங்கையர் பின் செல்லப்
    பொடிகள் பூசிப் பாடும் தொண்டர் புடை சூழ
    அடிகள் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

ஆதிரைத் திருநாளில் வலம் வரும் இறைவனின் பின்னே செல்பவர் எவரெவர் என்று இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். வானர மங்கையர் என்பதை வான் அர மங்கையர்  என்று பிரித்து, வானுலகத்தில் வாழும், சிவபிரானின் அடியார்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். அரனாகிய சிவபிரானைப் புகழ்ந்து பாடும் மங்கையர்கள் அர மங்கையர்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றனர். மூவாதார்=மூப்பு அடையாத நிலையை உடைய தேவர்கள்

பொழிப்புரை:

சிவபெருமானின் திருவீதி உலா முன்னர், தங்களது தலைகளைத் தாழ்த்தி இறைவனை வணங்கும் தேவர்கள் முன்னே செல்ல, சிவபெருமானின் உலாவின் பின்னர், வடிவாக அமைந்த மூங்கில் போன்று அழகான தோள்களைக் கொண்ட தேவமங்கையர்கள் செல்ல, திருநீற்றினைப் பூசிய அடியார்கள் நாற்புறமும் இறைவனைச் சூழ்ந்து செல்ல மிகவும் அழகிய காட்சியாக உள்ள ஆரூர் திருவிழாக் கோலம் காண்போரின் உள்ளத்தில் நிலைத்து நிற்கும் தன்மை உடையது, 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/09/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-8-2873203.html
2873202 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Thursday, March 8, 2018 12:00 AM +0530 பாடல் 7:

    செந்துவர் வாயார் செல்வன சேவடி சிந்திப்பார்
    மைந்தர்களோடு மங்கையர் கூடி மயங்குவார்
    இந்திரன் ஆதி வானவர் சித்தர் எடுத்து ஏத்தும்
    அந்திரன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

செந்துவர்=செம்பவளம்: அந்திரன்=தனியன், இறைவனுக்கு ஒப்பாக யாரும் இல்லாததால் தனியன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆதி அந்தம் இல்லாமல் உறுதியான நிலைபாட்டினை உடைய ஈசனுக்கு ஒப்பாக வேறு எவரும் இல்லாததால், அவன் தனியன் தானே. மற்றையோர் அனைவரும் தாய் தந்தை உடையவர்கள், சிவபிரான்  ஒருவன் தான் தாயும் தந்தையும் அற்றவன் என்பதால், அவனுக்கு ஒப்பாக எவரும் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம், தாயுமிலி தந்தையிலி தான் தனியன் என்று மணிவாசகர் திருச்சாழல் பதிகத்தில் பாடுகின்றார்.     

    கோயில் சுடுகாடு கொல் புலித்தோல் நல்லாடை
    தாயும் இலி தந்தை இலி தான் தனியன் காணேடி
    தாயும் இலி தந்தை இலி தான் தனியன் ஆயிடினும் 
    காயில் உலகு அனைத்தும் கற்பொடி காண் சாழலோ


பொழிப்புரை:

அனைத்துச் செல்வங்களிலும் பெரிய செல்வமாகிய முக்திப்பேற்றினை உடைய செல்வனாகிய சிவபெருமானின் திருவடிகளை சிந்தித்த வண்ணம் இருக்கும் அடியார்கள் செம்பவளம் போன்று சிவந்த வாயினை உடையவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். சிவபிரானின் அழகில் மயங்கிய பல ஆடவர்களும் மகளிர்களும் மார்கழி ஆதிரைத் திருநாள் விழாவில் கலந்து கொள்கின்றார்கள்; மேலும் இந்திரன் முதலான தேவர்கள், சித்தர்கள் பலவாறு இறைவனை துதித்து பாடல் பாடிவரும் காட்சிகள் நிறைந்தது ஆரூரில் நடைபெறும் திருவாதிரைத் திருவிழாவாகும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/08/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-7-2873202.html
2873201 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Wednesday, March 7, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 6:

    விம்மா வெருவா விழியாத் தெழியா வெருட்டுவார்
    தம் மாண்பிலராய்த் தரியார் தலையால் முட்டுவார்
    எம்மான் ஈசன் எந்தையே என்னப்பன் என்பார்கட்கு
    அம்மான் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

ஆரூர் ஆதிரைத் திருவிழாக் காட்சியினைக் கண்ட அடியார்களின் நிலையினை இதே பதிகத்தின் நான்காவது பாடலில் விளக்கிய அப்பர் பிரான், அடியார்கள் எவ்வாறு தங்கள் வசம் இழந்த நிலையில் ஆனந்தமாக இறைவனின் திருவுலாக் காட்சியை கண்டு களித்தனர் என்று இங்கே கூறுகின்றார்.

விம்மா, வெருவா, விழியா, தெழியா என்ற சொற்களுக்கு எதிர்மறைப் பொருள் கொண்டு விம்மி, வெருவி, விழித்து, தெழித்து என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும். விம்மி=மனம் நிறைந்து, மனம் குமுறி; வெருவி=அச்சத்தால் உடல் நடுங்கி; அஞ்சுதல் உணர்வின் கண் நிகழ்வது; வெருவுதல் உணர்வின் மாற்றத்தால் உடல் கண் நிகழ்வது;  தெழித்து=ஆரவாரம் செய்து அதட்டுதல்: சிவபிரானின் புகழ்ச் சொற்களைக் கேட்கும் போது, குரல் விம்முவதும், உடல் நடுங்குவதும் அடியார்களின் பத்து புறச் செயல்களில் அடங்குவன. .  
 
பொழிப்புரை:

சூழ்ந்திருக்கும் அடியார்கள் சிவபிரானின் புகழைக் கூறக் கேட்ட அடியார்கள் சிலரின் குரல் விம்மியது; மற்றும் சில அடியார்கள் உடலில் நடுக்கம் ஏற்பட்டது; சிலர் தங்களின் விழிகளை அகல விழித்து உரத்த குரலில் ஆரவாரத்துடன் அனைவரையும் விரட்டுமாறு பேசினார்கள்; சிலர் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சியால், தாம் செய்வதை உணராமல் தங்களது தலையினை மற்றவர்களின் தலையுடன் மோதினர்; இவ்வாறெல்லாம் உணர்ச்சி மிகுதியால் தாம் செய்வது யாது என்று அறியாமல், பல விதமான செயல்களைப் புரியும் தொண்டர்கள், எம் தலைவனே, எம்மை அடக்கி ஆட்கொண்டவனே, என் அப்பனே என்று குரல் கொடுக்க, அவர்களுக்குத் தலைவனாக விளங்கும் சிவபிரானின் ஆரூர்த் திருவிழாவின் காட்சிகள், காண்போரின் உள்ளத்தில் நிலை பெற்று விளங்குகின்றன.   

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/07/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-6-2873201.html
2873200 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Tuesday, March 6, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 5:
    
    நில வெண் சங்கும் பறையும் ஆர்ப்ப நிற்கில்லாப்
    பலரும் இட்ட கல்ல வடங்கள் பரந்தெங்கும்
    கலவ மஞ்ஞை கார் என்றெண்ணிக் களித்து வந்து
    அலமர் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

கலவம்=தோகை: மஞ்ஞை=மயில்: நிற்கில்லா=நில்லாமால், நிறுத்தாமல்: கல்ல வடங்கள்=காலில் கட்டிக்கொள்ளும் சதங்கை: கார்=மழை, இங்கே மழைக்கு முன்னர் அடையாளமாகத் தோன்றும் இடியினைக் குறிக்கும்: அலமர்=அலமரும் என்ற சொல் சுருக்கப் பட்டுள்ளது. அலமரும்=வருந்தும், துன்பப்படும்:: 

ஆதிரைத் திருநாளின் ஆரவாரத்தை குறிப்பிடும் அப்பர் பிரான், விழாவினில் ஏற்படும் ஆரவாரத்தை, வானில் தோன்றும் இடியின் முழக்கம் என்று மயில்கள் தவறாக நினைத்து, மழை வரும் என்று மகிழ்ச்சியில் நடமாடுவதாக இங்கே கூறுகின்றார். இவ்வாறு அவர் கூறுவது, நமக்கு சம்பந்தரின் திருவையாற்றுப் பதிகத்தின் (புலனைந்தும் என்று தொடங்கும் பதிகம்) முதல் பாடலை நினைவூட்டுகின்றது. இந்த பாடலில், சம்பந்தர் திருவையாற்றில் திருக்கோயிலை வலம் வரும் மடந்தையர்கள் நடமாடும்போது முழவு வாத்தியங்கள் எழுப்பும் ஓசையினை குரங்குகள், மழை முன்னர் வானில் தோன்றும் இடி என்று அஞ்சி, மரத்தினில் ஏறி வானத்தைப் பார்ப்பதாக கூறுகின்றார்.  
    
    புலன் ஐந்தும் பொறி கலங்கி நெறி மயங்கி அறிவு அழிந்திட்டு ஐ மேல் உந்தி 
    அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என்று அருள் செய்வான் அமரும் கோயில்
    வலம் வந்த மடவார்கள் நடமாட முழவு அதிர மழை என்று அஞ்சிச்
    சில மந்தி அலமந்து மரம் ஏறி முகில் பார்க்கும் திருவையாறே

சங்கு ஊதி ஒலி எழுப்புவது, பண்டைய நாட்களில் மங்கல வழக்காக கருதப்பட்டு வந்தது இந்த பாடலில் உணர்த்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஒலி எழுப்பி, மற்றவர்களின் கவனத்தைக் கவர்ந்து, அனைவரையும் திருக்கோயில் வழிபாட்டிற்கும், திருவிழா வைபவத்திற்கும் அழைப்பது இதன் நோக்கமாக இருந்தது போலும். இதே பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்படும் அப்பர் பிரானின் பாடல், வெண் சங்குகள் ஊதாப்படாத ஊர்கள், ஊர்கள் அல்ல காடு என்று குறிப்பிடுகின்றது. நாளடைவில் சங்கு ஊதுவதன் நோக்கத்தினை நாம் மறந்து, மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் சங்கினால் ஒலி எழுப்புவதை நாம் நிறுத்தி விட்டோம். ஆனால் இன்றும் பிரதோஷம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலும், திருவிழாக்களிலும் சிங்கப்பூர் கோயில்களில் வெண்சங்குகள் ஊதப்பட்டு அப்பர் பிரானின் பாடல் நினைவூட்டப்படுகின்றது. தமிழ்நாட்டிலும், பல இடங்களில் திருமுறை முற்றோதல் நடைபெறும் போது சங்குகள் முழங்குகின்றன.

ஆதி நாதத்தின் ஒலி, பல சங்குகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே சீராக ஒலிக்கும் ஓசையை ஒத்து இருக்கும் என்று மணிவாசகர் சங்கிலிருந்து எழும் ஓசையின் மங்கலத் தன்மையை, தனது  திருப்படையாட்சி பதிகத்தின் கடைப்பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

 
    ங்கு திரண்டு முரன்று எழும் ஓசை தழைப்பன ஆகாதே
    சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடும் ஆகாதே
    அங்கிது நன்றிது நன்றெனும் மாயை அடங்கிடும் ஆகாதே
    ஆசை எலாம் அடியார் அடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே
    செங்கயல் ஒண்கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பன ஆகாதே
    சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் தெரிந்திடும் ஆகாதே
    எங்கும் நிறைந்து அமுது ஊரும் பரஞ்சுடர் எய்துவது ஆகாதே
    ஈறு அறியா மறையோன் எனை ஆள எழுந்தருளிப் பெறிலே 

ஆதி அந்தம் இல்லாத மறையோனாகிய சிவபெருமான் நம்மை ஆட்கொள்வதற்காக நம் முன்னே எழுந்தருளினால் என்னவெல்லாம் நிகழும் என்பது இந்த பாடலில் உணர்த்தப் படுகின்றது. அப்போது ஆயிரக்கணக்கான சங்குகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே சுருதியுடன் முழங்கும் ஓசையினை ஒத்த ஆதி நாதத்தின் ஒலி கேட்கப்பட்டு நம்மை ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்த்தும்; அவரவர்கள் பிறந்த சாதியினால் ஏற்பட்டு என்றும் நீங்காது நிற்கும் குணங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும்; அவரவர்கள் சிந்தைனைக்கு ஏற்ப, மற்றவர்கள் நன்மை விளைவிக்கும் பொருட்களை நாம் தீயனவாகவும், மற்றவர்கள் தீயவை என்று கருதும் பொருட்களை நாம் நல்லவை என்றும் கருதும் தன்மை விலகி அனைத்துப் பொருட்களையும் சமநோக்குடன் பாவிக்கும் குணம் நம்மில் தோன்றும்: நம்மிடம் உள்ள பலவிதமான ஆசைகள் மறைந்து, அடியார்களுக்கு அடியோம் என்ற உணர்வு நிறைந்து மற்ற ஆசைகள் அடங்கிவிடும்; சிற்றின்பத்தை நாடிச் செல்லும் நமது சிந்தை மாறிவிடும்; மற்ற அடியார்கள் பெற்ற சிவானுபவங்கள் நமக்கும் தெரிந்திடும்; மேலும் எங்கும் நிறைந்து, நமக்கு அமுதமாக இருக்கும் பரஞ்சுடரினை நமது அகக்கண்களால் காணமுடியும் என்றும் மணிவாசகர் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார்.       

பொழிப்புரை:

நிலவைப் போன்று வெண்ணிறம் கொண்ட சங்குகள், பறை எனப்படும் தோல் இசைக் கருவிகள், எழுப்பும் ஓசையினோடு, பல மங்கையர்கள் இடைவிடாது ஆடுவதால், அவர்கள் காலில் கட்டிய சலங்கைகள் எழுப்பும் ஒலியும் இணைந்து தோன்றும் ஒலி, மேகங்கள் உண்டாக்கும் இடியோசை போல் ஒலிப்பதால், மழை வரும் என்று எதிர்பார்த்து மகிழ்வுடன் தங்களது தோகையை விரித்து நடனமாடும் மயில்கள், மழை ஏதும் இல்லாததால், ஏமாற்றம் அடைந்து வருந்துகின்றன. இவ்வாறு, ஆரவாரம் மிகுந்து, மங்கையர்களின் நடனமும் மயில்களின் நடனமும் நடைபெறும் ஆரூர் ஆதிரைத் திருவிழாவின் அழகு காண்போர் உள்ளத்தில் நிலைபெற்று நிற்கின்றது.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/06/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-5-2873200.html
2873199 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Monday, March 5, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 4:

    குணங்கள் பேசி கூடிப் பாடித் தொண்டர்கள்
    பிணங்கித் தம்மில் பித்தரைப் போல் பிதற்றுவார்
    வணங்கி நின்று வானவர் வந்து வைகலும்
    அணங்கன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

அணங்கன்=தெய்வத் தன்மை பொருந்தியவன்; குணங்கள்=அருட்செயல்கள். இந்த பாடலில் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ளும் அடியார்களின் தன்மை விளக்கப்படுகின்றது. இறைவன் பேரில் அடியார்கள் கொண்டுள்ள அதிகமான அன்பின் காரணமாக அவர்கள் பித்தர் போல் நடந்துகொள்வது இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது. 

பொழிப்புரை:

நாள்தோறும் காலையில் தேவர்கள் வணங்கும்படி, தெய்வத்தன்மை பெற்று சிறப்பு வாய்ந்த சிவபிரானின் மார்கழி மாதத்து ஆதிரைத் திருவிழாவில், பங்கேற்கும் அடியார்கள் சிவபிரானது உயர்ந்த குணங்களையும் அருட்செயல்களையும் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டும், மற்றவர்களுடன் கூடி இறைவனது புகழினைப் பாடிக்கொண்டும், சென்றனர்.  அவ்வாறு பேசிக் கொண்டு செல்கையில், சிவபிரானின் பேரில் தங்களுக்கு இருந்த மிகுந்த அன்பின் காரணமாக, தாங்கள் சிவபிரானைப் பற்றி சொல்லும் கருத்தே சரியென்று, மற்றவர்களுடைய கருத்துடன் உடன்படாமல், மறுபடியும் மறுபடியும் தங்களது கருத்தையே வலியுறுத்தி பித்தர் போல் பிதற்றுகின்றார்கள். இவ்வாறு அடியார்களின் அன்பு வெளிப்படும் ஆதிரைத் திருநாளின் நினைவுகள், அதனைக் காணும் அடியார்களின் மனதினில் என்றும் நிலைத்து நிற்கும். .  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/05/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-4-2873199.html
2873198 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, March 4, 2018 12:00 AM +0530 பாடல் 3:

    வீதிகள் தோறும் வெண் கொடியோடு விதானங்கள்
    சோதிகள் விட்டுச் சுடர் மாமணிகள் ஒளி தோன்றச்
    சாதிகளாய பவளமும் முத்துத் தாமங்கள்
    ஆதி ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

தாமம்=மாலை: சாதிகளாய பவளம் முத்து=உயர்ந்த வகையைச் சார்ந்த முத்து, மற்றும் பவளம்; விளைந்த இடம், ஒளிவீசும் தன்மை, குற்றமற்ற தன்மை இவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு முத்து மற்றும் பவளத்தின் தரம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆரூரில் மார்கழி ஆதிரைத் திருநாளுக்காக, நகரம் எவ்வாறு அழகு செய்யப் பட்டது என்பதை இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். வீதிகளில் வெண் கொடிகளும், வீட்டின் விதானங்களில் ஒளி பொருந்திய மணிகளும் பொருத்தப்பட்டு நகரம் அழகுடன் விளங்கிய நிலையினை அப்பர் பிரான் பல வருடங்கள் கழிந்த பின்னரும் மறக்கவில்லை போலும். பின்னாளில் தான் அருளிய ஒரு பொதுப் பதிகத்தில், திருக்கோயிலில் திருவிழாக்கள் நடைபெறும் காலங்களில், வீதிகள் அழகு செய்யப்படாத ஊர்களும் அழகான பந்தல்கள் இல்லாத ஊர்களும், ஊரல்ல காடு என்று கூறுகின்றார். இந்தப் பாடல் அப்பன் நீ என்று தொடங்கும், திருத்தாண்டகத்தின் ஐந்தாவது பாடல்.  

திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலூரும் திருவெண்ணீறு அணியாத திருவிலூரும்
பருக்கோடி பத்திமையால் பாடா ஊரும் பாங்கினோடு பல தளிகள் இல்லா ஊரும்
விருப்போடு வெண்சங்கம் ஊதா ஊரும் விதானமும் வெண்கொடியும் இல்லா    ஊரும்
அருப்போடு மலர் பறித்திட்டு உண்ணாவூரும் அவையெல்லாம் ஊரல்ல அடவி    காடே


பொழிப்புரை:

நகரத்தின் ஒவ்வொரு வீதியும் வெண்கொடிகள் கட்டப்பட்டும், விதானங்களில் ஒளி வீசும் சிறந்த மணிகள் பதிக்கப்பட்டும், சிறந்த ஒளியுடன், குற்றங்கள் ஏதும் இல்லாத, உயர்ந்த வகையைச் சார்ந்த முத்துக்களும் பவளங்களும் சேர்த்து கட்டப்பட்ட மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டும், மார்கழி ஆதிரைத் திருநாளில் வீதி வலம் வரும் பெருமானை வரவேற்கும் முகமாக அழகு செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவ்வாறு நகரமே விழாக் கோலம் கொண்டு, ஆதிரை நாளன்று இருப்பது காண்பர் நினைவில் எங்கும் நீங்காது இருக்கும்.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/04/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-3-2873198.html
2873197 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, March 3, 2018 12:00 AM +0530 பாடல் 2:

    நணியார் சேயார் நல்லார் தீயார் நாடோறும்
         பிணி தான் தீரும் என்று பிறங்கிக் கிடப்பாரும்
    மணியே பொன்னே மைந்தா மணாளா என்பார்கட்கு
         அணியான் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

நணியார்=அருகில் உள்ளவர்; சேயார்=தொலைவில் உள்ளவர்: பிறங்கிக் கிடத்தல்=வரம் வேண்டுதல்: அடியார்களுக்கு அணிகலனாக சிவபிரான் விளங்குகின்றான் என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுவது, நமக்கு சுந்தரரின் ஆரூர்ப் பதிகத்தின் ஒரு பாடலை (7.87.7) நினைவூட்டுகின்றது. செம்பொன்னாகவும் நல்ல மணியாகவும் விளங்கும் சிவபிரான் தனக்கு, பொன்னாகவும் மணியாகவும் விளங்குகின்றார் என்று சுந்தரர் இங்கே கூறுகின்றார். அதாவது தனக்கு அணிகலனாக விளங்குகின்றார் என்று சுந்தரர் கூறுகின்றார். வம்பு என்றால் வாசனை என்று பொருள்.

    கொம்பன நுண்ணிடையாள் கூறனை நீறு அணிந்த
         வம்பனை எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பினை ஒப்பு அமரர்
    செம்பொனை நன்மணியைத் தென் திருவாரூர் புக்கு
         என் பொனை என் மணியை என்று கொல் எய்துவதே

பொழிப்புரை:

திருவாரூருக்கு மிகவும் அருகில் உள்ளவர்களும், திருவாரூருக்குத் தொலைவில் இருப்பவர்களும், நல்லவர்கள், தீயவர்கள் ஆகிய பலரும், தங்களது பிறவிப்பிணி தீர வேண்டும் என்று சிவபிரானை வழிபடும் அடியார்களும், எந்தன் பொன்னே, எனது மணியே, மைந்தனே, மணாளனே என்று இறைவனை அழைத்து துதிப்பார்களும் ஆரூர்த் ஆதிரைத் திருவிழாவில் கலந்து கொள்கின்றார்கள். கலந்து கொள்ளும் பலவிதமான அடியார்களின் கருத்துக்கு அணியாகத் திகழ்பவன் சிவபிரான் ஆவான். இவ்வாறு அனைத்து தரத்தினரையும் அங்கமாகக் கொண்ட ஆரூர்த் திருவிழாவின் மாண்பு காண்போரின் கருத்தில் நிலைத்து நிற்கின்றது.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/03/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-2-2873197.html
2872464 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 90. முத்து விதானம் - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, March 2, 2018 05:20 PM +0530 பின்னணி:

முதல் முறையாக சீர்காழி நகரில் அப்பர் பிரானும் ஞானசம்பந்தப் பெருமானும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொண்டனர். அதன் பின்னர் புகலூரில் இருவரும் சந்தித்தனர். திருவாரூரில் பல நாட்கள் தங்கியிருந்த அப்பர் பிரான் மார்கழி திருவாதிரைத் திருநாளில் வீதிவிடங்கப் பெருமான் திருவீதிகளில் பவனி வரும் காட்சியைக் கண்டார். அந்த திருவிழா நடத்தப்படுகின்ற பெருமையான நெறிமுறைகளை நேரில் கண்டு மகிழ்ந்தார். பின்னர் திருப்புகலூர் சென்றடைந்தார். அப்போது ஞானசம்பந்தர், முருக நாயனாரின் மடத்தில் தங்கியிருந்தார். திருவாரூரில் இருந்து புறப்பட்ட அப்பர் பிரான் புகலூர் வருகின்றார் என்ற செய்தியை கேட்டறிந்த ஞான சம்பந்தர், தனது தொண்டர்களோடும் அவரை எதிர் சென்று வரவேற்றார். இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் வணங்கிய பின்னர், சம்பந்தர், அப்பர் பெருமானை நோக்கி, அப்பர் பெருமானே, நீர் திருவாரூரில் கண்ட பெருமைகளை உரைக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார். உடனே அப்பர் பிரான், திருவாரூர் நகரில் நடைபெற்ற, திருவாதிரைத் திருநாளின் பெருமையை என்னவென்று கூறுவேன் என்று இந்த பதிகத்தைப் பாடினார். இதனைக் கேட்ட சம்பந்தர், புகழ் பெற்ற திருவாரூர்ப் பெருமானை வணங்கிய பின்னர், தான் திரும்பவும் புகலூர் வந்து உம்முடன் இணைவேன் என்று அப்பர் பிரானிடம் சொல்லிவிட்டு, அவர் திருவாரூர் புறப்பட்டுச் சென்றார்.

    சித்தம் நிலாவும் தென் திருவாரூர் நகர் ஆளும்
    மைத்தழை கண்டர் ஆதிரை நாளின் மகிழ் செல்வம்
    இத்தகைமைத்து என்று என் மொழிகேன் என்று உரை செய்தார்
    முத்து விதான மணிப் பொன் கவரி மொழி மாலை

    அம்மொழி மாலை செந்தமிழ் கேளா அணி சண்பை
    மைம்மலர் கண்டத்து அண்டர் பிரானார் மகனாரும்
    கொய்ம்மலர் வாவித் தென் திருவாரூர் கும்பிட்டே 
    உம்முடன் வந்து இங்கு உடன் அமர்வேன் என்று உரை செய்தார்.

பல தலங்களில் நடைபெற்ற விழாக்கள் தேவாரப் பதிகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திருவொற்றியூரில் நடைபெறும் பங்குனி உத்திரப் பெருவிழா, இடைமருதில் நடைபெற்ற பூச விழா, திருமயிலையில் நடைபெறும் பல விழாக்கள் என்பன அவற்றுள் சிலவாகும். ஆனால் பதிகம் முழுவதும் திருவாரூர்த் திருவாதிரைத் திருவிழா சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது போன்று வேறு எந்த திருவிழாவும் தேவாரப் பதிகத்தில் குறிப்பிடப் படவில்லை. எனவே மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த பதிகமாக இந்த பதிகம் கருதப் படுகின்றது. புகலூரில் அருளப்பட்டாலும், அனைத்துப் பாடல்களிலும் திருவாரூர்த் தலம் குறிப்பிடப் படுவதால், இந்த பதிகம் ஆரூர்ப் பதிகமாகவே கருதப்படுகின்றது.  

ஆதிரைத் திருநாளின் சிறப்பினை நேரில் காண்பதற்காக நாராயணன், நான்முகன், இந்திரன், அக்னி, சூரியன் உள்ளிட்ட பல தேவர்கள் வருவதால், ஆரூர் நகரத்தின் வீதிகள் நிறைந்து இருப்பதாக சேந்தனார், திருப்பல்லாண்டுப் பதிகத்தின் ஒரு பாடலில் கூறுகின்றார்.

    ஆரார் வந்தார் அமரர் குழாத்தில் அணி உடை ஆதிரை நாள்
    நாரயணனொடு நான்முகன் அங்கி இரவியும் இந்திரனும்
    தேரார் வீதியில் தேவர் குழாங்கள் திசை அனைத்தும் நிறைந்து
    பாரார் தொல் புகழ் பாடியும் ஆடியும் பல்லாண்டு கூறுதுமே  

ஆதிரைத் திருநாள், ஞான சம்பந்தர் அருளிய மயிலைப் பதிகத்திலும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
    

    ஊர்திரை வேலை உலாவும் உயர் மயிலைக்
    கூர்தரு வேல்வல்லார் கொற்றங்கொள் சேரிதனில்
    கார்தரு சோலைக் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்
    ஆர்திரை நாள் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த நாளாக ஆதிரை கருதப்படுவதை அப்பர் பிரான், மற்றொரு (4.4.8) பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். ஆதிரை நாளினை மிகவும் விரும்பும்  சிவபெருமானை, ஆதிரையன் என்று பல தேவாரப் பதிகங்கள் அழைக்கின்றன. ஆதிரை நாளினை சிவபெருமான் உகப்பது போல், ஓணம் நாளினை திருமால் விரும்புகின்றார், இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்கள் தான் திரு என்ற அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டு, திருவாதிரை என்றும் திருவோணம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இதிலிருந்து இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களையும் இந்துக்கள் எவ்வளவு உயர்வாக மதிகின்றார்கள் என்பது நமக்கு புலனாகும். 
  

    ஊர்திரை வேலையுள்ளானும் உலகிறந்த ஒண்பொருளானும்
    சீர்தரு பாடலுள்ளானும் செங்கண்  விடைக்கொடியானும்
    வார்தரு பூங்குழலாளை மருவி உடன் வைத்தவனும்
    ஆதிரை நாளுகந்தானும் ஆரூர் அமர்ந்த அம்மானே

திருவாதிரைத் திருநாளுக்கு மற்றொரு சிறப்பும் உள்ளது. நாம் சாதாரண நாட்களில். தியாகராஜப் பெருமானின் திருப்பாத தரிசனம் காண முடியாது. எப்போதும் மலர்களால் மூடப்பட்டே இறைவனின் திருப்பாதங்கள் காணப்படும். ஒரு வருடத்தில் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே நாம் இறைவனின் திருப்பாதங்களைக் காண முடியும். அந்த இரண்டு நாட்களில் ஒன்று, மார்கழி மாதத் திருவாதிரைத் திருநாள்; மற்றொன்று பங்குனி உத்திரத் திருநாள். எனவே மார்கழி மாதத் திருவாதிரைத் திருநாளன்று, அடியார்கள் அதிகமாக திருவாரூரில் கூடுவார்கள். 

பாடல் 1:
  
    முத்து விதானம் மணிப் பொன் கவரி முறையாலே
    பத்தர்களோடு பாவையர் சூழப் பலிப் பின்னே
    வித்தகக் கோல வெண்தலை மாலை விரதிகள்
    அத்தன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அது வண்ணம்

விளக்கம்:

விதானம்=மேற்பகுதி: பலி=பெருமானுக்கு அளிக்கப்படும் நிவேதனப் பொருட்கள். எண்கணத்தார்களில் மாவிரதியர் ஒருவர். சிவபிரான் மாவிரதியர் கோலத்தில் வந்தது மானக் கஞ்சாறர் புராணத்தில் கூறப்படுகின்றது. மூன்று பாடல்களில் சேக்கிழார் பெருமான், சிவபிரானின் மாவிரதி கோலத்தை விவரிக்கின்றார். அந்த மூன்று பாடல்களும் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. நெற்றியில் மூன்று கீற்றாக திருநீறு; மழித்த தலையின் உச்சியில் ஓர் இடத்தில் மட்டும் கற்றையாக குடுமி மற்றும் அதன் மேல் எலும்பின் மணி; காதினில் எலும்பினைக் குடைந்து எடுத்த மணிகள் போன்ற அணி; கழுத்தில் எலும்புகளாலான பெரிய மாலை; தோளில் யோகப் பட்டை; மார்பினில் கருநிறம் உடைய மயிர்க் கற்றையால் செய்யப்பட்ட பூணூல், கையில் திருநீற்றுப் பை, முன்கையில் எலும்பினால் செய்யப்பட்ட காப்பு, இவை அனைத்தும் அடங்கிய கோலம் மாவிரதிக் கோலம் என்று பெரிய புராணத்தில் கூறப்படுகின்றது.   
    

    முண்ட நிறை நெற்றியின் மேல் முண்டித்த திருமுடியில்
    கொண்ட சிகை முச்சியின் கண் கோத்தணிந்த எற்பு மணி
    பண்டு ஒருவன் உடல் அங்கம் பரித்த நாள் அது கடைந்த
    வெண் தரளம் எனக் காதின் மிசை அசையும் குண்டலமும்

    அவ்வென்பின் ஒளிமணி கோத்து அணிந்த திருத் தாழ்வடமும்
    பைவன்பேர் அரவு ஒழியத் தோளில் இடும் பட்டிகையும்
    மை வந்த நிறக் கேச வடப் பூணு நூலும் மனச்
    செவ்வன்பர் பவம் மாற்றும் திருநீற்றுப் பொக்கணமும்

    ஒரு முன்கைத் தனி மணி கோத்தணிந்து ஒளிர் சூத்திரமும்
    அருமறை நூல் கோவணத்தின் மிசை அசையும் திருவுடையும்
    இருநிலத்தின் மிசை தோய்ந்த எழுதரிய திருவடியும்
    திருவடிவில் திருபஞ்ச முத்திரையும் திகழ்ந்து இலங்க

பொழிப்புரை:

மேற்புறத்தில் முத்துக்கள் மற்றும் மணிகள் பதிக்கப்பட்ட பந்தலின் கீழே மிகுந்த பொலிவுடன் அமர்ந்து இருக்கும் பெருமானுக்கு பொன்னால் செய்யப்பட்ட பிடியினை உடைய கவரி வீசப்படுகின்றது. திருவீதி உலா வரும் சிவபெருமானை, சிறப்பான பத்து குணங்களை உடைய அடியார்களும், பாவையர்களும் சூழ்ந்து கொண்டு சிவபெருமானுடன் திருவீதிவலம் வந்தனர். மேலும் இறைவனுக்கு நிவேதனமாக அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள்  எடுத்துவரப் பட்ட ஊர்வலத்தில், எலும்பு மாலைகள் மற்றும் தலை மாலைகள் அணிந்து வித்தியாசமான கோலத்துடன் உலவும் மாவிரதிகள் கலந்து கொண்டனர். இவ்வாறு சிவபிரான், திருவாரூர் நகரத்தில் மார்கழி ஆதிரைத் திருநாளில் சிறந்த பொலிவுடன் உலா வந்த கோலம், அமைந்தது: அதனைக் கண்ட அடியார்களின் மனதினில் நிலைத்து நின்றது. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/02/90-முத்து-விதானம்---பாடல்-1-2872464.html
2871836 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, March 1, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 10:

    ஈசனாய் உலகேழும் மலையுமாகி இராவணனை
                    ஈடழித்திட்டு இருந்த நாளோ
    வாசமலர் மகிழ் தென்றலான நாளோ மதயானை
                    உரி போர்த்து மகிழ்ந்த நாளோ
    தாதுமலர் சண்டிக்குக் கொடுத்த நாளோ சகரர்களை
                    மறித்திட்டு ஆட்கொண்ட             நாளோ 
    தேசம் உமை அறிவதற்கு முன்னோ பின்னோ
                    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட             நாளே


விளக்கம்:


தாதுமலர்=தேன் நிறைந்த கொன்றை மலர்; சண்டி-சண்டீசர்; ஈசன்=தலைவன்
 
பொழிப்புரை:

உலகம் ஏழினையும் மலைகள் ஏழினையும் அடக்கி ஆளும் தலைவனே, கயிலை மலையினை பேர்க்கத் துணிந்த அரக்கன் இராவணனின் பெருமையை அழித்தவனே, நறுமணம் மிகுந்த மலர்களின் வாசனையை ஏற்று வீசும் பொதிகை மலைத் தென்றல் காற்றாக இருப்பவனே, தன் மீது ஏவப்பட்ட மதயானையின் தோலினை உரித்து அதனை போர்வையாக உடலின் மீது மகிழ்ச்சியுடன் அணிந்தவனே, நறுமணம் வீசும் கொன்றை மாலையை சண்டீசருக்கு அணிவித்தவனே, கபில முனிவரின் பார்வையால் எரிக்கப்பட்டு பாதாளத்தில் சாம்பலாக சகர புத்திரர்கள் முக்தி அடையும் பொருட்டு முயற்சி செய்த பகீரதனுக்கு உதவியாக, மேலிருந்து மிகுந்த வேகத்துடன் கீழே இறங்கிய கங்கை நதியை சடையில் தாங்கியும் பின்னர் சிறுதுளிகளாக விடுவித்தும் அருளிய பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது. பொதுவாக இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் உன்னை பரம்பொருள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உனது இருப்பிடமாகக் கொண்டாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியுமோ, அறிய முடியாது. அறிய முயற்சி செய்வதும் பேதமையான செயல் அல்லவா.    


முடிவுரை:

காண்பதெல்லாம் சிவமாகவும் காணும் இடங்களில் எல்லாம் சிவத்தையும் கண்டவராக தனது வாழ்க்கையை நடத்திய அப்பர் பிரான், திருவாரூர் நகரத்தின் தொன்மையை குறிப்பிடுவதற்கும் பெருமான் அருள்செயல்களையே எடுத்துக் கொண்டது அவர் எந்த அளவுக்கு சிவவுணர்வுடன் இருந்தார் என்பதை நமக்கு காட்டுகின்றது. இந்த பதிகத்தைப் படிக்கும் நமக்கு சிவபுராணங்கள் அனைத்தையும் படித்த உணர்வு ஏற்படும் வண்ணம், பெருமானின் பெரும்பாலான கருணைச் செயல்களையும் வீரச் செயல்களையும் நமது கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அப்பர் பெருமானின் புலமை நமக்கு வியப்பினை ஏற்படுத்துகின்றது. திருநாவுக்கரசர் என்ற பெயரினை விடவும் பொருத்தமாக அவரை அழைக்க முடியாது என்பதால் தான், பெருமானே, நாவுக்கரசு என்று உலகு ஏழினும் உன் நன் நாமம் நயப்புற நண்ணுக என்று பெயர் சூட்டியது நமது நினைவுக்கு வருகின்றது. மேலும் திருநாவுக்கரசு பெருமானாரின் திருநாமத்தை எழுதியும் சொல்லியும் பெறுவதற்கு அரியதாகிய முக்தி நிலையினை அப்பூதி அடிகள் பெற்றதும் நமது நினைவுக்கு வருகின்றது. இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த ஐந்தெழுத்து மந்திரமாகிய நாவுக்கரசு என்ற திருமந்திரத்தை நாமும் தியானித்து, அவரது புலமையை போற்றி, அவரது பதிகங்களை படித்து உணர்ந்து அவர் காட்டிய வழியினில் நடந்து உய்வினை அடைவோமாக.    

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/mar/01/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-10-2871836.html
2871808 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Wednesday, February 28, 2018 11:12 AM +0530
பாடல் 9:

    புகை எட்டும் போக்கு எட்டும் புலன்கள் எட்டும்
           பூதலங்கள் அவை எட்டும் பொழில்கள் எட்டும்
    கலை எட்டும் காப்பு எட்டும் காட்சி எட்டும்
           கழற்சேவடி அடைந்தார் களைகண் எட்டும் 
    நகை எட்டும் நாளெட்டும் நன்மை எட்டும்
          நலம் சிறந்தார் மனத்து அகத்து மலர்கள் எட்டும் 
    திகை எட்டும் தெரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
         திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:


இந்த பாடல் பொருள் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் அரிய பாடலாக கருதப் படுகின்றது. அப்பர் பிரான் இந்த பாடல் மூலம் எதனை உணர்த்தினார் என்பதை அவரொத்த புலமை மிகுந்த சான்றோர் தாம் பொருள் கூற முடியும் என்ற முடிவினில் பலரும் இந்த பாடலுக்கு பொருள் காண முயலவில்லை. இருப்பினும் சில அறிஞர்கள் சொன்ன விளக்கத்தின் அடிப்படையில் இங்கே பொருள் கூறப்படுகின்றது. புகை=புகக் கூடிய இடங்கள்: இங்கே உயிர்கள் புகக் கூடிய இடங்களை குறிப்பிடுகின்றார். பொதுவாக ஏழு வகையான பிறவிகளை உயிர் புகக் கூடிய இடங்களாக சொல்வதுண்டு. ஆனால் இங்கே அப்பர் பிரான், ஏழு வகையான பிறப்புகள் அல்லாமல் நரகர் என்ற நிலையையும் ஒரு பிறப்பாக கருதி எட்டு பிறவிகள் என்று கூறுகின்றார். ஏதேனும் ஒரு பிறப்பு எடுப்பதற்கு முன்னர், அனைத்து உயிர்களும் தனது வினைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியினை, நரகத்தில் கழிக்க வேண்டி வருவதால் அதனையும் ஒரு பிறவியாக கருத்தில் கொள்கின்றார் போலும். எட்டு பிறவிகளாவன: தேவர், மனிதர், விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன, நீரில் வாழ்வன, தாவரங்கள் மற்றும் நரகர் என்பன. 

போக்கு=குற்றம்: எட்டு வகையான குற்றங்கள்: அறியாமை, மயக்கம், யான் எனப்படும் அகங்காரம், எனது எனப்படும் மமகாரம், விருப்பு, வெறுப்பு, நல்வினை மற்றும் தீவினை ஆகிய எட்டும் உயிருக்கு உள்ள குற்றங்களாகும். நல்வினை அடுத்த பிறப்புக்கு வழி வகுப்பதால் அதுவும் உயரின் குற்றமாக கருதப்படுகின்றது.. அதனால் தான் பெரியோர்கள் தீவினையை இரும்புச் சங்கிலிக்கும் நல்வினையை பொன் சங்கிலிக்கும் ஒப்பிடுவார்கள். பொன்னாயிருந்தாலும், இரும்பாக இருந்தாலும் பிறவிப் பிணியுடன் இணைப்பதில் இரண்டின் தன்மையும் ஒன்று தானே. 

ஐந்து புலன்கள் முதலாய இருபத்து நான்கு தத்துவங்களை ஆன்ம தத்துவம் என்று ஒரு கூட்டமாக சொல்வார்கள். இந்த இருபத்து நான்கு தத்துவங்களை சுருக்கி எட்டு தொகுப்பாக கூறுவதும் வழக்கம். அப்பர் பிரான், புலன்கள் முதலாக உள்ள இந்த எட்டு தொகுப்புகளை, புலன்களின் முதன்மை கருதி புலன்கள் எட்டு என்று இங்கே கூறுகின்றார். எட்டு புலன்களாவன: ஐம்பூதங்கள் (ஆகாயம், காற்று, தீ, நீர், நிலன்) ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் (மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி) ஐந்து கன்மேந்திரியங்கள் (கை, கால், வாய், எருவாய், கருவாய்), ஐந்து தன்மாத்திரைகள் (ஒலி, ஒளி, ஊறு, சுவை, நாற்றம்), மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் ஆகிய நான்கு அந்தக்கரணங்கள், 

பூதலங்கள் எட்டு: கீழுலகங்கள் ஏழுடன் நிலவுகத்தையும் சேர்த்து எட்டு உலகங்கள். மேல் உலகங்கள் ஏழுடன் நிலவுலகத்தையும் இணைத்து எட்டு உலகங்கள் என்று பொருள் கொள்ளினும் பொருந்தும். இங்கே குறிப்பிடப்படும் தலங்கள், தீவுகள், கடல்கள் முதலானவை வேதங்களில், புராணங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சிவஞான மாபடியத்திலும் இவை குறிப்பிடப்படுகின்றன. கந்தபுராணம் அண்டகோசப் படலத்திலும் இந்த விவரங்கள் காணப்படுகின்றன.  

பொழில்கள் என்றால் தீவு என்று பொருள். மணிவாசகர் திருவாசகப்பாடலில் பூம்பொழில்கள், பயந்து காத்து மற்று அழித்து என்று உலகத்தைப் படைத்தும், காத்தும், அழித்தும் விளையாடும் பரமனின் செயல் பற்றி கூறுவது இங்கே நோக்கத் தக்கது. நாவல், சாகம், குசை, கிரௌஞ்சம், சால்மலி, கோமேதகம், புட்கரம் மற்றும் தேவர் உலகம் ஆகியவை எட்டு தீவுகள்.

கலை என்றால் ஆடை என்று பொருள். மேலே குறிப்பிட்ட எட்டு பொழில்களைச் சுற்றி அமைந்துள்ள கடல்கள், அந்த தீவுகளுக்கு ஆடை போன்று அமைந்திருப்பதால், கடல் என்று கூறாது கலை என்று கூறினார். எட்டு கடல்களாவன, உவர்க்கடல், பாற்கடல், தயிர்க்கடல், நெய்க்கடல், கருப்பஞ்சாற்றுக் கடல் தேன் கடல், நன்னீர்க்கடல், மற்றும் சக்கரவாக மலையைச் சூழ்ந்துள்ள கடல். 

காப்பு என்பதற்கு அரண் என்று பொருள். இந்த எட்டு கடல்களைச் சூழ்ந்த மலைகள் எட்டும் எட்டு அரண்களாக கருதப்படுகின்றன. நிடதம், ஹேமகூடம், இமாசலம், நீலம், சுவேதம், சிருங்கவான், மாலியவான், கந்தமாதனம் ஆகிய மலைகள் எட்டு மலைகளாகும்.

காட்சி எட்டு என்று எந்தக் காட்சிகளைக் குறிக்கின்றார் என்பது தெளிவாக விளங்கவில்லை. இந்த பதிகத்தின் பல பாடல்களில் இறைவன் செய்த வீரச் செயல்களைக் குறிப்பிட்டு, அந்த செயல்கள் செய்யப்பட்ட நாட்களுக்கு முன்னோ பின்னோ, திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாள் என்று அப்பர் பிரான் கூறுவதால், எட்டு காட்சிகள் என்பதை எட்டு வீரட்டத் தலங்களில் புரிந்த வீரச் செயல்கள் இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது எனத் தோன்றுகின்றது. 

களைகண் என்றால் பயன் என்று பொருள். இந்த உலகத்தில் செய்த செயல்களின் பலன்களுக்கு ஏற்ப, உயிருக்கு  தனது நல்வினையை கழித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு  கிடைக்கும் போக உலகங்கள் இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றன. இந்த உலகங்களில் நாம் செய்த கர்மங்களின் வினைகளை போகங்களாக அனுபவிக்க முடியுமே தவிர, வினைகளை கூட்டிக் கொள்ளவோ, கழித்துக் கொள்ளவோ முடியாது. எனவே போக லோகங்கள் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்றன. அவையாவன, புவலோகம், சுவலோகம், மகலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்யலோகம், விஷ்ணுலோகம் மற்றும் உருத்திரலோகம்.

நகை என்பன ஒளிவீசும் கோள்களையும் நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் குறிக்கும். இராகு மற்றும் கேது கிரகங்களுக்கு, சுயமான ஒளியில்லை என்பதால் அவை இரண்டும் இந்த தொகுதியில் சேர்க்கப்படவில்லை. சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி மற்றும் நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் இந்த நகை எட்டு என்ற தொகுப்பில் வரும்.

காலத்தின் கூற்றாக கருதப்படும் எட்டும் நாள் எட்டு என்ற தொகுப்பில் வருகின்றன. நாழிகை, நாள், வாரம், பட்சம், மாதம், ருது, அயனம், வருடம் என்பன இந்த தொகுதியில் அடங்கும். நன்மை எட்டு எனப்படுவன, அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, மறம், இன்மை (இல்லாமை), துன்பம், பிறப்பு ஆகியவை. கொல்லாமை பொறியடக்கம் பொறுமை இரக்கம் அறிவு உண்மை தவம் அன்பு ஆகிய உயர்ந்த எட்டு குணங்கள் எட்டு அக மலர்களாக கருதப் படுகின்றன. திகை என்பது திசை என்ற சொல்லின் திரிபு. நேர்த்திசைகள் நான்கும் கோணத் திசைகள் நான்கும் சேர்ந்து எட்டு. மேற்கண்ட எட்டு தொகுதிகள் என்று கருதப்படும் பொருட்கள், காலத்தின் பிரிவுகளாக கருதப்படும் எட்டு கூறுகள், அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு முன்னமே தோன்றிய திருக்கோயில் திருவாரூர் திருக்கோயில் என்று பாடலை அப்பர் பிரான் முடிக்கின்றார்.

பொழிப்புரை:

உயிர்கள் சென்று அடையும் எட்டு வகையான பிறப்புகள், உயிருடன் ஒட்டி இருக்கும் எட்டு வகையான குற்றங்கள், எட்டு வகையாக பிரிக்கப்படும் ஆன்ம தத்துவங்கள் எனப்படும் ஐந்து புலன்கள் உள்ளிட்ட தத்துவங்கள், பூமி மற்றும் மேல் ஏழு உலகங்கள் சேர்ந்த தொகுப்பாகிய எட்டு உலகங்கள், எட்டு வகையான சோலைகள் எட்டு வகைகயான கடல்கள், உலகிற்கு அரணாக விளங்கும் எட்டு வகையான மலைகள், எட்டு வகையான வீரச் செயல்கள், இந்த உலகத்தில் ஈட்டப்படும் வினைகளின் பயன்களை அனுபவித்து கழிப்பதற்கு அமைந்துள்ள எட்டு போக உலகங்கள், ஒளிவீசும் கோள்கள் மற்றும் நட்சத்திர கூட்டங்கள், அறம் பொருள் முதலாக உயிர்களுக்கு விளையும் எட்டு நன்மைகள். உயர்ந்த ஞானம் படைத்த அடியார்களின் மனதினில் விளங்கும் அகமலர்கள் என்று அழைக்கப்படும் எட்டு உயர்ந்த குணங்கள், எட்டு திசைகள் ஆகியவை தோன்றுவதற்கு முன்னோ பின்னோ, பெருமானே நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.,

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/28/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-9-2871808.html
2871805 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, February 27, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 8:

    பாதத்தால் முயலகனைப் பாதுகாத்துப்
            பாரகத்தே பரஞ்சுடராய் நின்ற நாளோ
    கீதத்தை மிகப் பாடும் அடியார்க்கு என்றும்
            கேடிலா வானுலகம் கொடுத்த நாளோ
    பூதத்தான் பொருநீலி புனிதன் மேவிப்
           பொய்யுரையா மறை நால்வர் விண்ணோர்க்கு என்றும்
    வேதத்தை விரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
          திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:

முயலகன்=தாருகவனத்து முனிவர்கள் பெருமான் மீது ஏவிய அரக்கன். பூதத்தான்=பூத கணங்களை உடைய நந்தி தேவன்; பொரு நீலி=செம்மை நிறத்து திருமேனி உடைய உன்னுடன் பொருந்தும் வண்ணம் நீல நிறத்து உடலைப் பெற்றுள்ள பார்வதி தேவி; புனிதன்=பிரம தேவன்; மறை நால்வர்=சனகாதி முனிவர்கள் 

பொழிப்புரை:

அரக்கன் முயலகனால் எவருக்கும் தீங்கு ஏற்படாவண்ணம், அவனைத் தனது பாதத்தின் கீழே அழுத்தியவாறு நடனம் ஆடுபவனே, உலகினில் மேம்பட்ட சுடரொளியாகத் திகழ்பவனே, உனது புகழினை பாடல்களாக பாடும் அடியார்களுக்கு அழியாத தன்மை உடைய நிலையான இன்பம் அளிக்கும் வீடுபேற்றினை அருளுபவனே,  பூத கணங்களை உடைய நந்தி தேவர், பெருமானின் செம்மை நிறத்திற்கு பொருத்தமாக இருக்கும்  வண்ணம் நீல நிறத்து திருமேனியை உடைய பார்வதி தேவி, புனிதனாக கருதப்படும் பிரமன், பொய்களைத் தவிர்த்து உண்மையான செய்திகளையே சொல்லும் வேதங்களில் வல்லவராக விளங்கிய சனகாதி முனிவர்கள் ஆகியோருக்கு வேதங்களை விவரித்து உபதேசம் செய்த பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது., 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/27/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-8-2871805.html
2867112 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, February 26, 2018 11:19 AM +0530
பாடல் 7:

    நிலந்தரத்து நீண்டு உருவமான நாளோ நிற்பனவும்
             நடப்பனவும் நீயே ஆகிக்
    கலந்து உரைக்கக் கற்பகமாய் நின்ற நாளோ
            காரணத்தால் நாரணனை கற்பித்து அன்று
    வலம் சுருக்கு வல்லசுரர் மாண்டு வீழ வாசுகியை
           வாய் மடுத்து வானோர் உய்யச்
    சலந்தரனைக் கொல்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
          திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:


நிலந்தரம்=நிலம்+அந்தரம்' உயிர்களை காக்கும் பொருட்டு திருமாலை படைத்த செய்தி இங்கே காரணத்தால் நாரணனை கற்பித்து என்று உணர்த்தப் படுகின்றது. அசுரர்கள் தேவர்களுக்கு இழைத்த துன்பங்களை நீக்கும் பொருட்டு திருமாலை படைத்தார் என்றும் விளக்கம் கூறுவதுண்டு.  தாவரங்கள் மற்ற உயர்கள் அனைத்தையும் ஒரே தொகுப்பாக சராசரம் என்று வடமொழியில் கூறுவார்கள். சரம் என்றால் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு  இடத்திற்கு நகர்வது; அசரம் அதற்கு எதிர்மறை. இந்த சொல்லுக்கு அழகான மாற்றுச் சொல்லாக நிற்பனவும் நடப்பனவும் என்று அப்பர் பிரான் கையாண்டுள்ளது அவரது புலமையை நமக்கு உணர்த்துகின்றது.  

பொழிப்புரை:

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்குமாக நெடிது உயர்ந்த தழற்பிழம்பாக தோன்றியவனே, ஓரே இடத்தில் நிலை பெற்று நிற்கும் தாவரங்களாகவும், இடம் பெயர்ந்து செல்லும் மற்ற உயிரினங்களாகவும், அனைத்து உயிர்களாகவும் இருப்பவனே, நினைத்ததை அளிக்கும் கற்பகமரம் போன்று அடியார்கள் வேண்டுவதை அளிக்கும் கொடையாளி என்று அனைவராலும் ஒன்று கூடி பெருமையாக புகழப் படுபவனே, தேவர்களுக்கு தீங்கு விளைவித்த அசுரர்களின் வலிமையை அடக்கும் வண்ணம் திருமாலைப் படைத்து சக்கரப்படை முதலானவை கற்பித்தவனே, பாற்கடல் கடையப்பட்ட போது தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் தாளாமல் வாசுகி பாம்பு வெளியிட்ட ஆலகால விடத்தினை உண்டு உலகை காத்தவனே, வானவர்களின் துன்பம் தீரும் பொருட்டு அரக்கன் சலந்தரனை கொன்ற பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/26/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-7-2867112.html
2867110 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, February 25, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 6:


    திறம் பலவும் வழிகாட்டிச் செய்கை காட்டிச்
         சிறியையாய்ப் பெரியையாய் நின்ற நாளோ 
    மறம் பலவும் உடையாரை மயக்கம் தீர்த்து
        மாமுனிவர்க்கு அருள் செய்து அங்கு இருந்த நாளோ
    பிறங்கியச் சீர் பிரமன் தன் தலை கையேந்திப்
       பிச்சை ஏற்று உண்டு உழன்று நின்ற நாளோ
    அறம் பலவும் உரைப்பதற்கு முன்னோ
       பின்னோ திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே

விளக்கம்:

திறம்=பயன்; வழி காட்டி=உய்யும் வழியினைக் காட்டி; உயிர்களுக்கு மனித வாழ்க்கையால் அடையக் கூடிய பயன்களையும், அந்த பயன்களை பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும் அருளாளர்கள் வாய்மொழியாக காட்டியவன் பெருமான் என்ற செய்தி இங்கே உணர்த்தப் படுகின்றது. எனவே தான் அருளாளர்கள் அருளிய செய்திகளை நாம் பெருமானின் வாய்மொழியாக கொள்ளவேண்டும் என்று சான்றோர்கள் கூறுவார்கள். இவ்வாறு அப்பர் பிரான் கூறுவது நமக்கு மணிவாசகரின் ஆனந்தப் பரவசம் பதிகத்தின் பாடல் ஒன்றினை நினைவூட்டுகின்றது. 

ஒழுக்கம், ஒழுங்கு முறை, செய்யும் செயலில் உறுதிப்பாடு செயலைச் செய்வதற்கான தகுந்த அறிவு ஆகிய ஏதும் இல்லாமல் கொடியேனாகத் திகழ்ந்த தனக்கு உலகப் பொருட்களால் ஏற்படும் மயக்கத்தை இறைவன் உணர்வித்தான், மேலும் உய்யும் வழியினை கட்டினான், உலகில் மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து துன்பமடையா வண்ணம் நம்மை மாற்றும் முக்திப்பெற்றினை அடைவதற்கான வழியையும் காட்டினான் என்று இந்த பாடலில் மணிவாசகர் கூறுகின்றார். 

    சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றிச் செறிவே இன்றி அறிவு இன்றித் 
    தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய் சுழன்று விழுந்து கிடந்தேனை
    மாலும் காட்டி வழி காட்டி வாரா உலக நெறி ஏறக்
    கோலம் காட்டி ஆண்டானைக் கொடியேன் என்றோ கூடுவதே

பொம்மலாட்டத்தில் திரைக்குப் பின்னால் இயக்கும் ஒருவன் தனது இயக்கத்தை நிறுத்திவிட்டால், பொம்மைகள் அனைத்து கீழே விழுந்து செயலற்று கிடக்கும். அது போன்று தன்னை ஆட்கொண்டு, உபதேசம் செய்த இறைவன் திடீரென்று மறைந்ததால் தான் செயலிழந்து நிற்பதாக மணிவாசகர் இங்கே கூறுகின்றார். உலகப் பொருட்களின் மாயையும் முக்தி நெறி அடைவதற்கான மார்க்கத்தையும் காட்டிய இறைவனைத் தான் சென்று அடையும் நாள் எந்நாளோ என்று அவர் அங்கலாய்ப்பதை நாம் இந்த பாடலில் உணரலாம்.  

மனித உடல் எடுத்த உயிர்கள், உண்மையான மெய்பொருளாகிய தன்னை உணர்ந்து கொண்டு, உலகப் பொருட்கள் ஏற்படுத்தும் பாசத்திலிருந்து நீங்கி, உய்யும் வழியினில் பயணம் செய்யும் பொருட்டே இறைவன் அந்த உயிர்களுக்கு முப்பத்தாறு தத்துவங்களை அருளியுள்ளான். அவற்றை நாம் ஒழுங்காக பயன்படுத்தி உய்வினை அடைவது தான் நாம் நமது உயிர்களுக்கு செய்யும் பேருதவியாகும். உயரின் உண்மையான விருப்பமும் இதுவே. தன்னைப் பிணைத்துள்ள வினைத் தொகுதிகளிலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று இறைவனுடன் சேர்ந்து  நிலையான ஆனந்தத்தில் வாழ்வோம் என்பதே உயிரின் ஏக்கமாக இருந்து வருகின்றது.

ஆனால் உடலும் உடலில் பொறிகளும் இதனை புரிந்து கொள்ளாமல் மாறுபட்டு நடக்கின்றன. இந்த உண்மையை புரிய வைத்து நாம் உய்வதற்கு வழி வகுத்த இறைவனின் கருணைச் செய்கை இங்கே திறம் பலவும் வழி காட்டி என்று உணர்த்தப் படுகின்றது. மாமுனிவர்கள்=தாருகவனத்து முனிவர்கள்; தெய்வ வழிபாட்டினை மேற்கொள்ளாமல் செயல்களின் பயனே பெரியது என்று சிவநெறியிலிருந்து மாறுபட்டு வாழ்ந்த முனிவர்கள்' பிறங்கிய=மிகுந்த .    

பொழிப்புரை:

உயிர்களுக்கு மனித உடலால் ஏற்படும் பெரும் பயன்களை உணர்த்தி, தகுந்தது தகாதது என்பதை உணரும் பகுத்தறிவினை வழங்கி, அந்த பயன்களை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை, முக்தி நிலையை அடையும் வழியினை, பல அருளாளர்களின் வாய்மொழிகள் மூலம் உணர்த்தியவனே, அணுவினை விடவும் நுண்ணிய பொருளாகவும் அனைத்து பொருட்களையும் விட பெரிய பொருளாகவும் இருப்பவனே, கன்மாக்களால் அடையப்படும் பயன்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு சிவபெருமானை வழிபடாமல் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த தாருகவனத்து முனிவர்களின் அறியாமையை நீக்கி அருள் புரிந்தவனே, சிறப்பு மிகுந்த பிரமனின் மண்டையோட்டினை தனது கையில் ஏந்தி உலகெங்கும் திரிந்தவனே, சனகாதி முனிவர்களுக்கு ஆலமரத்தின் கீழே அறம் உரைத்த பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியுமோ, அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/25/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-6-2867110.html
2867108 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Saturday, February 24, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 5:

    பாலனாய் வளர்ந்திலாப் பான்மையானே
         பணிவார்கட்கு அங்கங்கே பற்றானானே
    நீலமாமணி கண்டத்து எண் தோளானே
        நெருநலையாய் இன்றாகி நாளையாகும்
    சீலமே சிவலோக நெறியே ஆகும்
        சீர்மையே கூர்மையே குணமே நல்ல
    கோலம் நீ கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
        திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:


பிறப்பில்லாத பெருமான் என்றும் நிலையாக ஒரே கோலத்தில், மூப்பு அடையாத குழகனாக இருப்பதால் அவனை பாலனாக கண்டவர் எவருமில்லை. மற்ற பல தெய்வங்களின் குழந்தை விளையாட்டுகளை குறிப்பிட்டு பாடல்கள் பல இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. மேலும் பிள்ளைத் தமிழ் நூல்களும் உள்ளன. ஆனால் சிவபெருமான் மீது பிள்ளைத் தமிழ் எவரும் இயற்றவில்லை. இந்த நிலையைத் தான் அப்பர் பிரான் இங்கே, பாலன் முதலிய பருவங்களைக் கொண்டு வளராமல் என்றும் ஒரே நிலையில் இருப்பவனே என்று இங்கே உணர்த்துகின்றார். நெருநல்=நேற்று .

பொழிப்புரை: 

குழந்தைப் பருவம் முதலான பருவங்களைக் கொண்டு வளராமல் என்றும் ஒரே நிலையில் இருப்பவனே, தன்னை வழிபடும் அடியார்களுக்கு பற்றுக்கோடாக விளங்குபவனே, விடத்தினை அடக்கியதால் நீலமாமணி பதித்தது போன்று தோன்றும் கழுத்தினை உடையவனே. எட்டு தோள்களை உடையவனே, நேற்று இன்று நாளை எனப்படும் மூன்று காலங்களாகவும் இருப்பவனே, சிவலோக நெறியினை அடியார்களுக்கு அளிக்கும் பண்பினைக் கொண்டவனே, புகழத்தக்க பண்புகளை உடையவனே, நுண்ணிய அறிவினை உடையவனே, நல்லொழுக்க குணங்களை உடையவனே, பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ, மேற்கண்ட குணங்களை எல்லாம் கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ, நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/24/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-5-2867108.html
2867106 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Friday, February 23, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 4:

    ஓங்கி உயர்ந்து எழுந்து நின்ற நாளோ ஓருகம்
           போல் ஏழுகமாய் நின்ற நாளோ
    தாங்கிய சீர்த் தலையான வானோர் செய்த தக்கன்
           தன் பெருவேள்வி தகர்த்த நாளோ 
    நீங்கிய நீர்த் தாமரையான் நெடுமாலோடு
          நில்லாய் எம் பெருமானே என்று அங்கு ஏத்தி
    வாங்கி மதி வைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
         திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:


தாங்கிய வானோர்கள் என்று, சிவபெருமானை புறக்கணித்து செய்யப்பட்ட தக்கனது வேள்வி முயற்சியினை ஆதரித்து அவனுடன் ஒத்துழைத்த தேவர்கள் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். நீங்கிய நீர்த் தாமரையான் என்பதற்கு இரண்டு விதமாக விளக்கங்கள் கூறப்படுகின்றன. நீங்கிய நீர்த் தாமரை என்ற தொடரினை பிரமனுடன் இணைத்து பொருள் கூறுவது ஒருவிதம். பொதுவாக தாமரை நீரினில் பூக்கும். ஆனால் பிரமன் தோன்றிய தாமரை மலரோ நீரினில் பூக்காமல். திருமாலின் உந்தியிலிருந்து எழுந்தது. இவ்வாறு நீரிலிருந்து நீங்கிய தாமரையில் தோன்றிய பிரமன் என்பதே இந்த பொருள்.  

நீங்கிய நீர் என்ற தொடரினை நெடுமாலொடு இணைத்து பொருள் காணவேண்டும் என்று பெரியபுராண விளக்கத்தில் சிவக்கவிமணி திரு சி.கே. சுப்ரமணியம் அவர்கள் கூறுகின்றார். செருக்கு மிகுந்து தங்களுக்குள்ளே யார் பெரியவர் என்று வாதம் செய்து கொண்டிருந்த இருவரின் முன்னே தழற்பிழம்பாக பெருமான் தோன்றிய போது. அடியைத் தேடிச் சென்ற திருமால், தனது தோல்வியையும் பெருமானது உயர்வினையும், தனது செருக்கு குணம் நீங்கியவராக உடனே ஒப்புக்கொண்டார். பிரமன் அவ்வாறு முதலில் செய்யவில்லை. இருவரும் தங்களது செருக்கு நீங்கிய நிலையில், பெருமானை வணங்கி, பெருமானே எங்களது உள்ளத்தினில் நீ நீங்காது நிற்பீராக என்று கோரினார்கள். இவ்வாறு வேண்டியதே, நின்றாய் எம் பெருமானே என்று அங்கே ஏத்தி என்ற தொடரால் விளக்கப்படுகின்றது. முதலில் செருக்கு நீங்கிய திருமால் என்று நீங்கிய நீர் நெடுமால் என்ற தொடரால் உணர்த்தப் படுகின்றது.         
 

பொழிப்புரை:

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்குமாக உயர்ந்த தழற்பிழம்பாக நின்றவனே; ஒரு யுகத்தின் முடிவினில் அழியாமல் இருப்பது போன்று பல யுகங்களிலும் நிலைபெற்று இருப்பவனே; சிறப்பு வாய்ந்த தேவர்களின் ஒத்துழைப்புடன் தக்கன், பிரம்மண்டமாக முன்மாதிரி வேள்வி செய்ய முயற்சித்த போது. அந்த வேள்வி வேதநெறிகளுக்கு புறம்பாக இருந்ததால் அந்த வேள்வி முற்றப் பெறாத வண்ணம் அழித்தவனே: நீரிலிருந்து நீங்கி திருமாலின் உந்தியில் உதித்த தாமரை மலரில் தோன்றிய பிரமனும், நெடிய உருவம் கொண்டு மூன்று உலகங்களையும் அளந்த திருமாலும் அடியையும் முடியையும் காண முடியாமல் துவண்டு நின்ற பின்னர், பெருமானின் உயர்ந்த நிலையை உணர்ந்தவர்களாக, பெருமானே நீ எங்களது உள்ளத்தில் நிலையாக உறைய வேண்டும் என்று வேண்டியபோது அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்றவனே, தக்கனது சாபத்தால் தேய்ந்து அழிந்த நிலையில் சரணடைந்த ஒற்றைப் பிறைச் சந்திரனை தனது சடையில் ஏற்றுக்கொண்டு மறுவாழ்வு அளித்தவனே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/23/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-4-2867106.html
2867105 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Thursday, February 22, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 3:

    பாடகம் சேர் மெல்லடி நற்பாவையாளும் நீயும்
            போய் பார்த்தனது பலத்தைக் காண்பான்
    வேடனாய் வில் வாங்கி எய்த நாளோ
           விண்ணவர்க்கும் கண்ணவனாய் நின்ற நாளோ
    மாடமொடு மாளிகைகள் மல்கு தில்லை மணி
           திகழும் அம்பலத்தே மன்னிக் கூத்தை
    ஆடுவான் புகுவதற்கு முன்னோ பின்னோ
          திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:

பாடகம்=பெண்கள் காலில் அணியும் அணிகலன்; பார்த்தன்=அர்ஜுனன்: அர்ஜுனனின் பலத்தினை பரீட்சை செய்வதற்காக பெருமான் வேடுவக் கோலம் தாங்கி, அன்னை பார்வதி தேவி உடன் வர சென்றதாக இந்த பாடலில் கூறப்படுகின்றது.  போர்க் கலையில் சிறந்து விளங்கிய அர்ஜுனனுக்கு முதுகினில் மச்சம் இருந்ததாகவும், அர்ஜுனன் எவரிடமும் தோற்று ஓடாததால் அந்த மச்சத்தினை பார்க்கும் வாய்ப்பு எவருக்கும் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறுவார்கள். அன்னை பார்வதி தேவிக்கு இந்த மச்சத்தினைக் காண ஆவல் உண்டானதாகவும், அதனால் தான் தன்னை நோக்கி தவம் செய்து கொண்டிருந்த அர்ஜுனனுக்கு பாசுபத அத்திரம் வழங்கச் சென்ற இறைவன், தன்னுடன் அன்னையையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றதாகவும், அர்ஜுனனை போரில் தோற்கடித்து அவனது முதுகு மச்சத்தை பார்வதி தேவி காண வைத்ததாகவும் கூறுவார்கள். சிதம்பரத்தை அடுத்த வேட்களம் தலத்தில் தான் அர்ஜுனன் பாசுபதம் பெற்றதாக கூறப்படுகின்றது. இந்த தலத்து இறைவனின் பெயர் பாசுபத நாதர் என்பதாகும். இங்கு உள்ள அர்ஜுனன் உருவச் சிலையில் முதுகில் ஒரு வடு இருப்பதையும் நாம் காணலாம்.   

மேற்கண்டவாறு அர்ஜுனனின் வீரத்தின் திறமையை காண்பதற்காக வேடனாக பெருமான் சென்ற நிகழ்ச்சி பல திருமுறை பாடல்களில் கூறப்படுகின்றது. அர்ஜுனனை விற்போரிலும் மற்போரிலும் வென்ற பெருமான் அர்ஜுனனை நாணமடையச் செய்தார் என்று கோகரணம் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் (3.79) பாடலில் திருஞானசம்பந்தர் கூறுகின்றார். நிரந்த மொழி=ஒழுங்கு உடையது போன்று சொல்லப்படும் பொய் மொழிகள்; பெயர்கள் பத்துடைய மன்னன்=அர்ஜுனன்; கௌந்தேயன், பார்த்தன், விஜயன், கிரிடீ, சுவேதவாகனன், விபத்சு, பல்குனன், சவ்யசாசி, தனஞ்சயன் என்பன அர்ஜுனனின் மற்ற பெயர்கள் ஆகும்.  

    நேசம் இல் சமணர் தேரர்கள் நிரந்த மொழி பொய்கள் அகல்வித்து
    ஆசை கொள் மனத்தை அடியவர் அவர் தமக்கு அருளும் அங்கணன் இடம்
    பாசம் அறுத்து அவனியில் பெயர்கள் பத்துடைய மன்னவனைக்
    கூச வகை கண்டு பின் அவற்கு அருள் நல்க வல கோகரணமே 


பொழிப்புரை:

பாடகம் எனப்படும் அணிகலனை காலினில் அணிந்தவளும் மென்மையான நடையை உடைய பாவையாகிய பார்வதி தேவியுடன் வேடுவக் கோலத்தில் சென்று அர்ஜுனனின் பலத்தை பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டு அவனுடன் விற்போர் செய்தவனே, உடலுக்கு இன்றியமையாத உறுப்பாக கண் இருப்பது போன்று விண்ணவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பவனே, மாடங்களும் மாளிகைகளும் நிறைந்த தில்லை நகரில் அமைந்துள்ள அழகான அம்பலத்தே என்றும் நிலையாக கூத்தினை இயற்றும் வண்ணம் புகுந்தவனே, பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/22/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-3-2867105.html
2867104 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Wednesday, February 21, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 2:


    மலையார் பொற்பாவையொடு மகிழ்ந்த
         நாளோ வானவரை வலியமுதம் ஊட்டி அந்நாள்
    நிலைபேறு பெறுவித்து நின்ற நாளோ
        நினைப்பரிய தழற்பிழம்பாய் நிமிர்ந்த நாளோ
    அலைசாமே அலைகடல் நஞ்சுண்ட நாளோ
        அமரர் கணம் புடைசூழ இருந்த நாளோ
    சிலையால் முப்புரம் எரித்த முன்னோ பின்னோ
       திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே


விளக்கம்:


அலைசாமே=வருந்தாமல்; இந்த பாடலில் தேவர்கள் மூப்படையாமல் நிலையான இளமை பெற்று இருந்த நிலையும், பாற்கடலில் பொங்கி எழுந்த நஞ்சினை உண்ட நிகழ்ச்சியும் கூறப்படுகின்றன. இந்த இரண்டும் வேறு வேறு நிகழ்சிகள் என்று, பெரிய புராண விளக்கம் நூலின் ஆசிரியர் சிவக்கவிமணி சி.கே. சுப்பிரமணியம் கருதுகின்றார். 
 
பொழிப்புரை:

அழகில் சிறந்தவளும் மலைச்சாரலில் வளர்ந்தவளும் ஆகிய பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் இடது பாகத்தில் ஏற்றவனே, என்றும் மூப்பினை அடையாமல் இளமையாக இருக்கும் வண்ணம் தேவர்களுக்கு அமுதம் ஊட்டியவனே, எவரும் நினைத்துப் பார்க்கவும் முடியாத வண்ணம் விண்ணினையும் தாண்டுமாறு நெடிது உயர்ந்த தழற்பிழம்பாகி எழுந்து பிரமனும் திருமாலும் அடியும் முடியும் காண முடியாதவாறு நின்றவனே, நஞ்சினை உண்ணும் நிலை ஏற்பட்டதை குறித்து வருத்தம் ஏதும் அடையாமல் தயக்கம் ஏதும் இன்றி கடலிலிருந்து பொங்கி எழுந்த நஞ்சினை உண்டு அனைவரையும் காத்தவனே, தேவர்கள் அனைவரும் புடை சூழ்ந்து உனது புகழினைப் பாடும் வண்ணம் நின்றவனே. வில்லினை ஏந்தி திரிபுரத்து அரக்கர்களுடன் போருக்குச் சென்று ஒரே அம்பினால் அவர்களது மூன்று பறக்கும் கோட்டைகளையும் வீழ்த்தியவனே, பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/21/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-2-2867104.html
2867102 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 89. ஒருவனாய் உலகேத்த - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, February 20, 2018 05:09 PM +0530
முன்னுரை:

திருவாரூரில் பல நாட்கள் தங்கி, உழவாரப் பணிகள் செய்தவண்ணம் பல பதிகங்கள் பெருமானைப் புகழ்ந்து பாடிய அப்பர் பிரான் திருவாரூரின் செல்வச் செழிப்பை கண்டார். எந்த பொருளிலும் இறைவனைக் காணும் தன்மையைப் பெற்றிருந்த அப்பர் பிரான், திருவாரூரின் செல்வச் செழிப்பிலும் பெருமானின் கருணையை காண்கின்றார். நகரின் செல்வச் செழிப்பினைக் கண்ட அவர், அந்த செழிப்பிற்கு காரணமான பெருமானை செல்வன் என்று அழைத்து எம்பந்த வல்வினை நோய் தீர்த்தான் என்று தொடங்கும் திருத்தாண்டகப் பதிகத்தினை (6.30) பாடுகின்றார். பின்னர் மிகவும் தொன்மையான பதியாகிய ஆரூர் நகரத்தின் தொன்மைச் சிறப்பினையும், அந்த நகரத்தில் தொன்மைக் காலத்திலேயே பெருமான் குடிகொண்டுள்ள தன்மையையும் குறிப்பிட்டு பதிகம் பாட ஆவல் கொண்டார் போலும். அந்த ஆவலின் விளைவாக எழுந்ததே இந்த பதிகம். எவ்வளவு தொன்மையானது திருவாரூர் திருக்கோயில் என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு அளவுகோலாக, அப்பர் பிரான் எந்த வருடக் கணக்கினையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. பெருமானின் கருணைச் செயல்கள் பலவற்றையும் வீரச் செயல்களை பலவற்றையும் குறிப்பிட்டு அந்த செயல்கள் நடைபெற்ற நாளுக்கு முன்னரோ பின்னரோ ஆரூர் திருக்கோயில் எழுந்ததோ என்று கேட்கின்றார். இவ்வாறு கேள்வியை எழுப்பி அதன் மூலம், இந்த கேள்விக்கு பதிலை தான் அறியும் நிலையில் இல்லை என்பதை குறிப்பிட்டு, மனிதர்களால் அளவிட முடியாத தொன்மை உடையது திருவாரூர் தலம் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகின்றார். பதிகத்தின் கடைப் பாடலில், முத்தாய்ப்பாக, உலகம் பெருமானை அறிவதற்கு முன்னமே ஆரூர் திருக்கோயில் எழுந்தது போலும் என்று கூறுகின்றார். 

பாடல் 1:

    ஒருவனாய் உலகேத்த நின்ற நாளோ
            ஓருருவே மூவுருவமான நாளோ
    கருவனாய் காலனை முன் காய்ந்த நாளோ
           காமனையும் கண் அழலால் எரித்த நாளோ 
    மருவனாய் மண்ணும் விண்ணும் தெரித்த
           நாளோ மான்மறி கை ஏந்தியோர் மாதோர் பாகம்    
    திருவினாள் சேர்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
          திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே

விளக்கம்:

கருவன்=சம்ஹார மூர்த்தி; கறுவன் என்ற சொல்லின் திரிபாக, சினம் கொண்டவன் என்னும் பொருள் பட, கருவன் என்ற சொல் கையாளப்பட்டு உள்ளதாகவும் விளக்கம் கூறுவார்கள். பாடலின் எதுகை நோக்கி கருவன் எனத் திரிந்தது என்று கூறுவார்கள். தெரித்த=படைத்த: திருவினாள்=அழகு பொருந்தியவள்; மருவன்=பொருந்துபவன்; மூவுருவம்=பிரமன், திருமால் மற்றும் உருத்திரன் ஆகிய மூன்று வடிவங்களையும் கொண்டு முத்தொழில் நடத்தும் நிலை; மூவராய முதல்வன் என்றும் மூன்று தொழில்களையும் புரிபவன் என்று பல திருமுறைப் பாடல்களில் கூறப்படுகின்றது. சிவபுரம் தலத்தின் மீது திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதிகத்தின் (1.21) முதல் மூன்று பாடல்களில் எவ்வாறு பெருமான் மேற்கண்ட மூன்று உருவங்களிலும் பொருந்தி முத்தொழில் செய்கின்றார் என்பது விவரமாக கூறப்படுகின்றது. அந்த
பாடல்களை நாம் இங்கே காண்போம்.

தாவரங்கள் முதலாக தேவர்கள் வரை ஏழு வகையான உடல்களில் அந்தந்த உயிரின் வினைத் தொகுதிக்கு ஏற்ப உயிர்கள் பொருத்தப் படுகின்றன. தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரமனது மனதினில் சிவபெருமான் பொருந்தி இருப்பதால், பிரமனால் படைப்புத் தொழிலை ஒழுங்காக செய்ய முடிகின்றது. பிரமன் தனது தொழிலை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தினை மனதில் கொண்டு, இறைவனை வணங்கி செயல்படுவதால், சிவபெருமான் பிரமனது மனதினில் அமர்ந்து அருள் புரிகின்றார் என்று சம்பந்தர் இங்கே கூறுகின்றார். புவம்=வானம்: வளி=காற்று; புனல்=தண்ணீர்; கனல்=தீ; கலை=அறுபத்து நான்கு கலைகள்; திரிகுணம்=சாத்துவீகம், ராஜசம் மற்றும் தாமசம் ஆகிய மூன்று குணங்கள்; அமர் நெறி=விரும்பத்தக்க வழிமுறைகள்; திவம்=தேவலோகம்; மருவி=கூடி பொருந்தி, பவம்=பிறவி; பவமலி=வினைகளுக்கு ஏற்றவாறு பிறப்பினை ஏற்படுத்தும் படைப்புத் தொழில்;  

    புவம் வளி கனல் புனல் புவிகலை
           உரை மறை திரிகுணம் அமர்நெறி
    திவமலி தரு சுரர் முதலியர் திகழ்தரும்
           உயிர் அவை அவை தம 
    பவமலி தொழிலது நினைவொடு
           பதுமநன் மலரது மருவிய
    சிவனது சிவபுரம் நினைபவர் செழு
          நிலனினில் நிலை பெறுவரே

பதிகத்தின் இரண்டாவது பாடலில் திருமால் காத்தல் தொழிலைப் புரியும் நிலை விளக்கப் படுகின்றது. மனிதர்கள், தேவர்கள் உட்பட அனைத்து உயிர்களும் உலகில் நிலை பெற்று வாழும் பொருட்டு அவர்களை காத்தருள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பாற்கடலில் யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்துள்ள திருமாலின் மனதினில் நிலை பெற்று இருக்கும் சிவபெருமான் என்று இங்கே சம்பந்தர் கூறுகின்றார். மேற்கண்ட பாடலில் பிரமன் தனது படைப்புத் தொழிலினைச் சரிவரச் செய்வதற்காக சிவபெருமானை வேண்டுவது போன்று, திருமாலும் தனது காக்கும் தொழிலினை சரிவரச் செய்யும் வண்ணம் பெருமானை வேண்டுகின்றார் என்று உணர்த்தப் படுகின்றது. திருமால் புரியும் யோக நித்திரை அறிதுயில் என்று சொல்லப் படுகின்றது தூங்குவது போன்று காட்சி அளித்தாலும் உலகில் நடப்பது அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவர் திருமால் என்பதால் அவர் கொண்டுள்ள நித்திரை யோக நித்திரை என்று அழைக்கப்படுகின்றது.


மலைகள் சூழ்ந்த உலகினில் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள வாழ்க்கை முறைகளில் நடக்கும் பெரும்பான்மையான மக்களையும், தேவர்களாக நிலை பெற்று வாழ்வோரையும் காக்கும் வண்ணம் காக்கும் தொழில் நடைபெறுகின்றது என்று கூறுகின்றார்.
    
    மலை பல வளர்தரு புவியிடை
         மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள் 
    நிலை மலி சுரர் முதல் உலகுகள்
        நிலைபெறு வகை நினைவொடு மிகும்
    அலைகடல் நடு அறிதுயில் அமர்
        அரி உரு இயல் பரன் உறை பதி
    சிலை மலி மதிள் சிவபுரம் நினைபவர்
        திருமகளொடு  திகழ்வரே

பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலில் அழித்தல் தொழில் நடைபெறும் முறை விளக்கப் படுகின்றது. கடலால் சூழப் பட்ட உலகங்களில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் ஒடுங்கும் வண்ணம், அழிக்கும் தொழிலினைச் செய்யும் உருத்திரனின் உருவில் எழுந்தருளும் சிவபிரான் என்று இங்கே சம்பந்தர் கூறுகின்றார். 

    பழுதில கடல் புடை தழுவிய படி முதலிய உலகுகள் மலி
    குழுவிய சுரர் பிறர் மனிதர்கள் குலமலி தரும் உயிரவை அவை
    முழுவதும் அழிவகை நினைவொடு முதல் உருவியல் பரன் உறை பதி
    செழுமணி அணி சிவபுரநகர் தொழும் அவர் புகழ் மிகு மூவுலகிலே

   
பொழிப்புரை:

ஒப்பற்ற தலைவனாக உலகம் எல்லாம் துதிக்க நின்றவனே, சிவபெருமானாக ஒரு உருவம் கொண்டிருந்தாலும், பிரமன் திருமால் உருத்திரன் ஆகிய மூன்று உருவங்கள் கொண்டு முத்தொழில்களையும் நடத்துபவனே, உனது அடியான் சிறுவன் மார்க்கண்டேயனின் உயிரைக் கவர முயற்சி செய்த இயமனின் மீது சினம் கொண்டு அவனை காலால் உதைத்து கீழே சாய்த்தவனே, உனது தவத்தினைக் கலைக்க முயற்சி செய்த மன்மதனை வெப்பம் மிகுந்த கதிர்களை வீசும் நெற்றிக் கண்ணால் விழித்து எரித்தவனே, மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் படைத்து அவற்றில் பொருந்தி இருப்பவனே, உன்னை எதிர்த்து வந்த மான் கன்றினை அடக்கி அந்த மான் கன்று துள்ளி விளையாடுமாறு கையினில் ஏந்தியவனே, அழகிய உருவத்தினை உடைய பார்வதி தேவியை உனது உடலில் இடது பாகத்தில் ஏற்றுக் கொண்டவனே,  பெருமானே, இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு முன்னோ பின்னோ நீ திருவாரூர் தலத்தினை உறைவதற்கு உகந்த இடமாக கொண்டுள்ளாய். இதனை அடியேனால் அறிய முடியாது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/20/89-ஒருவனாய்-உலகேத்த---பாடல்-1-2867102.html
2866404 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, February 19, 2018 11:01 AM +0530
பாடல் 10

    புலன்கள் ஐந்தால் ஆட்டுண்டு போது போக்கிப்
            புறம்புறமே திரியாதே போது  நெஞ்சே
    சலம் கொள் சடைமுடி உடைய தலைவா என்றும்
           தக்கன் செய் பெருவேள்வி தகர்த்தாய் என்றும்
    இலங்கையர்கோன் சிரம் நெரித்த இறைவா
           என்றும் எழில் ஆரூர் இடம் கொண்ட  எந்தாய் என்றும்
    நலம் கொள் அடி என் தலை மேல் வைத்தாய்
           என்றும் நாடோறும் நவின்று ஏத்தாய் நன்மையாமே


விளக்கம்:

போது போக்கி=காலத்தை வீணே கழித்து.  புறம் புறம்=மிகவும் தொலைவான இடங்கள்.

கங்கையைத் தனது சடையில் அடக்கியவன், தக்கனது வேள்வியினைத் தகர்த்தவன், இலங்கை மன்னன் இராவணனது வலியினை அடக்கியவன், என்று இறைவனின் வல்லமை இங்கே உணர்த்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வளவு வல்லமை படைத்து இருந்தாலும், நம் மீது கருணை கொண்டு ஆரூரில் உறையும் இறைவன் என்றும், என் மீதும் (அப்பர் பிரான் தன்னைச் சொல்லிக் கொள்கின்றார்) கருணை கொண்டு தனது திருவடியை என் தலை மேல் வைத்தவன் என்று கூறி, அடியார்க்கு இரங்கும் அவனது இளகிய மனம் குறிப்பிடப் படுகின்றது.

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, ஐந்து புலன்களால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு பல இடங்களிலும் திரிந்து பொழுதினை வீணாக கழிக்காதே; எனது அருகில் வா, நான் சொல்வதைக் கேள். கங்கையை, சடையில் தரித்தவனே என்றும், தக்கனது பெரிய வேள்வியினைத் தகர்த்தவனே என்றும், இலங்கை மன்னன் இராவணனது வலிமையை அடக்கி, அவனது தலைகளை நெருக்கியவனே என்றும், அழகிய ஆரூரில் இடம் கொண்டவனே என்றும், நலன்கள் அருளக்கூடிய உனது திருவடியை, எனது (அப்பர் பிரானது) தலை மீது வைத்தவனே என்றும், எந்தாய் என்றும், நீ தினமும் பலமுறை அவனைப் புகழ்ந்தால் உனக்கு பல நன்மைகள் ஏற்படும்.   

முடிவுரை:
நமது நெஞ்சத்தினை எவ்வாறு நல்வழிப்படுத்துவது என்று பல அறிவுரைகள் நிறைந்த இந்த பதிகத்தினை தினமும் பாராயணம் செய்வது மிகவும் நன்மை தரும் என்று பெரியோர்கள் கருதுவார்கள்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/19/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-10-2866404.html
2865341 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Sunday, February 18, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 9

    பாசத்தைப் பற்று அறுக்கலாகும் நெஞ்சே
              பரஞ்சோதி பண்டரங்கா பாவநாசா
    தேசத்து ஒளிவிளக்கே தேவதேவே திருவாரூர்த்
             திருமூலட்டானா என்றும்
    நேசத்தை நீ பெருக்கி நேர் நின்று உள்கி
             நித்தலும் சென்றடி மேல் வீழ்ந்து நின்று
    ஏசற்று நின்று இமையோர் ஏறே என்றும்
            எம்பெருமான் என்றென்றே ஏத்தா நில்லே

விளக்கம்:

தேசத்து ஒளி விளக்கு=உலகில் உள்ள விளக்குகளுக்கெல்லாம் ஒளி கொடுப்பவன்; ஏசற்று நிற்றல்=கூசி இருத்தல்; சிவபிரானது பெருமையின் முன்னர் நாம் ஒன்றும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து, தாழ்மை உணர்ச்சியால் கூசி நிற்றல்; பண்டரங்கன்=பண்டரங்கக் கூத்து ஆடியவன், திரிபுரங்கள் எரிக்கப்பட்ட பின்னர், ஆடிய ஆனந்த நடனம் பண்டரங்கக் கூத்து என்று அழைக்கப்படும்.


பொழிப்புரை:


நெஞ்சமே, உலகப் பொருட்களின் மீது நீ வைத்துள்ள பாசத்தினை அடியோடு அறுத்து, உலக மாயையில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வழியினைச் சொல்லுகின்றேன் நீ கேட்பாயாக; பரஞ்சோதியே, திரிபுரங்களை எரித்து பண்டரங்கக் கூத்து ஆடியவனே, பாவங்களை போக்குபவனே, உலகுக்கு ஒளி தரும் விளக்கே, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனே, திருவாரூர் திருமூலத்தானது உறையும் இறைவனே என்று அவனது திருநாமங்களை, பலமுறை கூவி, அவன் மீது நீ வைத்துள்ள அன்பினைப் பெருக்கி, தினமும் அவனை தரிசித்து வணங்கி, அவனது சன்னதியில் நின்று அவனையே நினைத்து உருகி, அவனது திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கி, எல்லையில்லா இறைவனது பெருமையின் முன்னர் நமது நிலை மிகவும் தாழ்வானது என்ற உண்மையை புரிந்துகொண்டு, உடல் கூசி, தலை தாழ்த்தி, வானவர்கள் தலைவனே என்றும் எங்களது பெருமானே என்றும் அவனது புகழைப் பாடி நிற்பாயாக.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/18/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-9-2865341.html
2865300 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, February 17, 2018 12:59 PM +0530
பாடல் 8:

    மதி தருவன் நெஞ்சமே உஞ்சு போக வழியாவது
          இது கண்டாய் வானோர்க்கு எல்லாம்
    அதிபதியே ஆரமுதே ஆதீ என்றும் அம்மானே
         ஆரூர் எம் ஐயா என்றும்
    துதி செய்து துன்று மலர் கொண்டு தூவிச் சூழும்
        வலம் செய்து ;தொண்டு பாடிக்
    கதிர்மதி சேர் சென்னியனே காலகாலா கற்பகமே
        என்றென்றே கதறா நில்லே

விளக்கம்:

உஞ்சு=உய்ந்து என்பதன் திரிபு; துன்று=நெருங்கிய, நெருக்கமாக 

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, நீ உய்வதற்கான நல்ல வழியினை நான் காட்டுகின்றேன்; இதனை மறவாமல் கடைப்பிடிப்பாயாக. தேவர்கள் தலைவனே, அரிய அமுதமே, ஆதியே என்றும்; எங்கள் தலைவனே, ஆரூர் ஐயனே என்றும் அவனைப் போற்றி, மலர்களை அவனது திருமேனி மேல் நெருக்கமாக இருக்குமாறு தூவி வணங்கி, அவன் உறையும் கோயிலை வலம் வந்து, திருக்கோயிலில் இறைபணிகள் செய்து, ஒளி வீசும் பிறைச்சந்திரனை சடையில் சூடியவனே என்றும், காலனுக்கும் காலனே என்றும், அடியார்கள் வேண்டியவை அனைத்தும் அளிக்கும் கற்பகமே என்று பலமுறை கதறுவாயாக     

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/17/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-8-2865300.html
2864667 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, February 16, 2018 11:30 AM +0530
பாடல் 7:

பற்றிநின்ற பாவங்கள் பாற்ற வேண்டில்
          பரகதிக்குச் செல்வதொரு பரிசு வேண்டில்
சுற்றிநின்ற சூழ்வினைகள் வீழ்க்க வேண்டில்
          சொல்லுகேன் கேள் நெஞ்சே துஞ்சா வண்ணம்
உற்றவரும் உறுதுணையும் நீயே என்றும்
          உன்னை அல்லால் ஒரு தெய்வம் உள்கேன் என்றும்
புற்றரவக் கச்சு ஆர்த்த புனிதா என்றும்
          பொழில் ஆரூரா என்றே போற்றா நில்லே

விளக்கம்:

பாற்றுதல்=அழித்தல்; பரிசு=தன்மை; சுற்றி நின்ற சூழ் வினைகள்=வினைகளின் பிணைப்பிலிருந்து உயிர் மீண்டு செல்லாத வண்ணம், நல்வினைகளும் தீவினைகளும் நம்மை எப்போதும் சூழ்ந்து இருப்பதால் சுற்றி நின்ற சூழ் வினைகள் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. தீயவினைகள் போல் நல்வினைகளும், நம்மை தப்பிக்கவிடாமல் பிறவிப் பிணியில் ஆழ்த்துகின்றன. நல்வினைகள், அடுத்த பிறவியில் நம்மை இன்பத்தில் ஆழ்த்தி உலக மாயையில் மயங்கச் செய்து வினைகளை நாம் மேலும் பெருக்கிக்கொள்ள வழி வகுக்கின்றன. அதனால் தான், பெரியோர்கள் நல்வினைகளை பொற்சங்கிலிக்கும்  தீயவினைகளை இரும்புச்சங்கிலிக்கும் ஒப்பிடுவார்கள். துஞ்சுதல்=தூங்குதல். தூங்கும் சமயத்தில் நாம் செயலற்று இருப்பது போல், வினைகளைப் போக்கிக் கொள்வதற்கு ஏதும் செய்யாமல் இருக்கும் நிலை என்று இங்கே பொருள் கொள்ளவேண்டும்.    

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, நான் சொல்வதை கேட்பாயாக, உன்னைப் பற்றியிருக்கும் பாவங்கள் உன்னை விட்டு விலகவேண்டும் என்றால், மேன்மையான கதிக்கு, முக்தி நிலைக்கு, நீ செல்ல வேண்டும் என்றால், உன்னை எப்போதும் சூழ்ந்திருக்கும் வினைகளை வீழ்த்தி அவற்றினின்று விடுதலை அடையவேண்டும் என்று நீ விரும்பினால் நான் சொல்வதைக் கேள். நீ செயலற்று இருப்பதை விட்டுவிடு. புற்றில் வாழும் பாம்பினை கச்சாக அணிந்த புனிதனே, சோலைகள் சூழ்ந்த ஆரூர் நகரில் உறையும் இறைவனே என்று சிவபிரானை பலமுறையும் துதித்து, இறைவனே நீ தான் எனக்குத் துணை, நீ தான் எனக்கு உறவு, உன்னைத் தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் பரம்பொருளாக நினைக்க மாட்டேன் என்று கதறுவாயாக.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/16/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-7-2864667.html
2863987 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Thursday, February 15, 2018 11:43 AM +0530
பாடல் 6:

    நீப்பரிய பல்பிறவி நீக்கும் வண்ணம்
          நினைந்திருந்தேன் காண் நெஞ்சே நித்தமாகச்
    சேப்பிரியா வெல் கொடியினானே என்றும்
          சிவலோகநெறி தந்த சிவனே என்றும்
    பூப்பிரியா நான்முகனும் புள்ளின் மேலைப்
          புண்டரிகக் கண்ணானும் போற்றி என்னத்
    தீப்பிழம்பாய் நின்றவனே செல்வம் மல்கும்
          திருவாரூரா என்றே சிந்தி நெஞ்சே

விளக்கம்:

நீப்பரிய=விடுவதற்கரிய,  சே=இடபம்; புள்=பறவை, இங்கே கருடன். சிவன்=மங்கலம் உடையவன். 

கடற்கரையில் நிற்கும் நமது கால்களை ஒரு அலை தொட்டுச் சென்று திரும்பிய உடனே, அடுத்த அலை வந்து நமது கால்களைத் தொடுகின்றது. இவ்வாறு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அலைகள் வந்து கொண்டே இருப்பதைக் காணும் நாம், அலைகள் இல்லாத கடலைக் காண்பதில்லை. இவ்வாறு தொடர்ந்து வரும் அலைகளுக்கு ஓய்வே இல்லை என்பதை நாம் உணருகின்றோம். நமது உயிருடன் பிணைந்திருக்கும் வினைகளைக் கழிப்பதற்காக பிறவி எடுக்கும் நாம், இந்தப் பிறவியில் மேலும் பல செயல்களைச் செய்து வினைகளை பெருக்கிக் கொள்கின்றோம்; இதனால் நம்மை அறியாமலே நாம் அடுத்த பிறவிக்கு, நாமே அடிகோலும் நிலைக்கு ஆளாகின்றோம். இவ்வாறு பல பிறவிகள் எடுத்துக் கொண்டே இருப்பதால், நமது உயிருக்கு பிறவிப் பிணியிலிருந்து ஒய்வு என்பது கிடையாது என்பதை நாம் உணர்வதில்லை. அருளாளர்கள் இதனை உணர்ந்ததால் தான், பிறவிப் பெருங்கடல் என்றும் பிறவிப் பெரும்பிணி என்றும் அழைத்தனர். இந்த சங்கிலித் தொடரிலிருந்து மீள்வது என்பது மிகவும் கடினமானது என்பதால், விடுதற்கு அரிய பிறவி என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நீப்பரிய பல்பிறவி என்று அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். அழிக்கமுடியாத நோய் என்று பலராலும் கருதப்படும் இந்த நோயினை நீக்கும் வழியினை உணர்த்தும் பாடல் இது. அப்பர் பிரான் தான் ஆராய்ந்து அறிந்த வழி என்று இங்கே குறிப்பிட்டாலும், சிவபிரானின் அருளால் தான், தன்னால் உணரமுடிந்தது என்பதை நமக்கு உணர்த்தும் வகையில் சிவலோக நெறி தந்த சிவன் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றார்.  

பொழிப்புரை:

நமது உயிர்களை மிகவும் பலமாக பிணைத்திருக்கும் பிறப்பு - இறப்புச் சங்கிலியிலிருந்து விடுதலை பெரும் வழியினை, நாம் மிகவும் ஆராய்ந்து, சிந்தித்து அறிந்துள்ளேன். நெஞ்சமே அதனைச் சொல்கின்றேன் கேட்பாயாக. காளையின் உருவம் வரையப்பட்ட வெற்றிக் கொடியை உடையவனே என்றும்; சிவலோகம் அடையும் வழியைக் காட்டியவனே என்றும்; தாமரை மலரை விட்டுப் பிரியாத நான்முகனும், கருடனின் மேல் உலாவும் தாமரைக் கண்ணனாகிய திருமாலும் வழிபட்டு வாழ்த்துமாறு தீப்பிழம்பாய் நின்றவனே என்றும்; செல்வம் நிறைந்த திருவாரூர் நகரில் உறையும் இறைவனே என்றும், நெஞ்சமே நீ தினமும் அவனை சிந்திப்பாயாக.    

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/15/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-2863987.html
2863982 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, February 14, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 5:

    இழைத்த நாள் எல்லை கடப்பதென்றால்
            இரவினோடு நண்பகலும் ஏத்தி வாழ்த்திப்
    பிழைத்தது எல்லாம் பொறுத்தருள் செய்
            பெரியோய் என்றும் பிஞ்ஞகனே
            மைஞ்ஞவிலுங் கண்டா என்றும்
    அழைத்து அலறி அடியேன் உன் அரணம்
            கண்டாய் அணி ஆரூர் இடம் கொண்ட அழகா என்றும்
    குழற்சடை எம் கோன் என்றும் கூறு நெஞ்சே
           குற்றமில்லை என் மேல் நான்  கூறினேனே

விளக்கம்:

இழைத்த நாள்=ஒருவனுக்கு விதியால் முன்னமே தீர்மானிக்கப்பட்ட வாழ்நாள். அந்த நாள் என்னவென்று நமக்குத் தெரியாது; எனினும் அத்தகைய நாள் ஒன்று உண்டு என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அரணம்=பாதுகாப்பு. அடியேன் உன் அரணம் கண்டாய் என்ற தொடரை. இறுதி அடியில் குற்றமில்லை என்ற சொல்லின் முன்னர் சேர்த்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டும். தான் உணர்ந்த உண்மையினை மற்றவர்களுக்குச் சொல்லிக்கொடுக்கும் ஆசானாக அப்பர் பிரான் திகழ்வதை, அவரே உணர்த்துவதை நாம் இங்கே காணலாம். பிஞ்ஞகன்=அழகாக பின்னப்பட்ட தலைமுடியை உடையவன். 

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, உனக்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள வாழ்நாள் முடிவதன் முன்னம், நீ பிறவிப் பெருங் கடலைத் தாண்டவேண்டும். அது எவ்வாறு இயலும் என்பதை நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றேன்; இரவும் பகலும் எமது பெருமானைத் துதித்து, வாழ்த்தி, நான் செய்த எல்லாத் தவறுகளையும் பொறுத்து அருளும் பெருமானே என்றும், தலைமுடியை மிகவும் அழகாக பின்னியிருப்பவனே என்றும், நீலகண்டனே என்றும், சுருண்ட சடையை உடைய தலைவனே என்றும், ஆரூரில் உறையும் அழகனே என்றும் பலமுறை அழைத்து கூப்பிடவேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள். உனக்குப் பாதுகாவலாக இருக்கும் நான், நீ என்ன செய்யவேண்டும் என்பதனை உணர்த்திவிட்டேன். குற்றம் ஏதும் என்மேல் இனி இல்லை. நீ மேற்சொன்னவாறு செயற்படாமல் இருந்தால் குற்றம் உன்னுடையது தான், இதனை உணர்ந்து உடனே செயலில் இறங்குவாயாக.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/14/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-5-2863982.html
2862707 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Tuesday, February 13, 2018 11:09 AM +0530
பாடல் 4:

    புண்ணியமும் நன்னெறியும் ஆவதெல்லாம்
        நெஞ்சமே இது கண்டாய் பொருந்தக் கேள் நீ
    நுண்ணிய வெண்ணூல் கிடந்த மார்பா என்றும்
        நுந்தாத ஒண்சுடரே என்றும் நாளும்
    விண்ணியங்கு தேவர்களும் வேதம் நான்கும்
       விரைமலர் மேல் நான்முகனும் மாலும் கூடி
    எண்ணரிய திருநாமம் உடையாய் என்றும்
        எழில் ஆரூரா என்றே ஏத்தா நில்லே

விளக்கம்:

நுந்தாத=தூண்டல் வேண்டாத, தூண்டுதல் தேவைப்படாத. சிவபிரான், எப்போதும் ஒளி குன்றாத சுடர் விளக்கு என்பது இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது. இறைவனின் பெருமை கூறும் திருநாமங்கள் சொல்வதே புண்ணியம் மற்றும் நன்னெறி என்று இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார்.  

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, புண்ணியம் நன்னெறி ஆகியவை என்ன என்று கேட்டாய் அல்லவா, அதற்கு விடை கூறுகின்றேன், கூர்ந்து கேட்பாயாக. நுண்ணிய வெண்ணூல் அணிந்த மார்பினனே, தூண்டுதல் தேவைப்படாத விளக்கே, வானத்தில் உலவும் தேவர்கள், நான்மறைகள், தாமரை மலர் மேல் உறையும் பிரமன், மற்றும் திருமால் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தாலும், அவர்களால் கணக்கிடமுடியாத திருநாமங்கள் உடைய இறைவனே, அழகிய ஆரூர் நகரில் உறையும் இறைவனே என்றும் பலகாலும் நீ  இறைவனைத் துதிப்பாயாக.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/13/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-4-2862707.html
2862706 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Monday, February 12, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 3:

    நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீ வா
          நித்தலும் எம் பிரானுடைய கோயில் புக்கு
    புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்கும் இட்டுப்
         பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடித்
    தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்தும் ஆடிச் சங்கரா
         சய போற்றி போற்றி என்றும்
    அலைபுனல் சேர் செஞ்சடை எம் ஆதீ என்றும்
        ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே

விளக்கம்:

பதிகத்தின் முதல் இரண்டு பாடல்களில் சிவபெருமானின் திருநாமங்களைச் சொல்லுமாறு, வலியுறுத்தும் அப்பர் பிரான், இந்த பாடலில் நாம் எவ்வாறு நம்மை இறைபணியில் ஈடுபடுத்திக்கொள்வது என்பதை விளக்குகின்றார். நிலை பெறுதல்=தடுமாற்றம் இல்லாத நிலையில் இருத்தல்; 

பாதிரிப்புலியூரில் இருந்தபோது கொடிய சூலை நோயால் வருந்திய அப்பர் பிரான், எவரும் அறியாமல், திருவதிகையில் தனது தமக்கையார் தங்கியிருந்த திருமடம் வந்தடைகின்றார். அடுத்த நாள் பொழுது விடிவதற்கு முன்னர், தனது தமக்கையார், திருவலகு, தோண்டி, சாணம் முதலியவற்றை எடுத்துக் கொண்டு திருக்கோயில் சென்றபோது தானும் அவரைப் பின்தொடர்ந்து சென்றார். அப்போது அவர் திருக்கோயிலில் செய்த பணிகளைக் கண்டார். தனது தமக்கையார் செய்த பணிகளைக் கூர்ந்து கவனித்த அவர் தானும் அத்தகைய பணிகளை மேற்கொண்டு மற்றும் திருக்கோயில் சுற்றுப் பாதைகளையும் செப்பனிடத் தொடங்கினார். இந்த பாடலின் இரண்டாவது அடியில், தனது தமக்கையார் செய்த பணிகளைக் குறிப்பிடும் அப்பர் பிரான், அனைவரும் அவ்வாறு செய்யவேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். தனது தமக்கையார், உழவாரப் பணியில் தான் ஈடுபடுவதற்கு முன்மாதிரியாக இருந்ததை அப்பர் பிரான் நமக்கு உணர்த்தும் பாடல் இது.  

பெரியபுராணத்தில், திலகவதியார் செய்த பணிகளைக் குறிப்பிடும் சேக்கிழாரின் பாடல் இங்கே ஒப்பு நோக்கத் தக்கது. பணிமாறுதல்=திருக்கோயிலின் திருமுற்றத்தை பெருக்கித் தூய்மைப் படுத்துதல்; அலகு=துடைப்பம்; புனிறு=அண்மைக் காலத்தில் கன்று ஈன்ற பசு; அண்மையில் கன்று ஈன்ற பசுவின் சாணம், புனிதமற்றதாக கருதப் படுவதால், அதனை திருக்கோயிலில் பயன்படுத்துதல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.  

    புலர்வதன் முன் திருவலகு பணி மாறிப் புனிறகன்ற
    நலமலி ஆன் சாணத்தால் நன்கு திருமெழுக்கிட்டு
    மலர் கொய்து கொடு வந்து மாலைகளும் தொடுத்து அமைத்துப்
    பலர் புகழும் பண்பினால் திருப்பணிகள் பல செய்தார்

கடும்பகல் நட்டம் என்று தொடங்கும் நேரிசைப் பதிகத்தின் (பதிக எண்:4.77) மூன்றாவது பாடலில், அப்பர் பிரான், பல்வேறு திருப்பணிகள் செய்வதால் நமக்கு கிடைக்கும் பலன்களைக் கூறுகின்றார். துளக்கி நன்மலர்=ஒளி பொருந்திய மலர்கள், வாடாமலும் புதுமையாகவும் இருக்கும் மலர்கள்; திருக்கோயில் தரையினைப் பெருக்கி சுத்தம் செய்தால் கிடைக்கும் பலனை விட பத்து மடங்கு பலன், தரையை மெழுக்கிட்டு சுத்தம் செய்தால் கிடைக்கும் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். மலர்கள் பறித்து மாலைகளாகத் தொடுத்து, இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தால், நமக்கு மேலுலகம் கிடைக்கும் என்றும் கோயிலில் திருவிளக்கு ஏற்றினால் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் என்றும் கூறும் அப்பர் பிரான், இறைவனைப் பாடல்களால் துதிப்பவர்க்கு அளவில்லாத பலன்கள் கிடைக்கும் என்று கூறுகின்றார். தனது தமிழ்ப் புலமைக்காக நாவுக்கரசர் என்று இறைவனால் பட்டம் சூட்டப்பட்ட அப்பர் பிரான், தன்னால் அளவிடமுடியாத பலன் கிடைக்கும் என்று கூறினால், அது எத்தைகைய பலன் என்பதை நாம் உணரலாம்.  
       
    விளக்கினால் பெற்ற இன்பம் மெழுக்கினால் பதிற்றியாகும்
    துளக்கி நன்மலர் தொடுத்தால் தூய விண் ஏறலாகும்
    விளக்கு இட்டார் பேறு சொல்லின் மெய்ந்நெறி ஞானமாகும்
    அளப்பில கீதம் சொன்னார்க்கு அடிகள் தாம் அருளுமாறே

எந்த இறைபணியையும் நாம் நீராடிய பின்னரே மேற்கொள்ளவேண்டும். காலை எழுந்து நீராடுவது குறித்து இந்த பாடலில் சொல்லப்படவில்லை; எனினும் காலை விடிவதற்கு முன்னர் எழுந்து நீராடி, மலர்களைப் பறித்து, பின்னர் மற்ற இறைபணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்த்தும் கடவூர் வீரட்டத்தின் மீது அப்பர் பிரான் அருளிய பாடல் (4.31.4) இங்கே நினைவு கூரத் தக்கது. பெரும்புலர் காலை=இரவின் நான்காவது பகுதி. விதி=வகுக்கப்பட்ட நெறிமுறை.

    பெரும்புலர் காலை மூழ்கிப் பித்தர்க்குப் பத்தராகி
    அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டு அங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து
    விரும்பி நல்விளக்குத் தூபம் விதியினால் இட வல்லார்க்குக்
    கரும்பினில் கட்டி போல்வார் கடவூர் வீரட்டானாரே

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, நீ தடுமாற்றம் ஏதும் இன்றி, நிலையான மெய்ப்பொருளை நினைக்கவேண்டும் என்று விரும்பினால் என்னருகில் வா. நான் உனக்கு சொல்வதைக் கேட்டு கடைப்பிடிப்பாயாக. நீ தினமும் பொழுது புலர்வதற்கு முன்னர் எழுந்து நீராடி, உடலில் வெண்ணீறு பூசி, சிவபிரானது திருக்கோயில் புகுந்து, தரையை சுத்தமாக பெருக்கிய, பின்னர் நன்றாக மெழுகி, பூமாலைகள் கட்டி, இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து, அவரைத் தலையால் முழுதுமாக வணங்கி, புகழ்ந்து பாடி, மகிழ்ச்சியுடன் கூத்தும் ஆடி, சங்கரா நீ வெல்க, வாழ்க என்றும் கங்கையைத் தனது செஞ்சடைமேல் வைத்த ஆதிமூலமே என்றும் ஆரூரா என்றும் பலமுறை கூவி அழைப்பாயாக. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/12/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-3-2862706.html
2862705 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Sunday, February 11, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 2:
    செடியேறு தீவினைகள் தீரும் வண்ணம்
            சிந்தித்தேல் நெஞ்சமே திண்ணமாகப்
    பொடியேறு திருமேனி உடையாய் என்றும்
           புரந்தரன் தன் தோள் துணித்த புனிதா என்றும்
    அடியேனை ஆளாகக் கொண்டாய் என்றும்
          அம்மானே ஆரூர் எம் அரசே என்றும்
    கடிநாறு பொழில் கச்சிக் கம்பா என்றும்
          கற்பகமே என்றென்றே கதறா நில்லே 

விளக்கம்:

செடி=துன்பம்; புரந்தரன்=இந்திரன்; கடிநாறு பொழில்=நறுமணம் கமழும் சோலைகள்; சிந்தித்தேல் நெஞ்சமே=நெஞ்சமே நீ சிந்திப்பாயானால்; சிந்தித்தேன் நெஞ்சமே என்று பிரித்து, அப்பர் பிரான் தான் சிந்தித்து இந்த அறிவுரையினை நமக்கு வழங்குகின்றார் என்றும் கூறுவதுண்டு. கற்பகம் என்பது தேவலோகத்தில் உள்ள மரம். அந்த மரம், தனது நிழலில் இருந்து வேண்டுவோர்க்கு வேண்டியதை எல்லாம் அளிக்கவல்லது என்று நம்பப்படுகின்றது. சிவபிரானின் திருவடி நீழலில் சேர்ந்தவர்க்கு அவர்கள் வேண்டுவன கிடைப்பதால், இறைவனை கற்பகமே என்று அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். கருகாவூர், கற்குடி (உய்யக்கொண்டான் மலை), வலஞ்சுழி, கடிக்குளம், கஞ்சனூர் போன்ற தலங்களில் இறைவனுக்கு கற்பகநாதர் என்ற பெயர் உள்ளது.  

இந்திரன் தோள் நெரிக்கப்பட்ட சம்பவம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மணிவாசகர், தனது திருவம்மானை பதிகத்தில் (15ஆவது பாடல்) இந்திரன் தோள் நெரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றார். இந்த பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற சம்பவங்கள் அனைத்தும் தக்க யாகத்தினை வீரபத்திரர் அழித்தபோது நிகழ்ந்தன என்பதால் இந்திரனின் தோளும் அப்போது நெரிக்கப்படது என்றும் கொள்ளலாம். சந்திரனை காலால் தேய்த்ததுடன் நிறுத்தியதால், தேய்த்தருளி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

    சத்திரனைத் தேய்த்தருளி தக்கன் தன் வேள்வியினில்
    இந்திரனைத் தோள் நெரித்திட்டு எச்சன் தலை அரிந்து
    அந்தரமே செல்லும் அலர் கதிரோன் பல் தகர்த்து
     சிந்தித் திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த
    செந்தார் பொழில்புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
    மந்தார மாலையே பாடுதும் காண் அம்மானாய்

சுந்தரரும் தனது கலயநல்லூர் பதிகத்தின் இரண்டாவது பாடலில், இந்திரனின் தோள் நெரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றார். செருமேவு சலந்தரன்=போரை விரும்பி வேண்டி வந்த சலந்தரன்;  

    செருமேவு சலந்தரனைப் பிளந்த சுடர் ஆழி
              செங்கண் மலர் பங்கயமாச்                 
              சிறந்தானுக்கு அருளி  
    இருள் மேவும் அந்தகன் மேல் திரிசூலம் பாய்ச்சி
              இந்திரனைத் தோள் முரித்த             
              இறையவன் ஊர் வினவில்
    பெருமேதை மறை ஒலியும்
            பேரி முழவு ஒலியும் பிள்ளை இனம் துள்ளி           
            விளையாட்டு ஒலியும் பெருகக்
    கருமேதி புனல் மண்டக் கயல் மண்டக்
            கமலம் களி வண்டின் கணம் இரியும்           
           கலயநல்லூர் காணே

 
ஆரூர் தலத்தில் உறையும் இறைவனது பெயர் தியாகராஜன் என்பதால் பொருத்தமாக ஆரூர் அரசே என்று அப்பர் பிரான் இங்கே அழைக்கின்றார். பதிகத்தின் முதல் பாடலில் நமது பிறவிப் பிணியைத் தீர்க்க வல்லவன் சிவபெருமான் என்பதை உணர்த்திய அப்பர் பிரான் இங்கே, நாம் நினைத்ததை எல்லாம் கொடுக்கவல்லவன் சிவபெருமான் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் கற்பகம் என்று கூறுகின்றார். உயிரின் உண்மையான விருப்பமான பிறவிப் பிணி நீக்கத்தை நாம் விரும்பி வேண்டாமல், நாம் நிலையில்லாத உலக இன்பங்களுக்கு ஏதுவாக பல வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் அல்லவா. அத்தகைய விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பவன் சிவபெருமான் என்பது இங்கே உணர்த்தப் படுகின்றது. 

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, உன்னைப் பற்றி இருக்கும் தீவினைகள் திண்ணமாகத் தீர வேண்டும் என்று நீ விரும்பினால், நீ செய்ய வேண்டியதை நான் சொல்கின்றேன், கேட்பாயாக. திருநீறு அணிந்த திருமேனி உடையவனே என்றும், இந்திரனின் தோளைத் துண்டித்த புனிதனே என்றும், அடியேனை ஆளாகக் கொண்டவேனே என்றும், தலைவனே என்றும், ஆரூர் அரசே என்றும், நறுமணம் கமழும் சோலைகள் சூழ்ந்த காஞ்சி மாநகரத்தில் உறையும் ஏகம்பனே என்றும், கற்பகமே என்றும் பலமுறை அவனது திருநாமங்களை உரக்கச் சொல்லி அழைப்பாயாக. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/11/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-2-2862705.html
2860988 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 88. இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, February 10, 2018 11:29 AM +0530
முன்னுரை:

இந்த பதிகத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் தனது நெஞ்சத்திற்கு அறிவுரை கூறுவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பர் பிரான் தூய வாழ்க்கை வாழ்ந்து, தனது ஐம்புலன்களையும் நெஞ்சத்தையும், மிகவும் சீரிய முறையில் இறைப்பணியில் ஈடுபடுத்தியது அவரது சரித்திரத்திலிருந்து நமக்கு நன்கு புலனாகும். எனவே இந்தப் பதிகத்தினை, அப்பர் பிரான் தனது நெஞ்சத்திற்கு அறிவுறுத்தும் பதிகமாகக் கொள்ளாமல், நமது நெஞ்சங்களுக்கு அப்பர் பிரான் அறிவுரை வழங்கும் பதிகமாக நாம் கொள்ளவேண்டும். பொதுவாக திருமுறைப் பதிகங்கள் இறைபணியின் பெருமையை உணர்த்துவன. இந்த பதிகம், இறைபணியின் பெருமை ஒன்றினையே உரைப்பதால், சிவநெறி செல்ல நினைக்கும் அன்பர்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத அறிவுரைகள் கொண்ட பதிகமாக கருதப்படுகின்றது.        

பாடல் 1:

    இடர் கெடுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீ வா
         ஈண்டு ஒளிசேர் கங்கைச் சடையா         என்றும்
    சுடர் ஒளியாய் உள் விளங்கு சோதீ என்றும் தூநீறு
        சேர்ந்து இலங்கு தோளா             என்றும்
    கடல்விடம் அது உண்டு இருண்ட கண்டா என்றும்
         கலைமான் மறி ஏந்து கையா         என்றும்
    அடல் விடையாய் ஆரமுதே ஆதீ என்றும்
         ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே 


விளக்கம்:


இடர்=பிறவித்துன்பம்: கெடுமாறு=கெடும்+ஆறு=துன்பம் ஒழியும் வகை; ஈண்டு=மிகுந்த

சாதாரண வயிற்று வலியோ அல்லது சுரமோ ஏற்பட்டால் நாம், அந்த வலியினை உணர்ந்து, அம்மா, அப்பா, ஐயோ என்று அலறுகின்றோம். ஆனால் அனைத்து நோய்களுக்கும் பெரியதான பிறவிப் பிணியைக் கொண்டுள்ள நாம், அதனை உணர்வதில்லை. முதலில் அதனை உணர்ந்தால் தானே நாம் நமது வேதனையை வெளிப்படுத்தும் முகமாக அலறுவோம்; அதனை உணருவதுமில்லை, எனவே அலறுவதுமில்லை; அதனைப் போக்கிக் கொள்ளும். வழியினை ஆராய்வதுமில்லை. அதனால் தான் முதலில் பாடலின் தொடக்கத்தில் இடர் என்று பிறவிப்பிணியை உணர்த்தி, அதனைப் போக்கிக் கொள்ள விருப்பம் உள்ளதா என்று நம்மை கேட்கின்றார். 

ஏன் நாம் பிறவித் துன்பத்தை நீக்கிக்கொள்ள, சிவபிரானை நாட வேண்டும். நிலையில்லாத உலகத்தில் நிலையான ஒருவன் அவன் தான் என்பதை அவனது திருநீறு அணிந்த கோலம் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது. மேலும் மற்ற அனைவரும், பிரமன் திருமால் உட்பட்ட அனைத்துத் தேவர்களும், பிறவிப்பிணிக்கு ஆட்பட்டவர்கள் தானே; தான் கொண்டுள்ள நோயினைத் தீர்த்துக் கொள்ளும் வழி அறியாமல், அந்த நோயுடன் வாழும் அவர்களால் எவ்வாறு அந்தப் பிணியைப் போக்க முடியும். ஒவ்வொரு ஊழி முடிவிலும் செத்து செத்துப் பிழைக்கும் தேவர்கள் எவ்வாறு நம்மை காப்பாற்ற முடியும்? சிவபிரான் ஒருவன் தான், நமது பிறவிப் பிணியைத் தீர்க்கவல்ல மருத்துவன் என்பதை திருநீறு அணிந்தவன் என்று குறிப்பிடுவதன் என்பதன் மூலம் நமக்கு அப்பர் பிரான் இங்கே உணர்த்துகின்றார்.
பிரமன், திருமால் உட்பட்ட அனைத்துத் தேவர்களும், பாற்கடலில் இருந்து எழுந்த நஞ்சம் தாளாமல் தவித்த போது,  அவர்களைக் காப்பதற்காக நஞ்சினை உண்டவன் சிவபெருமான். நம்மிலும் பெரியோர் திருமால், பிரமன், மற்றுமுள்ள தேவர்கள்; அவர்களுக்கு துன்பம் வந்தபோது, அவர்களையே காத்து அருளியவன், நம்மையும் காக்கும் வல்லமை படைத்தவன் அல்லவா.

ஓரிடத்தில் நில்லாமல் துள்ளித் திரியும் இயல்பு உடையது மான்கன்று. அந்த மான் கன்றினை அடக்கி, தனது கையில் நிலையாக ஓரிடத்தில் வைத்து இருப்பவன் சிவபெருமான்.. மான் துள்ளவது போல், பல இடங்களுக்கும் சென்று திரியும் இயல்பு உடைய மனத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வல்லமையைத் தர வல்லவன் சிவபெருமான் ஒருவனே என்பது மறி ஏந்து கையன் என்ற தொடர் மூலம் நமக்கு உணர்த்தப்படுகின்றது.      

உயிர்கள் அனைத்தும் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய துன்பம் பிறவித் துன்பம் தான். இந்த பிறவித்துன்பம் நீங்கப் பெற்றால், நாம் இறைவனடி சேர்ந்து என்றும் அழியாத பேரானந்தத்தில் திளைக்கலாம். பிறவித்துன்பத்தை நீக்க வல்லவன் சிவபெருமான் ஒருவனே என்பதால், முதலில் அவனது நாமத்தைச் சொல்லுமாறு, அப்பர் பிரான் நமது நெஞ்சத்திற்கு கட்டளை இடுகின்றார்.  

பொழிப்புரை:

நெஞ்சமே, நீ அனைத்துத் துன்பங்களிலும் பெரிய துன்பமான பிறவித்துன்பத்தை நீக்கிக் கொள்ள, ஆசைப்படுவாயாகில், என்னிடம் வா; நான் உனக்கு அதற்குரிய வழியினைக் காட்டுகின்றேன்; மிகுந்த ஒளிவீசும் செஞ்சடையில் கங்கையை அணிந்தவனே என்றும், ஞான ஒளியாய் அனைவரது உள்ளத்திலும் மிளிரும் சோதீ என்றும், திருநீறு அணிந்து ஒளிரும் தோள்களை உடையவனே என்றும், பாற்கடலில் எழுந்த நஞ்சினை உண்டதால் கரிய நிறமடைந்த கழுத்தினை உடையவனே என்றும், மான்கன்றினை ஏந்திய கையனே என்றும், ஆற்றல் மிக்க காளையினை வாகனமாக உடைய இறைவனே என்றும், கிடைத்தற்கு அரிய அமுதமே என்றும், அனைவருக்கும் மூத்தவனே என்றும் ஆரூரனே என்றும் அவனது புகழினையும் ஆற்றலையும் உணர்த்தும் திருநாமங்களை உரத்த குரலில் சொல்லி அவனை பலகாலும் அழைப்பாயாக.     
 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/10/88-இடர்-கெடுமாறு-எண்ணுதியேல்---பாடல்-1-2860988.html
2860391 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 11 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, February 9, 2018 11:12 AM +0530
பாடல்  11:

    கருத்துத்திக் கத நாகம் கையில் ஏந்திக்
          கருவரை போல் களியானை கதறக் கையால்
    உரித்தெடுத்துச் சிவந்த தன் தோல் பொருந்த மூடி
          உமையவளை அச்சுறுத்தும் ஒளிகொள் மேனித்
    திருத்துருத்தி திருப்பழனம் திருநெய்த்தானம்
          திருவையாறு இடம் கொண்ட செல்வர் இந்நாள்
    அரிப்பெருத்த வெள்ளேற்றை அடர ஏறி
          அப்பனார் இப்பருவம் ஆரூராரே 


விளக்கம்:


துத்தி=படத்தில் உள்ள புள்ளிகள்; அடர்த்தல்=சுமத்தல்; அரிப்பெருத்த=தசை மடிப்புகளில் கோடுகள் மிகுந்த 

பொழிப்புரை:

கரிய புள்ளிகளைத் தனது படத்தில் கொண்ட, கோப குணம் நிறைந்த பாம்பினை கையில் ஏந்தியவாறே, பார்வதி தேவி அச்சப்படும்படியாக, தன்னை எதிர்த்து வந்த மலை போன்ற பெரிய மதயானையை, கையால் உரித்து அதன் தோலினைத் தனது சிவந்த உடலின் மீது பொருத்தமாக மூடியவரும், ஒளி பொருந்திய திருமேனியை உடையவரும் ஆகிய சிவபெருமானார், திருத்துருத்தி, திருப்பழனம், திருநெய்த்தானம், திருவையாறு ஆகிய  தலங்களில் உறைபவர். அவர் இப்போது, தசை மடிந்து பிடரியினில் கீற்றுகளைக் கொண்ட வலிமை வாய்ந்த எருதின் மீது ஏறி திருவாரூரில் விருப்பமுடன் வீற்றிருக்கின்றார்.

முடிவுரை:

ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அமைந்த இந்த பாடலை தினமும் நாம் பாடி அனுபவித்து, அப்பர் பிரான் காட்டிய அருள் வழியே சென்று இறைவனின் அடி சேர்வோமாக. இவ்வாறு ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் கொண்ட பதிகத்தினை பத்து பாடல்களுடன் முடிக்க அப்பர் பிரானுக்கு மனம் வரவில்லை போலும். மேலும் ஒரு பாடலை அளித்து, பதினோரு பாடல்கள் கொண்ட பதிகமாக நம்மை மகிழ்வித்துள்ளார்.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/09/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-11-2860391.html
2859729 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, February 8, 2018 11:23 AM +0530
பாடல்  10:

    நல்லூரே நன்றாக நட்டமிட்டு
             நரையேற்றைப் பழையாறே பாய ஏறிப்
    பல்லூரும் பலி திரிந்து சேற்றூர் மீதே
            பலர் காணத் தலையாலங்காட்டின் ஊடே
    இல்லார்ந்த பெருவேளூர்த் தளியே பேணி
           இராப் பட்டீச்சரம் கடந்து மணற்கால் புக்கு
    எல்லாரும் தளிச்சாத்தங்குடியில் காண
           இறைப்பொழுதில் திருவாரூர் புக்கார் தாமே   

    

விளக்கம்:


பழையாறு, சேற்றூர், மணற்கால், தளிச்சாத்தங்குடி முதலியன வைப்புத் தலங்கள், அப்பர் பெருமான் பதிகம் அருளிய பழையாறை மேற்றளி வேறு, பழையாறை வேறு. பல தலங்களில் உறைவதும், ஒரு ஊரிலிருந்து அடுத்து ஊருக்கு, நொடிப் பொழுதில் செல்வதும், சிவபிரான் செய்யும் கண்கட்டு வித்தைகள் என்று அப்பர் பிரான், இதே பதிகத்தின் ஐந்தாவது பாடலில் கூறியது போல் இங்கும் கூறுகின்றார். நரை ஏறு என்று இடபம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. சிவபிரானின் வாகனமாகிய இடபத்தினை  வெள்ளேறு, நரை ஏறு என்று குறிப்பது திருமுறை மரபு. மால்விடை, கரிய விடை என்று குறிப்பிடுவது, திருமால் விடையாக மாறி, திரிபுரத்தவர்களுடன் போருக்குச் சென்ற போது இறைவனைத் தாங்கிய நிகழ்ச்சியை குறிப்பதாகும்.   

பொழிப்புரை:

நல்லூரில் நன்றாக நடனம் ஆடிய சிவபிரான், பின்னர் தனது வாகனமாகிய வெள்ளை இடபத்தின் மீதேறி, பழையாறை சென்றார்; பின்னர் பல தலங்கள் திரிந்து சேற்றூர் அடைந்த அவர் அனைவரும் காணுமாறு தலையாலங்காடு சென்று சேர்ந்தார்; அங்கிருந்து மிகுந்த விருப்பத்துடன் பெருவேளூர் சென்ற எம்பிரான், பின்னர் பட்டீச்சரம் சென்று இரவில் அங்கே தங்கினார்; மறுநாளில் மணற்கால், தளிச்சாத்தங்குடி என்ற தலங்கள் வழியாக நொடிப்பொழுதில் திருவாரூர் வந்தடைந்தார். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/08/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-10-2859729.html
2859124 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, February 7, 2018 11:21 AM +0530
பாடல்  9:


    நீர் ஊரும் செஞ்சடையாய் நெற்றிக் கண்ணாய்
            நிலாத் திங்கள் துண்டத்தாய் நின்னைத் தேடி
    ஓரூரும் ஒழியாமே ஒற்றித்து எங்கும்
            உலகமெலாம் திரிதந்து நின்னைக் காண்பான்
    தேரூரும் நெடுவீதி பற்றி நின்று திருமாலும்
            நான்முகனும் தேர்ந்தும் காணாது
    ஆரூரா ஆரூரா என்கின்றார்கள்
           அமரர்கள் தம் பெருமானே ஆரூராயே    


விளக்கம்:


ஒற்றுவித்து என்ற சொல் ஒற்றித்து என்று குறைந்தது. ஒற்றரை விடுத்து உண்மையை அறியச் செய்தல். தாங்கள் பல இடங்களில் தேடியும் சிவபிரானை எங்கும் காண முடியாததால், திருமாலும் பிரமனும் மற்றவர்களின் உதவியை நாடி, சிவபெருமானின் இருப்பிடத்தைத் தேடியதாக இங்கே அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். இதன் மூலம் அவர்கள் சிவபிரான் இருக்கும் இடத்தினை தெரிந்து கொள்ள எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் இருந்தனர் என்பது உணர்த்தப்படுகின்றது.  

பொழிப்புரை:

எப்பொழுதும் வற்றாமல் நீர் ஊறிக் கொண்டே இருக்கும் கங்கையைச் சடையில் வைத்தவனே, நெற்றியில் கண் உடையவனே, தேய்ந்து வந்த நிலவின் ஒரு பகுதியைத் தனது சடையில் ஏற்று அருள் செய்தவனே, உன்னை உலகெங்கும் தேடிக் காணாமல் திருமாலும் பிரமனும், உனது இருப்பிடத்தை அறிய ஒற்றர்களின் உதவியையும் நாடியுள்ளார்கள். உன்னைக் காண்பதற்காக அவர்கள், தேர்கள் ஓடும் பரந்த திருவாரூரின் வீதிகளில் வந்து நின்று, ஆரூரா, ஆரூரா, அமரர்கள் தம் பெருமானே என்று அழைக்கின்றார்கள்.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/07/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-9-2859124.html
2858509 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, February 6, 2018 11:11 AM +0530
பாடல்  8:

ஆடுவாய் நீ நட்டம் அளவில் குன்றா அவி
         அடுவார் அருமறையோர் அறிந்தேன் உன்னைப்
பாடுவார் தும்புருவும் நாரதாதி பரவுவார்
        அமரர்களும் அமரர் கோனும் 
தேடுவார் திருமாலும் நான்முகனும் தீண்டுவார்
        மலைமகளும் கங்கையாளும்
கூடுமே நாயடியேன் செய் குற்றேவல்
       குறையுண்டே திருவாரூர் குடி கொண்டீர்க்கே

விளக்கம்:

அடுதல்=சமைத்தல்; விதிக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள் வழுவாமல் இறைவனுக்கு நிவேதனம் படைத்தல் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இறைவனுக்கு மற்றவர்கள் செய்யும் பணியுடன் தனது பணியினை ஒப்பிட்டு, தான் செய்யும் சிறுபணிகள் இறைவனுக்கு ஏற்குமோ என்ற கேள்வியை இங்கே அப்பர் பிரான் எழுப்புகின்றார். இறைவனுக்குச் செய்யும் திருப்பணிகளுக்கு ஒரு இலக்கணம் வகுத்து, அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்த அப்பர் பிரான் தனது பணி, மிகவும் சிறிய தொண்டு என்றும், இறைவன் அதனை ஏற்பாரா என்று சந்தேகம் கொள்ளும்போது நாம் செய்யும் இறைபணிகள் எம்மாத்திரம். எனவே நாம் எவ்வளவு இறைபணி செய்தாலும், இந்த கருத்தினை மனதில் கொண்டு அடக்கமாக இருத்தல் வேண்டும். இது தான், இந்த பாடல் மூலம் நமக்கு உணர்த்தப்படும் அறிவுரை.  

பொழிப்புரை:

அழகிய நடனம் ஆடித் திருவாரூரில் குடி கொண்டிருக்கும் பெருமானே, உனக்கு குறை ஏதும் இல்லாத வகையில் பலர் உனக்கு திருத்தொண்டு செய்து வருகின்றார்கள். விதித்த நெறிமுறைகள் வழுவாமல், அருமறையோர்கள் உனக்கு தினமும் பூஜை செய்து வழிபடுவதையும், நாரதர் தும்புரு முதலானோர் உன்னைப் புகழ்ந்துப் பாடி வழிபடுவதையும், தேவர்களும், தேவர்கள் தலைவனாகிய இந்திரனும் உன்னைப் புகழ்ந்து வழிபடுவதையும், உன்னை வழிபடுவதற்காக திருமாலும் பிரமனும் தேடுவதையும், உனது அருகில் உன்னைத் தீண்டியபடியே இருந்து உன்னை விட்டு என்றும் நீங்காமல் உன்னை என்றும் துதித்துக் கொண்டு கங்கையும் மலைமகளும் இருப்பதையும், நான் அறிந்து கொண்டேன். அவர்கள் எல்லாம் உமக்குச் செய்யும் பணிவிடைகள் போன்று பெருமை உடையது அல்ல நான் உனக்குச் செய்யும் தொண்டுகள். எனவே நாயினும் கடையேனாகிய நான் செய்யும் இந்த சிறு தொண்டுகள் உனக்கு ஏற்குமா, நான் இதனை அறியமாட்டேன். (இதனையும் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே எனது வேண்டுகோள்).

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/06/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-8-2858509.html
2854739 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Monday, February 5, 2018 12:00 AM +0530  

பாடல் 7:

முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள்
         மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள்
பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள்
        பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி ஆனாள்
அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே
       நீத்தாள் அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆசாரத்தைத்
தன்னை மறந்தாள் தன் நாமம் கெட்டாள்
       தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே

 

விளக்கம்:


சிவபிரானைச் சென்று உயிர்கள் அடைய, உயிர் மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலைகளை படிப்படியாக விவரிக்கும் பாடலாக, இந்த பாடல் கருதப்படுகின்றது. கேட்டல், தெளிதல், சிந்தித்து ஆராய்தல், யான் எனது என்ற நிலை மாறி சிவமாக மாறுதல் என்ற நான்கு நிலைகளும் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன. ஆரூர்ப் பெருமானின் பெயரை முதன் முதலாகக் கேட்ட தலைவி, பின்னர் அவனது தன்மைகளை பலர் மூலம் கேட்டறிந்து கொண்டு அவனது நிலை பற்றி தனக்கிருந்த ஐயங்களைத் தெளிவித்துக் கொள்கின்றாள்; பின்னர் அவனைப் பற்றியே சிந்தித்து, சிந்தித்து, தனது பெயரை மறந்து, தனது பெற்றோர்களை விடுத்து, தனது குல வழக்கங்களை விடுத்து, முடிவில் தன்னையே மறந்து அவனுக்கு ஆளான நிலை, அவளது தோழிக்கூற்றாக இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

சரித்திர நாவல்களின் தந்தை என்று போற்றப்படும் கல்கி அவர்கள், தனது சிவகாமியின் சபதம் என்ற நாவலை இந்தப் பாடலுடன் முடிக்கின்றார். நரசிம்ம பல்லவனுடன் கொண்டிருந்த காதல் நிறைவேறாத நிலையில், அப்பர் பிரான் மூலம் சிவபெருமானது பெருமைகளை அடிக்கடி கேட்டறிந்து, இறைப்பணிக்குத் தன்னை அர்ப்பணித்த சிவகாமி எனும் நடனமாது, இந்தப் பாடலுக்கு நடனமாடிக் கொண்டே இறைவன் அடி சேர்வதாக கதை முடிக்கப்படுகின்றது.

இந்த பாடல் அப்பர் பிரானின் வாழ்வில் நடந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடன் ஒன்றிப் போவதாக அமைந்துள்ளது என்றும் கூறுவார்கள். பாதிரிப்புலியூர் சமணப் பள்ளியை விட்டு இரவோடு இரவாக வெளிவந்த அப்பர் பிரானுக்கு அப்போது சைவ சமயத்தைச் சார வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏதும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. தனது தமக்கையார், தன்னை வருத்தும் கொடிய சூலை நோய்க்கு தீர்வு ஏதேனும் கூறுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தான் சமணப் பள்ளியை விட்டு தருமசேனர் (சமணப் பள்ளியில் இருந்த போது அப்பர் பிரானின் திருநாமம்) வெளியேறுகின்றார். தனது தமக்கையின் காலில் விழுந்து எழுந்தபோது, அவர் தனது தம்பிக்கு திருநீறு அணிவித்து, பொழுது விடிந்ததும் நாம் இருவரும் திருவதிகைத் திருக்கோயிலுக்குச் சென்று இறைபணியில் ஈடுபடலாம் என்று கூறுகின்றார். அப்போது பெருமானின் திருநாமத்தைக் கேட்ட தருமசேனர், பின்னர் சிவபிரானது தன்மைகளைத் தனது தமக்கை மூலம் கேட்டறிகின்றார். கூற்றாயினவாறு என்று தொடங்கும் பதிகம் பாடி, சிவனது அருளால் சூலை நோய் தீர்க்கப்பட்ட பின்னர், அவனையே எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டு தலங்கள் தோறும் சென்று பல பதிகங்கள் பாடுகின்றார்; தனது பெற்றோர்கள் வைத்த பெயரான மருள்நீக்கியார் என்பதும், சமணர்கள் அழைத்த தருமசேனர் என்ற பெயரும் மறக்கப்படுகின்றன, சிவபிரான் வைத்த திருநாவுக்கரசு என்ற பெயர் நிலைக்கின்றது. உலகப் பற்றுக்களை நீத்து, சமண மதத்து வழக்கங்களையும் ஒழித்து வாழும் அப்பர் பெருமான் இறுதியில், புகலூர்த் தலத்தில் இறைவனுடன் ஒன்றுகின்றார். இந்த நிகழ்ச்சிகள் தான், நாமம் கேட்டதாகவும், அவனது வண்ணம் கேட்டதாகவும், அவன் இருக்கும் தலம் ஆரூர்(அதிகை என்று மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்) என்பதை அறிந்து, பிச்சியாக மாறியதாவும், அன்னையை நீத்து, ஆசாரத்தை விட்டு, தன்னை மறந்து, தனது நாமமும் கெட்டு, அவனுக்குத் தலைப்பட்டாள்  என்று கூறப்பட்டுள்ளது.        

பொழிப்புரை:

முன்னம் ஒரு சமயம், ஆரூர் பெருமானது திருநாமத்தைக் கேட்ட தலைவி, அவனது தன்மைகளை பிறர் மூலம் கேட்டு அறிந்தாள்; அவனது இருப்பிடம் ஆரூர் என்பதையும் அறிந்த அவள், அவன் மீது தீராத காதல் கொண்டாள்; தனது பெற்றோர்களை அன்றே மனத்தினால் துறந்த அந்த நங்கை, அவனைப் பற்றிய நினைப்பில் எப்போதும் மூழ்கி இருந்ததால், தான் செய்யும் செயல்களையும் மறந்தாள்; தனது பெயரினையும் மறந்து இறுதியில் தன்னையே மறந்த அந்த நங்கை, அவனது திருவடிகளையே நினைத்து அவனுடன் ஒன்றிவிட்டாள்.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/05/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-7-2854739.html
2854732 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, February 4, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 6:

கருவாகிக் குழம்பிருந்து கலித்து மூளை
       கருநரம்பும்  வெள்ளெலும்பும்  சேர்ந்து ஒன்றாகி
உருவாகிப் புறப்பட்டு இங்கு ஒருத்தி தன்னால்
       வளர்க்கப்பட்டு உயிராகும் கடை போகாரால்
மருவாகி நின் அடியே மறவேன் அம்மான்
       மறித்தொரு கால் பிறப்புண்டேல் மறவா வண்ணம்
திருவாரூர் மணவாளா திருத் தெங்கூராய்
      செம்பொனே கம்பனே திகைத்திட்டேனே


விளக்கம்:


கருவாகி=ஒரு சிறு துளியாய் இருந்த நிலை; குழம்பி இருந்து=கை, கால் முதலிய உறுப்புக்கள் தனியாகத் தோன்றாமல் இருக்கும் நிலை. கலித்து=தழைத்து; கடைபோதல்=அந்த நிலையில் நிலைத்து நில்லாது உயிர் உடலை விட்டு நீங்குதல்; மருவுதல்=பொருந்துதல்

நமது உயிருடன் பிணைந்து இருக்கும் வினைகளின் அளவு எவருக்கும் தெரியாது. மேலும் அந்த வினைகள் முழுவதும் கழியும் நிலை எப்போது ஏற்படும், நமக்கு அடுத்த பிறவி என்பது இருக்குமா அல்லது இல்லாமல் போகுமா என்பதும் எவருக்கு தெரியாது. அடுத்த பிறவி என்பது இல்லாமல், இறைவனுடன் இணைய வேண்டும் என்பதே ஆன்மாவின் தாகம். ஆன்மாவின் இந்த உண்மையான தாகத்தைப் புரிந்துகொண்ட அருளாளர்கள் அடுத்த பிறவி என்ற ஒன்று இருந்துவிடப் போகின்றதே என்று அச்சப்படுவார்கள். அவர்களது அச்சம் அவர்களது பாட்டிலும் பேச்சிலும் ஒலிக்கும். அத்தகைய அச்சத்தைத் தான் நாம் மேற்கண்ட அப்பர் பிரான் பாடலில் காண்கின்றோம். மறித்தொருகால் பிறப்பு உண்டேல் என்று தனது அச்சத்தைத் தெரிவிக்கும் அப்பர் பிரான், அந்த பிறப்பிலும் இறைவனின் நினைவு இருக்கவேண்டும் என்று கவலைப்படுகின்றார். இந்த கவலை அப்பர் பிரானின் பல பாடல்களில் ஒலிப்பதை நாம் உணரலாம். அத்தகைய ஒரு பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

    துறக்கப்படாத உடலைத் துறந்து வெந்தூதுவரோடு 
    இறப்பன் இறந்தால் இருவிசும்பு ஏறுவேன் ஏறி வந்து
    பிறப்பன் பிறந்தால் பிறைஅணிவார்ச்சடைப் பிஞ்சகன் பேர்
    மறப்பன் கொலோ என்று என் உள்ளம் கிடந்து மறுகிடுமே

இந்த பாடல், பவளத்தடவரை என்று தொடங்கும் பதிகத்தின் (பதிக எண்: 4.113) எட்டாவது பாடல். துறத்தல்=விட்டொழித்தல்; துறக்கப்படாத உடல் என்று உலக ஆசைகளை விட்டு ஒழிப்பதற்கு இடம் கொடாத உடல் என்று இங்கே குறிக்கின்றார். வெந்தூதுவர்=இயமனின் தூதர்கள்; மறுகுதல்=வருந்துதல்; உலகப் பற்றுக்கள் நம்மை விடாதபடி கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு, நம்மை பலவிதமான இன்ப துன்பங்களில் ஆழ்த்தி வினைகளை மேன்மேலும் பெருக்கச் செய்யும். உடலிலிருந்து தனது உயிர் இயமனின் தூதர்களால் பிரிக்கப்பட்டு எடுத்துச் செல்லப்படும் என்று கூறும் அப்பர் பிரான் அதன் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்றும் இங்கே கூறுகின்றார். எனது உயிர் சுவர்க்கம் நரகம் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று, தனது வினையின் ஒரு பகுதியை கழித்த பின்னர், மறுபடியும் வந்து பூவுலகில் பிறக்கும்;. அவ்வாறு பிறக்கும் சமயத்தில் பிறையினைத் தனது வார்சடையில் அணிந்த பெருமானின் பெயரினை மறந்துவிடுமோ என்று தான் மிகவும் கலங்குவதாக அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார்.  

அருளாளர்களின் கவலை அடுத்த பிறப்பில், தாம் இறைவனை மறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்றே இருக்கும். காரைக்கால் அம்மையார் கயிலைமலை சென்று இறைவனைச் சந்திக்கின்றார். அம்மையாரின் பக்தியால் மிகவும் மகிழ்ந்த இறைவன், நீ வேண்டிய வரத்தை கேட்கலாம் என்று கூற, அம்மையார் கேட்ட வரம் கீழ்க்கண்ட பெரிய புராணப் பாடல் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கேட்ட வரங்களாவன: இந்தப் பிறவியில் நான் உன்னிடம் வைத்துள்ள அன்பு, நான் இறக்கும் வரையில் இருக்க வேண்டும்; அடுத்த் பிறவி என்பது இல்லாத நிலை; ஒருக்கால் அடுத்த பிறவி நேரிடுமாயின் அப்போதும் உன்னை என்றும் நினைந்து மறவாமல் இருக்கும் நிலை; உனது திருவடிக்கீழ் இருந்து நீ உனது நடனத்தைப் பார்த்துகொண்டே நான் மகிழ்ந்து பாடும் நிலை. 

    இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப் பின் வேண்டுகின்றார் 
    பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேல் உன்னை என்றும் 
    மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாட
    அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றார்  

கைகள், கால்கள், கண்கள் முதலிய உறுப்புகள் தோன்றாத நிலையில், உடல் ஒரு பிண்டம் போன்று தாயின் கருப்பையில் இருக்கும். நாளடைவில் அந்த குழம்பு கடினத் தன்மை அடையும் போது, முதலில் மூளை உருவாகின்றது; பின்னர் நரம்புகளும் எலும்புகளும் உருவாகின்றன. பின்னர் பிற உறுப்புகள் வளர்ந்து முழு குழந்தையாக தாயின் கருவிலிருந்து வெளிவரும் நிலை மிகவும் சுருக்கமாக இங்கே அப்பர் பிரானால் கூறப்பட்டுள்ளது. மூளை தோன்றிய காலத்தே, தனது நினைவில் புகுந்த பிரான் என்று சிவபிரானை அப்பர் இங்கே குறிக்கின்றார். இதே செய்தியை, தான் உருத் தெரியாமல் இருந்த நாளில் தன்னுள் கலந்த சிவபிரான் என்று மணிவாசகரும் தனது திருவாசகம் (கண்டப்பத்து என்ற பதிகத்தில்), கூறுகின்றார். 

    உருத்தெரியா காலத்தே உள்புகுந்து என் உளம் மன்னிக்
    கருத்து இருத்தி ஊன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
    திருத்துருத்தி மேயானைத் தித்திக்கும் சிவபதத்தை
    அருத்தியினால் நாயடியேன் அணி கொள் தில்லை கண்டனே
   

தான் கருவில் கிடந்த நாள் முதலாக சிவபிரானின் திருப்பாதங்களைக் காண்பதற்கு தனது மனம் உருகியதாக, கச்சி ஏகம்பத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் (நான்காம் திருமுறை, பதிக எண் 99) பாடல் ஒன்றில் அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். இதே கருத்து கருவாய்க் கிடந்து உன் கழலே நினைந்து என்று தொடங்கும் திருப்பாதிரிப்புலியூர் பாடலிலும் வெளிபடுகின்றது. சிறந்த சைவர்களாக விளங்கிய, அப்பர் பெருமானின் பெற்றோர்கள், சிவபக்தியையும் கலந்து வளர்த்த நிலையினை நாம் உணரமுடிகின்றது.  
 
    கருவுற்ற நாள் முதலாக உன் பாதமே காண்பதற்கு
    உருகிற்று என் உள்ளமும் நானும் கிடந்து அலந்து எய்த்து ஒழிந்தேன்
    திருவொற்றியூரா திருவாலவாயா திருவாரூரா
    ஒரு பற்று இல்லாமையும் கண்டு இரங்காய் கச்சி ஏகம்பனே

செம்பொன் ஏகம்பனே என்ற தொடர் மணிவாசகரின் திருவாசகப் பாடல் ஒன்றினை (திருப்பொற்சுண்ணம்: பதிக எண்: 8.09) நினைவூட்டுகின்றது. கறை உரல்=கரிய நிறம் உடைய உரல்; காம்பு=பட்டாடை; காசு=மணி, இரத்தினக்கற்கள் இந்த பாடலில், பொற்சுண்ணம் இடிப்பதற்காக பயன்படும் உரலை அலங்கரிக்குமாறு கூறும் மணிவாசக அடிகளார், கச்சி ஏகம்பனின் புகழினைப் பாடிக்கொண்டே பொற்சுண்ணம் இடிக்குமாறு கூறுகின்றார். கல்வியில் கரையிலா காஞ்சி என்று உலகத்தோரால் புகழப்பட்ட காஞ்சி  நகரில் அமைந்துள்ள ஏகம்பத்தைப் பாடினால் நமது பாச வினைகள் பறித்து எறியப்படும் என்று நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார்.  

    காசு அணிமின்கள் உலக்கை எல்லாம்
              காம்பு அணிமின்கள் கறை உரலை
    நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று
             நிலாவுக என்று வாழ்த்தித்
    தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்
            திருவேகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடிப்
    பாச வினையைப் பறித்து நின்று பாடிப்
            பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே


பொழிப்புரை:


ஒரு பனித்துளியினும் சிறிய அளவில் உள்ள ஆண் விந்துவாக கருப்பையின் உள்ளே சென்று, உருத்தெரியாத பிண்டமாக இருந்து, பின்னர் பிண்டம் கெட்டிப்பட்ட போது, மூளை தோன்றி அந்த பிண்டத்தில் நரம்புகளும் எலும்புகளும் தோன்றி ஒரு உருவமாக மாறி, தாயால் வளர்க்கப்படும் உயிர் எந்த நிலையிலும் உடலை விட்டு நீங்கலாம். அதனால் நான் உனது திருவடிகளை, கருவில் இருந்த காலத்திலிருந்தே நான் நினைந்திருந்தேன். திருவாரூர் மணவாளா, தெங்கூரில் குடிகொண்டுள்ள இறைவனே, பசும்பொன் போன்ற கச்சி ஏகம்பனே, அந்த நிலையிலிருந்து நான் உன்னை மறவாமல் இருந்து வருகின்றேன். மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டால், உன்னை மறவாத நிலை ஏற்படுமோ என்ற கலக்கத்தில் உனது திருநாமங்களை கூறியவாறு கலங்குகின்றேன். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/04/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-6-2854732.html
2854731 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Saturday, February 3, 2018 12:00 AM +0530
பாடல்  5

    ஏந்து மழுவாளர் இன்னம்பரார் எரி பவள
                             வண்ணர் குடமூக்கிலார்
    வாய்ந்த வளைக்கையாள் பாகமாக
                            வார்சடையார் வந்து வலஞ்சுழியார் 
    போந்தார் அடிகள் புறம்பயத்தே புகலூர்க்கே
                           போயினர் போரேறேரி
    ஆய்ந்தே இருப்பார் போய் ஆரூர் புக்கார்
                          அண்ணலார் செய்கின்ற கண் மாயமே


விளக்கம்:


தனது பெருமைக்குத் தகுதியான வாழக்கை வாழாத சிவபெருமானின் தலங்களைப் பற்றி, தனக்கு ஐயம் ஏற்படுவதாக முந்தைய பாடலில் கூறும் அப்பர் பிரான், தனக்கு விடை கிடைத்துவிட்டதை இந்த பாடலில் நமக்கு உணர்த்துகின்றார். ஆய்ந்து=ஆராய்ந்து; கண்மாயம்=கண் கட்டு வித்தை, இந்திரஜாலம் .தான் மறைந்தது மற்றவர் அறியமுடியாத படி இருக்கும் நிலை.
 
பொழிப்புரை:

மழுப்படையை கையில் ஏந்திய பெருமான் இன்னம்பரில் ஒரு சமயம் இருந்தார்; ஒளி வீசும் பவளத்தின் நிறத்தையும் தீப்பிழம்பின் நிறத்தையும் ஒத்த திருமேனி உடைய பெருமான் மற்றொரு சமயம் குடமூக்கில் (தற்போதைய பெயர் கும்பகோணம்) இருந்தார்; நீண்ட சடையினைக் கொண்டு, வளையல்கள் அணிந்த கைகளை உடைய பார்வதி தேவியை பாகமாகக் கொண்ட பெருமான் ஒரு சமயம் வலஞ்சுழி சென்றார்; பின்னர் புறம்பயத்துக்கும் அதனை அடுத்து புகலூருக்கும் சென்றார்; போரிடும் காளையினை வாகனமாகக் கொண்ட இவர், எந்த தலத்தினை இருப்பிடமாகக் கொள்ளலாம் என்று ஆராய்ந்து முடிவு செய்தவர் போல், இறுதியில் திருவாரூர் வந்து குடிபுகுந்து விட்டார். இவர் இவ்வாறு வருவதும் போவதும் கண்கட்டு வித்தை போல் உள்ளது. எவரும் அறிந்து உணர முடியாத செயல்களாக உள்ளன. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/03/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-5-2854731.html
2854730 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Friday, February 2, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 4: 

கோவணமோ தோலோ உடையாவது
       கொல்லேறோ வேழமோ ஊர்வது தான்
பூவணமோ புறம்பயமோ அன்றாயிற்றான்
       பொருந்தாதார் வாழ்க்கை திருந்தாமையோ
தீவணத்த செஞ்சடை மேல் திங்கள்சூடித்
       திசை நான்கும் வைத்துகந்த செந்தீ வண்ணர்
ஆவணமோ ஒற்றியோ அம்மானார் தாம்
       அறியேன் மற்று ஊராம் ஆரூர் தானே

விளக்கம்:

ஒற்றி=அடமானம் வைக்கப்பட்டது; ஆவணம்=ஒழுங்கான பத்திரங்கள் முழு உரிமையினை அளிப்பது. பல தலங்களில் உறையும் இறைவனை உலகத்தவர் தேடுவதாக முந்தைய பாடலில் கூறிய அப்பர் பிரான், பல இடங்களில் உறைவதற்கு காரணத்தினை மிகவும் நகைச்சுவையாக கூறுகின்றார். ஒற்றி என்று திருவொற்றியூர் குறிப்பிடப் படுகின்றது. ஒற்றி என்று வருவதால் திருவொற்றியூர் உமக்கு சொந்தமானதா அல்லது அடமானம் வைக்கப்பட்ட ஊரா என்ற கேள்வி இங்கே எழுப்பப்படுகின்றது. தனது நிலைக்கு பொருந்தாத வாழ்க்கை வாழ்வதால் இந்த ஐயம் எழுவதாக அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். மற்றைய ஊர் ஆரூர் என்பதனை, ஆர் + ஊர் என்று பொருள் கொண்டு, ஆரூர் தலம் உன்னுடையதா அல்லது வேறு எவருடையதோ என்ற கேள்வியும் கேட்கப்படுகின்றது. 

இதே போன்ற ஐயம் சுந்தரருக்கு வருவதை நாம் ஓணகாந்தன்தளியின் (பதிக எண் 7.05) மீது அவர் அருளிய பதிகத்தில் உணரலாம். நீர் வாழ்வது யாருடைய ஊர் (யார் + ஊர் என்பது ஆர் + ஊர் என்று மருவியுள்ளது), மற்றொரு தலமாகிய ஒற்றியூர், அடமானம் வைக்கப்பட்டதால் அதுவும் உம்முடையதன்று. இவ்வாறு எந்த தலமும் உமக்கு சொந்தமாக இல்லாமல், தாரமாகிய கங்கை இருப்பதற்கு இடம் இன்றி, சடையில்  வைத்துக்கொண்டு, தோலினை உடையாகவும் பாம்புகளை அணிகலன்களாகவும் நீர் வாழ்ந்தால், உம்மை நம்பி வரும் அடியவர்கள் எதனைப் பெறுவார்கள் என்ற கேள்வியினை சுந்தரர் எழுப்புகின்றார். பொன் வேண்டிய சுந்தரர், தனக்கு பொன் கிடைக்காத காரணத்தால், வஞ்சப் புகழ்ச்சி அணியாக இந்த பாடலினை அமைத்துள்ளார்.  

    வாரமாகித் திருவடிக்குப் பணிசெய் தொண்டர் பெறுவது என்னே
    ஆரம் பாம்பு வாழ்வது ஆரூர் ஒற்றியூரேல் உம்மதன்று 
    தாரமாகக் கங்கையாளைச் சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம்
    ஊரும் காடு உடையும் தோலே ஓணகாந்தன்தளி உளீரே  
 

எண்தோள் வீசி நின்றாடும் பரமனின் கைகள் எட்டுத் திசைகளையும் தொடுவதால், திசைகளே அவனுக்கு ஆடையாகவும் ஆபரணமாகவும் இருப்பதாக கூறுவார்கள்.

பொழிப்புரை:

தீவண்ணம் உடைய சடையின் மேல் திங்கள் சூடி, நான்கு திசைகளையும் இருப்பிடமாகக் கொள்ளும் வல்லமை படைத்த தலைவனாகிய நீ, உமது தகுதிக்கு பொருந்திய வாழ்க்கை வாழ வேண்டாமா? போர்க்குணம் கொண்ட எருதினையும் யானையயும் வாகனமாகக் கொண்டு, கோவணமும் தோலும் ஆடையாகக் கொண்டு, பல ஊர்கள் திரிந்து பித்சை எடுத்து வாழ்வது உமக்கு அழகில்லை. ஒரே இருப்பிடமாக இல்லாமல் புறம்பயம், பூவணம் என்று பல ஊர்கள் நீர் திரிவதேன்? உமது தலமாகிய ஒற்றியூர், உமக்கு சொந்தமானதா அல்லது அடமானம் வைக்கப் பட்டதா? உமது ஊர் எனப்படும் ஆரூர் உண்மையில் யாருடைய ஊர்? மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு யான் விடை ஏதும் அறியேன்

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/02/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-4-2854730.html
2854727 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, February 1, 2018 12:00 AM +0530
பாடல்  3

    தேரூரார் மாவூரார் திங்களூரார் திகழ்
                      புன்சடை மேல் திங்கள் சூடிக்
    காரூரா நின்ற கழனிச் சாயல் கண்ணார்ந்த
                     நெடுமாடம் கலந்து தோன்றும்
    ஓரூரா உலகெலாம் ஒப்பக் கூடி உமையாள்
                     மணவாளா என்று வாழ்த்தி
    ஆரூரா ஆரூரா என்கின்றார்கள் அமரர்கள்
                     தம் பெருமானே எங்குற்றாயே

    

விளக்கம்:


தேரூர், மாவூர், திங்களூர் மூன்றும் வைப்புத் தலங்கள். பதிகத்தின் அனைத்துப் பாடல்களிலும் இடம் பெறாமல், ஏதேனும் ஒரு பாடலில் குறிப்பிடப்படும் தலங்கள், வைப்புத் தலங்கள் என்று அழைக்கப்படும். தேரூரார் என்பதற்கு தேர் ஊரார் என்று பிரித்து, தேர், குதிரை ஆகியவற்றை வாகனமாகக் கொள்ளாதவர் என்று பொருள் சொல்வதுண்டு. கார்=நீர். காரூரா நின்ற கழனி என்று தலத்தின் நீர்வளம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓரூரா உலகெல்லாம்=உலகெல்லாம் ஒவ்வொரு ஊராக 
 
பொழிப்புரை:

தேரூர், மாவூர், திங்களூர் ஆகிய தலங்களில் உறையும் இறைவனே, ஒளி திகழும் செஞ்சடை மேல் திங்கள் சூடியவனே, நீர்வளம் நிறைந்த வயல்களும், கண்களுக்கு அழகாக காட்சி தரும் நெடிய மாடங்களும் நிறைந்த பல தலங்களில் நீ உறைகின்றாய். நீ உண்மையில் எங்கே இருக்கின்றாய் என்று உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊராகச் சென்று, உமையாள் மணவாளா என்றும் ஆரூரா ஆரூரா என்றும் உன்னை வாழ்த்தித் தேடுகின்றார்கள். அவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்காமல் நீ உள்ளாய்.   

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/feb/01/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-3-2854727.html
2854669 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Wednesday, January 31, 2018 10:43 AM +0530
பாடல்  2: 


    எழுது கொடியிடையார் ஏழை மென்தோள்
                 இளையார்கள் நம்மை இகழா முன்னம்
    பழுதுபட நினையேல் பாவி நெஞ்சே
                பண்டு தான் என்னோடு பகை தான் உண்டோ
    முழுதுலகில் வானவர்கள் முற்றும் கூடி
               முடியால் உற வணங்கி முற்றம் பற்றி
    அழுது திருவடிக்கே பூசை செய்ய இருக்கின்றான்
              ஊர் போலும் ஆரூர் தானே

விளக்கம்:

எழுது கொடி இடையார்=சித்திரங்களில் தீட்டப்படும் அளவுக்கு அழகான இடையை உடைய பெண்கள்; நமது இளமைக் காலத்தில் நம்மை விரும்பும் பெண்கள், நாம் முதுமை அடைந்த பின்னர் நம்மை இகழ்வார்கள் என்று கூறி, வயது முதிர்ந்த பின்னர் நமது உடல் செயலற்று இருக்கும் தன்மையை அப்பர் பிரான் இங்கே உணர்த்துகின்றார். அவ்வாறு உடல் செயலற்று இருக்கும் சமயத்தில், உற்சாகத்துடன் இறைப்பணியில் ஈடுபட்டுச் செய்வது கடினம் என்பதால் நாம் இளமையாக இருக்கும்போதே, இறைவனை வழிபடவேண்டும் என்று இங்கே நமக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார்.

இளமை நிலையாமை என்ற தலைப்பில் காணப்படும் பாடல் ஒன்றில், திருமூலர் ஆடவர்கள் தங்களது இளமைக்காலத்தில் கருப்பஞ்சாறு போன்று பெண்களுக்கு இனிப்பார்கள் என்றும், முதுமை வந்தடைந்தபோது எட்டிக்காய் போல் கசப்பார்கள் என்றும் கூறுகின்றார். காஞ்சிரங்காய்=எட்டிக்காய்.

    விரும்பார் முன் என்னை மெல்லியல் மாதர் 
    கரும்பு தகர்த்துக் கடைக்கொண்ட நீர் போல்
    அரும்பு ஒத்த மென்முலை ஆயிழையார்க்குக்
    கரும்பு ஒத்துக் காஞ்சிரங்காயும் ஒத்தேனே     ,  
   

க்ஷேத்திரக்கோவை எனப்படும் பதிகத்தின் ஒரு பாடலில் (பதினோராம் திருமுறை), தலைமுடி வெளுத்து, உடல் வளைந்து, பெண்கள் அருவருக்கும் நிலையினை அடைவதற்கு முன்னரே. சாய்க்காடு பெருமானை கை தொழுது உய்யுமாறு ஐயடிகள் காடவர் கோன் கூறுகின்றார், குஞ்சி=தலைமுடி

    அஞ்சனம் சேர் கண்ணார் அருவருக்கும் அப்பதமாய்க்
    குஞ்சி வெளுத்து உடலம் கோடாமுன் நெஞ்சமே
    போய்க் காடு கூடப் புலம்பாது பூம்புகார்ச்
    சாய்க்காடு கை தொழு நீ சார்ந்து 

அப்பர் பிரான் தான், அறுபது வயதினை அடைந்த பின்னர் தான் சைவசமயம் சார்ந்து தேவாரப் பாடல்கள் அருளத் தொடங்கினார். மேலும் அவரது நெஞ்சமும் அவரது எண்ணங்களும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தன. எனவே இந்த பாடல் அவரது நெஞ்சத்திற்கு கூறிய அறிவுரையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. இந்த பாடல் நமக்காக அறிவுரை கூறும் பாடலாகும்.  

பொழிப்புரை:

தீவினைகள் கொண்ட நெஞ்சமே, உனக்கும் எனக்கும் முந்தைய பகை ஏதேனும் உண்டோ? அவ்வாறான பகை ஏதும் இல்லையே. முதுமைக் காலம் அடைந்து, சித்திரத்தில் எழுதப்பட்ட அழகான இடையையும் மெல்லிய தோள்களையும் கொண்ட மாதர்கள், நீ முதுமை அடைந்துவிட்டாய் என்று சொல்லி உன்னை இகழ்வதன் முன்னர், நீ பயனுள்ள செயல்களைச் செய்வாயாக. முதுமை அடைந்தபோது உன்னால் பயனுள்ள செயல்களைச் செய்ய முடியாமல் நேரலாம். உலகில் உள்ள தேவர்கள் எல்லோரும் கூடி, தங்களது தலையால் முழுமையாக வணங்கி, அழுது அரற்றி வழிபடுமாறு, சிவபெருமான் திருவாரூரில் கோயில் கொண்டுள்ளான். நீ அவனை நினையாது வேறு எதனையும் நினைத்து பழுதுபட்டு போகாதே. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/31/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-2-2854669.html
2854667 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 87. உயிராவணம் இருந்து - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 30, 2018 12:00 AM +0530
முன்னுரை:


திருவாரூரில் பல நாட்கள் இறைத்தொண்டு செய்த போது அப்பர் பெருமான் அருளிய பதிகம். மிகவும் ஆழமான கருத்துக்கள் அமைந்த பதிகம். பல ஆழமான கருத்துக்கள் சொல்லும் பதிகத்தில், வழக்கமாக உள்ள பத்து பாடல்களுக்கு பதிலாக, பதினோரு பாடல்கள் அமைந்திருப்பது நமது பாக்கியமாகும். 

பாடல்  1:

    உயிராவணம் இருந்து உற்று நோக்கி
                         உள்ளக் கிழியின் உரு எழுதி
    உயிர் ஆவணம் செய்திட்டு உன் கைத் தந்தால்
                        உணரப்படுவாரோடு ஒட்டி வாழ்தி  
    அயிராவணம் ஏறாதே ஆனேறு ஏறி
                      அமரர் நாடு ஆளாதே ஆரூர் ஆண்ட
    அயிராவணமே என் அம்மானே நின்
                    அருட்கண்ணால் நோக்காதார் அல்லாதரே' 

விளக்கம்:
உயிராவணம்=உயிராத வண்ணம்; உயிர்த்தல் என்ற சொல் மூச்சு விடுதல் என்ற பொருளில் இங்கே கையாளப்பட்டுள்ளது. உற்று நோக்கி=தியானத்தில் ஆழ்ந்து மனதினில் உருவகப்படுத்திய இறைவனின் உருவத்தினை நினைந்து; கிழி=திரைச்சீலை, துணி; உயிர் ஆவணம் செய்தல்=உயிரினை ஒப்படைத்தல் ஆவணம்=சாசனம்;. ஆவணம் என்பதற்கு ஓலை என்ற பொருள் கொண்டு அடிமை ஓலை எழுதி, தன்னை அடிமையாக இறைவனுக்கு ஒப்படைத்தல் என்றும் கூறுவார்கள். அயிராவணம்=கயிலை மலையில் உள்ள யானை, இரண்டாயிரம் தந்தங்களை உடையது. அயிராவணம் (நான்காவது அடியில் உள்ள சொல்)=ஐ இரா வண்ணம், ஐயம் ஏதும் இல்லாத வண்ணம் உள்ள உண்மையான மெய்ப்பொருள்.

இந்த தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானின் திருநாமம் தியாகராஜன் என்பதால், அந்த பெயருக்கு பொருத்தமாக ஆரூர் ஆண்ட பெருமான் என்று குறிப்பதை நாம் உணரலாம். அமரர் நாடு ஆளாதே ஆரூர் ஆண்ட பெருமான் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். தேவர் வாழும் உலகத்தை ஆளக்கூடிய வல்லமையும் தகுதியும் இருந்தபோதிலும், மண்ணுலகில் வாழும் அடியார்களின் நலன் கருதி, அவர்கள் தன்னை வணங்கி பயன் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், ஆரூரில் குடிகொண்ட பெருமானை, ஆரூர் ஆண்ட பெருமான் என்று கூறுகின்றார். இந்த கருத்து, நமக்கு பூந்துருத்தி காடநம்பி அவர்களின் திருவிசைப்பா பாடல் ஒன்றினை (ஒன்பதாம் திருமுறை) நினைவூட்டும். இந்த பாடலில் காடநம்பி, தனது அடியார்களுக்கு சியலோகத்தை அளித்த சிவபெருமான், தான் விருப்பமுடன் தில்லையில் தங்கி, தில்லை வாழ் அந்தணர்களுடன் கலந்து மகிழ்ந்து இருப்பதாக கூறுகின்றார்.   

    கடியார் கணம்புல்லர் கண்ணப்பர் என்று உன்
    அடியார் அமர் உலகம் ஆள நீ ஆளாதே
    முடியா முத்தீ வேள்வி மூவாயிரவரொடும்
    குடி வாழ்க்கை கொண்டு நீ குலாவிக் கூத்து ஆடினாயே

அமரர் நாடு ஆளாதே ஆரூர் ஆண்டான் என்று அப்பர் பெருமான் கூறுவது, அமரர் நாட்டினை விட சிறப்பு வாய்ந்தது திருவாரூர்த் தலம் என்பதை உணர்த்துகின்றது. இதனால் தான் திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் என்று சுந்தரர் திருத்தொண்டத் தொகை பதிகத்தில் கூறினார் போலும்.

ஒட்டி வாழ்தல்=உடனாகி இருத்தல்; இந்தப் பாடலில், இறைவன் யாரோடு ஒட்டி வாழ்வான் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். மனதினை ஒருமுகப்படுத்தி இறைவனை தியானித்து, அவனது உருவத்தை நமது மனதிலிருந்து நீங்காத வண்ணம் எழுதி வைத்து, நாம் அவனுக்கு பூரண அடிமை என்ற நிலையை அவனுக்கு உணர்த்தினால், அவன் அத்தகைய அடியார்களுடன் இணைந்து வாழ்வான் என்று இங்கே விளக்குகின்றார். அடியார்கள் மண்ணில் வாழ்ந்த போதே அவர்களுடன் ஒட்டி வாழும் சிவபெருமான், அத்தகைய அடியார்கள் தங்களது உடலைத் துறந்த பின்னர், அவர்களுக்கு முக்தி அளித்து அவர்களை விட்டுப் பிரியாது இணைந்து வாழ்வான் என்பதும் இதன் மூலம் உணர்த்தப் படுகின்றது. இவ்வாறு ஒட்டிட்ட பண்பினாராய் வாழ்பவர்களை சிவ கணத்தவர்களாக சம்பந்தர் தனது மயிலைப் பதிகத்தின் முதல் பாடலில் கருதுகின்றார்.  

    மட்டிட்ட புன்னை அம் கானல் மட மயிலைக்
    கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்
    ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல் கணத்தார்க்கு 
    அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்

எவரோடு இறைவன் ஒட்டி வாழ்வான் என்று முதல் இரண்டு அடிகளில் கூறும் அப்பர் பிரான், கடைசி அடியில், இறைவனை உணராதவர்கள், அவனது இன்பத்தைப் பெறுவதற்கு உரியவர்கள் அல்லர் என்று கூறுகின்றார். அருட்கண் என்று சிவபெருமான் நமக்கு அருளிய கண் என்று இங்கே கூறப்படுகின்றது.  

ஆரூரில் பிறந்த அடியார்களின் பெருமையை உணர்த்தும் முகமாக சிவபிரான் செய்த ஒரு திருவிளையாடல், நமிநந்தி அடிகளின் வரலாற்றில் சேக்கிழாரால் கூறப்படுகின்றது. திருவாரூரில் உள்ள சிவனடியார்கள் எல்லோரும் சாதி பேதமின்றி சிவகணங்களாக கருதப் படுகின்றனர் என்ற உண்மையை சிவபெருமான் நமிநந்தி அடிகளுக்கு உணர்த்தியதே இந்த நிகழ்ச்சி ஆகும். திருவாரூருக்கும் நமிநந்தி அடிகள் வாழ்ந்து வந்த ஏமப்பேறூர் என்ற ஊருக்கும் இடையே உள்ள ஊர் மணலி என்பதாகும். திருவாரூரில் உள்ள தியாகேசப் பெருமான் ஊர்வலமாக மணலிக்கு எழுந்து அருளும் போது, அங்கே சென்று பெருமானை தரிசனம் செய்து வணங்குவது நமிநந்தி அடிகளாரின் வழக்கம். அவ்வாறு ஒரு நாள் வழிபட்ட பின்னர் தனது இல்லத்திற்கு அடிகள் திரும்புகின்றார். பலதரப்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்ட ஊர்வலம் சென்று வந்த காரணத்தால், தான் குளித்த பின்னரே தான் தினமும் சியபெருமானுக்கு செய்யும் வழிபாடுகளைச் செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், மனைவியை, தான் குளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறு கூறினார். அவரது மனைவியும் குளிர்ந்த நீர், உலர்ந்த ஆடை, திருநீறு, முதலானவற்றை தயாராக எடுத்து வைத்தார். இதனிடையில் வெளியே சென்று அந்த அயர்ச்சி காரணமாக நமிநந்தி அடிகள் சற்றே கண்ணயர்ந்தார். இவ்வாறு தூங்கியபோது கனவின் கண் வந்த சிவபெருமான், அடிகளுக்கு ஆரூரில் பிறந்தார் அனைவரும் தமது கணங்கள் என்றும், அந்தத் தன்மையை அடிகளுக்கு அடுத்த நாள் நேரில் காட்டுவதாகவும் கூறினார். 

    மேன்மை விளங்கும் திருவாரூர் வீதி விடங்கப் பெருமான் தாம்
    மான அன்பர் பூசனைக்கு வருவார் போல வந்தருளி
    ஞான மறையோய் ஆரூரில் பிறந்தார் எல்லாம் நம் கணங்கள்
    ஆன பரிசு காண்பாய் என்றருளிச் செய்தங்கு எதிர் அகன்றார்

கனவில் வந்த சிவபெருமான் மறைந்த பின்னர் கண் விழித்த அடிகளார், தான் பூஜை செய்யாமல் கண் அயர்ந்ததை நினைத்து வருந்தி, தான் செய்யவேண்டிய தினசரி வழிபாட்டினைச் செய்தார். மனைவிக்குத் தான் கண்ட கனவின் விவரங்களைத் தெரிவித்தார். மறுநாள் விடியற்காலையில் எழுந்து தனது நித்திய அனுஷ்டானங்களை முடித்த பின்னர், திருவாரூர் சென்ற அடிகளார் அங்கே கண்ட காட்சி அவரை வியப்படைய வைத்தது. அனைவரையும் சிவகணங்களாகக் கண்ட அடிகளார், நிலத்தில் வீழ்ந்து அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்ந்தார்.

    தெய்வப் பெருமான் திருவாரூர்ப் பிறந்து வாழ்வார் எல்லாரும்
    மை வைத்தனைய மணிகண்டர் வடிவே ஆகிப் பெருகு ஒளியால்
    மொய் வைத்து மேனியராம் பரிசு கண்டு முடி குவித்த 
    கை வைத்து அஞ்சி அவனி மிசை விழுந்து பணிந்து களி சிறந்தார் 

அடிகளார் உண்மையை உணர்ந்த பின்னர், சிவபிரான் தான் அடிகளாருக்குக் காட்டிய காட்சியை மறைத்து திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் அனைவரையும் முன் போல் மனிதர்களாகவே காட்டினார். உடனே அடிகளார் தனது பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று வேண்டினார். மேலும் திருவாரூர் நகரத்துச் சிறப்பினை இறைவன் உணர்த்தியதை மனதில் கொண்டு, ஏமப்பேறூரை விடுத்து, திருவாரூர் குடி புகுந்து தந்து எஞ்சிய வாழ்நாளை, சிவத்தொண்டில் கழிக்கலானார். இந்த நிகழ்ச்சி தான், சுந்தரர், திருவாரூர்[ பிறந்தார்கள் அனைவரையும் தொகை அடியார்களாக கருதி, திருவாரூர்ப் பிறந்தார் எல்லார்க்கும் அடியேன் என்று திருத்தொண்டத் தொகையில் பாட வைத்ததோ?

    படிவம் மாற்றிப் பழம்படியே நிகழ்வும் கண்டு பரமர் பால்
    அடியேன் பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று பணிந்து அருளால்
    குடியும் திருவாரூர் அகத்துப் புகுந்து வாழ்வார் குவலயத்து
    நெடிது பெருகும் திருத்தொண்டு நிகழச் செய்து நிலவுவார்

பொழிப்புரை:

அயிராவணம் என்று இரண்டாயிரம் தந்தங்களைக் கொண்ட பெருமை வாய்ந்த யானை கயிலையில் இருந்தாலும், அதனை வாகனமாகக் கொள்ளாமல், எளிமையான எருதினை வாகனமாகக் கொண்டு, தேவர்கள் உலகத்தினை ஆளும் திறமையும் வல்லமையும் கொண்டிருந்தாலும், தேவலோகத்தை ஆளாமல், அடியார்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஆரூர் நகரினை ஆளும் இறைவனே; தங்களது உயிர் மூச்சினை அடக்கி, உன்னை தியானித்து, உனது உருவத்தைத் தங்களது உள்ளத்தில் என்றும் அழியாத வண்ணம் பதித்து, உனக்கு அடிமையாகத் தங்களைக் கருதி, அந்த அடிமை சாசனத்தை உனது கையில் ஒப்படைக்கும் அடியார்களுடன், நீ இணைந்து வாழ்கின்றாய். எவருக்கும் எந்த ஐயமும் ஏற்படாமல் உண்மையான மெய்ப்பொருளாக இருப்பவனே, உன்னால் வழங்கப்பட்ட கண்கள் கொண்டு உன்னைக் காணாதவர்கள், உனது அருளைப் பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்லர்.   

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/30/87-உயிராவணம்-இருந்து---பாடல்-1-2854667.html
2853456 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, January 29, 2018 02:02 PM +0530
பாடல் 10:
பையம் சுடர் விடு நாகப் பள்ளி கொள்வான்
                                 உள்ளத்தானும்
கையஞ்சு நான்கு உடையானைக் கால் விரலால்
                                அடர்த்தானும்
பொய் அஞ்சி வாய்மைகள் பேசிப் புகழ் புரிந்தார்க்கு
                               அருள் செய்யும்
ஐ அஞ்சின் அப்புறத்தானும் ஆரூர் அமர்ந்த
                               அம்மானே


விளக்கம்:


பை=நச்சுப்பை: சுடர் விடுதல்=தனது தலையில் வைத்துள்ள மாணிக்கக் கல்லால் ஒளி மிளிரச் செய்யும் பாம்பு: அம் சுடர்=அழகிய மாணிக்கச் சுடர்: நாகப் பள்ளி கொள்வான்=நாகத்தை படுக்கையாக உடைய திருமால்: 

ஐயஞ்சின் அப்புறத்தான் என்பதற்கு இருபத்தைந்தைக் கடந்தவன் என்று பொருள். இருபத்து நான்கு ஆன்ம தத்துவங்களுடன் புருடன் எனப்படும் வித்தியா தத்துவத்தையும் கடந்தவன் இறைவன் என்று பொருள் பலரால் கூறப்படுகின்றது. தருமை ஆதீனம் குருசன்னிதானம் இந்த சொற்றொடருக்கு ஒரு புதிய விளக்கம் ஒன்றினை கூறியுள்ளார். இருபத்தைந்து மாகேச்சர மூர்த்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் திருவாரூர் அம்மான் என்று கூறுகின்றார். திருவாரூர் தியாகேச மூர்த்தம் சோமாஸ்கந்த வடிவம் போல் இருப்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் இந்த வடிவம் சோமாஸ்கந்த வடிவத்தினினும் மாறுபட்டது என்று அவர் விளக்கம் கூறுகின்றார்.

இங்கே உள்ள தியாகேச மூர்த்தம், இந்திரனிடமிருந்து முசுகுந்த மன்னன் பெற்றது என்பதை நாம் அறிவோம். இந்திரனுக்கு இந்த மூர்த்தம் எவ்வாறு கிடைத்தது. திருமால் தனது உள்ளத்தில் தியாகேசரின் உருவத்தை நிலைநிறுத்தி வழிபட்டு வந்தார். தியாகேசரும் திருமாலின் மூச்சுக் காற்றின் சலனத்திற்கு ஏற்ப நடமாடினார். ஒருமுறை இந்திரன் தான் வழிபடுவதற்காக இந்த மூர்த்தத்தை திருமாலிடம் வேண்ட, திருமாலும் அவனுக்கு அளித்தார். அன்று முதல் இந்த மூர்த்தம் இந்திரனால் வழிபடப்பட்டு வந்தது.  இருபத்தைந்து மாகேச்சர மூர்த்தங்களும் சிவபிரானின் ஐந்து முகங்களிலிருந்து தோன்றியவை. ஈசான முகத்திலிருந்து தோன்றிய மூர்த்தங்கள், சோமஸ்கந்தர், ரிஷபாரூடர், சந்திரசேகரர், கல்யாண சுந்தரர் மற்றும் நடராஜர்: தத்புருட முகத்திலிருந்து தோன்றியவை, பிக்ஷாடனர், காமாரி (காமனை அழித்தவர்), காலாரி (காலனை உதைத்தவர்), ஜலந்தராரி (ஜலந்தரனை அழித்தவர்), திருபுராரி (திருபுரங்களை அழித்தவர்) ஆகும். சத்யோஜாத முகத்திலிருந்து தோன்றியவை, இலிங்கோத்பவர், சுகாசனர், உமை மகேஸ்வரர், அரியர்த்தர் (சங்கர நாராயணர்), மற்றும் அர்த்த நாரீஸ்வரர் ஆகும். அகோர முகத்திலிருந்து தோன்றியவை, கஜ சம்ஹாரர், வீரபத்திரர், தக்ஷிணாமூர்த்தி, கிராதர் (பாசுபத மூர்த்தி) மற்றும் நீலகண்டர். வாமதேவ முகத்திலிருந்து தோன்றியவை, கங்காளர், சக்ரதானர், கஜமுகானுக்ரகர் (ஐராவதத்திற்கு அருள் புரிந்தவர்), சண்டேச அனுக்ரகர் மற்றும் ஏகபாதர் ஆகும், 

பொழிப்புரை:

சுடர் விட்டு ஒளி வீசும் மாணிக்கக் கற்களையும் நச்சுப்பையையும் கொண்டுள்ள நாகத்தினை படுக்கையாக உடைய திருமாலின் உள்ளத்தில் இருப்பவன், திருவாரூரில் உறையும் தியாகேசப் பெருமான். அவன் இருபது கைகளை உடைய அரக்கன் இராவணன், கயிலை மலையினைப் பேர்த்தெடுக்க முயற்சி செய்த போது, தனது கால் விரலால் கயிலை மலையை அழுத்தி, அதன் கீழ் அரக்கன் நொறுங்குமாறு செய்தவன். எப்போதும் வாய்மையை பேசி, பொய்கள் பேசுவதற்கு அஞ்சியவர்களாய், இறைபணியில் ஈடுபட்டு  மற்றவர்கள் புகழத் தக்கவாறு நடந்துகொள்ளும் அடியார்களுக்கு அருள் செய்யும் சிவபெருமான், இருபத்தைந்து தத்துவங்களைக் கடந்தவன் ஆவான். அவன் தான் ஆரூர் தலத்தில் அமர்ந்த அம்மான் ஆவான்.   

முடிவுரை:
ஆதிரைத் திருநாள் குறித்து தனியாக ஒரு பதிகம் அருளி, ஆதிரைத் திருநாளின் சிறப்புகளை நமக்கு உணர்த்திய அப்பர் பிரான், இந்த பதிகத்தில், ஆரூர் தியாகராஜன் வலம் வரும் சிறப்பினை நமக்கு உணர்த்துகின்றார். பதிகத்தின் இரண்டாவது பாடலில், முரசங்கள் அதிர, யானை முன்னே செல்ல, அன்பர்கள் இறைவனின் பெருமையைப் புகழ்ந்து பாட, பாம்பினை இடுப்பில் கட்டிய சிவபெருமான் வீதி விடங்கராக உலா வருவதை குறிக்கின்றார். ஐந்தாவது பாடலில், வீதிவிடங்கப் பெருமானின் அழகில் மயங்கிய தங்களது தலைவிக்காக தோழியர்கள் தூதுச் செய்தியினைச் சொல்ல, வீதிவலம் வரும் பெருமானை அணுகும் காட்சியும், அடியார்கள் அந்த பெருமானின் புகழினைப் பாடியவாறு வலம் வரும் பெருமானைத் தொடரும் காட்சியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/29/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-10-2853456.html
2851804 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, January 28, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 9:

    வீடு அரங்கா நிறுப்பானும் விசும்பினை வேதி தொடர
    ஓடு அரங்காக வைத்தானும் ஓங்கி ஓர் ஊழி உள்ளானும்
    காடு அரங்கா மகிழ்ந்தானும் காரிகையார்கள் மனத்துள்
    ஆடரங்கத்து இடையானும் ஆரூர் அமர்ந்த அம்மானே

விளக்கம்:

வீடு அரங்காக நிறுப்பான்=முக்தி உலகினை தனது ஞானக் கூத்து நிகழும் அரங்கமாக நிலையாக நிறுத்துபவன் வேதி=பிரமன்: விசும்பு=ஆகாயம், இங்கே பரந்த வெளியிடம்: 

இந்த பாடலில் முக்தி உலகினை, அடியார்களுக்கு நிலையாக நிறுத்துபவர் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். எப்போதும் முக்தி நிலையில் இருக்கும் சிவபெருமான், தன்னைச் சாரும் அடியார்களையும், தானாகவே மாற்றும் (தன்னைப் போன்று முக்தி நிலையில் இருப்பவர்களாக) மாற்றும் தன்மை படைத்தவன் என்று பந்தத்தால் என்று தொடங்கும் சீர்காழி பதிகத்தில் (1.126) சம்பந்தர் கூறுகின்றார். சிவபிரானைச் சேர்வது எப்படி என்று இந்த பாடலின் முதல் மூன்று அடிகளில் சம்பந்தப் பெருமான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார். விக்கத்தே என்றால் விக்னம் செய்யும், இடையூறு விளைவிக்கும் என்று பொருள். பக்தி எனப்படும் விதையை நமது மனதினில் ஊன்றி, பரந்து சென்று நம்மை பல விதங்களிலும் அழைக்கும் ஐம்புலன்களின் வழியே செல்லாமல் அவற்றை அடக்கி, நமது உட்பகைகளாக விளங்கும் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் எனும் அறுவகைப் பகைகளை அறுத்தெறிந்து, நாம் முக்திநிலை அடைய இடையூறாக இருக்கும் முக்குணங்களை (சாத்வீகம், இராஜசம், தாமசம்) அடக்கி, எப்போதும் திரிந்துகொண்டு இருக்கும் மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் எனும் நான்கு அந்தக்கரணங்களை ஒருவழிப் படுத்தி சித்தத்தில் செலுத்தி பரம்பொருளாகிய சிவபிரானைச் சேரவேண்டும் என்று சம்பந்தர் கூறுகின்றார். அவ்வாறு சிவபிரானின் திருவடிகளைச் சென்று அடையும் அடியார்களை, தன்னைப் போலவே மாற்றும் சிவபிரான் உறையும் இடம் கழுமலம் என்று இங்கே கூறுகின்றார். பாடலின் இறுதி அடியில் கழுமலத்தில் வாழும் மறையவர்களின் பண்பை விவரிக்கின்றார். வேதங்களின் ஆறு பிரிவுகளையும் நன்றாக கற்றுணர்ந்த மறையவர்கள், வேதங்களின் உட்பொருளாக விளங்கும் சிவபெருமானின் திருவடிகளை இடைவிடாது தியானிக்கும் அந்தணர்கள் வாழும் பதி சீர்காழி ஆகும். 

    பத்திப் பேர் வித்திட்டே பரந்த ஐம்புலன்கள் வாய்ப்
                   பாலே போகாமே காவாப் பகை         
                  அறும்     வகை நினையா 
    முத்திக்கே விக்கத்தே முடிக்கும் முக்குணங்கள் வாய்
                  மூடா வூடா நால்                 
                  அந்தக்கரணமும் ஒரு நெறியாய்ச்
    சித்திக்கே உய்த்திட்டுத் திகழ்ந்த மெய்ப் பரம்பொருள்
                 சேர்வார் தாமே தானாகச்             
                 செயும் அவன் உறையும் இடம்
    கத்திட்டோர் சட்டங்கம் கலந்து இலங்கு நற்பொருள்
                 காலே ஓவாதார் மேவும்           
                 கழுமல வளநகரே  

இதே கருத்து, சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அருளிய பொன் வண்ணத் திருவந்தாதியின் நூறாவது பாடலிலும் காணப்படுகின்றது. துறக்கம் என்றால் முக்தி நிலை என்று பொருள். முக்தி நிலையில் இருக்கும் சிவபிரானைச் சேரும் அடியார்களும், மேரு மலையின் முன்னர் இருக்கும் காக்கையும் பொன் நிறத்தில் மின்னுவது போன்று, முக்தி நிலை பெறுவார்கள் என்று இங்கே கூறுகின்றார். மேருமலையினை பொன்மலை என்று ஆசிரியர் இங்கே கூறுகின்றார். இதே பதிகத்தின் எட்டாவது பாடலில் அப்பர் பிரான் பொன்வரை என்று மேரு மலையினை குறிப்பிட்டதை நாம் கண்டோம். 

    மாயன் நன் மாமணி கண்டன் வளர்ச்சடையாற்க்கு அடிமை
    ஆயின தொண்டர் துறக்கும் பெறுவது சொல்லுடைத்தே 
    காய்சின ஆனை வளரும் கனகமலை அருகே
    போயின காக்கையும் அன்றே படைத்தது பொன் வண்ணமே

பொழிப்புரை:

முக்தி உலகினை, தனது ஆனந்தக் கூத்து நிகழ்த்தும் இடமாக நிலை நிறுத்தி, முக்தி அடைந்த அடியார்களுக்கு ஆனந்தக் கூத்து ஆடிக் காட்டுபவன் சிவபெருமான். அந்த சிவபெருமான் விண்ணினையும் தாண்டி தீப்பிழம்பாக ஓங்கி நின்றபோது, அந்த தீப்பிழம்பின் உச்சியைக் காணும் பொருட்டு, பரந்த வெளியாகிய அன்னமாக உருவெடுத்து ஆகாயத்தில் பல இடங்களிலும் ஓடிய பிரமன் காண முடியாதபடி திகைத்தான். இவ்வாறு பிரமன் அலைந்து தேடிக் களைத்த, அகன்று பரந்து காணப்படும் வெளியையே தான் ஆடும் அரங்காகக் கொண்டவன் சிவபெருமான்: ஒவ்வொரு ஊழியையும் கடந்து நிற்பவன் சிவபெருமான் ஆவார்: சுடுகாட்டினைத் தான் ஆடும் அரங்காக மகிழ்ந்து ஏற்றுக் கொண்டவன் சிவபெருமான்: தன்னை வழிபடும் மகளிரின் கண்களையும் மனத்தினையும், தனது உறைவிடமாகக் கொண்டு அங்கே நடனம் ஆடும் சிவபெருமான், ஆரூர் நகரில் வீற்றிருக்கும் அம்மான் ஆவான். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/28/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-9-2851804.html
2851801 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Saturday, January 27, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 8:

    ஆயிரம் தாமரை போலும் ஆயிரம்
                                               சேவடியானும்
    ஆயிரம் பொன் வரை போலும் ஆயிரம்
                                              தோளுடையானும்
    ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம்
                                              நீண்முடியானும்
    ஆயிரம் பேர் உகந்தானும் ஆரூர் அமர்ந்த
                                             அம்மானே

விளக்கம்:

பொன்வரை=மேரு மலை: ஆயிரம் என்ற சொல் எண்ணிக்கையற்ற என்ற பொருளில் இந்த பாடலில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இறைவன் சிவபெருமான் உண்மையில் உருவம் ஏதும் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் அடியார்களின் தவத்திற்கும் அன்புக்கும் இரங்கி, பல வடிவங்களில் அவர்களுக்கு காட்சி அளித்திருக்கின்றான். பரந்து விரிந்து கிடக்கும் இந்த உலகத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் அவன் பரவி இருப்பதால், அவன் ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களில் இருக்க முடிகின்றது. அவ்வாறு அவன் இருக்கும் நிலை, இறைவனுக்கு எண்ணற்ற கால்கள் இருப்பதால் போலும் என்ற சிந்தனை அப்பர் பிரானுக்கு வருகின்றது. அதே போன்று, ஆயிரம் கைகள் இருந்தாலும் நாம் செய்ய முடியாத காரியங்களை, இறைவன் அனாயாசமாக செய்கின்ற நிலை, அப்பர் பிரானுக்கு, இறைவனுக்கு எண்ணற்ற கைகள் இருக்கின்றன என்ற எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கின்றது. இந்த எண்ணத்தைத் தான் ஆயிரம் தோளுடையான். ஆயிரம் சேவடியான் என்று இந்த பாடலில் வடிக்கின்றார். 

பொழிப்புரை:

மென்மையான தாமரை மலர் போன்ற எண்ணற்ற திருவடிகளை உடையவனும், மேருமலை போன்று வலிமையான எண்ணற்ற தோள்களை உடையவனும், எண்ணற்ற சூரியன் ஒன்று சேர்ந்தது போன்று ஒளி வீசுபவனும், எண்ணற்ற நீண்ட முடிகளை உடையவனும், எண்ணற்ற பெயர்களை விரும்பி ஏற்றவனும், ஆரூர் நகரத்தில் உறையும் அம்மான் ஆவான். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/27/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-8-2851801.html
2851764 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, January 26, 2018 11:18 AM +0530
பாடல் 7:


    தொழற்கு அங்கை துன்னி நின்றார்க்குத்
                        தோன்றி அருள வல்லானும்
    கழற்கு அங்கை பன்மலர் கொண்டு காதல்
                       கனன்ற நின்றானும்
    குழல் கங்கையாளை உள் வைத்துக் கோலச்
                      சடைக் கரந்தானும்  
    அழற்கு அங்கை ஏந்த வல்லானும் ஆரூர்
                     அமர்ந்த அம்மானே


விளக்கம்:


துன்னுதல்=நெருக்கமாக சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுதல்: தங்களுக்கு இறைவனை கைகளைக் கொடுத்தது அவனைத் தொழுவதற்காகத் தான் என்ற எண்ணத்தில் எப்போதும் இறைவனைத் தொழுதவாறு இருக்கும் அடியார்கள்: கனன்று=மிகவும் அதிகமாக பொங்கி எழுந்து

பொழிப்புரை:

தங்களது அழகிய உள்ளங்கைகளை நெருக்கமாக சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு, தன்னைத் தொழும் அடியார்களுக்கு அவர்களது கண் முன்னே தோன்றி அருள் புரிபவன் சிவபெருமான்: தனது திருவடிகளில் தூவுவதற்காக தங்களின் அழகிய கைகளில்  பல விதமான மலர்களை உடைய அடியார்கள் மீது அளவு கடந்த அன்பு கொண்டிருப்பவன் சிவபெருமான்: கூந்தலை உடைய கங்கையைத் தனது அழகிய சடையின் உள்ளே  மறைத்து வைத்தவனும், தீயினைத் தனது கையில் ஏந்திய வண்ணம் நடனம் ஆட வல்லானும், ஆரூர் நகரத்தில் அமர்ந்துள்ள அம்மான் ஆவான்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/26/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-7-2851764.html
2851130 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, January 25, 2018 10:56 AM +0530
பாடல் 6:


    ஊர் திரை வேலை உள்ளானும் உலகு
                                 இறந்த ஒண்பொருளானும் 
    சீர்தரு பாடல் உள்ளானும் செங்கண்
                                விடைக் கொடியானும்
    வார்தரு பூங்குழலாளை மருவி
                                உடன் வைத்தவனும்
    ஆர்திரை நாள் உகந்தானும் ஆரூர்
                               அமர்ந்த அம்மானே


விளக்கம்:

திரை=அலை: ஊர் திரை=பரவும் அலைகள்: இறந்த=கடந்த: ஒண்பொருள்=சிறந்த பொருள்: ஆதிரை என்ற சொல் எதுகை கருதி ஆர்திரை என்று மாற்றப் பட்டுள்ளது. திருஞான சம்பந்தப் பெருமானும், திருமயிலைத் திருப்பதிகத்தில், (2.47.4) ஆதிரை நாளை ஆர்திரை நாள் என்று குறிப்பிடுவது இங்கே எண்ணத் தக்கது. ஆதிரை நாள் உகந்தான் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுவது, ஆரூர் நகரத்து ஆதிரை நாளின் சிறப்பினை எடுத்துக் கூறும் முத்து விதானம் என்று தொடங்கும் பதிகத்தை (4.21) நினைவூட்டுகின்றது.  

    ஊர்திரை வேலை உலாவு உயிர் மயிலைக்
    கூர்தரு வேல் வல்லார் கொற்றங்கொள் சேரி தனில்
    கார்தரு சோலைக் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்
    ஆர்திரை நாள் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்

முந்தைய பாடலில் கூறியது போல, இந்த பாடலிலும் திருமாலாக உள்ளதும் சிவபெருமான் தான் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார்

பொழிப்புரை:

எங்கும் பரவும் அலைகளை உடைய பாற்கடலில் பள்ளி கொள்ளும் திருமாலாக இருப்பவனும், உலகினையும் உலகப் பொருட்களையும் கடந்த மெய்பொருளாக இருப்பவனும், பல அடியார்களால் சிறந்த பாடல்கள் மூலம் புகழப் படுபவனும், சிவந்த கண்களை உடைய காளையை வாகனமாக உடையவனும், நீண்டதும் அழகானதும் ஆன கூந்தலை உடைய உமையம்மையைத் தழுவி, தனது உடலில் ஒரு பாகமாக வைத்தவனும், ஆதிரைத் திருநாளை விரும்புவனும் ஆகிய சிவபிரான் ஆரூர் நகரத்தில் அமர்ந்த அம்மான் ஆவான். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/25/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-6-2851130.html
2850509 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, January 24, 2018 11:37 AM +0530
பாடல் 5:


    ஊழி அளக்க வல்லானும் உகப்பவர்
                                              உச்சி உள்ளானும்
    தாழிளம் செஞ்சடையானும் தண்ணமர்
                                             திண்கொடியானும்
    தோழியர் தூது இடையாடத் தொழுது
                                            அடியார்கள் வணங்க
    ஆழி வளைக் கையினானும் ஆரூர் அமர்ந்த
                                           அம்மானே


விளக்கம்:


ஊழி கடந்து இருப்பவன் சிவபெருமான் ஒருவன் என்பதைக் குறிப்பிட, ஊழியினை அளக்க வல்லான் என்று கூறுகின்றார்.. இந்த பாடலிலும் இதற்கடுத்த பாடலிலும், சிவபெருமான் திருமாலாக நின்று, உலகைக் காக்கும் தொழில் புரியும் செயல் உணர்த்தப்படுகின்றது. சிவபுரம் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் (1.21) இரண்டாவது பாடலில், சம்பந்தர், திருமாலாக சிவபிரான் உறையும் பதி என்று சிவபுரத்தை குறிப்பிடுகின்றார். பாற்கடலில் துயில்வது போல் திருமால் காட்சி அளித்தாலும், உலகில் நடக்கும் அனைத்துச் செயல்களும் அறிந்து கொள்ளும் வல்லமை படைத்தவர் என்பதால், அவரது தூக்கத்தை அறிதுயில் என்று ஆழ்வார்கள் குறிப்பிடுவது போன்று, சம்பந்தரும் அறிதுயில் என்று குறிப்பிடுவதை நாம் இங்கே காணலாம். மலைகள் மிகுந்த இந்த மண்ணுலகில் வாழும் மனிதர்களும், விண்ணில் வாழும் தேவர்களும், மற்ற உலக உயிர்கள் அனைத்தும் நிலைபெற்று வாழவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பாற்கடலில் துயிலும் திருமால் என்று இங்கே திருமால் செய்யும் படைத்தல் தொழிலினை சம்பந்தர் குறிப்பிடுவதை நாம் உணரலாம்.   

    மலை பல வளர் தரு புவியிடை மறை தரு வழி மலி மனிதர்கள்
    நிலை மலி சுரர் முதல் உலகுகள் நிலை பெறுவகை நினைவொடு மிகும்
    அலைகடல்  நடு அறிதுயில் அமர் அறி உரு இயல் பரன் உறை பதி  
    சிலை மலி மதிள் சிவபுர நினைபவர் திருமகளொடு  திகழ்வரே

பொழிப்புரை:

ஊழிக் காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாய் இருப்பதால், ஊழிக்காலத்தினை அளக்கும் வல்லமை படைத்தவனாக விளங்குபவன் சிவபெருமான். தன்னை விரும்பும் அடியார்களின் தலை மேல் இருப்பவன் சிவபெருமான். தாழ்ந்து தொங்கும் செம்மை நிறம் கொண்ட சடையை உடைய அவன், குளிர்ச்சி பொருந்தியதும் வலிமை மிக்கதும் ஆகிய கொடியை உடையவன் சிவபெருமான். அவன் தியாகேசனாக, பல தோழிப் பெண்கள் தங்களது தலைவிக்காக தூது செல்லவும், அடியார்கள் தங்கள் தலையால் தொழுது வணங்கவும், ஆரூர் வீதிகளில் வலம் வருகின்றான். சங்கினையும் சக்கரத்தையும் தாங்கும் திருமாலாகவும் விளங்கும் வீதி விடங்கப் பெருமான் ஆரூர் நகரத்தில் அமர்ந்த அம்மான் ஆவார்.   

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/24/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-5-2850509.html
2849844 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 23, 2018 11:43 AM +0530
பாடல் 4:

    கொம்பு நல் வேனிலவனைக் குழைய
                                           முறுவல் செய்தானும்
    செம்பு நல் கொண்டு எயில் மூன்றும்
                                           தீயெழக் கண் சிவந்தானும்
    வம்பு நல் கொன்றையினானும் வாட்கண்ணி
                                          வாட்டம் அது எய்த 
    அம்பர ஈருரியானும் ஆரூர் அமர்ந்த அம்மானே


விளக்கம்:


வேனிலவன்=வேனில் காலத்தை ஆட்சி செய்பவன், வசந்த காலம் மன்மதனுக்கு உரியதாக கருதப் படுவதால், வேனிலவன் என்று அப்பர் பிரான் மன்மதனை குறிப்பிடுகின்றார். கொம்பு=ஊதுகொம்பு: வசந்த காலத்தில் கூவும் குயில், தலைவன் தலைவியர்க்கு  இடையே உள்ள அன்பினை மேலும் பெருகச் செய்வதால், அது மன்மதனின் ஊதுகுழலாக கருதப் படுகின்றது. அம்பரம்=மேலாடை: தனது தவத்தினைக் கலைக்கும் ஆற்றல் மன்மதனுக்கு மட்டுமல்ல வேறு எவருக்கு இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் ஒரு ஏளனச் சிரிப்பு சிரித்தவாறே, மன்மதனை எரித்தவர் சிவபெருமான். நல்ல செம்பால் செய்யப்பட்ட கோட்டை என்று திரிபுரத்து அரக்கர்களின் கோட்டையை அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். திரிபுரங்களை, முறையே பொன், வெள்ளி, இரும்பினால் செய்யப்பட்ட கோட்டைகள் என்றே புராணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. பொன்னுடன் செம்பு சேர்த்தால் தான் பொன் கெட்டிப்படும் என்பதால், அவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட செம்பினை அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றாரோ என்று தோன்றுகின்றது. பசுமையான யானையின் தோல், உடலுக்கு கெடுதி விளைவிக்கும் என்று நம்பப்படுவதால், சிவபெருமான் தன் மீது ஏவப்பட்ட யானையைக் கொண்டு அதன் தோலினைத் தனது உடலின் மேல் போர்வையாக போர்த்துக் கொண்டபோது உமையம்மை, கொண்ட கவலை இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது. 

யானையின் தோலை உரித்த சிவபெருமான், அந்த தோலினை, தனது உடலில் போர்த்துக் கொண்ட நிகழ்ச்சி பல தேவாரப் பாடல்களில் கூறப்பட்டாலும், அதற்காக உமையம்மை கவலை அடைந்தது ஒரு சில பாடல்களில் மட்டுமே சொல்லப்படுகின்றது. பயற்றூர் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகத்தின் முதல் பாடலில் (4.32), அப்பர் பிரான் இதே நிகழ்ச்சியை நகைச்சுவையாக கூறுகின்றார். பார்வதி தேவியின் கவலையை புரிந்து கொண்ட சிவபெருமான், யானையின் தோலைத் தாங்க முடியாதவராக நடித்து, பின்னர் அது நடிப்பு என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம், தனது பற்கள் வெளியே தெரியுமாறு சிரித்ததாக இங்கே அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். கவலை மிகவும் அதிகமாகவே, அம்பிகை தனது விரல்களை பலமுறை உதறியதாக, அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். அலக்கல்=கவலை: பசுந்தோல் என்பதை புலப்படுத்த, ஈருரி, அதாவது இரத்தம் தோய்ந்து ஈரமாக உள்ள தோல் என்று இங்கே கூறப்படுகின்றது.

    உரித்திட்டார் ஆனையின் தோல் உதிர ஆறு ஒழுகி ஓட
    விரித்திட்டார் உமையாள் அஞ்சி விரல் விதிர்த்து அலக்கல் நோக்கி 
    தரித்திட்டார் சிறிது போது தரிக்கிலராகித் தாமும் 
    சிரித்திட்டார் எயிறு தோன்றத் திருப்பயற்றூரனாரே    

பொழிப்புரை:

இளவேனில் காலத்தினை ஆட்சி செய்யும் மன்மதன், தனது ஊதுகொம்பாக குயிலைக் கொண்டுள்ளான். இவ்வாறு அனைவரது கவனத்தையும் சிதறச் செய்யும் வல்லமை படைத்த மன்மதனை, ஏளனச் சிரிப்பு சிரித்தவாறே, அவனது உடல் நெருப்பினில் எரிந்து குழையும் வண்ணம் விழித்தவன் சிவபெருமான். செம்பு கலந்து செய்யப்பட்ட மூன்று கோட்டைகளும் தீயில் எரியும் வண்ணம் கோபத்தால் கண் சிவந்தவனும், நறுமணம் வீசும் கொன்றை மாலையினை அணிந்தவனும் சிவபெருமான் ஆவார். பசுமையான யானையின் தோல் போர்வையாக உடலின் மீது போர்த்துக் கொண்டதால் உமையம்மை அடைந்த கவலையினையும் பொருட்படுத்தாமல், இருந்தவர் சிவபிரான் ஆவார். அத்தகைய வல்லமை பொருந்திய சிவபிரான் ஆரூர் நகரில் அமர்ந்திருக்கும் அம்மான் ஆவார். 
 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/23/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-4-2849844.html
2849192 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Monday, January 22, 2018 11:29 AM +0530
பாடல் 3:

    நீறு மெய் பூச வல்லானும் நினைப்பவர்
                                        நெஞ்சத்து உளானும்
    ஏறு உகந்து ஏற வல்லானும் எரிபுரை
                                       மேனியானும்
    நாறு கரந்தையினானும் நான்மறைக்
                                      கண்டத்தினானும்
    ஆறு சடைக் கரந்தானும் ஆரூர் அமர்ந்த
                                       அம்மானே

விளக்கம்:

எரிபுரை மேனியினான்=தீயின் நிறத்தை ஒத்தவன்: பொதுவாக நாம் அணிந்துகொள்ளும் திருநீறு பசுவிடமிருந்து கிடைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு செய்யப்படுகின்றது. ஆனால் சிவபெருமான், ஊழி முடியும் சமயத்தில், அணிந்து கொள்ளும் திருநீறு நாம் அணிந்து கொள்ளும் திருநீறு போன்றது அல்ல. பிரமன் திருமால் முதலான தேவர்களின் இறந்த உடலை எரித்த பின்னர் சாம்பலை அவன் தனது மேனியில் பூசிக்கொண்டு, உலகில் தான் ஒருவனே நிலையானவன் என்றும் மற்ற உடல்கள் அனைத்தும் அழியக்கூடியவை என்றும், மற்ற உயிர்கள் அனைத்தும் தன்னிடம் ஒடுங்கும் என்பதையும் உணர்த்துகின்றான். இவ்வாறு சர்வ சங்கார காலத்தில் அழிந்த உடல்களின் சாம்பலை பூசிக்கொள்ளும் வல்லமை வேறு எவருக்கும் இல்லை என்பதால், நீறு மெய் பூச வல்லான் என்று குறிப்பிட்டு அப்பர் பிரான், சிவபிரானின் அழியாத தன்மையை நமக்கு உணர்த்துகின்றார். மெய் என்று நமது உடலினை குறிப்பிட்டாலும், உண்மையில் நமது உயிர்கள் அனைத்தும் (பிரமன், திருமால் மற்ற தேவர்கள் உட்பட) பொய்யான உடல்கள் தாம். சிவபிரானது உடல் ஒன்றே நிலையானது, மெய்யானது என்பதும் இங்கே கூறப்படுகின்றது.     

பொழிப்புரை:

என்றும் நிலைத்திருக்கும் தனது உடலின் மீது, சர்வ சங்கார காலத்தில் அனைத்து உடல்களும் அழிந்த பின்னர் அந்த உடல்களின் சாம்பலை, பூசிக்கொள்ளும் வல்லமை படைத்தவன் சிவபெருமான். அந்த சிவபெருமான், தன்னை விருப்பத்துடன் நினைக்கும் அடியார்களின் நெஞ்சத்தில் இருக்கின்றான்: காளையை விருப்பமுடன் தனது வாகனமாக ஏற்றுக் கொண்ட சிவபெருமான், தீயின் நிறத்தை ஒத்த மேனியினைக் கொண்டவன்: நறுமணம் கமழும் கரந்தை மலரைச் சூடுபவனும், நான்மறைகளை ஓதும் குரல்வளையை உடையவனும், கங்கை நதியைத் தனது சடையில் மறைத்தவனும் ஆகிய சிவபெருமான், ஆரூர் நகரத்தில் உறையும் அம்மான் ஆவான்.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/22/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-3-2849192.html
2849191 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Sunday, January 21, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 2:

    நரியைக் குதிரை செய்வானும் நரகரைத்
                                            தேவு செய்வானும்
    விரதம் கொண்டாட வல்லானும் விச்சின்றி
                                            நாறு செய்வானும்
    முரசு அதிர்ந்து ஆனை முன்னோட முன் பணிந்து
                                          அன்பர்கள் ஏத்த
    அரவு அரைச் சாத்தி நின்றானும் ஆரூர்
                                         அமர்ந்த அம்மானே


விளக்கம்:


நரியைக் குதிரை செய்வான் என்ற தொடர் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திறமையை உணர்த்துகின்றது. மணிவாசகப் பெருமானின் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சியைக் குறிப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர். மணிவாசகப் பெருமானின் காலம் குறித்து வேறுபாடுகள் காணப்பட்டாலும், பெரும்பான்மையானவர்கள் மணிவாசகரின் காலம் மூவர் முதலிகளுக்கு பிற்பட்டது என்று கருதுகின்றனர். மணிவாசகரைப் பற்றிய குறிப்புகள் தேவாரப் பதிகங்களில் காணப்படாமையாலும், தேவாரப் பதிகங்கள் அல்லது மூவர்கள் குறித்த தொடர்கள் திருவாசகத்தில் காணப்படாமையாலும், வேறுபட்ட இரண்டு கருத்துகள், இவர்களது காலத்தைப் பற்றி நிலவுகின்றன. 

நரகரைத் தேவு செய்வான் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே கூறுகின்றார். கொடிய நரகம் புகுவதற்கு தகுதியான பாவங்கள் செய்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்களையும் தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்வுக்கும் திறமை படைத்தவன் சிவபிரான் என்று இங்கே கூறுகின்றார். இந்த சிந்தனை நமக்கு ஞானசம்பந்தர் அருளிய நமச்சிவாயப் பதிகத்தின் பாடல் (3.49.7) ஒன்றினை நினைவூட்டும்.

    நரகம் ஏழ் புக நாடினர் ஆயினும்
    உரை செய்வாயினர் ஆயின் உருத்திரர்
    விரவியே புகுவித்திடும் என்பரால்
    வரதன் நாமம் நமச்சிவாயவே   

விச்சு=வித்து, விதை: நாறு=பயிர்: பொதுவாக பயிர் முளைப்பதற்கு விதை தேவை. விதையும் பயிரிலிருந்தே வருகின்றது. எனவே பயிர் முதலா அல்லது விதை முதலா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டு விடை காணமுடியாததாக கருதப் படுகின்றது. அதற்கு விடை கூறும் முகமாக இந்த பாடல் அமைந்துள்ளது. ஊழிக் காலம் முடிந்தபின்னர், ஒடுங்கிய உலகத்தையும் உயிர்களையும் மீண்டும் தோற்றுவிக்க எண்ணம் கொள்ளும் சிவபெருமான், அப்போது ஒடுக்கத்திலிருந்து உலகத்தை விரிக்கின்றார். இதுதான் வித்து ஏதும் இல்லாமல் படைப்பது என்று இங்கே கூறப்படுகின்றது. அவ்வாறு தோன்றிய உலகத்தினின்று விதைகளும், விதைகளிலிருந்து பல உயிர்களும் தொடர்ந்து உண்டாகின்றன. இதே கருத்து மணிவாசகரால் திருச்சதகம் பதிகத்திலும் கூறப்படுகின்றது.

விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய்
        விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும்
        புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில்
பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியன்
       ஆக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர்
நச்சு மாமரம் ஆயினும் கொலார்
       நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே

இந்த பாடலில் தன்னை வளர்த்த சிவபெருமான், தன்னை கைவிடுதல் நியாயமா என்று மணிவாசகர் கேட்கின்றார். பாண்டிய நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்து உலக பந்தங்களிலும் அரசியலிலும் ஈடுபட்டு வஞ்சம், பொய் ஆகியவற்றைத் துணையாகக் கொண்டு வாழ்ந்த  தன்னை பற்றுக்கள் நீக்குமாறு செய்தது, பெருந்துறை கோயில் வாசலே கதி என்று தான் வந்த காரியத்தை மறந்து செயல்படுவது, அடியார்களில் நடுவில் இருத்தியது ஆகிய செயல்களை, இறைவன் தன்னை வளர்த்ததாக மணிவாசகர் கருதுவது நமக்கு புலப்படுகின்றது. இவை அனைத்தும் இறைவனால் வந்த மாற்றங்கள் தாமே. இவ்வாறு வளர்த்த பின்னர், மற்ற அடியார்களின் தகுதிக்குத் தான் உயரவில்லை என்பதற்காக தன்னை விட்டுவிட்டுச் செல்லுதல் அழகா என்று கேட்கின்றார். மற்ற அடியார்களின் தகுதிக்குத் தான் உயராதது, தான் நச்சு மரம் என்பதாலோ என்ற சந்தேகம் மணிவாசகருக்கு எழுந்தது போலும். அவ்வாறு இருந்தாலும், நச்சு மரத்தை வளர்த்தவர்கள், அதனை கொல்லாமல் மேலும் பேணிப் பாதுகாப்பது போன்று, தன்னையும் ஆட்கொள்வது இறைவனின் கடமை என்று கூறும் பாடல்.
        
பொழிப்புரை:

நரியினை குதிரையாக மாற்றுவது போல் பல மாயங்கள் புரிய வல்லானும், நரகத்தில் ஆழ்ந்து துன்பப்படுவோரையும், தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்த்தும் திறமை படைத்தவனும், அவரவர்கள் அனுசரிக்கும் விரதங்கள் மற்றும் நியமங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு அருள் புரிபவனும், விதைகள் ஏதும் இல்லாமல் பயிரினை உண்டாக்க வல்லவனும் ஆகிய சிவபெருமான் வருவதைக் குறிக்கும் வகையில், முழங்கும் முரசினைத் தாங்கிய ஆண் யானை முன்னே ஓடி வருகின்றது: இதனைக் காணும் அடியார்கள் இறைவனைப் புகழ்ந்து பாட, தனது இடுப்பில் பாம்பினைக் கட்டி நின்றவனாகிய சிவபெருமான், தியகராஜனாக வருகை தருகின்றான். அவன் ஆரூர் நகரில் அமர்ந்திருக்கும் அம்மான் ஆவான்,  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/21/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-2-2849191.html
2848057 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 86. பாடிளம் பூதத்தினானை - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 20, 2018 10:59 AM +0530 முன்னுரை:

காவிரி தென்கரைத் தலங்களில் மிகவும் அதிகமான தேவாரப் பாடல்கள் கொண்ட ; பெருமையை உடைத்த தலம், திருவாரூர் ஆகும். அப்பர் பெருமானின்
(தற்போது நமக்கு கிடைத்துள்ள பதிகங்களில்) பாடல்கள் பெற்ற திருத்தலங்களில் மிகவும் அதிகமான பாடல் பெற்ற தலம் திருவாரூர் ஆகும். இந்த இரண்டு பெருமைகளைத் தவிர முதல் ஏழு திருமுறைகளிலும் இடம் பெரும் தலங்கள் மூன்றினில் திருவாரூர் ஒன்றாகும் (மற்ற இரண்டு தலங்கள், திருமறைக்காடு மற்றும் கச்சி ஏகம்பம்). திருவாரூர் தலத்தின் மீது அருளிய பதிகங்கள், பெருகிய ஆர்வத்துடன், மனம் குழைந்து உள்ளம் உருகி பாடிய பதிகங்கள் என்று சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்.

    நீடுபுகழ்த் திருவாரூர் நிலவு மணிப் புற்றிடம்
                               கொள் நிருத்தர் தம்மைக்
    கூடிய அன்பொடு காலங்களில் அணைந்து
                              கும்பிட்டுக் கோதில் வாய்மைப்
    பாடிளம் பூதத்தினான் எனும் பதிகம் முதலான
                              பலவும் பாடி
    நாடிய ஆர்வம் பெருக நைந்து மனம் கரைந்து
                            உருகி நயந்து செல்வார்  
  


பாடல் 1:

    பாடிளம் பூதத்தினானும் பவளச் செவ்வாய் வண்ணத்தானும்
    கூடிள மென்முலையாளும் கூடிய கோலத்தினானும்
    ஓடிள வெண்பிறையானும் ஒளிதிகழ் சூலத்தினானும் 
    ஆடிளம் பாம்பு அசைத்தானும் ஆரூர் அமர்ந்த அம்மானே

விளக்கம்:

சிவகணங்கள், மூப்பு அடையாமல், என்றும் இளைமையாக இருப்பதால் இளம் பூதம் என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். ஓடிள வெண்பிறை என்று, இளமையாக காணப்படும் சந்திரனின் தோற்றம் அழிந்து தேய்ந்து இருந்த நிலை குறிப்பிடப்படுகின்றது. அருமையான மகன் என்பதை குறிக்கும் அருமகன் என்ற தொடர் அம்மான் என்று மருவி உள்ளது. நமக்கு மிகவும் அருமையான கடவுள் சிவபெருமான் என்று நாம் பொருள் கொள்ளவேண்டும். கூடிள என்று ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக அமைந்துள்ள இறைவியின் மார்பகங்களின் அழகினை அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார்.  

பொழிப்புரை:

பண்ணிசைத்து பாடுகின்ற இளைய பூதகணங்களை உடையவனும், பவளம் போன்று சிவந்த வாயினை உடையவனும், நெருங்கி இளமையும் அழகும் கலந்து விளங்கும் மார்பகங்களை உடைய பார்வதி தேவியைத் தனது உடலில் ஒரு பாகமாக ஏற்றுக் கொண்டதால் ஒப்பற்ற அழகோடு விளங்குபவனும், தேய்ந்து அழிந்து கொண்டிருந்த நிலையில் இருந்த சந்திரனை வெண்பிறையாகச் சூடி, சந்திரனுக்கு அழியாத நிலை ஏற்படுத்தியவனும், ஒளியுடன் விளங்கும் சூலப் படையை உடையவனும், அசைந்து ஆடும் இளைய பாம்பினைத் தனது இடுப்பில் கட்டியவனும் ஆகிய சிவபிரான், ஆரூர் நகரத்தில் உறையும் அம்மான் ஆவான். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/20/86-பாடிளம்-பூதத்தினானை---பாடல்-1-2848057.html
2846678 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, January 19, 2018 01:37 PM +0530
பாடல் 8:

    உள்ளமாய் உள்ளத்தே நின்றாய் போற்றி
         உகப்பார் மனத்தென்றும் நீங்காய் போற்றி
    வள்ளலே போற்றி மணாளா போற்றி
         வானவர்கோன் தோள் துணித்த மைந்தா போற்றி
    வெள்ளை ஏறு ஏறும் விகிர்தா போற்றி
         மேலோர்க்கும் மேலோர்க்கும் மேலாய் போற்றி
    தெள்ளு நீர்க்கங்கைச் சடையாய் போற்றி
         திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி

விளக்கம்:

விகிர்தன்=உலகியலுக்கு மாறுபட்ட குணத்தை உடையவன்; குதிரை, யானை அல்லது ஒரு தேரினையோ வாகனமாகக் கொள்ளாமல், எருதினை வாகனமாகக் கொண்ட விகிர்தனே என்று அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். சாதரணமாக எருதினை எவரும் வாகனமாகக் கொள்வதில்லை. இந்தக் கருத்தினை உள்ளடக்கிய ஒரு பாடல் திருவாசகம் திருச்சாழல் பதிகத்தில் உள்ளது. மிகுந்த பலம் வாய்ந்த யானை, விரைந்து செல்லக்கூடிய குதிரை அல்லது தேர் இவைகளை, வாகனமாகக் கொள்ளாமல், எருதினை வாகனமாகக் கொண்ட காரணம் ஏன் என்பது இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. திரிபுரத்து அரக்கர்களுடன் போருக்குச் சென்றபோது, தேர்த்தட்டு முறிந்தது. தேரில் செல்வதாக இருந்ததால் இடபத்தின் மீது சிவபிரான் அப்போது செல்லவில்லை. தேர் முறிந்து, வாகனம் ஏதும் இல்லாத சமயத்தில், திருமால் தானே இடபமாக மாறி, இறைவனைத் தாங்கினார் என்பது புராணம். இந்த நிகழ்ச்சியை பல தேவாரப் பதிகங்களில் மால்விடை ஏறிய சிவபிரான் என்று குறிப்பதுண்டு. எனவே இடபம் மிகவும் பெருமை வாய்ந்த வாகனம் என்பது இங்கே உணர்த்தப்படுகின்றது.   

    கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே
    இடபம் உகந்து ஏறியவா எனக்கறிய இயம்பேடீ
    தடமதில்கள் அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அந்நாளில்
    இடபமதாய்த் தாங்கினான் திருமால் காண் சாழலோ  

உள்ளம் என்ற சொல் இங்கே உயிர் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. மனம் ஒன்றித் தன்னை வழிபடும் அடியார்களின் உள்ளத்தில் உறைபவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். வானவர்கோன் தோள் துணித்தது எந்த சமயத்தில் என்பது இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. திருவிளையாடல் புராணத்தில், இந்திரன் தோள் நெரிக்கப்பட்ட வரலாறு என்று ஒரு படலம் உள்ளது. தக்க யாகத்தில் பங்கேற்ற பல தேவர்கள் அடைந்த தண்டனையுடன் இந்திரனும் தண்டனை அடைந்ததாக மணிவாசகர் திருவாசகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு முறை, சிவபிரான் பூதகணம் வேடம் தாங்கி, கயிலை வாயிலில் இருந்ததை, உணராத இந்திரன், பூதகணம் தனது வழியில் குறுக்கிடுவதாக நினைத்து, தனது வஜ்ராயுதத்தால் பூதகணத்தை அடித்தான் என்றும் அப்போதும் சிவபெருமான் தனது சுயரூபத்தைக் காட்டி அவனை தண்டித்தார் என்றும் ஒரு புராண நிகழ்ச்சி கூறிகின்றது. .  

பொழிப்புரை:

உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களோடும் உயிராக கலந்து இருப்பவனே, உன்னை விரும்பும் அடியார்கள் மனதிலிருந்து என்றும் நீங்காமல் இருப்பவனே, வள்ளலே, மணவாளனே, வானவர் கோனாகிய இந்திரனின் தோளை நெரித்த வல்லவனே, வெள்ளை இடபத்தை வாகனமாகக் கொண்ட விகிர்தனே, மேலோர்க்கும் மேலாக விளங்குபவனே, தெளிந்த கங்கை நீரினைத் தனது சடையில் ஏற்றவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/17/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-8-2846678.html
2847362 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, January 19, 2018 11:00 AM +0530
பாடல் 10: 

    பிரமன் தன் சிரம் அரிந்த பெரியோய் போற்றி
            பெண்ணுருவோடு ஆணுருவாய் நின்றாய் போற்றி
    கரநான்கும் முக்கண்ணும் உடையாய் போற்றி
           காதலிப்பார்க்கு ஆற்ற எளியாய் போற்றி
    அருமந்த தேவர்க்கு அரசே போற்றி
           அன்று அரக்கன் ஐந்நான்கு தோளும் தாளும்
    சிரம் நெரித்த சேவடியாய் போற்றி போற்றி
           திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி


விளக்கம்:


ஆற்ற=மிகவும், அருமந்த=அருமையான; அருமருந்த என்ற சொல்லின் திரிபாகக் கருதி அமுதத்தை உண்ட தேவர்கள் என்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு. 

பொழிப்புரை:

பிரமனின் ஐந்தாவது தலையை நீக்கிய பெரியோனே, உமையம்மைக்கு உடலில் இடம் கொடுத்ததால் பெண்ணுருவமும் ஆணுருவமும் கலந்து நிற்பவனே, நான்கு கரங்களையும் மூன்று கண்களையும் கொண்ட தோற்றத்தை உடையவனே, அன்பு கொண்டு உன்னைத் தொழும் அன்பர்களுக்கு மிகவும் எளியவனே, அமுதத்தை உட்கொண்ட தேவர்களுக்கு அரசனாக விளங்குபவனே, இராவணனது இருபது தோள்களையும், கால்களையும், பத்து தலைகளையும் தனது பாதத்தின் விரலால் நெரித்தவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

முடிவுரை:

மனப்பாடம் செய்து தினமும் ஓதக்கூடிய பதிகங்களில் ஒன்றாக பெரியோர்களால் கருதப்படுகின்றது.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/19/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-10-2847362.html
2846683 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, January 18, 2018 01:21 PM +0530
பாடல் 9

    பூவார்ந்த சென்னிப் புனிதா போற்றி புத்தேளிர்
                                         போற்றும் பொருளே போற்றி
    தேவார்ந்த தேவர்க்கும் தேவே போற்றி திருமாலுக்கு
                                        ஆழி அளித்தாய் போற்றி
    சாவாமே காத்து என்னை ஆண்டாய் போற்றி
                                       சங்கொத்த நீற்று எம் சதுரா போற்றி
    சேவார்ந்த வெல்கொடியாய் போற்றி போற்றி
                                       திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி


விளக்கம்:


புத்தேளிர்=வானவர்கள்; சே=எருது, இடபம்; சதுரன்=திறமை படைத்தவன்; ஊழிக்காலத்தில் அனைவரும் இறந்த பின்னர், அவர்களது உடல்கள் எரிந்ததால் ஏற்பட்ட சாம்பலைத் தனது உடலில் பூசிக்கொண்டு, தன்னைத் தவிர வேறு எவரும் நிலையில்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் உடல் முழுவதும் திருநீறு பூசிக்கொண்டு இருக்கும் நிலை, சிவபெருமானது திறமையை, பெருமையை உணர்த்துகின்றது என்பதால், சதுரன் என்று நீற்றினைப் பூசிய செய்கையுடன் இணைத்துச் சொல்கின்றார். சாவாமே காத்தல்=பிறப்பு மற்றும் இறப்பினைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், இறப்பிலிருந்து காப்பாற்றும் தன்மை.  
  
பொழிப்புரை:

கொன்றை முதலிய பூக்கள் நிறைந்த சடைமுடியை உடைய தூயவனே, தேவர்கள் போற்றும் பரம்பொருளே, தெய்வத்தன்மை பொருந்திய தேவர்களுக்குத் தலைவனாய் விளங்குபவனே, திருமாலுக்குச் சக்கரம் அளித்து அருளியவனே, பிறப்பு இறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து என்னைக் காத்து நான் இனிப் பிறவாதவாறும் சாவாதவாறும் காத்தவனே, வெண்சங்கு நிறத்தினை ஒத்த திருநீற்றினை அணிந்த திறமையாளனே, இடபத்தினை சித்திரமாக உள்ள கொடியைக் கொண்டவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/18/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-9-2846683.html
2846675 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, January 18, 2018 12:20 PM +0530
பாடல் 7:


    வம்புலவு கொன்றைச் சடையாய் போற்றி
        வான்பிறையும் வாளரவும் வைத்தாய் போற்றி
    கொம்பனைய நுண்ணிடையாள் கூறா போற்றி
        குரை கழலால் கூற்று உதைத்த கோவே போற்றி
    நம்பும் அவர்க்கு அரும்பொருளே போற்றி போற்றி
        நால்வேதம் ஆறங்கம் ஆனாய் போற்றி 
    செம்பொனே மரகதமே மணியே போற்றி
        திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி


விளக்கம்:

வம்பு=நறுமணம். அரும்பொருள்=கிடைத்தற்கு அரிய பொருள். மற்றவர்களுக்கு கிடைத்தற்கு அரிய பொருளாக இருந்தாலும், அடியவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையானவன் என்பதால், அடியவர்களுக்கு கிட்டுபவன் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும். 

பொழிப்புரை:

நறுமணம் உடைய கொன்றை மலரை சடையில் அணிந்தவனே, வானில் உலவும் நிலவையும் ஒளி வீசும் பாம்பினையும் சடையில் வைத்தவனே, பூங்கொம்பு போன்று நுண்ணிய இடையை உடைய பார்வதி தேவியினைத்  தனது உடலில் ஒரு பாகத்தில் வைத்தவனே, ஒலிக்கும் தன்மை வாய்ந்த கழல் அணிந்த காலினால் கூற்றுவனை உதைத்தவனே, உன்னை நம்பி வழிபடும் அடியார்களுக்கு மிகவும் எளிதாக கிட்டும் செல்வமே, நான்கு வேதங்களாகவும் அந்த வேதங்களின் ஆறு அங்கங்களாகவும் திகழ்பவனே, செம்பொன், மாணிக்கமணி மரகதம் முதலான அரிய பொருள் போன்றவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.
 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/16/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-7-2846675.html
2844776 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, January 15, 2018 11:04 AM +0530
பாடல் 6:

    சங்கரனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
           சதாசிவனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    பொங்கரவா நின்பாதம் போற்றி போற்றி
           புண்ணியனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    அங்கமலத்து அயனோடு மாலும் காணா
           அனல் உருவா நின் பாதம் போற்றி போற்றி
    செங்கமலத் திருப்பாதம் போற்றி போற்றி
           திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி

விளக்கம்:

சங்கரன்=நலம் அளிப்பவன்; சதாசிவன்=அருவுருவ, இலிங்கத் திருமேனியாக இருப்பவன். இந்த பாடல் முழுவதும் இறைவனின் திருப்பாதங்களைப் போற்றுவதாக அமைந்துள்ளது. 

பொழிப்புரை:

எல்லோர்க்கும் நலத்தினை அளிப்பவனே, அருவுருவ இலிங்க வடிவாக இருப்பவனே, படம் எடுக்கும் பாம்பினை அணியாக அணிந்தவனே, புண்ணியத்தின் வடிவாக உள்ளவனே, அழகிய தாமரை மலரில் உறையும் பிரமன் மற்றும் திருமால் ஆகிய இருவரும் காண முடியாதவாறு தழல் உருவாக எழுந்தவனே, உனது திருப்பாதங்களை போற்றுகின்றேன், தாமரை மலர் போன்று மென்மையான உனது திருப்பாதங்களைப் போற்றுகின்றேன். திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/15/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-6-2844776.html
2844250 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Sunday, January 14, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 5


    நஞ்சுடைய கண்டனே போற்றி போற்றி
           நற்றவனே நின் பாதம் போற்றி போற்றி
    வெஞ்சுடரோன் பல் இறுத்த வேந்தே போற்றி
          வெண்மதியம் கண்ணி விகிர்தா போற்றி
    துஞ்சிருள் ஆடல் உகந்தாய் போற்றி
          தூநீறு மெய்க்கணிந்த சோதீ போற்றி
    செஞ்சடையாய் நின்பாதம் போற்றி போற்றி
         திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி


விளக்கம்:

வெஞ்சுடரோன்=சூரியன்:

தக்க யாகத்தில் பங்கேற்ற சூரியனின் பற்கள் உடைக்கப்பட்டதாகவும், கண்கள் பிடுங்கப் பட்டதாகவும், பல திருமுறைப் பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.  திருவாசகம் திருவுந்தியார் பதிகத்தில் சூரியன் தண்டனை அடைந்ததைக் குறிக்கும் பாடல்கள் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. கண் பறிக்கப்பட்ட சூரியனின் பெயர் பகன் என்று வெளிப்படையாக கூறிய மணிவாசகர், பற்கள் உடைக்கப்பட்ட சூரியனின் பெயரினை குறிப்பிடவில்லை. இந்த சூரியனின் பெயர் பூடன் என்று உரையாசிரியர்கள் கூறுவார்கள்.

    உண்ணப் புகுந்த பகன் ஒளித்து ஓடாமே கண்ணைப் பறித்தவாறு உந்தீ பற
    கருக்கெட நாமெலாம் உந்தீ பற
    சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெரித்தவாறு உந்தீ பற
    மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற   

ஆமயம் தீர்த்து அடியேனை என்று தொடங்கும் பதிகத்தில் (பதிக எண்: 6.96) அப்பர் பிரான் பகனின் கண்ணைப் பறித்த வீரபத்திரர், சூரியர்களில் ஒருவனது பல்லை இறுத்தார் என்று குறிப்பிடுகின்றார். எச்சன்=வேள்வியை முன்னின்று நடத்திய வேள்வித் தலைவன்; மெச்சன் என்று தன்னைத் தானே மிகவும் பெரியவனாக நினைத்து மெச்சிக் கொண்டு, சிவபெருமானை அவமதித்து வேள்வி நடத்திய தக்கன். வியாத்திரன் என்பது யாத்ரிகன் என்ற வடமொழிச் சொல்லின் திரிபு. இங்கே மாறான வழியில் சென்ற தக்கன் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.. 

    எச்சன் நிணைத் தலைக் கொண்டார் பகன் கண்
           கொண்டார் இரவிகளில் ஒருவன் பல் இறுத்துக் கொண்டார் 
    மெச்சன் வியாத்திரன் தலையும் வேறாகக் கொண்டார்
           விறல் அங்கி கரம்             கொண்டார் வேள்வி காத்த
    உச்ச நமன் தாள் அறுத்தார் சந்திரனை உதைத்தார்
           உணர்விலாத் தக்கன் தன்             வேள்வி எல்லாம்
    அச்சம் எழ அழித்துக் கொண்டு அருளும் செய்தார்
           அடியேனை ஆட்கொண்ட             அமலர் தாமே 


மேற்கண்ட பாடலில் இரவிகள் என்று பன்மையில் குறிப்பிட்ட காரணத்தால், ஒருவருக்கு மேற்பட்ட சூரியன் என்பது புலானகின்றது வேதங்களில் த்வாதச ஆதித்யர்கள் என்று பன்னிரண்டு சூரியர்கள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அதிபதியாகிய சூரியன் வேறு வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றான். பன்னிரண்டு வடமொழிப் பெயர்களாவன, தாதா, அர்யமா, மித்ரா, வருணா, இந்திரா, விவஸ்வான், த்வஷ்டா, விஷ்ணு, அம்சுமான், பகா, பூஷா, பர்ஜனா.  

பொழிப்புரை:

நஞ்சு ஒடுக்கப்பட்ட கழுத்தினை உடையானே, தவத்தில் ஆழ்ந்து யோக வடிவாக விளங்குபவனே, தக்க யாகத்தில் பங்கேற்ற சூரியனின் பற்களை உடைத்தவனே, வெண் பிறையை, தலையில் மாலையாகச் சூடியவனே, ஊழிமுடிவில் உலகெங்கும் அடர்ந்த இருள் சூழ்ந்து இருக்கும் சமயத்தில் விருப்பமுடன் ஆடல் புரிபவனே, தூய திருநீற்றினை உடலில் பூசியவனே, சிவந்த சடையை உடையவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/14/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-5-2844250.html
2844249 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 13, 2018 11:32 AM +0530
பாடல் 4


    பொன்னியலும் மேனியனே போற்றி போற்றி
          பூதப்படை உடையாய் போற்றி போற்றி
    மன்னிய சீர் மறை நான்கும் ஆனாய் போற்றி
          மறியேந்து கையானே போற்றி போற்றி
    உன்னும் அவர்க்கு உண்மையனே போற்றி போற்றி
          உலகுக்கு ஒருவனே போற்றி போற்றி
    சென்னிமிசை வெண்பிறையாய் போற்றி போற்றி
          திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றிவிளக்கம்:


உன்னுதல்=நினைத்தல்:

பொழிப்புரை:

பொன் போல் ஒளிரும் திருமேனியை உடையவனே, பூத கணங்களைப் படையாகக் கொண்டவனே, சிறப்பாக நிலை பெற்ற நான்கு வேதங்களாய் இருப்பவனே, மான் கன்றினை கையில் ஏந்தியவனே, உன்னை நினைத்து தியானிப்பவர் மெய்ப்பொருளாக உன்னை உணரும் வண்ணம் செய்பவனே, உலகுக்கு ஒப்பற்ற ஒரே தலைவனே, தலையில் வெண்பிறையை சூடியவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/13/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-4-2844249.html
2843608 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Friday, January 12, 2018 10:14 AM +0530
பாடல் 3:

    மலையான் மடந்தை மணாளா போற்றி
            மழவிடையாய் நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    நிலையாக என் நெஞ்சில் நின்றாய் போற்றி
            நெற்றிமேல் ஒற்றைக் கண் உடையாய் போற்றி
    இலை ஆர்ந்த மூவிலைவேல் ஏந்தி போற்றி
            ஏழ்கடலும் ஏழ்பொழிலும் ஆனாய் போற்றி
    சிலையால் அன்று எயில் எரித்த சிவனே போற்றி
            திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி

விளக்கம்:

மழவிடை=இளமையான இடபம்; பொழில்=சோலைகள் சூழ்ந்த உலகம். 

பொழிப்புரை:

மலையரசனாகிய இமவானின் மகள் பார்வதியின் கணவனே, இளைய காளையினை வாகனமாக உடையவனே, எனது நெஞ்சத்தில் நிலையாக நிற்பவனே, நெற்றியில் ஒற்றைக் கண் உடையவனே, இலை வடிவாக அமைந்த முத்தலைச் சூலம் ஏந்தியவனே, ஏழு உலகங்களாகவும் ஏழு கடல்களாகவும் உள்ளவனே, மூன்று புரங்களையும் ஒரு வில்லால் எரித்த சிவபிரானே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/12/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-3-2843608.html
2842386 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Thursday, January 11, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 2:

    வங்கமலி கடல் நஞ்சம் உண்டாய் போற்றி
               மதயானை ஈர் உருவை போர்த்தாய் போற்றி
    கொங்கலரும் நறுங்கொன்றைத் தாராய் போற்றி
               கொல்புலித் தோல் ஆடைக் குழகா போற்றி
    அங்கணனே அமரர்கள் தம் இறைவா போற்றி
               ஆலமரம் நீழல் அறம் சொன்னாய் போற்றி
    செங்கனகத் தனிக்குன்றே சிவனே போற்றி
               திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி

விளக்கம்:

வங்கம்=அலை; கொங்கு=தேன்; குழகன்=அழகன்; அங்கணன்=அழகிய நெற்றிக் கண்ணை உடையவன்; 

பொழிப்புரை:

அலைகள் நிறைந்த கடலிலிருந்து எழுந்த நஞ்சினை உண்டவனே, மத யானையின் ஈரப்பசுமை கெடாத தோலினைப் போர்த்தவனே, தேன் நிறைந்த கொன்றை மலர்களை மாலையாக அணிந்தவனே, கொல்லும் குணமுடைய புலித்தோலை ஆடையாக உடுத்த அழகனே, அழகிய நெற்றிக் கண்ணை உடையவனே, தேவர்களின் இறைவனே, ஆலமரத்தின் நிழலில் சனகாதி முனிவர்களுக்கு அறம் உரைத்தவனே, அழகிய பொன் குன்றினை ஒத்தவனே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/11/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-2-2842386.html
2842340 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 85. கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Wednesday, January 10, 2018 10:36 AM +0530
பின்னணி:

அப்பர் பிரான் திருவாரூர் வருகின்றார் என்பதை அறிந்துகொண்ட தொண்டர்கள், அந்த ஊர் எல்லையில் ஒன்றாகத் திரண்டு, சமண மதத்தின் மாயையைக் கடந்து, சிவபிரானின் அருளால். தன்னைப் பிணைத்துக் கட்டப்பட்டு இருந்த கல்லே மிதப்பாக மாற அதன் உதவியுடன்  கரையேறிய அப்பர் பிரான் வந்தார் என்று கொண்டாடி அவரை வரவேற்றனர். மேலும் தங்களது வீடுகளையும், வீதிகளையும் அலங்கரித்து அப்பர் பிரானின் வருகை தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டியதை தெரிவித்தனர், சிவபிரானின் நிறைந்த அருள் பெற்ற தொண்டர், தங்கள் ஊருக்கு வந்தார் என்று மிகவும் மகிழ்ந்தார்கள். இந்த செய்தியைத் தெரிவிக்கும் பெரியபுராண பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

    ஆண்ட அரசு எழுந்தருள ஆரூரில் அன்பர்கள் தாம்
    நீண்ட சடைமுடியார் பால் நிறைந்த அருள் பெற்று உடையார்
    காண் தகு மாளிகை மாடம் கவின் சிறந்து ஓங்கிட      
    சேண் திகழ் வீதிகள் பொலியத் திருமலி மங்கலம் செய்தார்.  

    வல் அமண் குண்டர் தம் மாயை கடந்து மறிகடலில்
    கல்லே மிதப்பாகப் போந்தவர் வந்தார் எனும் களிப்பால்                                     
    எல்லையில் தொண்டர் எயில் புரம் சென்று எதிர் கொண்டபோது
    சொல்லின் அரசர் வணங்கித் தொழுது உரை செய்து அணைவார்

அப்பர் பிரான், ஆரூர் மூலட்டானத்துப் பெருமானின் திருவடிகளை உருகி வணங்கி வழிபடும் அடியவர்களுக்கு அடியவர்களாகும் நல்வினைப் பேறு, தனக்குக் கிட்டுமா என்ற பொருள் பட, குலம்பலம்பாவரு என்று தொடங்கும் பதிகம் அருளினார். இந்தப் பதிகத்தின் அனைத்துப் பாடல்களிலும் சமணர்கள் பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகின்றது. இந்தப் பதிகத்தின் முதல் பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. பாவரு=பரவியிருத்தல், சொல்லுதல்; அலம்பா வரு=ஒலித்துக் கொண்டு வரும். குலம் பலம் பாவரு=தங்களது கூட்டத்தையும் வலிமையையும் பறை சாற்றிக் கொள்ளும் சமணர்கள். திருவாரூரில் சமணர்கள் இருந்த செய்தியினை நாம் தண்டியடிகள் மற்றும் நமிநந்தியடிகள் புராணங்களிலிருந்து அறிகின்றோம். திருவாரூரில் இருக்கும் சிவபிரானின் அடியார்களுக்கு அடியானாகத் தான் இருக்கும் நிலை, அங்கே இருந்த சமணர்கள் அறியவேண்டும் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே ஆசைப்படுகின்றார். சமணர்களுக்கெல்லாம் தருமசேனர் என்ற பெயருடன் குருவாகத் திகழ்ந்து பல சமணர்களாலும் வணங்கப்பட்ட தான், சிவபிரானின் அடியாராக மாறியவுடன், மற்ற அடியார்களுடன் தன்னையும் சமமாக பாவித்து அவர்களையும் வணங்கும் எளிமைத் தன்மை சைவ சமயத்தில் உள்ளதை சமணர்களும் அறிய வேண்டும் என்று விரும்பினார் போலும்.    

    குலம் பலம் பாவரு குண்டர் முன்னே நமக்குண்டு கொலோ
    அலம்பு அலம்பா வரு தண்புனல் ஆரூர் அவிர்ச்சடையான்
    சிலம்பு அலம்பா வரு சேவடியான் திரு மூலட்டானம்
    புலம்பு அலம்பா வரு தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியரே

பின்னர் ஆரூர் திருக்கோயிலுள் நுழைந்த அப்பர்பிரான், மூலத்தானத்தில் இருந்த பெருமானை தரையில் விழுந்து வணங்கினார். அவ்வாறு அவர் வணங்கி எழுந்தபோது, அவரது கை, கால் முதலிய உறுப்புகள் மயிர்க்கூச்செறிய, பெருமானிடம் அவர் கொண்டிருந்த மிகுதியான அன்பால் அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மழை போலப் பொழிந்தது என்று சேக்கிழார் கூறுகின்றார். அப்போது அருளியது தான் போற்றித் திருத்தாண்டகம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பதிகம். பதிகத்தில் போற்றி எனும் சொல் திரும்பத் திரும்ப வருவதால், போற்றித் திருத்தாண்டகம் என்று அழைக்கப்பட்டது. தினமும் சிவபூஜை செய்யும் பல அன்பர்கள், சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் முடிந்த பின்னர் இந்த பதிகத்தினைப் பாடி சிவபிரானுக்கு அர்ச்சனை செய்வது வழக்கம்.  கயிலை தலத்தின் மீது அருளப்பட்ட மூன்று போற்றித் திருத்தாண்டகங்களை சொல்லுவதும் பல அன்பர்களின் பழக்கமாக இருந்து வருகின்றது. இந்த ஒரு போற்றித் திருத்தாண்டகத்தில் தான் போற்றி என்ற சொல் நூற்றெட்டு முறை வருகின்றது.    

பாடல் 1:

    கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே போற்றி
              கழல் அடைந்தார் செல்லும் கதியே போற்றி
    அற்றவர்கட்கு ஆரமுதம் ஆனாய் போற்றி
             அல்லல் அறுத்து அடியேனை ஆண்டாய் போற்றி
    மற்று ஒருவர் ஒப்பில்லா மைந்தா போற்றி
             வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே போற்றி
    செற்றவர் தம் புரம் எரித்த சிவனே
             போற்றி திருமூலட்டானனே போற்றி போற்றி

விளக்கம்:

கற்றவர்கள்=மெய்ப்பொருளை உண்மையாக உணர்ந்தவர்கள்; உண்ணுதல்=அனுபவித்தல்; கனி=பயன், அற்றவர்கள்=சிவபிரானைத் தவிர வேறு எந்தப் பற்றும் இல்லாதவர்கள்' கதி=முக்திப்பேறு;

சிவபெருமானை, கற்றவர் விழுங்கும் கனியாக உருவகிக்கும் திருவிசைப்பா பாடல் (வீழிமிழலை தலத்தின் மீது சேந்தனார் அருளியது) இங்கே நினைவு கூரத்தக்கது.  

    கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் கனியைக்
             கரையிலாக் கருணை மாகடலை
    மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை
            மதிப்பவர் மனமணி விளக்கைச்
    செற்றவர் புரங்கள் செற்ற எம்
           சிவனை திருவீழிமிழலை வீற்றிருந்த
    கொற்றவன் தன்னைக் கண்டு கண்டுள்ளம்
           குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே

திருமூலரும், திருமந்திரப் பாடல் ஒன்றில், அனைத்து உலகங்களுக்கும் முதற்பொருளாக இருக்கும் சிவபிரான், அனைத்து உயிர்கட்கும் உயிராக இருக்கின்றார் என்றும், அந்த சிவபிரானை உணர்த்தும் நமச்சிவாய என்னும் சொல்லாகிய கனியை உண்ட தான், அந்த கனி இனிப்பாக இருந்ததை உணர்ந்தேன் என்றும் கூறுகின்றார். இவ்வாறு இறைவனையும் இறைவனது நாமத்தையும் பழத்திற்கு உருவகப்படுத்தி, இறைவனை உணரும் அடியார்கட்கும் அந்த நினைப்பே இனிப்பாக உள்ளதாக பல அருளாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

    ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வமும்
    ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு உயிராவது
    நன்று கண்டீர் இனி நமச்சிவாயப் பழம்
    தின்று கண்டேற்கு இது தித்தவாறே  
 

பொழிப்புரை:

உண்மையான மெய்ப்பொருளாக உன்னை உணர்ந்தவர்கள் உன்னை நினைத்து அதன் பயனாக வீடுபேறு நிலையினை அடைய உதவுபவனே, உனது திருவடிகளைச் சார்ந்தவர்கள் அடையும் முக்தி என்னும் நற்பேற்றினை அடையுமாறு செய்யும் பெருமானே, உன்னை அல்லாமல் வேறு அனைத்துப் பற்றுக்களையும் துறந்தவர்களுக்கு இனிக்கும் அமுதமே, எனது துயரங்களைத் தீர்த்து ஆட்கொண்ட ஆண்டவனே, வேறு எவரும் உனக்கு ஒப்பாக இல்லாதவனே, வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே, பகைவர்களாகிய திரிபுரத்து அரக்கர்களின் நகரங்களை எரித்த சிவபிரானே, திருவாரூர் திருமூலட்டானனே உன்னை நான் பலமுறையும் போற்றுகின்றேன். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/10/85-கற்றவர்கள்-உண்ணும்-கனியே---பாடல்-1-2842340.html
2841167 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, January 8, 2018 02:59 PM +0530
பாடல் 10:

    குற்றமுடைய அமணர் திறம் அது
                                          கை அகன்றிட்டு
    உற்ற கருமம் செய்து உய்யப் போந்தேனுக்கும்
                                          உண்டு கொலோ
    மற்பொலி தோள் இராவணன் தன் வலி
                                          வாட்டுவித்த
    பொற்கழலான் அடித் தொண்டர்க்குத்
                                          தொண்டராம் புண்ணியமே


விளக்கம்:


உற்ற கருமம்=செய்யவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்ட செயல்கள்; முன்னமே முனியாகி என்னை அடைய முயன்றான் என்று பெருமான் திலகவதியாரின் கனவின் கண் சொல்லிய வண்ணம், தருமசேனர் என்ற பெயருடன் சுமார் நாற்பது வருடங்கள் சமணர்களுடன் பழகியிருந்தாலும், அப்பர் பிரான் சைவசமயத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி திருத்தொண்டுகள் புரிய வேண்டும் என்பது பெருமானின் திருவுள்ளம் போலும். மேலும் சமண சமயத்தைச் சார்ந்திருந்த நாட்களில், பல வகையிலும் சிவாபராதம் புரிய நேர்ந்து தனது தீவினைகளை பெருக்கிக் கொண்ட அப்பர் பிரானுக்கு, அந்த தீவினைகளை நீக்கிக் கொள்ளும் கழுவாயாக உடல் வருந்த செய்த திருத்தொண்டுகள் அமைந்தன என்றும் சில பெரியோர்கள் விளக்கம் கூறுவார்கள். நள்ளிரவில் தமது தமக்கையார் தங்கியிருந்த திருமடம் சென்று, தமக்கையை வணங்கிய அப்பர் பிரானை, தனது திருவடிகளில் சரண் அடையும் தொண்டர்களின் உலகப் பற்றினை அறுத்து, அவர்களை உய்விக்கும் பெருமானை வணங்கி திருத்தொண்டுகள் புரிவாய் என அவரது தமக்கையார் கூறிய அறிவுரையினை, பெருமானது திருவுள்ளக் கருத்தாகவே ஏற்று, அன்றைய நாள் முதல் உழவாரப் பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர் அப்பர் பிரான் ஆவார். இந்த கருத்தினைத் தான் அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில், உற்ற கருமம் என்று இந்த பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த செய்தியை சொல்லும் பெரிய புராண பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

    மற்று அவ்வுரை கேட்டலுமே மருள் நீக்கியார் தாமும்
    உற்ற பிணி உடல் நடுங்கி எழுந்து தொழ உயர் தவத்தோர்
    கற்றை வேணியர் அருளே காணும் இது கழல் அடைந்தோர்
    பற்று அறுப்பார் தமைப் பணிந்து பணி செய்வீர் எனப் பணிந்தார்
          


பொழிப்புரை:


குற்றங்கள் நிறைந்தவர்களாக வாழ்ந்து வந்த சமணர்களின் சமயக் கோட்பாடுகளை, கைவிட்டு நீங்கி, அடியேனுக்கு இறைவனால் விதிக்கப்பட்ட திருப்பணிகளை செய்யத் தொடங்கி வாழ்வினில் உய்வினை அடையும் வழியில் பயணம் செய்த அடியேனுக்கு, வலிமை பொருந்திய தோள்களை உடைய அரக்கன் இராவணின் உடலினை வருத்திய பெருமானது செய்த பொன்னான திருவடிகளுக்கு தொண்டு புரியும் அடியார்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேறு கிடைக்குமோ; பெருமானே, நீர் தான் அத்தகைய பேற்றினை அடியேனுக்கு அளித்து அருள் புரிய வேண்டும்.

முடிவுரை:

தில்லை சென்ற சுந்தரரை ஆரூரில் வருக நம் பால் என்று அசரீரி குரல் மூலம் இறைவன் பணிக்க, சுந்தரரும் திருவாரூர் நோக்கி செல்கின்றார். திருவாரூரில் உள்ள அடியார்களுக்கு இறைவன், நமது அழைப்பின் பேரில் ஆரூர் வரும் சுந்தரரை எதிர்கொள்வீராக என்று அவர்களது கனவின் கண் உணர்த்துகின்றார். இவ்வாறு பெருமான் தங்களது கனவில் உணர்த்தும் அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த சுந்தரரே இனிமேல் தங்களது தலைவர் என்ற முடிவுடன் திருவாரூர் அடியார்கள் சுந்தரரை எல்லையில் வரவேற்கின்றார்கள். ஆனால் சுந்தரரோ, திருவாரூர் அடியார்களின் சிறப்பினை கருதி, உங்களது ஆரூர் பெருமான் எம்மை ஆட்கொள்வாரோ என்பதை, அவரது திருவுள்ளத்தை அறிந்து எமக்கு சொல்வீர்களாக  என்று மிகவும் வினயமாக ஒரு பதிகம் (7.73) பாடுகின்றார். இந்த பதிகத்தின் முதல் பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

    கரையும் கடலும் மலையும் காலையும் மாலையும் எல்லாம்
    உரையில் விரவி வருவான் ஒருவன் உருத்திரலோகன்
    வரையின் மடமகள் கேள்வன் வானவர் தானவர்க்கு எல்லாம்
    அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர் எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர் 

திருப்புகலூர் தலத்தில், அப்பர் பிரானை சந்தித்த திருஞானசம்பந்தர், அப்பர் பிரான் மூலமாக திருவாரூர் நகரச் சிறப்பினையும் ஆங்கே நடைபெற்ற ஆதிரைத் திருவிழவின் சிறப்பினையும் கேட்டறிந்தார். அவருக்கு உடனே திருவாரூர் செல்லவேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியது. திருஞானசம்பந்தரின் வருகையை அறிந்த நகர மக்கள் ஊர் எல்லையில் அவரை எதிர்கொண்டு சிறப்பான வரவேற்பினை அளிக்கின்றார்கள். தம்மை வரவேற்ற தொண்டர்களை வணங்கிய பின்னர், அவர்களை நோக்கி திருவாரூரில் குடிகொண்டுள்ள தனது தந்தையாகிய பெருமான் தனது சிந்தையில் புகுந்ததாகவும், அவன் தன்னை ஏற்றுக் கொள்வானோ என்றும் அடியார்களை நோக்கி வினவுகின்றார். தனது வினாவினை ஒரு பதிகமாக (3.45) வடித்துள்ளார். இந்த பதிகத்தின் முதல் பத்து பாடல்களும் திருவாரூர் அடியார்களை நோக்கி வினவும் பாடல்களாக அமைந்துள்ளன. இந்த பதிகத்தின் முதல் பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

    அந்தமாய் உலகு ஆதியும் ஆயினான்
    வெந்த வெண்பொடிப் பூசிய வேதியன்
    சிந்தையே புகுந்தான் திருவாரூர் எம்
    எந்தை தான் எனை ஏன்று கொளும் கொலோ

மூன்று வயது குழந்தையாக இருந்த போது, அம்மையே அப்பா என்று குளத்தில் குளிப்பதற்காக மூழ்கிய தந்தையைக் காணாமல், அழுத குழந்தைக்கு உமை அம்மையின் ஞானப்பால் கிடைப்பதற்கு அருள் புரிந்த இறைவன், சம்பந்தப் பெருமானை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் விட்டு விடுவாரா என்ன. இருந்தாலும் சம்பந்தர் இவ்வாறு கூறுவதன் காரணம், திருவாரூரில் வாழ்ந்து வந்த மக்கள், தன்னை விடவும் வீதிவிடங்கக் பெருமானுக்கு மிகுவும் நெருக்கமாக உள்ளனர் என்று அவரகளது சிறப்பினை நமக்கு உணர்த்தும் முகமாக பாடிய பதிகம் இது. திருவாரூரில் வாழ்ந்த அடியார்களை மூவரும் சிறப்பித்து பாடி இருப்பது நமக்கு திருவாரூர் பிறந்தார்களின் சிறப்பினை உணர்த்துகின்றது. அதனால் தான் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் என்று திருத்தொண்டத் தொகையில் சுந்தரர் பாடினாரோ என்று நமக்கு தோன்றுகின்றது. 

ஆரூரில் பிறந்த அடியார்களின் பெருமையை உணர்த்தும் முகமாக சிவபிரான் செய்த ஒரு திருவிளையாடலும், நமிநந்தி அடிகளின் வரலாற்றில் சேக்கிழாரால் கூறப்படுகின்றது. திருவாரூரில் உள்ள சிவனடியார்கள் எல்லோரும் சாதி பேதமின்றி சிவகணங்களாக கருதப் படுகின்றனர் என்ற உண்மையை சிவபெருமான் நமிநந்தி அடிகளுக்கு உணர்த்தியதே இந்த நிகழ்ச்சி ஆகும். திருவாரூருக்கும் நமிநந்தி அடிகள் வாழ்ந்து வந்த ஏமப்பேறூர் என்ற ஊருக்கும் இடையே உள்ள ஊர் மணலி என்பதாகும். திருவாரூரில் உள்ள தியாகேசப் பெருமான் ஊர்வலமாக மணலிக்கு எழுந்து அருளும் போது, அங்கே சென்று பெருமானை தரிசனம் செய்து வணங்குவது அடிகளாரின் வழக்கம். அவ்வாறு ஒரு நாள் வழிபட்ட பின்னர் தனது இல்லத்திற்கு அடிகள் திரும்புகின்றார். பலதரப்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்ட ஊர்வலம் சென்று வந்த காரணத்தால், தான் குளித்த பின்னரே தான் தினமும் சியபெருமானுக்கு செய்யும் வழிபாடுகளைச் செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், மனைவியை தான் குளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறு கூறினார். அவரது மனைவியும் குளிர்ந்த நீர், உலர்ந்த ஆடை, திருநீறு, முதலானவற்றை தயாராக எடுத்து வைத்தார். இதனிடையில் வெளியே சென்று அந்த அயர்ச்சி காரணமாக சற்றே கண்ணயர்ந்தார். இவ்வாறு தூங்கியபோது கனவின் கண் வந்த சிவபெருமான், அடிகளுக்கு ஆரூரில் பிறந்தார் அனைவரும் தமது கணங்கள் என்றும், அந்தத் தன்மையை அடிகளுக்கு நேரில் காட்டுவதாகவும் கூறினார். 

    மேன்மை விளங்கும் திருவாரூர் வீதி விடங்கப் பெருமான் தாம்
    மான அன்பர் பூசனைக்கு வருவார் போல வந்தருளி
    ஞான மறையோய் ஆரூரில் பிறந்தார் எல்லாம் நம் கணங்கள்
    ஆன பரிசு காண்பாய் என்றருளிச் செய்தங்கு எதிர் அகன்றார்

கனவில் வந்த சிவபெருமான் மறைந்த பின்னர் கண் விழித்த அடிகளார், தான் இரவு பூஜை செய்யாமல் அயர்வினால் சிறுது நேரம் தூங்கியதை நினைத்து வருந்தி, தான் செய்யவேண்டிய தினசரி வழிபாட்டினைச் செய்தார். மனைவிக்குத் தான் கண்ட கனவின் விவரங்களைத் தெரிவித்தார். மறுநாள் விடியற்காலையில் எழுந்து தனது நித்திய அனுஷ்டானங்களை முடித்த பின்னர், திருவாரூர் சென்ற அடிகளார் அங்கே கண்ட காட்சி அவரை வியப்படைய வைத்தது. அனைவரையும் சிவகணங்களாகக் கண்ட அடிகளார், நிலத்தில் வீழ்ந்து அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்ந்தார்.

    தெய்வப் பெருமான் திருவாரூர்ப் பிறந்து வாழ்வார் எல்லாரும்
    மை வைத்தனைய மணிகண்டர் வடிவே ஆகிப் பெருகு ஒளியால்
    மொய் வைத்து மேனியராம் பரிசு கண்டு முடி குவித்த 
    கை வைத்து அஞ்சி அவனி மிசை விழுந்து பணிந்து களி சிறந்தார் 

அடிகளாருக்கு அடிகளார் உண்மையை உணர்த்திய பின்னர், சிவபிரான் தான் அடிகளாருக்குக் காட்டிய காட்சியை மறைத்து திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் அனைவரையும் முன் போல் மனிதராகவே காட்டினார். உடனே அடிகளார் தனது பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டினார். மேலும் திருவாரூர் நகரத்துச் சிறப்பினை இறைவன் உணர்த்தியதை மனதில் கொண்டு, ஏமப்பேறூரை விடுத்து, திருவாரூர் குடிபுகுந்து தந்து எஞ்சிய வாழ்நாளை, சிவத்தொண்டில் கழிக்கலானார். இந்த நிகழ்ச்சி தான், சுந்தரர், திருவாரூர்[ பிறந்தார்கள் அனைவரையும் தொகை அடியார்கலாக கருதி, திருவாரூர்ப் பிறந்தார் எல்லார்க்கும் அடியேன் என்று திருத்தொண்டத் தொகையில் பாட வைத்ததோ என்றும் நமக்குத் தோன்றுகின்றது.

    படிவம் மாற்றிப் பழம்படியே நிகழ்வும் கண்டு பரமர் பால்
    அடியேன் பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று பணிந்து அருளால்
    குடியும் திருவாரூர் அகத்துப் புகுந்து வாழ்வார் குவலயத்து
    நெடிது பெருகும் திருத்தொண்டு நிகழச் செய்து நிலவுவார்


குலம் பலம் பாவரு என்று தொடங்கும் இந்த பதிகத்தின் பாடல்களில், சமணர்களுடன் நெருக்கமாக தான் வாழ்ந்த நாட்களில் அவர்களது பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து கொண்ட அப்பர் பிரான், அவற்றுள் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார். நமக்கு உண்டு கொலோ என்று பன்மையில் நற்பேறு வாய்க்கப் பெறுமோ என்று குறிப்பிட்டமை, உலகத்தவர் அனைவரும் திருவாரூர் அடியார்களின் அடியானாக இருக்கும் நற்பேற்றினை பெறவேண்டும் என்ற அப்பர் பிரானின் உள்ளக் கருத்து இந்த பாடலில் வெளிப்படுவதாக, பெரியபுராண விளக்கத்தில், சிவக்கவிமணி சி.கே. சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கூறுகின்றார். எனவே நாமும் அடியார்களின் சிறப்பினை அப்பர் பிரான் உணர்த்தியதை நாம் மனதினில் கொண்டு, அனைத்து அடியார்களையும் மதித்து, அவர்களையும் பெருமானின் அம்சமாக கருதி வழிபாட்டு வாழ்வினில் உய்வினை அடைவோமாக.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/09/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-10-2841167.html
2841109 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல்  9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Monday, January 8, 2018 09:30 AM +0530  

பாடல் 9: 

கையில் இடு சோறு நின்று உண்ணும்
                         காதல் அமணரை விட்டு
உய்யு நெறி கண்டு இங்கு உய்யப் போந்தேனுக்கும்
                       உண்டு கொலோ
ஐயன் அணிவயல் ஆரூர்த் திருமூலட்டானனுக்குப்
பொய்யன்பு இலா அடித் தொண்டர்க்குத்
                      தொண்டராம் புண்ணியமே

விளக்கம்:

உய்யும் நெறி=பிறப்பிறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அளித்து பேரின்பத்துடன் என்றும் இருக்க வழி வகுக்கும் சைவநெறி. சமணசமயத்தை விடுத்து சைவநெறி சார்ந்த அப்பர் பிரான், தனது வாழ்வினில் இத்தகைய மாற்றம் நிகழ மூல காரணமாக இருந்த சூலை நோயினுக்கு எவ்வாறு நன்றி கூறுவேன் என்று அப்பர் பிரான் மொழிந்ததை குறிப்பிடும் பாடலில் சேக்கிழார் உய்யும் நெறி என்று சைவ சமயத்தை குறிப்பிடுவதை நாம் கீழக்கண்ட பாடலில் உணரலாம். சமண சமயத்தை ஆழ்குழி என்றும் பொய்யினை மெய் போன்று பிரச்சாரம் செய்த இழிந்த சமயம் என்றும் குறிப்பிடுவதை நாம் காணலாம்.

    பொய் வாய்மை பெருகிய புன்சமயப் பொறி இல் சமண் நீசர் புறத்துறையாம் 
    அவ்வாழ் குழியின் கண் விழுந்து எழுமாறு அறியாது மயங்கி அவம் புரிவேன்
    மைவாச நறுங்குழல் மாமலையாள் மணவாளன் மலர்க்கழல் வந்தடையும்
    இவ்வாழ்வு பெறத் தரு சூலையினுக்கு எதிர் செய் குறை என் கொல் எனத்             தொழுதார் 

 
பொழிப்புரை:

தங்களது கையில் இடப்படும் சோற்றினை நின்றவாறே உண்ணும் செய்கையை மிகவும் விருப்பத்துடன் செய்யும் சமணர்கள் கூட்டத்தினை விட்டுவிட்டு, பிறப்பிறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அளித்து என்றும் பேரின்பம் அளிக்கும் வீடுபேறு நிலைக்கு வழி வகுக்கும் சைவ சமயம் சார்ந்த அடியேனுக்கு, அழகிய வயல்கள் உடைய திருவாரூர் நகரத்து மூலட்டானத்தில் உறையும் நமது தலைவனிடம் பொய்யன்பு கொள்ளாமல் உண்மையான அன்பினைக் கொண்டு திருத்தொண்டு புரியும் அடியார்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேறு கிடைக்குமோ. பெருமானே, நீர் தான் அத்தகைய பேற்றினை நான் பெறுவதற்கு அருள் புரிய வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/18/w600X390/1689.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/08/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்--9-2841109.html
2840069 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Sunday, January 7, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 8:


    கரப்பர் கண் மெய்யைத் தலை பறிக்கச்
                                              சுகம் என்னும் குண்டர் 
    உரைப்பன கேளாது இங்கு உய்யப் போந்தேனுக்கும்
                                             உண்டு கொலோ
    திருப்பொலி ஆரூர்த் திருமூலட்டானன் திருக்கயிலைப்
    பொருப்பன் விருப்பமர் தொண்டர்க்குத்
                                            தொண்டராம் புண்ணியமே

விளக்கம்:

சமணசமய நூல்களைக் கற்றுத் தேர்ச்சி அடைவதால் மட்டுமே எவருமே சமண குருவாக மாற முடியாது. அவர்களது பொறுமையின் எல்லையை சோதனை செய்து பார்த்த பின்னரே, அவர்கள் குருவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவார்கள். முடி பறித்தல் என்பது அத்தகைய ஒரு சோதனை. தலையில் உள்ள முடிகள் ஒவ்வொன்றாக, அடுத்தவரால் பிடுங்கப்படும் போது ஏற்படும் வலியினைப் பொறுத்துக் கொண்டு கண்களில் நீர் வாராமல் இருக்கும் பக்குவத்தை அடைந்தவர்களே பொறுமையில் சிறந்தவர்களாக கருதப் படுவார்கள். தங்களது தலைமுடிகள் அடுத்தவரால் பிடுங்கப்படும் போதும், அதனை துன்பம் என்று கருதாமல் இன்பமாக ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் என்று அப்பர் பிரான் சமண குருமார்களை இந்த பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். 

மேற்கண்ட குறிப்பு நமக்கு அவர் அருளிய ஏழைத் திருத்தாண்டகம் பதிகத்தின் கடைப் பாடலை (6.3.11) நினைவூட்டுகின்றது. உடை உடுத்தாமல் இருத்தல் மற்றும் நீராடாமை சமணத் துறவிகளுக்கு உரிய நெறியாக கருதப் பட்டாலும், சமணப் பெண் துறவிகள் உடை அணிந்து வாழ்ந்தனர் என்பதை நாம் இந்த பாடலிலிருந்து அறிகின்றோம். சமணப் பெண் துறவிகள், ஆண் துறவிகளுக்கு சேவை செய்து வந்தனர். அத்தகைய சேவைகளில் ஒன்று தான் இந்த பாடலில் குறிப்பிடப் படுகின்றது. தாங்கள் தெய்வமாக கருதி வழிபடும் ஆண் துறவிகளின் தலையில் உள்ள முடியினை பிடுங்கி நீக்குதலே பெண் துறவிகள் செய்த சேவையாக அந்நாளில் கருதப்பட்டு வந்தமை உணர்த்தப் படுகின்றது.
  
முலை மறைக்கப்பட்டு நீராடாப் பெண்கள்
        முறைமுறையால் நம் தெய்வம் என்று தீண்டித்
தலை பறிக்கும் தன்மையர்களாகி நின்று
         தவமே என்று அவம் செய்து தக்கது ஓரார்
மலை மறிக்கச் சென்ற இலங்கைக் கோனை
         மதனழியச் செற்ற சேவடியினானை 
இலை மறித்த கொன்றை அந்தாரான் தன்னை
         ஏழையேன் நான் பண்டு இகழ்ந்தவாறே

பொழிப்புரை:

தங்களது உடலினை பாயினால் மறைப்பவர்களும், தங்களது தலை முடி பிடுங்கப்பட்டு பறித்த நிலையிலும் அதனை துன்பமாக கருதாமல் இன்பமாக உணர்ந்தவர்களும் மூர்க்கர்களாக விளங்கியவர்களும் ஆகிய சமணர்களின் உபதேசங்களைக் கேளாமல்,  பொலிகின்ற திருவாரூர் மூலட்டானத்தில் உறைபவனும், கயிலை மலையைத் தனது இருப்பிடமாக விரும்பி ஏற்றுக் கொண்டவனும் ஆகிய பெருமானின் தொண்டர்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேற்றினை அடியேன், பெறுவேனோ. பெருமானே, நீர் தான் அத்தகைய பேற்றினை அடியேன் பெறுமாறு அருள் புரிய வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/07/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-8-2840069.html
2772561 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல்  9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:12 PM +0530
பாடல் 9:
    
பைந்தளிர் கொன்றை அம் தாரார் போலும்
          படைக்கணாள் பாகம் உடையார் போலும்
அந்திவாய் வண்ணத்து அழகர் போலும்
         அணி நீலகண்டம் உடையார் போலும்
வந்த வரவும் செலவும் ஆகி மாறாது என்
          உள்ளத்து இருந்தார் போலும்
எந்தம் இடர் தீர்க்க வல்லார் போலும்
         இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
வரவு = பிறப்பு. செலவு = இறப்பு. படைக் கணாள் = நீண்ட வேற்படையைப் போன்று நடுவில் அகன்றும் முனைகளில் குறுகியும் காணப்படும் கண்களை உடைய உமையம்மை.

பொழிப்புரை:
பசுமையான இளந்தளிர்களின் நடுவே தோன்றும் கொன்றை மலர்களை மாலையாக அணிந்தவரும், வேற்படை போன்று நடுவில் அகன்றும் முனைகளில் குறுகியும் அழகாக காணப்படும் கண்களை உடைய உமையம்மையைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் கொண்டவரும், காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் காணப்படும் வானம் போன்று சிவந்த மேனியை உடையவரும், கழுத்தினில் அணிந்துள்ள கரிய மணி போன்று தோன்றுமாறு தான் உண்ட நஞ்சத்தை கழுத்தினில் அடக்கியவரும், அனைத்து உயிர்களுக்கும் பிறப்பையும் இறப்பையும் நிகழ்த்துபவரும், நிலையாக எனது உள்ளத்தில் தங்கி நீங்காது இருப்பவரும், என் போன்ற அடியார்களின் இடர்களை தீர்க்க வல்லவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/17/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்--9-2772561.html
2772567 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:12 PM +0530
பாடல் 10:

கொன்றை அம் கூவிள மாலை தன்னைக்
        குளிர் சடை மேல் வைத்து உகந்த கொள்கையாரும்
நின்ற அனங்கனை நீறா நோக்கி
       நெருப்பு உருவமாய் நின்ற நிமலனாரும்
அன்று அவ்வரக்கன் அலறி வீழ
       அருவரையைக் காலால் அழுத்தினாரும்
என்றும் இடுபிச்சை ஏற்று உண்பாரும்
       இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:

கூவிளம்=வில்வம்: குளிர்சடை என்று கங்கை நதியை, சிவபெருமான் தனது சடையில் அடக்கிய நிலையினை குறிப்பிடுகின்றார். குளிர்ந்த கங்கை நதியின் அருகே இருக்கும் நெற்றிக்கண் அனல் வெளிப்படுத்தும் தன்மையில் சிறிதும் குறையாது இருந்த தன்மை இங்கே நயமாக உணர்த்தப்படுகின்றது. சிவபெருமானின் தவத்தினை கலைக்குமாறு மன்மதனை தூண்டிவிட்ட தேவர்களும் இந்திரனும், அவனுக்குத் துணையாக தாங்களும் வருவதாக கூறினாலும், சிவபெருமானிடம் கொண்டிருந்த அச்சத்தால், மறைந்து நின்று நடப்பது என்ன என்பதை கவனித்த நிலை, நின்ற அனங்கள் என்ற குறிப்பு மூலம் மன்மதன் ஒருவன் மட்டும் தான் பெருமானின் எதிரே நின்றான் என்று உணர்த்தப்படுகின்றது. 

பொழிப்புரை:

அழகிய கொன்றை மாலையையும் வில்வ இலை மாலையையும், கங்கை நதி தங்கியதால் குளிர்ந்து காணப்படும் சடையில் அடக்கிய சிவபெருமான், தன்னெதிரே நின்றே மன்மதனை தனது நெற்றிக்கண்ணால் விழித்து நோக்கி எரித்த நிமலனாக இருப்பவரும், அனலின் உருவமாக சோதியாக உள்ளவரும், கயிலை மலையை பேர்த்தேடுக்க முயற்சி செய்த அரக்கன் இராவணன் அலறி விழுமாறு கயிலை மலையினைத் தனது கால் பெருவிரலால் அழுத்தியவரும், எப்போதும் மற்றவர் இடும் பிச்சையை ஏற்கக் காத்திருப்பவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

முடிவுரை:

இந்த பதிகத்தின் மூலம் பெருமானது பண்புகளையும், அவரது செயல்கள் உணர்த்தும் தன்மைகளையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கும் அப்பர் பிரான், பதிகத்தின் முதல் பாடலில் பெருமானை விகிர்தர் என்று குறிப்பிட்டு, ஏனையோர் செய்யமுடியாத செயல்களைச் செய்து முடிக்கும் வல்லமை படைத்தவர் சிவபெருமான் என்று உணர்த்துகின்றார். ஆன்மாவைப் பற்றியுள்ள வினைகளைத் தீர்க்கும் வல்லமை படைத்தவர் என்று முதல் பாடலில் உணர்த்திய அவர், அடுத்த பாடலில் பெருமானின் சிறப்புகளை அறிந்த பலரும் அவரை போற்றி வணங்குகின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார். தன்னை வழிபடும் அடியார்களின் துன்பங்களைத் தீர்ப்பதல் அவர்களுக்கு மிகவும் இனியவராக பெருமான் விளங்குகின்றார் என்று பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். திருமால் உட்பட பல தேவர்கள் இறைவனை வணங்கிய சிறப்பு நான்காவது பாடலில் உணர்த்தப் படுகின்றது. ஐந்தாவது பாடலில், கச்சி ஏகம்பம், திருவாரூர் ஆகிய தலங்களைக் குறிப்பிட்டு அத்தகைய சிறப்பினை உடைய இடைமருதூர் என்று உணர்த்துகின்றார். ஆறாவது பாடலில் எங்கும் நிறைந்துள்ள பெருமான் நாம் பெரும் பதினாறு பேறுகளாக உள்ள தன்மை குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஏழாவது பாடல் கருத்தாழம் மிகுந்த பாடல். எஞ்சிய மூன்று பாடல்களில் பெருமானின் சிறந்த பண்புகளையும், அந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்திய செயல்களையும் அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். இவ்வாறு எண்ணற்ற சிறப்புகளை உடைய பெருமானின் பண்புகளையும் கருணை உள்ளத்தையும் நமக்கு இந்த பதிகத்தின் மூலம் உணர்த்திய அப்பர் பிரானின் வழியில் சென்று நாமும் இறைவனை வழிபாட்டு வாழ்வினில் உய்வினை அடைவோமாக. 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/18/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-10-2772567.html
2772557 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:11 PM +0530
பாடல் 7:
    
பிரியாத குணம் உயிர்கட்கு அஞ்சோடு அஞ்சாய்ப்
         பிரிவுடைய குணம் பேசில் பத்தோடு ஒன்றாய்
விரியாத குணம் ஒரு கால் நான்கே என்பர்
        விரிவிலாக் குணம் நாட்டத்து ஆறே என்பர்
தெரிவாய குணம் அஞ்சும் சமிதை அஞ்சும்
        பதம் அஞ்சும் கதி அஞ்சும் செப்பினாரும் 
எரியாய தாமரை மேல் இயங்கினாரும்
        இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:

பொருள் கூறுவதற்கு மிகவும் அரிதான பாடல் என்று பல உரையாசிரியர்களால் கருதப்படும் பாடல். உயிரினை விட்டு பிரியாத குணங்கள் பத்து எவை எவை என்பன குறித்து தெளிவான குறிப்புகள் இல்லை என்று பல பெரியோர்கள் கருதுகின்றனர். அருணை வடிவேல் முதலியார் தனது உரையில், இறைவனின் எட்டு குணங்களுக்கு எதிர்மறையான (மறுதலையான) எட்டு குணங்களுடன் வேறு இரண்டு குணங்களைச் சேர்த்து கீழ்க்கண்ட பத்து குணங்கள் மனிதனை விட்டு பிரியாதவை என்று கூறுகின்றார். தன்வயம் இல்லாமல் இருத்தல், சாரும் பொருட்களின் குணத்தைக் கொள்ளுதல், அறிவித்தால் மட்டுமே அறிதல், ஒரு சமயத்தில் ஒன்றினை மட்டும் உணருதல், படிப்படியாக உணருதல், பெரியதும் அல்லாமல் சிறியதும் அல்லாமல் இடைநிலையில் இருத்தல், தனக்கு இனிமை என்று கருதும் பொருட்களை விரும்புதல், தான் விரும்பாத பொருட்களை வெறுத்தல், தனித்து நிற்கும் சுதந்திரம் இல்லாமை மற்றும் தனித்து உணரப்படாமல் இருத்தல் ஆகியவை உயிருடன் பிரியாத குணங்களாக (இயற்கையாக உயிருடன் ஒட்டி இருக்கும் குணங்கள்) கருதப்படுகின்றன.

உயிரின் மாறுபடும் நிலைக்கு ஏற்றவாறு, சில குணங்கள் உயிரை விட்டு பிரிகின்றன, சில குணங்கள் உயிருடன் இணைகின்றன. அத்தகைய குணங்களை அப்பர் பெருமான் பிரியும் பதினொன்று குணங்கள் என்று கூறுகின்றார். அவையாவன, பேதமை, புல்லறிவு, அமைதி, கோபம், மடி, இன்ப நுகர்ச்சி, துன்ப நுகர்ச்சி, நுகர்ச்சியற்ற தன்மை, நன்முயற்சி, தீய முயற்சி, மற்றும் ஊக்கமின்மை. இந்த குணங்களில் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட குணங்கள் இருப்பதை நாம் உணரலாம். இவ்வாறு மாறுபட்ட குணங்களில் ஒன்று உயிரினைப் பற்றும்போது, அதற்கு எதிர்மறையான மற்றொரு குணம், உயிரை விட்டு நீங்குவதை நாம் கண்கூடாக காண்கின்றோம். 
உயிர்கட்கு என்று முதலடியில் கூறப்பட்டதால், இரண்டாவது அடியில் கூறப்பட்டவை உயிரின்று மாறுபட்ட பரம்பொருளை குறிப்பிடுகின்றது என்று கொள்ளலாம். விரியாத குணம் நான்கு என்று இறைவனை விட்டு என்றும் பிரியாத, உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம், அருள் ஆகிய நான்கு குணங்கள் சொல்லப் படுகின்றன. இந்த நான்கு அடிப்படை குணங்களே, உயிர்களுக்கு அருள் புரிவதே தனது நோக்கமாகக் கொண்ட இறைவனின் சச்சிதானந்த ரூபமாக கருதப்படுகின்றன. சத் = உண்மை. சித்து = அறிவு. ஆனந்தம் = இன்பம்.

இறைவனின் குணங்களை நாம் மேலும் ஆராய்ந்து பார்க்கில், கீழ்க்கண்ட குணங்கள் உள்ள நிலை நமக்கு புலப்படும். எவருக்கும் ஆட்படாமல் தன்வயமாக இருத்தல், தூய உடம்பினனாக இருத்தல், இயற்கை உணர்வினனாக இருத்தல், எவரும் அறிவிக்காமலே அனைத்தையும் முற்றிலுமாக அறிந்து கொள்ளும் தன்மை, இயல்பாகவே பாசங்களிலிருந்து நீங்குதல், முடிவிலாத ஆற்றல், இந்த ஆறு குணங்களைத் தான் விரிவிலாக் குண நாட்டத்தே ஆறு என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். நாட்டம்=நாடி ஆராய்தல். 

ஆராய்ந்து பார்க்கில் நமக்கு புலப்படும் குணங்களை உணர்த்தும் அப்பர் பிரான், வெளிப்படையாகத் தெரியும் ஐந்து குணங்களை தெரிவாய குணங்கள் அஞ்சு என்று கூறுகின்றார். ஐம்பூதங்களுடன் கலந்து இருந்து, அவைகளுக்கு அடிப்படையான குணங்களாக இருக்கும் தன்மையே இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஓசை, ஒளி, ஊறு, சுவை, நாற்றம் எனப்படும் ஐந்து தன்மாத்திரைகளை அடிப்படை குணங்களாக ஐந்து பூதங்களுக்கும் அமைந்துள்ளன. 

சமிதை என்று வேள்வியில் பயன்படுத்தப்படும் சமித்துகளை அப்பர் பிரான் இங்கே உணர்த்துகின்றார். ஆல், அரசு, அத்தி, மா, வன்னி ஆகியவை சிறந்த சமித்துகளாக கருதப் படுகின்றன.
பதம் என்றால் பொருளுள்ள சொற்கள் என்று பொருள். நமச்சிவாய மந்திரத்தில் அமைந்துள்ள ஐந்து எழுத்துக்களும் ஐந்து பொருட்களை குறிக்கின்றன. சி என்ற எழுத்து சிவபெருமானையும், வ என்ற எழுத்து அவனது அருட் சக்தியாகிய அன்னை பார்வதி தேவியையும், ய என்ற எழுத்து ஆன்மாவையும், ந என்ற எழுத்து திரோதானத்தையும் (மறைப்பு ஆற்றலையும்) ம என்ற எழுத்து ஆணவ மலத்தையும் குறிக்கின்றன. அஞ்சு பதம் என்ற சொற்றொடர், நமக்கு சுந்தரரின் ஆரூர் பதிகத்தின் (7.83) முதல் பாடலை நமது நினைவுக்கு கொண்டு வருகின்றது. சிந்தை பராமரியா என்ற தொடரை, அஞ்சு பதம் சொல்லி என்ற தொடருடன் இணைத்து நாம் பொருள் கொள்ளவேண்டும். பராமரிதல் என்றால் ஆராய்தல் என்று பொருள். நாம் மனம் ஒன்றி பெருமானின் திருநாமத்தை, பஞ்சாக்கர மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் முகமாக, சுந்தரர் இந்த பாடலில், நமது மனதினில் முறையாக பஞ்சாக்கர மந்திரத்தை சிந்தித்தவாறு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கின்றார். அந்தி=இரவு; இரவும் பகலும், அதாவது எப்போதும் பொருளுடைய ஐந்து எழுத்துகள் கொண்ட நமச்சிவாய மந்திரத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்பதை சுந்தரர் இங்கே உணர்த்துகின்றார். 

    அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சு பதம் சொல்லி
    முந்தி எழும் பழைய வல்வினை மூடா முன்
    சிந்தை பராமரியாத் தென் திருவாரூர் புக்கு
    எந்தை பிரானாரை என்று கொள் எய்துவதே 


கடவூர் வீரட்டம் தலத்தின் மீது அருளிய திருவிருத்தப் பதிகத்தின் (4.107) இரண்டாவது பாடலில், அப்பர் பிரான் சொற்களாலான ஐந்தெழுத்து மந்திரம் என்று குறிப்பிடுகின்றார். கதம்=கோபம்: 

    பதத்து எழு மந்திரம் அஞ்செழுத்து ஓதிப் பரிவினொடும் 
    இதத்தெழு மாணி தன் இன்னுயிர் உண்ண வெகுண்டு
                                                                                                  அடர்த்த
    கதத்தெழு காலனைக் கண் குருதிப் புனல் ஆறு ஒழுக
    உதைத்தெழு சேவடியான் கடவூர் உறை உத்தமனே 


கதி என்றால் நிலை, வழி என்று பொருள். உடலை விட்டு பிரிந்த உயிர் சென்று சேரக் கூடிய ஐந்து நிலைகளை இங்கே அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார். நரகத்திலும் சொர்கத்திலும் கழிக்க வேண்டிய வினைகளின் தகுதிக்கு ஏற்ப, உயிர் முதலில் சொர்க்கம் மற்றும் நரகம் சென்று தனது வினைகளின் ஒரு பகுதியை கழித்துக் கொள்கின்றது. பின்னர் அடுத்த பிறவியில் கழிக்க வேண்டிய வினைகளின் தன்மைக்கு ஏற்ப, மனிதனாகவோ, விலங்கு முதலான ஆறாவது அறிவு இல்லாத பிறவியாகவோ பிறக்கின்றது. முக்தி அடையக் கூடிய பக்குவம் பெற்ற உயிர்கள் பரகதியைச் சென்று அடைகின்றன. எரியாய = நெருப்புச் சுடர் போன்று ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கும் என்று பொருள். இங்கே ஞானத்தால் ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கும் அடியார்களின் நெஞ்சத்தில் இறைவன் உறைவதை அப்பர் பிரான் இங்கே உணர்த்துகின்றார். 

பிரியாத குணம் உயிர்கட்கு அஞ்சோடு அஞ்சாய் என்பதற்கு உயிருடன் எப்போதும் இருக்கும் தத்துவங்கள் இருபத்து நான்கினையும் அதனுடன் உயிரையும் இணைத்து இருபத்து ஐந்து என்று விளக்கம் சிலர் கூறுகின்றனர். உயிர்கட்கு அஞ்சோடு அஞ்சு என்று அப்பர் பிரான் கூறியிருப்பதால், உயிரினைத் தவிர்த்த இருபத்தைந்து பொருட்கள் என்று பொருள் கொள்வது தான் பொருத்தமாக இருக்கும். எனவே இந்த விளக்கத்தின் பொருத்தத்தை நாம் சற்று சிந்திக்கவேண்டும். ஐந்து பூதங்கள், ஐந்து தன்மாத்திரைகள் (ஒலி, ஊறு, ஒளி, சுவை, நாற்றம்) ஐந்து ஞானேந்திரயங்கள் (கண், காது, மூக்கு, வாய், தோல்), ஐந்து கன்மேந்திரயங்கள் (கை, கால், நாக்கு, எருவாய், கருவாய்) மற்றும் மனம், சித்தம், புத்தி அகங்காரம் எனப்படும் நான்கு அந்தக்கரணங்கள் என்பன இருபத்துநான்கு தத்துவங்கள். விரியாத குணம் என்பதற்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய நான்கு நிலைகளையும், பேறு, இழப்பு, துன்பம், பிணி, மூப்பு, சாக்காடு என்பனவற்றை நாட்டமாகிய ஆறு குணங்கள் என்றும், கேட்டல், கேட்பித்தல், ஓதல், ஓதுவித்தல், சிந்தித்தல் ஆகிய ஐந்து குணங்களை, ஞானம் வளர்க்கும் ஐந்து முறைகள் என்றும் விளக்கம் கூறுவார்கள். 

பொழிப்புரை:

உயிரினை விட்டு எப்போதும் பிரியாத பத்து குணங்களாக, (தன்வயமாக இல்லாது இருத்தல், தான் சாரும் பொருளின் தன்மையை தான் மேற்கொள்ளுதல், எவரேனும் அறிவித்தால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ளும் தன்மை, ஒரு சமயத்தில் ஒரு பொருளினை மட்டுமே உணர்தல், படிப்படியாக உணரும் தன்மை, பெரியதும் அல்லாமல் சிறியதும் அல்லாமல் இடை நிலையில் இருத்தல், தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை விரும்புதல், தான் வேண்டாத பொருட்களை வெறுத்தல், தனித்து நில்லாமை, தனித்து உணரப் படாமை) இருப்பவன் சிவபெருமான். உயிரின் நிலைக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் பதினோரு குணங்களாக (அறியாமை, சிற்றறிவால் ஆளப்படும் தன்மை, கோபம், சோம்பல், இன்பத்தை அனுபவித்தல், துன்பத்தால் வருந்துதல், இன்ப துன்பங்களை நுகராத தன்மையில் இருத்தல், நல்ல முயற்சிகள், தீய முயற்சிகள், ஊக்கம் இல்லாது இருத்தல்) இருப்பவரும் சிவபெருமான் தான். அவர் சத், சித்து, ஆனந்தம் அருள் ஆகிய நான்கு குணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவர். நாம் மேலும் ஆராய்ந்து பார்க்கையில் இறைவன், எவருக்கும் ஆட்படாமல் தன்வயமாக இருத்தல், தூய உடம்பினனாக இருத்தல், இயற்கை உணர்வினனாக இருத்தல், எவரும் அறிவிக்காமலே அனைத்தையும் முற்றிலுமாக அறிந்து கொள்ளும் தன்மை, இயல்பாகவே பாசங்களிலிருந்து நீங்குதல், முடிவிலாத ஆற்றல், இந்த ஆறு குணங்களை கொண்டவராக இருக்குன் தன்மை நமக்கு புலப்படும். நாம் அன்றாடும் காணும் பஞ்சபூதங்களின் அடிப்படை குணங்களாக, ஒலி, ஒளி, ஓசை, ஊறு, சுவை, நாற்றம் ஆகிய ஐந்து குணங்களாக உள்ள பெருமான், ஆல், அரசு, அத்தி, வன்னி. மா, ஆகிய சிறந்த சமித்துகளாகவும் உள்ளார். உடலினை விட்டு பிரிந்த உயிர் சென்று சேரும் ஐந்து நிலைகளாக, தேவகதி, நரககதி. பரகதி, மனிதகதி, விலங்குகதி ஆகிய ஐந்து நிலைகளாகவும், பஞ்சாக்கரம் மந்திரம் உணர்த்தும் ஐந்து பொருட்களாகவும் உள்ளவர் அவரே. இத்தகைய தன்மை உடைய இறைவன், தங்களது ஞானத்தால் ஒழி விட்டு பிரகாசிக்கும் அறிவினை உடைய அடியார்களின் நெஞ்சமாகிய தாமரை மலரையும், இடைமருது தலத்தையும் மிகுந்த விருப்பத்துடன் தனது இருப்பிடமாகக் கொண்டு அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/15/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-7-2772557.html
2772560 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:11 PM +0530
பாடல் 8:
    
தோலில் பொலிந்த உடையார் போலும்
          சுடர் வாய் அரவு அசைத்த சோதி போலும்
ஆலம் அமுதாக உண்டார் போலும் அடியார்கட்கு
          ஆரமுதம் ஆனார் போலும்
காலனையும் காய்ந்த கழலார் போலும்
          கயிலாயம் தம்மிடமாக் கொண்டார் போலும்
ஏலம் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
          இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
ஏலம் = நறுமணம். ஆலம் = நஞ்சம். தான் உண்டது ஆலம் என்றாலும் அடியார்கட்கு ஆரமுதமாகத் திகழ்பவர் பெருமான் என்று நயமாக அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார்.

பொழிப்புரை:

தோலாடையை அணிந்த போதிலும் மிகுந்த அழகுடன் பொலிந்து விளங்குபவர் சிவபெருமான். சுடரொளி விட்டு வீசும் மாணிக்கத்தைத் தனது கழுத்தினில் கொண்டுள்ள பாம்பினை இறுக்கமாக தனது இடையினில் கட்டி, தனது விருப்பம் போல் அதனை அசைப்பவர் சோதி வடிவமாக உள்ளவர் சிவபெருமான்; தான் நஞ்சினை உட்கொண்ட போதிலும் அடியார்கட்கு ஆரமுதமாகத் திகழ்பவர் சிவபெருமான்; சிறுவன் மார்க்கண்டேயனின் உயிரைக் கவர வந்த காலனை, வெகுண்டு தனது காலால் உதைத்த பெருமான் கயிலாயத்தை தான் வாழும் இடமாகக் கொண்டவர்; நறுமணம் வீசும் கூந்தலை உடைய பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் கொண்டவராகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/16/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-8-2772560.html
2772514 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:10 PM +0530  

பாடல் 5:
ஊகம் முகில் உரிஞ்சு சோலை சூழ்ந்த
         உயர்பொழில் அண்ணாவில் உறைகின்றாரும்
பாகம் பணி மொழியாள் பாங்கராகிப்
         படுவெண் தலையில் பலி கொள்வாரும்
மாகம் உடை மும்மதிலும் எய்தார்
         தாமும் அணி பொழில் சூழ் ஆரூர் உறைகின்றாரும்
ஏகம்பம் மேயாரும் எல்லாம் ஆவார்
        இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
ஊகம் = குரங்கு. உரிஞ்சு = உராய்ந்து தேய்க்கும். அண்ணா = அணுக முடியாத இடம். பாகம் = பாகு+அம் = வெல்லப்பாகு போன்று இனிமையான. பணி = பணிவாக பேசப்படும் மொழி. பாங்கர் = பக்கத்தில் வைத்திருப்பவர். இங்கே உடலின் ஒரு பாகத்தில் வைத்திருப்பவர் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். மாகம் = விண்ணில் திரியும் இயல்பினை உடைய. 

பொழிப்புரை:
குரங்குகள் மரங்களின் மீதேறி மேகங்களோடு உராய்ந்து தேய்க்கும் அளவு வானளவு உயர்ந்த மரங்கள் கொண்ட சோலைகள் நிறைந்த அண்ணாமலையில் உறைபவரும், வெல்லப்பாகு போன்று இனிமையான பணிவான சொற்களை பேசும் அன்னை பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் வைத்திருப்பவரும், உலர்ந்து வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும் பிரம கபாலத்தில் பிச்சை ஏற்பவரும், ஆகாயத்தில் திரியும் இயல்பினை உடைய மூன்று கோட்டைகளையும் ஒரே அம்பினை எய்து எரித்து அழித்தவரும், அழகான சோலைகள் நிறைந்த ஆரூர் தலத்தில் உறைபவரும், கச்சி ஏகம்பத்தில் உறைபவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/13/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-5-2772514.html
2772554 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:10 PM +0530  

பாடல் 6: 

ஐயிரண்டும் ஆறொன்றும் ஆனார் போலும்
            அறுமூன்றும் நான்மூன்றும் ஆனார் போலும்
செய்வினைகள் நல்வினைகள் ஆனார் போலும் திசை
           அனைத்துமாய் நிறைந்த செல்வர் போலும்
கொய்மலர் அம் கொன்றைச் சடையார் போலும்
          கூத்தாடவல்ல குழகர் போலும்
எய்யவந்த காமனையும் காய்ந்தார் போலும்
         இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
ஐயிரண்டு = பத்து திசைகள், எட்டு திசைகள் மற்றும் கீழ் மேல் எனப்படும் இரண்டையும் சேர்த்து பத்து திசைகள் என்று அப்பர் பிரான் சொல்கின்றார். ஆறொன்று = ஆறும் ஒன்றும் என்று பொருள் கொண்டு ஏழு இசைகளை குறிப்பதாக கொள்ள வேண்டும். அறுமூன்று = பதினெட்டு புராணங்கள் என்றும் ஆறு அங்கங்கள் நான்கு வேதங்கள் நான்கு உபவேதங்கள் நான்கு உப அங்கங்கள் என்றும் இருவிதமாக பொருள் கூறப்படுகின்றது. நான்மூன்று = பன்னிரண்டு சூரியர்கள்; ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அதிபதியாகிய சூரியன் வேறு வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றான். பன்னிரண்டு வடமொழிப் பெயர்களாவன, தாதா, அர்யமா, மித்ரா, வருணா, இந்திரா, விவஸ்வான், த்வஷ்டா, விஷ்ணு, அம்சுமான், பகா, பூஷா, பர்ஜனா. அறுமூன்று என்ற தொடருக்கு, பதினெட்டு கணங்களை குறிப்பதாகவும் பொருள் கொள்வது வழக்கம். ஐயிரண்டும் ஆறொன்றும் என்ற தொடருக்கு, இரண்டு ஐந்து ஒரு ஆறு என்று கொண்டு பதினாறு என்று பொருள் கொண்டு பதினாறு பேறாக விளங்குவதாகவும் பொருள் கொள்வார்கள். பதினாறு பேறுகள் எவை என்று பட்டியல் இடும் அபிராமி பதிகத்தின் பாடல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
    
சகல செல்வங்களும் தரும் இமயகிரி ராச தனையை
மாதேவி நின்னைச் சத்யமாய் நித்யம் உள்ளத்தில்
துதிக்கும் உத்தமர்க்கு இரங்கி மிகவும்
அகிலமதில் நோயின்மை கல்வி தன தானியம் அழகு
புகழ் பெருமை இளமை அறிவு சந்தானம் வலி
துணிவு வாழ்நாள் வெற்றி ஆகு நல்லூழ் நுகர்ச்சி
தொகை தரும் பதினாறு பேறும் தந்தருளி நீ சுகானந்த
வாழ்வு அளிப்பாய் சுகிர்த குணசாலி பரிபாலி அனுகூலி
திரிசூலி மங்கள விசாலி
மகவு நான் நீ தாய் அளிக்க ஒணாதோ மகிமை வளர் திருக்
கடவூரில் வாழ் வாமி சுபநேமி புகழ்நாமி
சிவசாமி மகிழ் வாமி அபிராமி உமையே


பொழிப்புரை:
எட்டு திசைகள் அன்றியும் கீழ்த் திசை மேல் திசை ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து பத்து திசைகளாக இருப்பவரும், ஏழிசையாக இருப்பவரும், பதினெட்டு புராணங்களாக இருப்பவரும், பன்னிரண்டு சூரியர்களாக இருப்பவரும், தீவினைகள் மற்றும் நல்வினைகள் ஆகவும் இருந்து உயிர்கள் தங்களது வினைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியை கழிக்க உதவி செய்பவரும், அனைத்து திசைகளிலும் நிறைந்துள்ள பொருட்களாக இருப்பவரும், அன்று புதியதாக அலர்ந்த கொன்றை மலர் மாலையைத் தனது தலையில் சூடியவரும், நடனத்தில் சிறந்து விளங்கும் அழகராக இருப்பவரும், தன் மீது மலர் அம்புகளை எய்து தனது தவத்தினைக் கலைப்பதற்கு முயற்சி செய்த காமனை வெகுண்டு நெற்றிக் கண்ணினை விழித்து எரித்தவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/14/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-6-2772554.html
2769059 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:09 PM +0530
பாடல் 3:

    
வேதங்கள் வேள்வி பயந்தார் போலும்
         விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் ஆனார் போலும்
பூதங்களாய புராணர் போலும்
        புகழ வளரொளியாய் நின்றார் போலும்
பாதம் பரவப் படுவார் போலும்
       பத்தர்களுக்கு இன்பம் பயந்தார் போலும்
ஏதங்களான கடிவார் போலும்
      இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:

ஏதங்கள்=துன்பங்கள். தங்களது துன்பங்கள் இறைவனால் நீக்கப் படுவதால் அடியார்கள் இன்பம் அடைவதாக அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார். அடியார்கள், பெருமானின் திருவடிகளைத் தொழுது ஏத்தும் சிறப்பு பல தேவாரப் பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பெருமானின் திருவடிகளைத் தவிர தனக்கு பற்றுக்கோடு வேறேதும் இல்லை என்று சுந்தரர் நமச்சிவாயப் பதிகத்தின் பாடலில் (7.49.1) கூறுவது நமது நினைவுக்கு வருகின்றது. இந்த பாடலில் சுந்தரர், பெருமானின் திருநாமத்தை, நமச்சிவாய என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லிய பின்னரே தான் மனிதனாக பிறந்ததாக உணர்ந்தேன் என்று கூருகின்றார். 

    மற்றுப் பற்று எனக்கு இன்றி நின் திருப்பாதமே மனம்
                                                                                  பாவித்தேன்
    பெற்றலும் பிறந்தேன் இனிப் பிறவாத தன்மை வந்து
                                                                                 எய்தினேன் 
    கற்றவர் தொழுது ஏத்தும் சீர்க் கறையூரில் பாண்டிக்
                                                                                 கொடுமுடி 
    நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நா
                                                                                நமச்சிவாயவே


பெருமானின் திருவடிப் பெருமையை உணர்த்தும் விதமாக திருவடித் தாண்டகம் (6.08) பாடிய அப்பர் பிரான், பதிகத்தின் அனைத்துப் பாடல்களும் திருவடிகளின் பெருமையை குறிப்பிடும் பதிகங்கள் சில நமக்கு அருளியுள்ளார். அத்தகைய பதிகங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

    பதிக எண்                   தலம்            தொடக்கச் சொற்கள்
    4.92                              திருவையாறு    சிந்திப்ப அரியன
    4.100                            இன்னம்பர்        மன்னு மலைமகள் கையால்
    4.108                            திருமாற்பேறு    மாணிக்கு உயர் பெறக் 
    6.06                              திருவதிகை    அரவணையான் சிந்தித்து

திருப்பெருந்துறையில் இறைவனால் மணிவாசகர் ஆட்கொள்ளப்பட்டபோது ஒரு சில வினாடிகளே இறைவனின் திருவடிகள், மணிவாசகப் பெருமானின் தலையின் மேல் பொருந்தின என்றாலும், அடிகளார் தமது தலையின் மீது அந்த திருவடிகள் நிலைபெற்று இருப்பதாகவே நினைத்தார் போலும். சென்னிப்பத்து என்ற பதிகத்தின் அனைத்துப் பாடல்களிலும், இறைவனின் திருவடிகள் தனது தலையின் மீது நிலையாக நின்று பிரகாசிக்கின்றது என்று கூருகின்றார். மன்னி=நிலை பெற்று. இந்த பதிகத்தின் பாடல்களில் இறைவனின் சிறப்புகள் உணர்த்தப்பட்டு, அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இறைவனின் திருவடிகள் தனது தலை மீது பொருந்தி இருப்பதாக கூறுகின்றார். பதிகத்தின் ஐந்தாவது பாடல் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

    மாய வாழ்க்கையை மெய் என்று எண்ணி மதித்திடா
                                                                வகை நல்கினான்
    வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை
                                                               மேவினான்
    காயத்துள் அமுது ஊற ஊற நீ கண்டுகொள் என்று
                                                               காட்டிய
    சேய மாமலர்ச் சேவடிக் கண் நம் சென்னி மன்னித்
                                                               திகழுமே 


பெருமானின் திருவடிகள் பதிந்ததால், தனது உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அடிகளார் இந்த பாடலில் குரிப்பிடுகின்றார். அதற்கு முன்னர், வினை வயத்தால் கட்டுண்ட தனது உடலில் குருதி முதலான பல திரவங்கள் ஊறின. இறைவனாரின் திருவடிகள் பொருந்திய பின்னர் அடிகளாரின் உடலில் பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்து, அமுத தாரைகள் ஊறின. அவ்வாறு ஊறின அமுத தாரைகள் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு மயிர்கால் வழியாக பெருகி வந்ததை அடிகளார் உணரவில்லை. ஆனால் இறைவனின் திருவடிகள் அடிகளாரிடம் உனது உடலில் நிகழ்ந்த மாற்றத்தை நீ கண்டு கொள்வாயாக என்று உணர்த்தியதாக மணிவாசகர் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார்.

தூய மாமலர்ச் சேவடி என்றும், வட்ட (தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகள்) மாமலர் சேவடி என்றும் இன்பம் பொங்கும் மாமலர் சேவடி என்றும், செய (நமக்கு மிகவும் அருகில் உள்ள) சேவடி என்றும், மத்தன் (அடியார்களுக்கு அளவில்லா அருள் வழங்கி பித்தன் போன்று செயல்படுபவன்) மாமலர் சேவடி என்றும், திறமை காட்டிய சேவடி என்றும், வழு இலா மலர்ச் சேவடி என்றும், செம்பொன் மாமலர் சேவடி என்றும் சித்தம் ஆர் தரும் சேவடி என்றும் பதிகத்தின் பாடல்களில் திருவடிப் பெருமையை மணிவாசகர் உணர்த்துகின்றார். 

இந்த பதிகத்தின் கடைப் பாடல் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. மேலே குறிப்பிட்டவாறு சேவடிப் பெருமையை உணர்த்தி, அந்த சேவடிகள் தன்னிடம் ஏற்படுத்திய மாற்றத்தையும் உணர்த்திய அடிகளார், நம் மீது கருணை கொண்டு நம் அனைவரையும் அழைத்து அறிவுரை சொல்கின்றார். பெருமானின் திருநாமங்களைச் சொல்லியவாறு திரியும் அடியார்களே நீங்கள் இங்கே வாருங்கள், உலகத்தின் பொருட்கள் மீதும் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் மீதும் நீங்கள் கொண்டுள்ள பாசம் விலக வேண்டும் என்று விரும்பினால், பெருமானை வழிபடுவீர்களாக என்று அனைவரையும் அழைக்கும் பாடல் இது. முக்தி அளிக்க வல்லவன் பெருமான் என்பதை உணர்த்தும் பொருட்டு, முத்தன் என்று இந்த பாடலைத் தொடங்குகின்றார்.

முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண் அப்பனை
                                                  முதல் வித்தினைச்
சித்தனை சிவலோகனைத் திருநாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர்காள் இங்கே வம்மின் நீர் உங்கள் பாசம்
                                                  தீரப் பணிமினோ 
சித்தம் ஆர் தரும் சேவடிக் கண் நம் சென்னி
                                                 மன்னித் திகழுமே 


பொழிப்புரை:

வேதங்களையும் வேத மந்திரங்களுடன் பொருந்திய செயல்களாகிய வேள்விகளை படைத்தவரும், விண்ணுலகமாகவும் மற்றும் மண்ணுலகமாகவும் இருப்பவரும், ஆகாயம் காற்று தீ நீர் மற்றும் பூமி ஆகிய ஐந்து பூதங்களாக இருப்பவரும், உலகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களுக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் பழையவராக இருப்பவரும், தன்னைப் புகழ்ந்து பாடும் அடியார்களின் உள்ளத்தில் ஞான உருவமாக இருப்பவரும், பலராலும் தனது திருவடிகள் வணங்கப் பெறுபவரும், அடியார்களின் துன்பங்களைக் களைந்து அவர்களை இன்பமுறச் செய்பவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/11/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-3-2769059.html
2771886 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:09 PM +0530
பாடல் 4:

திண்குணத்தார் தேவர் கணங்கள் ஏத்தித்
           திசை வணங்கச் சேவடியை வைத்தார் போலும்
விண் குணத்தார் வேள்வி சிதைய நூறி
          வியன் கொண்டல் மேல் செல் விகிர்தர் போலும்
பண்குணத்தார் பாடலோடு ஆடல் ஓவாப்
          பரங்குன்றம் மேய பரமர் போலும்
எண்குணத்தார் எண்ணாயிரவர் போலும்
         இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
திண்குணம் = வலிமைக் குணம். நூறி = அழித்து. வியன் = அகன்ற. இந்திரன் ஒருமுறை சிவபெருமானை புறக்கணித்து வேள்வி செய்த தருணத்தில் அந்த வேள்வியை சிவபெருமான் அழிப்பதற்காக சென்ற போது, திருமால் மேகத்தின் வடிவினைக் கொண்டு பெருமானைத் தாங்கினார் என்பது புராண வரலாறு. திருமால் மேக வடிவினனாய், பெருமானைத் தாங்கிச் சென்ற வரலாறு திருவிசைப்பா பாடல் ஒன்றிலும் கூறப்படுகின்றது.
 
    ஏகநாயகனை இமையவர்க்கு அரசை என்னுயிர்க்கு
                                              அமுதினை எதிர் இல்
    போக நாயகனைப் புயல்வணற்கு அருளிப் பொன்
                                             நெடும் சிவிகையா ஊர்ந்த
    மேக நாயகனை மிகுதிருவீழி மிழலை விண்ணிழி
                                             செழுங்கோயில்
    யோக நாயகனை அன்றி மற்றொன்றும் உண்டென
                                              உணர்கிலேன் யானே 


திண்குணத்தார் என்பதற்கு வலிமையான மனம் உடையவர் என்று பொருள் கொண்டு, பெருமானை உணர்த்தும் அடைமொழியாக கொண்டு பொருள் கூறுவதும் பொருத்தமே. சலனம் அடையாமல் உறுதியான நிலையில் நிற்கும் வல்லமை பெற்றவன் சிவபெருமான் என்று இந்த தொடர் மூலம் உணர்த்தப்படுகின்றது. 

பொழிப்புரை:
பிற உயிர்களை அடக்கி ஆட்கொள்ளும் வல்லமை படைத்த தேவர்கள் அனைவரும், தான் இருக்கும் திசை நோக்கித் தனது திருவடிகளை வணங்கச் செய்பவர் சிவபெருமான் ஆவார். ஒருமுறை இந்திரன் சிவபெருமானை புறக்கணித்து வேள்வி செய்த போது, அகன்ற மேகத்தின் வடிவெடுத்த திருமாலை வாகனமாகக் கொண்டு, மேகத்தின் மீது ஏறிச் சென்று, இந்திரன் செய்த வேள்வியை முற்றிலும் அழித்தவர் சிவபெருமான் ஆவார். யாழ்க் கருவியை வைத்துக் கொண்டு பண்களுடன் இசைக்கப்படும் பாடல்களும், அந்த பாடல்களுக்கு ஏற்ப ஆடப்படும் நடனங்களும் தொடர்ந்து நடைபெறும் திருப்பரங்குன்றம் என்று அழைக்கப்படும் தலத்தில் உறைபவரும், ஒப்பற்ற எட்டு குணங்களை உடையவரும், தன்னையே தியானிக்கும் எண்ணில் அடங்காத அடியார்களின் மனதினில் உறைபவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/12/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-4-2771886.html
2769051 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:08 PM +0530
முன்னுரை:


இடைமருது தலத்தில் பல நாட்கள் தங்கி, அப்பர் பெருமான் பாடிய பதிகங்களில் நமக்கு இரண்டு திருத்தாண்டகப் பதிகங்கள் கிடைத்துள்ளன. இடைமருது மேவிய ஈசன் என்றும் இடைமருது இடம் கொண்ட பெருமான் என்று அனைத்துப் பாடல்களையும் இந்த இரண்டு தாண்டகப் பதிகங்களில் அப்பர் பிரான் முடிக்கின்றார். அத்தகைய திருத்தாண்டகப் பதிகத்தில் ஒன்றினை நாம் இங்கே காண்போம். 

பாடல் 1:
சூலப்படை உடையார் தாமே போலும்
         சுடர்த் திங்கள் கண்ணி உடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்து ஒரு பால் வைத்தார் போலும்
         மந்திரமும் தந்திரமும் ஆனார் போலும் 
வேலைக் கடல் நஞ்சம் உண்டார் போலும்
        மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ் குழலாள் பாகர் போலும்
        இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:
கண்ணி = தலையில் அணியும் மாலை. மாலை = திருமாலை. வேலை = கடல். வினைகள் மூன்று வகைப்படும். தொல்வினை, ஊழ்வினை மற்றும் மேல்வினை என்பனவே அந்த மூன்று பிரிவுகள். பழைய பல பிறவிகளில் ஈட்டிய மொத்த வினைத்தொகுதி தொல்வினை ஆகும். அந்த தொல்வினையின் ஒரு பகுதி ஊழ்வினையாக, இந்த பிறவியில் அனுபவித்து கழிப்பதற்காக ஒதுக்கப்படுகின்றது. அந்த வினையின் விளைவுகளாக வரும் இன்ப துன்பங்களை நாம் எதிர்கொள்ளும் முறைகள் மேலும் பல வினைகளுக்கு வழிவகுத்து, நமது வினைகளை பெருக்குகின்றன. இவ்வாறு நமது வினைகளை மேலும் மேலும் பெருக்கிக் கொள்வதை தடுக்கும் வல்லமை, இறைவனின் கருணையால் தான் நமக்கு ஏற்படும். அந்த பக்குவ நிலை, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இன்ப துன்பங்களை எதிர் கொள்ளும் பக்குவம், இருவினைகளையும் ஒன்றாக எதிர்கொள்ளும் பக்குவம் வந்த பின்னர், பக்குவம் அடைந்த இந்த உயிர் இனிமேல் வினைகளை அனுபவிப்பதால் நிலை தடுமாறாது என்பதை உணரும் இறைவன், மொத்த வினைகளையும் அகற்றி கழித்து விடுகின்றான். இவ்வாறு அவன் செய்யும் உதவியே, மேல் வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் என்று இங்கே குறிப்பிடப் படுகின்றது. இவ்வாறு வினைகளை முற்றிலும் தீர்க்கும் வல்லமை, சிவபெருமான் ஒருவனுக்கே உண்டு என்பதால், மற்றவர்களிடமிருந்து மாறுபட்டுள்ள அவனை விகிர்தன் என்று அப்பர் பிரான் அழைக்கின்றார் (விகிர்தன்=மற்றவர்களிடமிருந்து மாறுபட்டவன்).

தந்திரம்=செய்யும் முறைகள்: வேதங்களில் வேள்விகள் முதலான சடங்குகள் செய்யும் போது சொல்லப்பட வேண்டிய மந்திரங்கள் தவிர, அந்த மந்திரங்கள் சொல்லப்படும்போது செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இதனையே மந்திரமும் தந்திரமும் ஆனார் என்று அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார். வேதங்களை மந்திரம் எனவும் சிவ ஆகமங்களை தந்திரம் என்றும் சொல்வதுண்டு. இந்த பொருளை உள்ளடக்கி, சிவபெருமான் மந்திரமாகவும் தந்திரமாகவும் உள்ளான் என்பதை, மந்திரத்தான் தந்திரத்தான் என்று சம்பந்தர் செங்காட்டங்குடி பதிகத்தின் பாடலில் (1.61.4) கூறுகின்றார். வரந்தை, கிரந்தை என்பன வைப்புத் தலங்கள்; சோபுரம் நடுநாட்டுத் தலம். சிரந்தை=உடுக்கை; கரந்தை என்பது பூண்டு வகையைச் சார்ந்த நறுமணம் உடைய மலர். 
    
    வரந்தையான் சோபுரத்தான் மந்திரத்தான்
                                                                            தந்திரத்தான்
    கிரந்தையான் கோவணத்தான் கிண்கிணியான்
                                                                           கையதோர்
    சிரந்தையான் செங்காட்டங்குடியான் செஞ்சடை
                                                                           சேரும்
    கரந்தையான் வெண்ணீற்றான் கணபதீச்சரத்தானே 


பாண்டிய மன்னன் வெப்பு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த போது, மன்னனது உடலின் இடது பாகத்தை, தங்களுக்குத் தெரிந்த மந்திரங்களை சொல்லியவாறு மயிற்பீலியால் சமணர்கள் வருட, திருஞானசம்பந்தர், மந்திரமாவது நீறு என்று தொடங்கும் பதிகத்தினை பாடியவாறு மன்னனது உடலின் வலது பாகத்தில் திருநீற்றினை தடவினார். சிவபெருமான் பூசிக் கொள்ளும் திருநீறு வேத மந்திரங்களாகவும், சைவ ஆகமங்களாகவும் விளங்கும் நிலையினை இந்த பதிகத்தின் முதல் பாடலில் (2.66.1) சம்பந்தப் பெருமான் கூறுகின்றார். திருநீறு மந்திரமாக மாறி, பாண்டிய மன்னனின் வெப்பு நோய் தீர்க்கப்பட்டு, மன்னன் தனது மனம் மாறி சைவத்தைத் தழுவியது வரலாறு.
    
    மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
    சுந்தரமாவது நீறு துதிக்கப்படுவது நீறு
    தந்திரமாவது நீறு சமயத்தில் உள்ளது நீறு
    செந்துவர்வாய் உமை பங்கன் திருவாலவாயான்
                                                                                   திருநீறே


தந்திரம் என்ற சொல்லுக்கு செய்முறைகள் என்று பொருள் கொண்டு, சமணர்கள் முயற்சி செய்த மந்திரங்களும் தந்திரங்களும் அளிக்காத பலன்களை அருளும் வல்லமை படைத்தது திருநீறு என்று பொருள் கொள்வதும் பொருத்தமாக உள்ளது. பெருமானின் திருவடிகள் மந்திரமும் தந்திரமும் ஆய திருவடிகள் என்று அப்பர் பிரான் கூறுவதை நாம் திருவடித் தாண்டகத்தின் பாடல் ஒன்றினில் (6.6.8) காணலாம் 
    
    நறுமலராய் நாறும் மலர்ச் சேவடி நடுவாய் உலக
                                                                                நாடாயவடி
    செறிகதிரும் திங்களுமாய் நின்றவடி தீத்திரளாய் உள்ளே
                                                                               நிகழ்ந்தவடி
    மறுமதியை மாசு கழுவும் அடி மந்திரமும் தந்திரமும்
                                                                                ஆயவடி
    செறிகெடில நாடர் பெருமானடி திருவீரட்டனத்து எம்
                                                                               செல்வனடி 


இதே குறிப்பு அப்பர் பிரான் அருளிய கயிலாயத் திருத்தாண்டகத்தின் ஒரு பாடலிலும் (6.57.5) காணப்படுகின்றது.

    முன்னியாய் நின்ற முதல்வா போற்றி
                     மூவாத மேனி உடையாய் போற்றி
    என்னியாய் எந்தை பிரானே போற்றி
                     ஏழின் இசையே உகப்பாய் போற்றி
  மன்னிய மங்கை மணாளா போற்றி
                     மந்திரமும் தந்திரமும் ஆனாய் போற்றி
 கன்னியார் கங்கைத் தலைவா போற்றி
                    கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி


ஞானசம்பந்தர் மந்திரத்தான் தந்திரத்தான் என்று மேலே குறிப்பிட்ட பாடலில் பாடியது போன்று, அப்பர் பிரான் மந்திரன் தந்திரன் என்று குறிப்பிடும் பாடல் நாகேச்சரம் தலத்தின் மீது அருளிய பாடலாகும் (6.66.1).

தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோருக்கும்
             தலையவனை மலையவனை உலகமெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் தன்னை
            அழலவனை நிழலவனை அறியவொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள்
            மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீ அவனைத் திருநாகேச்சரத்து உளானை சேராதார்
           நன்னெறிக் கண் சேராதாரே 


பொழிப்புரை:

சூலப்படையினை உடையவரும், சுடராக ஒளி வீசும் சந்திரனைத் தனது சடையில் மாலையாக அணிந்தவரும், திருமாலைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் மகிழ்ந்து ஏற்றுக் கொண்டவரும், மந்திரங்களாகவும் அந்த மந்திரங்களின் பயனைப் பெறுவதற்கு வழிவகுக்கும் செயல்களாகவும் அமைந்தவரும், கடலில் தோன்றிய விடத்தினை உண்டவரும், ஊழ்வினையை அனுபவிக்கும் உயிர்கள் தாங்கள் ஏற்றிக்கொள்ளும் ஆகாமிய வினையைத் தீர்ப்பவரும், ஏனைய தெய்வங்களும் தேவர்களும் செய்ய முடியாத செய்யும் வல்லமை வாய்ந்த விகிர்தரும், நறுமணம் கமழும் கூந்தலை உடைய பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் வைத்தவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/21/w600X390/.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/09/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-1-2769051.html
2769054 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 73. சூலப்படை உடையார் தாமே - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:08 PM +0530  

பாடல் 2:
    
காரார் கமழ் கொன்றைக் கண்ணி போலும்
          காரானை ஈர் உரிவை போர்த்தார் போலும்
பாரார் பரவப் படுவார் போலும்
         பத்துப் பல்லூழி பறந்தார் போலும்
சீரால் வணங்கப் படுவார் போலும் திசை
         அனைத்துமாய் மற்றும் ஆனார் போலும்
ஏரார் கமழ் குழலாள் பாகர் போலும்
        இடைமருது மேவிய ஈசனாரே


விளக்கம்:

பத்து = மிகவும் அதிகமான எண்ணிக்கை என்ற பொருளில் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

பொழிப்புரை:
கார்க்காலத்தில் மிகுதியாக பூக்கும் கொன்றை மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை அணிந்தவரும், கரிய நிறத்தை உடைய யானையின் உதிரப்பசுமை கெடாத தோலினைத் தனது உடலின் மீது போர்த்தவரும், உலகத்தவர் பலராலும் புகழப்படுபவரும், பல ஊழிகளைக் கடந்தவரும், தனது (பெருமானின்) புகழினை உணர்ந்த அடியார்கள் பலராலும் வணங்கப் படுவாரும், எட்டு திசைகளாகவும் அந்த எட்டு திசைக்குள்ளே அடங்கும் அனைத்துப் பொருட்களாகவும், நறுமணம் கமழும் அழகிய கூந்தலை உடைய பார்வதி தேவியைத் தனது உடலின் ஒரு பாகத்தில் உடையவரும் ஆகிய சிவபெருமான் இடைமருது தலத்தில் விருப்பத்துடன் அமர்ந்துள்ளார்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/21/w600X390/.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/10/73-சூலப்படை-உடையார்-தாமே---பாடல்-2-2769054.html
2764400 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:07 PM +0530  

பாடல் 10:
    கனியினும் கட்டி பட்ட கரும்பினும்
    பனிமலர்க் குழல் பாவை நல்லாரினும்
    தனி முடி கவித்து ஆளும் அரசினும்
    இனியன் தன் அடைந்தார்க்கு இடைமருதனே

விளக்கம்:
இனியன் என்றார் சொல்லினை, கனியினும் இனியன், கரும்பினும் இனியன், பாவை நல்லாரினும் இனியன், அரசினும் இனியன் என்று கூட்டி பொருள் கொள்ளவேண்டும். சிறிய குழந்தைகள் விரும்பி உண்பது இனிப்பான பழங்களை; சற்று வளர்ந்த குழந்தைகள் கரும்பினை விரும்புவார்கள். வாலிப வயதில் இருக்கும் ஆடவர்கள் விரும்புவது அழகிய இளம் பெண்களை; வயது முதிர்ந்தோர் விரும்புவது நல்லாட்சி நடத்தும் அரசினை; இவ்வாறு நான்கு நிலைகளில் இருக்கும் மனிதர்கள் விரும்பும் பொருட்களை விடவும் இனியனவாக இருப்பவன் சிவபெருமான் என்று கூறுவதன் மூலம், அனைத்து வகை மாந்தர்களுக்கும் பெருமான் இனியவனாக இருக்கும் நிலை இங்கே உணர்த்தப் படுகின்றது. 

அப்பர் பிரான் சிவபெருமான் தனக்கு இனியவர் என்று சொல்வது போல் காரைக்கால் அம்மையாரும் சிவபிரான் தனக்கு இனியவன் என்றும் சிவபிரான் பற்றிய நினைவுகளை தனது மனத்தில் சேமிப்பாக (வைப்பாக) வைத்ததால் தான் இன்புற்று இருப்பதாகவும் அற்புதத் திருவந்தாதியில் கூறுகின்றார்.
    எனக்கினிய எம்மானை ஈசனை யான் என்றும்
    மனக்கினிய வைப்பாக வைத்தேன் -- எனக்கென்றும்
    கொண்டேன் பிரானாகக் கொள்வதுமே இன்புற்றேன்
    உண்டேன் எனக்கு அரியது ஒன்று

தனிமுடி கவித்து ஆளும் அரசன் என்று அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். உலகத்தை ஒரே குடைக்கீழ் ஆளும் அரசனுக்கு வெளிப்பகை ஏதும் இருக்காது. எனவே அந்த மன்னனின் முழு கவனமும் மக்களின் நலனைப் பாதுகாப்பதில் இருக்கும். எனவே அத்தகைய மன்னவனை மக்கள் அனைவரும் விரும்புவார்கள். 

பலருக்கும் இனியவனாக உள்ள இறைவன், ஏன் அரக்கன் இராவணன் மனமும் உடலும் புண்படுமாறு திருவிரலை மலையின் மீது ஊன்றினான் என்று அப்பர் பிரான் கேள்வி கேட்ட பாடல் (5.21.10)  இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. சனி, சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன் ஆகிய கோள்களைக் கடிந்துத் தனது அடிமையாக வைத்த அரக்கன் என்று இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். கனிய=மனம் புண்பட;
    சனியும் வெள்ளியும் திங்களும் ஞாயிறும்
    முனிவனாய் முடி பத்து உடையான் தனைக்
    கனிய ஊன்றிய காரணம் என் கொலோ
    இனியனாய் நின்ற இன்னம்பர் ஈசனே

திருவாரூர் தலத்தின் மீது பாடிய கரையும் கடலும் என்று தொடங்கும் பதிகத்தின் இரண்டாவது பாடலில் (7.73.2) சுந்தரர் இறைவனை இனியன் என்று குறிப்பிடுகின்றார். தில்லைச் சிதம்பரத்தில், நம் பால் ஆரூர் வந்து அணைக என்று அசரீரி மூலம் பெருமான் பணித்தபடி திருவாரூர் சென்ற சுந்தரர், ஆரூர் எல்லையில் அவரை வரவேற்க குழுமி இருந்த அடியார்களை வணங்கி, அவர்களிடம் ஆரூர் இறைவன் தம்மை ஆண்டுகொண்டு அருளுமாறு அவர்களும் வேண்டவேண்டும் என்று அவர்களிடம் விண்ணப்பம் வைத்த பதிகம். அனைத்துப் பொருட்களுக்கும் இனியவன் என்று பெருமானை சுந்தரர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார்.      
தனியன் என்று எள்கி அறியேன் தன்னைப் பெரிதும்
                                                                              உகப்பன்
முனிபவர் தம்மை முனிவன் முகம் பல பேசி
                                                                             மொழியேன்
கனிகள் பலவுடைத் சோலை காய்க்குலை
                                                                             ஈன்ற கமுகின்
இனியன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர் எம்மையும்
                                                                            ஆள்வரோ கேளீர்  
     

பொழிப்புரை:
நாம் அனைவரும் விரும்பு உண்ணும் பழத்தினும் இனியவனாக இருப்பவன் சிவபெருமான்; தனது இனிய சுவையினால் அனைவரும் விரும்பும் தன்மையில் உள்ள முதிர்ந்து வளர்ந்த கரும்பின் சாற்றினை விடவும் இனியவனாக இருப்பவன் பெருமான். பனியில்  நனைந்த மலர்கள் போன்று மென்மையான கூந்தல் கொண்டுள்ள இளமையான மங்கையர்களை விடவும் இனிமையாக தோன்றுபவன் சிவபெருமான். தனி ஒரு அரசனாக உலகினை ஒரு குடைக்கீழ் ஆளும் அரசன், தனது கவனம் முழுவதையும் நல்லாட்சி செய்வதில் செலுத்துவதால் மக்களுக்கு இனியவனாக இருப்பதை விடவும் இனிமையாக இருப்பவன் சிவபெருமான். தன்னைச் சரண் அடைந்த அடியார்களுக்கு இவ்வாறு இனியவனாக இருப்பவன் இடைமருது இறையவனாகிய சிவபெருமான். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/07/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-10-2764400.html
2764393 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:06 PM +0530
பாடல் 9:
    வேதம் ஓதும் விரிசடை அண்ணலார்
    பூதம் பாட நின்றாடும் புனிதனார்
    ஏதம் தீர்க்கும் இடைமருதா என்று
    பாதம் ஏத்தப் பறையும் நம் பாவமே

 
விளக்கம்:
ஏதம்=துன்பம்: பறையும்=நீங்கும்:

பொழிப்புரை:
வேதங்களை ஓதும் விரிசடை அண்ணலாகிய சிவபெருமானை, பூதங்கள் சூழ நிற்க நடனமாடும் தூயவனை, எங்களது துன்பங்களைத் தீர்க்கும் இடைமருது ஈசனே என்று நாம் அவனது திருப்பாதங்களைத் தொழுது வணங்கினால் நமது பாவங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கும். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/06/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-9-2764393.html
2764390 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:05 PM +0530  

பாடல் 7:
    விண்ணுளாரும் விரும்பப் படுபவர்
    மண்ணுளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
    எண்ணினார் பொழில் சூழ் இடைமருதினை
    நண்ணினாரை நண்ணா வினை நாசமே

விளக்கம்:
இந்த பாடலில் விண்ணுலகத்தில் உள்ள தேவர்களும் மண்ணுலக மாந்தர்களும் பெரிதும் இறைவனை விரும்புவதாக அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். இவ்வாறு அவர்கள் விரும்புவதற்கு காரணம், முந்தைய பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, வினைகளை நீக்கும் வல்லமை தான். எண்ணினார்=எனது எண்ணத்தில் இடம் கொண்ட இறைவன்; 

பொழிப்புரை:
விண்ணுலகத்தில் உள்ள தேவர்கள், பெருமான் தங்களுக்குச் செய்துள்ள நன்மைகளை நன்கு அறிந்தவர்கள். ஆதலால் பெருமானை மிகவும் விரும்புகின்றார்கள். மண்ணுலகத்தில் உள்ள மாந்தர்கள், இறைவன் தங்களுக்கு செய்யும் நன்மைகளை உணர்ந்த பின்னர் அவரது பெருமையினை உணர்ந்து அவரை மதிக்கின்றார்கள். இவ்வாறு பலராலும் விரும்பப் படுபவரும், எனது எண்ணங்களில் நிறைந்து இருப்பவரும், சோலைகள் சூழ்ந்த இடைமருது தலத்தில் உறைபவரும் ஆகிய இறைவனை அணுகி அவரை வழிபடும் அடியார்களை வினைகள் நெருங்கா. அவை முற்றிலும் நாசமாகும். 

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/04/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-7-2764390.html
2764392 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:05 PM +0530
பாடல் 8:
    வெந்த வெண்பொடி பூசும் விகிர்தனார்
    கந்த மாலைகள் சூடும் கருத்தனார்
    எந்தை என் இடைமருதினில் ஈசனைச்
    சிந்தையால் நினைவார் வினை தேயுமே

விளக்கம்:
கந்தம்=வாசனை; வெந்த வெண்பொடி=முற்றூழிக் காலத்தில் அனைத்து உயிர்களும் தாங்கள் பொருந்தியிருந்த உடலினை விட்டு ஒருங்கே விலக, அவ்வாறு உயிரற்ற உடல்கள் எரிந்த சாம்பல்; விகிர்தன்=மாறுபட்டவன்; அனைத்து உயிர்களும் தன்னிடம் ஒடுங்க, அனைத்துப் பொருட்களும் அனைத்து உடல்களும் அழிந்த பின்னரும் எஞ்சியிருக்கும் இறைவனின் தன்மை மற்றவரிடமிருந்து மாறுபட்ட தன்மை என்பதால் அப்பர் பிரான், இந்த பாடலில் இறைவனை விகிர்தன் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.   

பொழிப்புரை:
உலகிலுள்ள அனைத்து பொருட்களும், உலகிலுள்ள அனைத்து உடல்களும் அழிந்து எரிந்த பின்னரும், தான் மாட்டும் எந்த விதமான மாற்றமும் அடையாமல் ஏனையோரிடமிருந்து வேறுபட்டு விகிர்தனாக இருப்பவர் சிவபெருமான். நறுமணம் நிறைந்த மாலைகள் சூடும் பெருமானாகிய அவர், அனைத்து உயிர்களின் கருத்திலும் பரவி நிற்கின்றார். எனது தந்தை போன்றவராகிய பெருமானை, இடைமருது தலத்தில் உறையும் தலைவனை, தங்களது சிந்தைனையால் நினைக்கும் அடியார்களின் வினைகள் தேய்ந்து அழிவுறும்.       

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/05/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-8-2764392.html
2764386 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:04 PM +0530  

பாடல் 5:
    வண்டு அணைந்தன வன்னியும் கொன்றையும்
    கொண்டு அணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
    எண்டிசைக்கும் இடை மருதா என
    விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே

விளக்கம்: 
வண்டு அணைந்த மலர்கள் என்று மலர்கள் தேன் நிறைந்து காணப்படும் தன்மை உணர்த்தப் படுகின்றது. மேலை வினைகள்=அடுத்து வரும் பிறவிகளுக்கு உரிய வினைகள். சென்ற பாடலில், இறைவனை நோக்கி நாம் செய்யும் வழிபாடு அடுத்து வரும் பிறவித் துயர்களைத் தீர்த்து விடும் என்று கூறிய அப்பர் பிரான், அந்த நிலை எவ்வாறு ஏற்படும் என்பதை இந்த பாடலில் நமக்கு உணர்த்துகின்றார். உயிர்கள் பல பிறவிகளில் ஈட்டிய வினையின் தொகுதியினை, ஒரே பிறப்பில் நம்மால் அனுபவித்து கழித்து விட முடியாது. அதே போன்று மொத்த வினைகளின் பயனையும் உயிர், நரகம் மற்றும் சொர்கத்தில் அனுபவித்து கழித்து விடவும் முடியாது. அதற்கான வல்லமை நமது உடலில் இருப்பதில்லை. எனவே தான் இறைவன் உயிர்கள் பால் கருணை கொண்டு, வினைகளை பல பிறவிகளில் அனுபவித்து கழிக்குமாறு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளான். இவ்வாறு அடுத்து வரும் பிறவிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் வினைகளை, சஞ்சித வினைகள் என்று வடமொழியில் கூறுவார்கள். இதனையே மேலை வினைகள் என்று அப்பர் பிரான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். இவ்வாறு அடுத்த பிறவிகளில் நமது வாழ்வின் தன்மைகளை நிர்ணயிக்கும் மேலை வினைகள் கழிந்த பின்னர், பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் நீங்குவதால், உயிர் பிறப்பிறப்புச் சுழற்சிகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றது.     

பொழிப்புரை:
பொழுது புலர்வதன் முன்னர் பறிக்கப்பட்ட மலர்கள் என்பதால், அதனில் உள்ள தேனைப் பருகுவதற்காக வண்டுகள் சுற்றித் திரியும் இயல்பினை உடையதும், அன்று மலர்ந்ததும் ஆகிய கொன்றை, வன்னி, ஊமத்தை ஆகிய மலர்களை அணிந்த சடையினை உடையவரும், தொடர்ந்து நடனம் ஆடுபவரும் ஆகிய இறைவனை, எட்டு திசைகளுக்கும் தலைவனாகிய இடைமருதா என்று அழைத்துத் தொழும் அடியார்களின் மேலை வினைகள் அவர்களை விட்டு நீங்கிவிடும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/02/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-5-2764386.html
2764388 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:04 PM +0530  

பாடல் 6:
    ஏறது ஏறும் இடைமருது ஈசனார்
    கூறுவார் வினை தீர்க்கும் குழகனார்
    ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
    ஊறிஊறி உருகும் என் உள்ளமே

 
விளக்கம்:
இறையுணர்வு தனது உள்ளத்தில் ஊறி, உள்ளம் நெகிழ்ந்து உருக வேண்டும் என்று அப்பர் பிரான் கூறுவது, நமக்கு மணிவாசகரும் ஞான சம்பந்தரும் அருளிய சில பாடல்களை நினைவூட்டுகின்றன. அந்த பாடல்களை நாம் இங்கே காண்போம்.

நமச்சிவாயப் பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலில் (3.49.3) பெருமானின் பெருமையை நினைந்து நினைத்து உள்ளம் நெகிழ்ந்து, தங்களது கையில் உருத்திராக்க மாலையைக் கொண்டு அவனது பஞ்சாக்கர மந்திரத்தை தியானிக்கும் அடியார்களை தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்த்துவது நமச்சிவாய என்ற ஐந்தெழுத்து மந்திரம் என்று இந்த பாடலில் ஞானசம்பந்தர் குறிப்பிடுகின்றார். நெக்குள் என்ற தொடரை உள் நெக்கு என்று மாற்றி, உள்ளம் நெகிழ்ந்து என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.  
    
    நெக்குள் ஆர்வம் மிகப் பெருகி நினைந்து
    அக்கு மாலை கொடு அங்கையில் எண்ணுவார்
     தக்க வானவராத் தகுவிப்பது
     நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயவே

மாசில் வீணையும் என்று தொடங்கும் பொது பதிகத்தின் (5.90) ஒன்பதாவது பாடலில் உள்ளம் நெகிழ்ந்து தன்னை நினைக்கும் அடியார்களின் மனதினில் இறைவன் புகுந்து நிற்பான் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். அதே பாடலில் போலியாகத் தம்மைத் தொழும் அடியார்களை நினைத்து ஏளனச் சிரிப்பு சிரிக்கும் இறைவன் என்று கூறுவதன் மூலம், இறைவன் நமது பக்தியின் தரத்தினை அறிந்து கொள்வார் என்று அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார். 
    
    நெக்கு. நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
    புக்கு நிற்கும் பொன்னார் சடைப் புண்ணியன்
    பொக்கம் மிக்கவர் பூவும் நீரும் கண்டு
    நக்கு நிற்பார் அவர் தம்மை நாணியே

மணிவாசகர் தனது திருச்சதகத்தின் கடைப் பாடலில், தான் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகையில், இறைவனையே பாடிப் பாடி, உள்ளம் நைந்து நெகிழ்ந்து உருக வேண்டும் என்றும், அந்த உருக்கத்தின் பயனாக தன்னை மறந்து ஆடவேண்டும் என்றும் கூறுகின்றார். இந்த நிலையிலே தான் இறைவனின் மலர்ப் பாதங்களைச் சென்று சார வேண்டும் என்றும் தனது ஆசையை இந்த பாடலில் வெளிப்படுத்துகின்றார். அவ்வாறு இணைவதற்கு உடல் தடையாக இருப்பதால், புழுக்கள் நிறைந்த உடலிலிருந்து தனது உயிரைப் பிரித்து, வீடுபேற்றினை அருள வேண்டும் என்று வேண்டும் பாடல் இது. போது=மலர்;
  பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே
            பாடி நைந்து நைந்து உருகி நெக்கு நெக்கு  
  ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து
            ஆடு நின்கழல் போது நாயினேன்
  கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு
           நீக்கு எனை போற்றி பொய்யெலாம்
  வீட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து
          அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே  

ஐந்து புலன்களாகிய சேற்றில் அழுந்தி இருக்கும் தான், அதனின்றி மீண்டு வர முடியாமால் திணறுவதையும், இந்த நிலையில் தான் ஏதும் செய்ய முடியாமல் தவிப்பதையும் உணர்த்தும் மணிவாசகர் தான் மனம் நெகிழ்ந்து இறைவனைப் போற்றிப் புகழ்வது என்றோ என்று ஏங்கும் பாடல் புணர்ச்சிப் பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலாகும். மணலில் தோண்ட சில இடங்களில் ஊற்று வரும். ஊற்றினை மேலும் மேலும் தோண்டத் தோண்ட, நீர் பெருகும். அவ்வாறு பெருக்கெடுக்கும் நீரினால் ஊற்றினைச் சுற்றியுள்ள மண் சுவர்கள் சரிந்து விழுவதை நாம் காணலாம். அவ்வாறு தனது மனதில் பெருகி வரும் இறைவன் பால் தான் கொண்டுள்ள அன்பு, ஊற்று நீரினால் மணல் சரிவதைப் போன்று, அன்பினால் நெஞ்சத்தின் கட்டு இளகி உருக வேண்டும் என்று தனது விருப்பத்தினை மணிவாசகர் இந்த பாடலில் தெரிவிக்கின்றார்.  
    ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனி தலத்து ஐம்புலன்
                                                                                       ஆய
    சேற்றில் அழுந்தாச் சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான்
                                                                                       என்று ஏத்தி
    ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலம்
                                                                                       இட்டுப்
    போற்றிப் புகழ்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லா
                                                                                       மணியே புணர்ந்தே

 
பொழிப்புரை:
இடபத்தைத் தனது வாகனமாகக் கொண்டுள்ள இடைமருது தலத்தின் தலைவனாகிய ஈசனார், தனது திருநாமத்தைச் சொல்லும் அடியார்களின் வினைகளை முற்றிலும் நீக்கும் குழகனார் ஆவார். பாய்ந்து வந்த கங்கை ஆற்றினைத் தனது சடையில் வைத்து மறைத்த அழகராகிய இறைவனை எண்ணி எண்ணி எனது உள்ளம் உருகுகின்றது.  

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/03/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-6-2764388.html
2764384 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:03 PM +0530  

பாடல் 4:
    இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
    அம்மையேல் பிறவித் துயர் தீர்த்திடும்
    எம்மை ஆளும் இடைமருதன் கழல்
    செம்மையே தொழுவார் வினை சிந்துமே


விளக்கம்:

இம்மை=இந்த பிறவி, அம்மை=அடுத்த பிறவி; இறைவனைத் தொழும் அடியார்களின் வினைகள் நாசமாகும் என்று முந்திய பாடலில் கூறிய அப்பர் பிரான், இவ்வாறு வினைகள் நாசமாவதால் ஏற்படும் விளைவினை இந்த பாடலில் கூறுகின்றார். வினைகள் தாமே நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு காரணமாக உள்ளன. அந்த வினைகள் நீங்கப்பெற்றால், நமக்க இனிமேல் பிறவி ஏது. ஐந்த பொறிகளின், ஆளுமையில் உள்ள இந்த உயிர், தான் உறைந்துள்ள இந்த உடலைப் பற்றிய கவலை கொள்வதும் மிகவும் இயற்கை. அதனை உணர்ந்த அப்பர் பிரான், இம்மைக்கும் நன்மை பயக்கும் வழிபாடு என்று இந்த பாடலை தொடங்குகின்றார்.

பொழிப்புரை:
இடைமருது இறைவனைத் தொழும் அடியார்கள், இந்த பிறவியில் செல்வ வளமும் உடல் வளமும் பெற்று, அந்த வளங்களின் உதவியால், வானவர் தங்களது வாழ்க்கையை இனிமையாக கழிப்பது போன்று, தங்களது வாழ்க்கையில் அனைத்து நலன்களும் பெற்று வாழ்வார்கள். எம்மை ஆள்பவனாகிய இடைமருது இறைவனனின் திருப்பாதங்களைத்  சிறந்த முறையில் தொழும் அடியார்கள், தங்களது வினைகள் முற்றிலும் நீங்கப் பெற்று, வினைகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள பிறப்பிறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து, அடுத்த பிறப்பு என்பது அற்ற நிலையினை அடைவார்கள்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/sep/01/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-4-2764384.html
2759918 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:03 PM +0530 பாடல் 3:
    கொன்றை மாலையும் கூவிள மத்தமும்
    சென்று சேரத் திகழ் சடை வைத்தவன்
    என்றும் எந்தை பிரான் இடை மருதினை
    நன்று கை தொழுவார் வினை நாசமே

விளக்கம்:
திகழ்=பொலிவுடன் விளங்கும்; காசிக்கு சமமாக சொல்லப்படும் ஆறு தமிழ்நாட்டுத் தலங்களில், இடைமருது ஒன்றாகும். மற்ற தலங்கள், சாய்க்காடு, மயிலாடுதுறை, வாஞ்சியம், வெண்காடு மற்றும் ஐயாறு ஆகும். எனவே, தலத்தின் சிறப்பு கருதி இங்கே வழிபடும் அடியார்கள் தங்களது வினைகள் நீக்கப்பட்டு இன்பம் அடைவார்கள் என்று அப்பர் பிரான் உணர்த்துகின்றார்.  

இந்த பாடலில் என்றும் எந்தை பிரான் என்று அப்பர் பிரான் இறைவனை குறிப்படுகின்றார். சைவ வேளாள குடியில் அவதரித்த அப்பர் பிரானின் பெற்றோர்கள் இருவரும் பெருமான் பால் சிறந்த அன்பு கொண்டவர்களாக விளங்கியதை நாம் பெரிய புராணத்தில் காண்கின்றோம். எனவே இந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்த அப்பர் பிரான், பெருமானை தனது தந்தையாக கருதியதில் வியப்பு ஏதும் இல்லை. அவ்வாறு தான் கருதியதை திருப்பாதிரிப் புலியூர் தலத்து பதிகத்தின் முதல் பாடலில் அவர் குறிப்பிடுவதை நாம் இங்கே காண்போம். ஏன்றான்=ஏற்றுக் கொண்டவன்; இறைவன் தனது மனதினை உறைவிடமாக ஏற்றுக் கொண்டவன் என்று இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார்.  

ஈன்றாளுமாய் எனக்கு எந்தையுமாய் உடன் தோன்றினராய்
மூன்றாய் உலகம் படைத்து உகந்தான் என் மனத்துள் இருக்க
ஏன்றான் இமையவர்க்கு அன்பன் திருப்பாதிரிப் புலியூர்த்
தோன்றாத் துணையாய் இருந்தனன் தன்
                                                                                    அடியோங்களுக்கே
 

துறவுநிலை பூண்டதால் சுற்றம் ஏதும் இல்லாத அப்பர் பிரான், சிவபிரானையே தனக்கு அனைத்துச் சுற்றங்களாக காண்பதை கீழ்க்கண்ட பாடலில் (6.95.1) நாம் காணலாம். தான் அனுபவிக்கும் போகமாகவும், தன்னை உய்விக்கும் பொருளாகவும், தனக்குத் துணையாகவும், தனது செல்வங்களாகவும் சிவபிரானையே அப்பர் பிரான் காண்கின்றார். துறப்பித்தல் என்றால் உலகச் சுற்றங்களைத் துறக்கச் செய்தல் என்று பொருள்.
    
அப்பன் நீ அம்மை நீ ஐயனும் நீ அன்புடைய
                                                          மாமனும்
மாமியும் நீ
ஒப்புடைய மாதரும் ஒண்பொருளும் நீ ஒரு குலமும்
                                                          சுற்றமும் ஓரூரும் நீ
துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவும் தோற்றுவாய் நீ துணையாய்
                                                          என் நெஞ்சத்து துறப்பிப்பாய் நீ 

இப்பொன் நீ இம்மணி நீ இம்முத்தும் நீ இறைவன்
                                                           நீ ஏறூர்ந்த செல்வன் நீயே

தனது தந்தையாகவும் தாயாகவும் அப்பர் பிரான் இறைவனைக் கருதுவது, நமக்கு மணிவாசகரின் பிடித்த பத்து பதிகத்தின் ஒரு பாடலை நினைவூட்டுகின்றது. தாய் தந்தையர்களின் உறவினால் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த உடல், எத்துணை சிறந்ததாக அமையினும், நமது பழைய பிறவிகளில் ஈட்டிய வினைத் தொகைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தப் பட்ட உடலாகும். அதே உடல் இறைவன் தந்த வாழ்வாக விளங்கும் போது, வினைகள் நீக்கப்பட்ட உடலாக மாறிவிடுகின்றது. எனவே, தன்னைச் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு தனக்கு பெருந்துறையில் உபதேசம் அளித்து, பிறவிக் கடலிலிருந்து கரையேற உதவிய பெருமானை அம்மை என்றும் அப்பன் என்று அழைத்து, மணிவாசகர் மகிழ்வதை நாம் இந்த பாடலில் உணரலாம்.      
    
    அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
                      அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே
    பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
                      புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்கு
    செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
                      செல்வமே சிவபெருமானே
    இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
                      எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே

பொழிப்புரை:
கொன்றை மாலை, வில்வ மாலை, ஊமத்தை மலர்கள் ஆகியவற்றைத் தனது சடையில் மிகுந்த அழகுடன் பொலிந்து விளங்குமாறு வைத்தவன் சிவபெருமான். என்றும் எனக்கு தந்தையாக விளங்கிய சிவபெருமானை, இடைமருது தலத்தில் உறையும் பெருமானை, நல்ல முறையில் தங்களது கைகளினால் தொழும் அடியார்களின் வினைகள் நாசமாது திண்ணம்.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/31/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-3-2759918.html
2759914 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 1 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:02 PM +0530  

முன்னுரை:

திருவாவடுதுறை சென்று அங்கே பல நாட்கள் தங்கி, உழவாரப் பணிகள் செய்தவாறு பல பதிகங்கள் பாடி அருளிய அப்பர் பிரான், பின்னர் இடைமருது சென்றதாக பெரிய புராணம் கூறுகின்றது. சத்திமுற்றம் செல்லும் முன்னர் பழையாறை சென்றதாக இந்த பாடல் நமக்கு தெரிவிக்கின்றது. ஆனால் பழையாறு தலத்தின் மீது அப்போது அருளிய பதிகம் நமக்கு ஏதும் கிடைக்கவில்லை. தலையெலாம் என்று தொடங்கும் பழையாறை வடதளி பதிகம், திருமறைக்காட்டிலிருந்து ஆவடுதுறை வழியாக, இரண்டாம் முறையாக பழையாறை வந்த போது அருளிய பதிகமாகும்.  
  
   எறிபுனல் பொன் மணி சிதறும் திரை நீர்ப் பொன்னி
                          இடைமருதைச் சென்று எய்தி அன்பினோடு
    மறிவிரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி வண்டமிழ்ப்
                           பாமாலை மகிழச் சாத்திப்
    பொறி அரவம் புனைந்தாரத் திருநாகேச்சரத்துப்
                          போற்றி அரும் தமிழ் மாலை புனைந்து போந்து 
    செறி விரவு மலர்ச் சோலை பழையாறை எய்தித்
                          திருச்சத்திமுற்றத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்.

இடைமருது தலத்தின் மீது அப்பர் பிரான் அருளிய ஐந்து பதிகங்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன. காடுடை என்று தொடங்கும் நேரிசைப் பதிகம் (4.35), பாசம் ஒன்று இலராய் என்று தொடங்கும் குறுந்தொகைப் பதிகம் (5.14), பறையின் ஓசையும் என்று தொடங்கும் குறுந்தொகைப் பதிகம் (5.15), சூலப் படை உடையார் என்று தொடங்கும் திருத்தாண்டகப் பதிகம் (6.16), மற்றும்  ஆறு சடைக்கு அணிவர் என்று தொடங்கும் திருத்தாண்டகப் பதிகம் (6.17) என்பன இந்த ஐந்து பதிகங்கள்.  

பாடல் 1:
    பாசம் ஒன்று இலராய்ப் பல பத்தர்கள்
    வாச நாண்மலர் கொண்டு அடி வைகலும்
    ஈசன் எம் பெருமான் இடை மருதினில் 
    பூச நாம் புகுதும் புனல் ஆடவே

 


விளக்கம்:
நாண்மலர்=அன்றைய நாளில் பூத்த மலர்; பாசம்=உலகப் பொருட்களின் மீதும் உலகத்தில் உள்ள உயிர்களின் மீதும் கொண்டுள்ள விருப்பம்; பூச=தைப் பூச நாள்; தை மாதம் பூச நாளன்று காவிரி நதியில் நீராடுதல் மிகவும் சிறப்பானதாக கருதப்படுகின்றது. வைகலும்= தினமும்; பத்தர்=பத்து சிறந்த குணங்களை கொண்ட அடியார்கள். சிவனடியார்கள் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள் அக குணங்கள் என்றும் புற குணங்கள் என்றும் வகைப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. பத்து புற குணங்கள், திருநீறும் உருத்திராக்கமும் பக்தியுடன் தரித்தல், சிவபெருமானை புகழ்ந்து பாடுதல், சிவபிரானின் திருநாமங்களை ஓதுதல், சிவபூசனை புரிதல், சிவபுண்ணியங்கள் செய்தல், சிவபுராணங்களையும் சிவச்சரிதைகளையும் கேட்டல், சிவாலய வழிபாடு செய்தல், சிவனடியார்களை வணங்குதல், சிவனடியார்களுக்கு வேண்டுவன கொடுத்தல், சிவனடியார்கள் இல்லங்களில் அன்றி வேறிடத்தில் அன்னம் உட்கொள்ளாது இருத்தல் ஆகும். பத்து அக குணங்கள், சிவபிரானின் புகழைக் கேட்கும்போது கண்டம் விம்முதல், நாக்கு தழுதழுத்தல், உதடுகள் துடித்தல், உடம்பு குலுங்குதல், மயிர்ப்புளகம் கொள்ளுதல், உடல் வியர்த்தல், சொல் எழாமல் இருத்தல், கசிந்திருகி கண்ணீர் பெருக்குதல், வாய் விட்டு அழுதல், மெய்ம்மறத்தல் ஆகும் 

பொழிப்புரை:
உலகப் பொருட்கள் மற்றும் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் நிலையற்றவை என்பதை உணர்ந்து, அவற்றின் மீது தாங்கள் முன்னம் வைத்திருந்த பாசங்களை நீக்கியவராக உள்ள பத்தர்கள், இடைமருது தலத்தில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் மீது அன்பு உடையவர்களாக, அன்று மலர்ந்த மலர்களை இறைவனின் திருப்பாதங்களில் தூவி, இறைவனை வணங்கி நாள்தோறும் வழிபடுகின்றார்கள். இவ்வாறு சிறப்பான அடியார்களால் வணங்கப்படும், இடைமருது இறைவனை நாமும் வணங்கி, அருகிலுள்ள காவிரி நதியில் தைப்பூச நாளில் நீராடி பயன் அடைவோமாக.  

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/29/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-2759914.html
2759916 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 72. பாசம் ஒன்றிலராயினும் - பாடல் 2 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 03:02 PM +0530 பாடல் 2:
    மறையின் நாண்மலர் கொண்டு அடி வானவர்
    முறையினால் முனிகள் வழிபாடு செய்
    இறைவன் ஈசன் எம் பெருமான் இடை மருதினில்
    உறையும் ஈசனை உள்கும் என் உள்ளமே

  
விளக்கம்:
மறையின்=மறைகளில் விதித்துள்ள வழிமுறையின் வழியே; உள்குதல்=நினைத்தல்; ஈசன்= தலைவன்;
 
பொழிப்புரை:
மறைகளில் சொல்லப்பட்டுள்ள முறையின் வழியே, தேவர்களும் முனிவர்களும் அன்று அலர்ந்த மலர்களை, இறைவனின் மீது தூவி வழிபாடு செய்கின்றார்கள். அவ்வாறு கொண்டாடப்படும் இறைவனை, எனது பெருமானை, எல்லோர்க்கும் தலைவனாக விளங்குபவனை, இடைமருது தலத்தில் உறையும் இறைவனை, எனது உள்ளம் எப்போதும் நினைக்கும்.  

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/30/72-பாசம்-ஒன்றிலராயினும்---பாடல்-2-2759916.html
2840031 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Saturday, January 6, 2018 10:03 AM +0530
பாடல் 7: 

    பண்ணிய சாத்திரப் பேய்கள் பறிதலைக்
                                             குண்டரை விட்டு
    எண்ணில் புகழ் ஈசன் தன்னருள் பெற்றேற்கும்
                                             உண்டு கொலோ
    திண்ணிய மாமதில் ஆரூர்த் திருமூலட்டானன்
                                             எங்கள்
    புண்ணியன் தன்னடித் தொண்டர்க்குத்
                                             தொண்டராம் புண்ணியமே

விளக்கம்:

பண்ணிய சாத்திரங்கள் என்று சமண சமயத்து சாத்திரங்களை அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார்.. வேதங்களையும் அதன் தொடர்பான சாத்திரங்களையும் நிந்தனை செய்தவர்கள் சமணர்கள். பெருமான் அருளிய வேதங்களின் அருமை தெரியாமல், தங்களது மதக் கோட்பாடுகள் அடங்கிய சாத்திரத்தை தாங்களே தயார் செய்து கொண்டவர்கள் சமணர்கள். இதனைக் குறிப்பிடும் வகையில் பண்ணிய சாத்திரங்கள் என்று இங்கே கூறுகின்றார். திண்ணிய=உறுதி வாய்ந்த

வேதங்களை நிந்தனை செய்து சமணர்கள் வாழ்ந்தது, திருஞான சம்பந்தரின் ஆலவாய்ப் பதிகத்தின் முதல் பாடல் ஒன்றினில் (3.108.1) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை நாம் இங்கே காண்போம்.

    வேத வேள்வியை நிந்தனை செய்து உழல் 
    ஆதம் இல்லி அமணொடு தேரரை      
    வாதில் வென்று அழிக்கத் திருவுள்ளமே
    பாதி மாதுடன் ஆய பரமனே
    ஞாலம் நின் புகழே மிக வேண்டும் தென்
    ஆலவாயில் உறையும் எம் ஆதியே

பெருமானை புறக்கணித்து வாழ்ந்த சமணர்களை பேய்களை என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுவது நமக்கு சுந்தரர் அருளிய முதல் பதிகத்தின் ஏழாவது பாடலை நினைவூட்டுகின்றது. இறைவனால் பணிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டில் அவதரித்த சுந்தரர், தான் அவதரித்த நோக்கத்தை மறந்து திரிந்ததை, பெருமானின் நினைவுகள் மனதினில் இன்றி பேயாக திரிந்ததாக கூறுகின்றார். இவ்வாறு சுந்தரர் தன்னைக் குறிப்பிடும் பாடல் (7.1.2) அவர் அருளிய முதல் திருப்பதிகத்தில் உள்ளது. வேய்=மூங்கில், மூங்கில் மரங்கள் நிறைந்த வளமையான தலம் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். தலத்தின் திருக்கோயிலின் பெயர் அருள் துறை. இறைவன் தனது அடிமையாக ஏற்றுக்கொண்டதை வேறு எவரும் பெறாத பெரும்பேறு என்று சுந்தரர் மன நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுவதை நாம் உணரலாம். 

    நாயேன் பல நாளும் நினைப்பின்றி மனத்துன்னைப்
    பேயாய் திரிந்து எய்த்தேன் பெறலாகா அருள் பெற்றேன்
    வேயார் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய்நல்லூர் அருள்துறையுள்
    ஆயா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே

செத்திலாப் பத்து பதிகத்தின் ஏழாவது பாடலில், தன்னை பேயன் என்று மணிவாசகர் குறிப்பிடுகின்றார். மறிகடல்=மடிந்து வரும் அலைகள் நிறைந்த கடல்; சேயன்=தொலைவில் இருப்பவன்; இறைவன் நமக்கு மனம் மொழி மொய் ஆகிய மூன்றினையும் அளித்து, அவைகளை பயன்படுத்தி வாழ்வினில் உய்யும் வழியினை காட்டியபோதும், அவற்றை முறையாக இறைவழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தாததால், தன்னை பேயன் என்று மணிவாசகர் அழைக்கின்றார். வானவா என்றும் மணிகண்டனே என்றும் அமுதே என்றும் அழைக்காமலும், மனதினில் நினையாமலும், நமச்சிவாய என்று சொல்லி திருவடிகளை வணங்காமலும் இருந்த நிலை இங்கே கூறப்படுகின்றது. இவ்வாறு தனது மனம், மொழி, மெய் ஆகிய மூன்றும் தறிகெட்டுப் போனாலும், தன்னை அழைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இறைவனின் கடமை என்று இறைஞ்சும் மணிவாசகர், அவ்வாறு இறைவன் அழைத்துக் கொள்ளாததால், இறைவனை விட்டு தொலைதூரம் சென்றுள்ள தான், தெருவெங்கும்  உய்யும் வழி அறியாமல் திரிவதாக கூறுகின்றார். இருபத்து நான்கு மணி நேரமும், இறை உணர்வில் தோய்ந்திருப்பினும், அவ்வாறு தான் இல்லை என்று அடக்கத்துடன் கூறிக் கொள்வதே அடியார்களின் இலக்கணமாகும். தங்களது ஈடுபாடு போதாது என்றும் தங்களது ஈடுபாடு இன்னும் அதிகமாக இருக்கவேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவதே இவ்வாறு அவர்களை கூறச் செய்கின்றது போலும்.

    மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணி கண்டத்து எம் அமுதே
    நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடி பணியாப்
    பேயன் ஆகிலும் பெருநெறி காட்டாய் பிறை குலாம் சடைப் பிஞ்ஞகனே ஓ
    சேயன் ஆகி நின்று அலறுவது அழகோ திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே    

பொழிப்புரை:

இறைவன் தனது திருவாயால் அருளிய வேதங்களை நிந்தனை செய்தவர்களாய், தாங்களே  தயாரித்த சாத்திரங்களை மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தவாறு பேய்களாக திரிபவர்களும், தங்களது தலை முடியை வலிய நீக்குபவர்களும் ஆகிய சமண மூர்க்கர்களை விட்டு நீங்கி, எண்ணில் அடங்காத புகழினை உடைய ஈசனின் அருளைப் பெற்ற அடியேனுக்கு, உறுதி வாய்ந்த மதில்களை உடைய ஆரூர் நகரத்தின் மூலட்டானத்தில் உறையும் எங்களது பெருமானின் திருவடிகளுக்குத் தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தைப் பெற்ற தொண்டர்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேற்றினை அடியேன், பெறுவேனோ. பெருமானே, நீர் தான் எமக்கு அத்தகைய அருள் புரிந்து ஆரூர் தொண்டர்களுக்கு திருத்தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பினை அடியேனுக்கு நல்கவேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/06/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-7-2840031.html
2836885 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Friday, January 5, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 6:

    வீங்கிய தோள்களும் தாள்களுமாய்
                                      நின்று வெற்றரையே
    மூங்கைகள் போல் உண்ணும் மூடர் முன்னே
                                      நமக்கு உண்டு கொலோ
    தேன் கமழ் சோலைத் தென்னரூர்த்
                                      திருமூலட்டானான் செய்ய
    பூங்கழலான் அடித் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம்
                                     புண்ணியமே


விளக்கம்:


வெற்றரை=வெற்று+அரை, உடை அணியாத இடுப்பு; வீங்கிய தோள்=பருமனான தோள்கள்; மூங்கை=ஊமைகள்; 

பொழிப்புரை:

தேனின் நறுமணம் காற்றினில் கலந்து கமழும் சோலைகள் நிறைந்த தென் திருவாரூர் மூலட்டானத்தில் உறையும் இறைவனது செம்மையான திருப்பாதங்களை வணங்கித் தொழும் அடியார்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேற்றினை அடியேன், பருமையான தோள்களும் கால்களும் கொண்டவர்களாகவும், ஊமைகள் போன்று யாதும் பேசாமல் உணவு உட்கொள்பவர்களும், உடலில் ஆடைகள் ஏதும் அணியாதவர்கலாகவும், மூர்க்கர்களாகவும் விளங்கிய சமணர்கள் காணும் வகையில் பெறுவேனோ. பெருமானே, நீ தான் அடியேன் அத்தகைய அருள் பெறுமாறு உதவ வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/05/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-6-2836885.html
2836884 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 5 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Thursday, January 4, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 5: 

    அருந்தும் பொழுது உரையாடா அமணர்
                                                 திறம் அகன்று 
    வருந்தி நினைந்து அரனே என்று வாழ்த்துவேற்கு
                                                 உண்டு கொலோ
    திருந்திய மாமதில் ஆரூர்த் திருமூலட்டானனுக்குப்
    பொருந்தும் தவமுடைத் தொண்டர்க்குத்
                                                தொண்டராம் புண்ணியமே


விளக்கம்:


அருந்தும் பொழுது=உணவு உட்கொள்ளும் நேரத்தில்; திறம்=சமயக் கோட்பாடு; அரன்=பாவங்களை அரித்து போக்குவதால் வந்த பெயர்; பொருந்து தவமுடைத் தொண்டர்  என்பதற்கு, சென்ற பிறவிகளில் செய்த தவத்தின் பயனாக திருவாரூரில் பிறக்கும் வாய்ப்பினைப் பெற்றவர்கள் என்று விளக்கமும் பொருத்தமான விளக்கமே.  

பொழிப்புரை:

உணவு உட்கொள்ளும் நேரத்தில் பேசுவதைத் தவிர்க்கும் பழக்கம் கொண்டுள்ள சமணர்களின்  சமயக் கோட்பாட்டிலிருந்து விலகி வந்து, அந்நாள் வரையில் அவர்களுடன் பழகி வாழ்ந்தமை குறித்து வருந்தியவாறு, அரனே என்று பெருமானை அழைத்து வாழ்த்தி வாழும் அடியேனுக்கு, திருத்தமாக அமைந்துள்ள மதில்களை கொண்டுள்ள ஆரூர் நகரத்தில் உறையும் மூலட்டானனுக்கு பொருந்தியவாறு தவத்தினில் ஈடுபட்டுள்ள அடியார்களுக்கு தொண்டனாகும் நற்பேறு கிடைக்குமா என்று அடியேன் ஏங்குகின்றேன். பெருமானே, நீரே அருள் புரிந்து அத்தகைய நற்பேறு எனக்கு கிடைக்குமாறு அருள் புரிய வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/04/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-5-2836884.html
2836883 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 4 என். வெங்கடேஸ்வரன் DIN Wednesday, January 3, 2018 12:00 AM +0530
பாடல் 4:

    மாசினை ஏறிய மேனியர் வன்கண்ணர்
                                             மொண்ணரை விட்டு 
    ஈசனையே நினைந்து ஏசறுவேனுக்கும்
                                             உண்டு கொலோ
    தேசனை ஆரூர்த் திருமூலட்டானனை
                                            சிந்தை செய்து 
    பூசனைப் பூசுரர் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம்
                                            புண்ணியமே


விளக்கம்:


தேசன்=தேஜஸ் உடையவன்; தேஜஸ் என்றார் வடமொழிச் சொல் தேசு என்று தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வன்கண்ணர்=கொடிய பார்வையினைக் கொண்டவர்கள். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப, சமணர்களின் உள்ளத்தில் இருந்த வஞ்சம் அவர்களது பார்வையில் வெளிப்பட்டதாக அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார் போலும். இரக்கம் இல்லாத மனதினை உடையவர்கள்; மொண்ணரை= வழுக்கை;  ஏசறுதல்=இடைவிடாது கவலைப்பட்டு ஏங்குதல்; சுரர்=தேவர்கள்; பூசுரர்=பூ+சுரர்  நிலவுலகத்தில் வாழும் தேவர்கள்; அந்தணர்களை நிலவுலகத்தில் உள்ள தேவர்களாக கருதி பூசுரர் என்று சொல்வது வழக்கம், பூசுரர் என்பதற்கு பூசிக்கும்
தொண்டர் என்றும் பொருள் கொள்வதுமுண்டு.  

பொழிப்புரை:

நிறைந்த ஞானத்தால் ஒளி வடிவினனாக விளங்குபவனும், ஆரூர் திருமூலட்டானத்தில் உறைபவனும் ஆகிய பெருமானை சிந்தனை செய்து பூசித்து வழிபடும்  அடியார்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேற்றினை, நீராடுவதைத் தவிர்த்ததால் மாசு பொருந்தி உடலின் நிறம் மாறியவர்களாக, உள்ளத்தில் நிறைந்து இருந்த வஞ்சத்தினால் கொடிய பார்வையினை உடையவர்களாகவும், வழுக்கைத தலைவர்களாகவும் விளங்கிய சமணர்களுடன் அடியேன் கொண்டிருந்த தொடர்பு ஈசனின் அருளால் துண்டிக்கப்பட்ட பின்னர் ஈசனையே இடைவிடாது நினைத்தவாறு அவனது திருவடிகளைச் சென்று சேரும் நாள் எந்நாளோ  என்று ஏக்கத்துடன் வருந்தி வாழும் அடியேன் பெறுவேனோ. பெருமானே, நீவிர் தான் அத்தகைய அருளினை அடியேன் பெறுமாறு அருள் புரிய வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/03/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-4-2836883.html
2759912 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 71. காடுடைச் சுடலை நீற்றர் - பாடல் 9 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 11:34 AM +0530  

பாடல் 9:
    பொன் திகழ் கொன்றை மாலை புதுப் புனல் வன்னி மத்தம்
    மின் திகழ் சடையில் வைத்து மேதகத் தோன்றுகின்ற
    அன்று அவர் அளக்கலாகா அனல் எரியாகி நீண்டார்
    இன்று உடன் உலகம் ஏத்த இடைமருது இடம் கொண்டாரே

விளக்கம்:
மேதகு=மேன்மை உடைய; உடன் உலகம் ஏத்த=அடி முடி காண முடியாது திகைத்த அயனும் திருமாலும் பெருமானை வேண்ட, அந்த இவர்களுடன் சேர்ந்து உலகில் உள்ள அனைவரும் பெருமானை தொழுத செயல் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

பொழிப்புரை:
பொன் போன்று திகழும் கொன்றை மாலை, மற்றும் வெள்ளமாக பாய்ந்து வந்த கங்கை நதி, ஊமத்தை மலர்கள் ஆகிய பொருட்களை மின்னல் போன்று ஒளி வீசும் தனது சடையில் வைத்த பெருமான் ஏனைய தேவர்களை விடவும் மேம்பட்டுத் தோன்றுகின்றார். திருமாலும் பிரமனும், அடி முடியினை அளக்க முடியாத படி, மண்ணையும் விண்ணையும் தாண்டி நீண்ட அழல் உருவமாக நின்றவர் சிவபெருமான். தங்களது முயற்சியில் தோற்ற பின்னர், பெருமானின் மகிமையை உணர்ந்த இருவரும் அவரை துதித்து வணங்க, அந்த இருவருடன் உலகில் உள்ள மக்களும் பெருமானை வணங்கினார்கள்; இத்தகைய சிறப்பு வாந்த சிவபெருமான் இடைமருது நகரத்தினைத் தான் இருக்கும் இடமாகக் கொண்டவர் ஆவார். 

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/27/71-காடுடைச்-சுடலை-நீற்றர்---பாடல்-9-2759912.html
2759913 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 71. காடுடைச் சுடலை நீற்றர் - பாடல் 10 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 11:34 AM +0530  

பாடல் 10:
    மலையுடன் விரவி நின்று மதியிலா அரக்கன் நூக்கத்
    தலையுடன் அடர்த்து மீண்டே தலைவனா அருள்கள் நல்கி
    சிலை உடை மலையை வாங்கித் திரிபுரம் மூன்றும் எய்தார்
    இலையுடைக் கமல வேலி இடைமருது இடம் கொண்டாரே

விளக்கம்:
விரவி=கலந்து; கயிலாலாய மலையினை பேர்க்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆர்வத்துடன் முனைந்த அரக்கன் இராவணன் தனது முழு வலிமையையும் பயன்படுத்தி முயற்சி செய்ததை, மலையுடன் விரவி நின்றான் என்று அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். நூக்க=உடலினை வருத்திக் கொண்டு முயற்சி செய்ய; 

இந்த பாடலில் தலைவனாக அருள் செய்ததாக அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். முதலில் தனது வலிமையில் செருக்கு கொண்டனவனாக, கயிலை மலையினை பேர்த்தெடுக்க முயற்சி செய்த அரக்கன் இராவணன், பெருமான் தனது கால் பெருவிரலை மலையின் மீது ஊன்றிய போது, ஏதும் செய்ய இயலாமல் அலறினான். பின்னர் இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடும் சாமவேத கீதங்களைப் பாடி, இறைவனின் தொண்டர் ஆக அரக்கன் இராவணன் மாறிய பின்னர், தனது கால் பெருவிரல் அழுத்தத்தை நிறுத்திய பெருமான் அரக்கனுக்கு வரங்கள் பலவும் அளிக்கின்றார். ஒரு தலைவன், தனது தொண்டனை எவ்வாறு காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு முன்மாதிரியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்துள்ளதால், தலைவனாக அருள்கள் நல்கிய பெருமான் என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். தனது தொண்டனுக்கு, தலைவனாக அருளிய பெருமான், தன்னைச் சரணடைந்த தேவர்களை காக்கும் பொருட்டு வீறு கொண்டு எழுந்த, திரிபுரம் எரித்த நிகழ்ச்சியும் இந்த பாடலில் கூறப்படுகின்றது. 

கூற்றாயினவாறு என்று தொடங்கும் தனது பதிகத்தின் நான்காவது பாடலில் (4.1.4) அப்பர் பிரான், தன்னைச் சரணாக அடைந்த தொண்டர்களின் வினைகளைத் தீர்ப்பது ஒரு தலைவனின் கடமை அல்லவா என்ற கேள்வியினை எழுப்பி, தனது பழைய வினைகளின் காரணமாக தான் அனுபவிக்கும் சூலை நோயினைத் தீர்ப்பது இறைவனின் கடமை என்று கூறுகின்றார். தான் சிவபிரானுக்கு அடிமையாக மாறிய பின்னரும் சூலை நோய் தன்னை வருத்துவதை இறைவன் பார்த்துக்கொண்டு வாளா இருக்கலாமா என்ற கேள்வி இந்த பாடலில் எழுப்பப் படுகின்றது.  
   
    முன்னம் அடியேன் அறியாமையினால் முனிந்தென்னை
                                                                      நலிந்து முடக்கியிடப்
    பின்னை அடியேன் உமக்கு ஆளும்பட்டேன் சுடுகின்றது
                                                                      சூலை  தவிர்த்தருளீர்
    தன்னை அடைந்தார் வினை தீர்ப்பதன்றோ தலை ஆயவர்
                                                                      தம் கடன் ஆவது தான்   
    அன்ன நடையார் அதிகைக் கெடில வீரட்டானத்துறை
                                                                     அம்மானே   

சிவபெருமானுக்கு மீளா அடிமையாக இருந்த தான், கண்பார்வை இழந்து தவித்த பின்னரும் தனக்கு உதவி செய்யாமால் வாளா இருப்பது தலைவனாகிய உமக்கு அழகா என்று கேள்வி கேட்பது போல், வாளாக இருக்கின்றீரே என்று பெருமானை குற்றம் சாட்டும் முறையில் அமைந்துள்ள சுந்தரரின் பாடலும், தலைவனாக இருப்பவனின் கடமை,  தொண்டர்களின் துயரினைத் துடைக்க வேண்டியது என்ற அடிப்படையில் எழுந்த பாடல் தான் (7.95.1).
    
    மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்ப் பிறரை வேண்டாதே
    மூளாத் தீப் போல் உள்ளே கனன்று முகத்தால் மிக வாடி
     ஆளாய் இருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால்
    வாளாங்கு இருப்பீர் திருவாரூரீர் வாழ்ந்து போதீரே   

பொழிப்புரை:
தனது வலிமை அனைத்தையும் ஒருங்கே திரட்டி, அறிவிழந்த நிலையில் அரக்கன் இராவணன் தனது வழியில் கயிலை மலை குறுக்கிட்டது என்று தவறாக கருதி, இறைவன் வாழும் கயிலாய மலையினை பேர்த்து எடுக்க முயற்சி செய்தான். அதனை உணர்ந்த பெருமான் தனது கால் பெருவிரலை கயிலை மலையின் மீது ஊன்ற, அரக்கனின் பத்து தலைகளும் மலையின் கீழே மாட்டிக்கொண்டு நசுங்கின. தனது நிலையினை உணர்ந்த அரக்கன், இறைவனைப் புகழ்ந்து சாமவேத கீதங்கள் பாட, பெருமான் தனது கால் பெருவிரலை மெல்ல எடுத்து, அரக்கனுக்கு பல அருள்கள் அருளினார், இவ்வாறு, ஒரு தலைவனாக தனது தொண்டனுக்கு அருள் செய்த பண்பினை உடைய பெருமான்,  மேரு மலையினை வில்லாக வளைத்து ஆகாயத்தில் தங்களது விருப்பம் போன்று பறந்து கொண்டிருந்த மூன்று கோட்டைகளையும் ஓரே அம்பினை விடுத்து அழித்தவராவார். இவ்வாறு கருணை மற்றும் வீரம் ஆகிய இரண்டும் ஒருங்கே பொருந்திய தலைவனாகிய பெருமான் இடைமருது நகரத்தினைத் தான் இருக்கும் இடமாகக் சிவபெருமான் ஆவார்.   

முடிவுரை: 
பதிகத்தின் முதல் பாடலில் காடுடை சுடலை நீற்றர் என்று நிலையான பொருள் சிவபெருமான் ஒருவர் தான் என்றும், உலகத்தின் அனைத்துப் பொருட்களும் அழிந்த பின்னரும் எஞ்சியிருப்பது சிவபெருமான் ஒருவர் தான் என்றும் நமக்கு உணர்த்திய அப்பர் பிரான், அடுத்த பாடலில் முந்தைய பழமைக்கும் பழமையானவர் சிவபெருமான் என்று உணர்த்துகின்றார். இவ்வாறு முதல் இரண்டு பாடல்களில், அனைத்து உயிர்களுக்கும்  ஆதியாகவும் அந்தமாகவும் பெருமான் இருக்கும் நிலை உணர்த்தப்படுகின்றது. பதிகத்தின் மூன்றாவது பாடலில், நீதியே உருவமாக இருக்கும் பெருமான் என்று கூறும் அப்பர் பிரான், அடுத்த பாடலில் உயர்ந்ததாக கருதப்படும் தேவர் உலகத்தினை விடவும் மேம்பட்ட சிவலோகத்தில் உறைகின்றார் என்று கூறுகின்றார். ஐந்தாவது பாடலில் மற்றும் ஏழாவது பாடலில் அடியார்களின் மேல் படர்ந்துள்ள வினைகளைத் தீர்க்கும் வல்லமை படைத்தவன் என்றும், ஆறாவது பாடலில் பாம்பு சந்திரன் மற்றும் கங்கை நதி ஆகியோருக்கு இடையே இருந்த பகைமையைத் தீர்த்து ஆண்ட பரமன் என்றும் எட்டாவது பாடலில் பலராலும் புகழப்படும் தன்மையும்,  ஒன்பதாவது பாடலில் பிரமனும் அரியும் காணாத முறையில் அழலாக நீண்ட சிறப்பும் நமக்கு அப்பர் பிரானால் உணர்த்தப் படுகின்றன. பதிகத்தின் கடைப் பாடலில் தலைவன் என்ற முறையில் தொண்டர்களுக்கு தக்க நேரத்தில் உதவி செய்யும் கருணை உள்ளம் கொண்டவன் என்பதை உணர்த்துகின்றார். இவ்வாறு இறைவனின் பெருமைகளை அறிந்து கொண்ட நாம், அவனை வணங்கி, நமது வினைகள் தீர்க்கப் பெற்று வாழ்வினில உய்வினை அடைவோமாக.

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/28/71-காடுடைச்-சுடலை-நீற்றர்---பாடல்-10-2759913.html
2759910 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 71. காடுடைச் சுடலை நீற்றர் - பாடல் 7 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 11:33 AM +0530  

பாடல் 7:
    
படரொளி சடையின் உள்ளால் பாய்புனல் அரவினோடு
    சுடரொளி மதியம் வைத்துத் தூவொளி தோன்றும் எந்தை
    அடரொளி விடை ஒன்று ஏற வல்லவர் அன்பர் தங்கள்
    இடரவை கெடவும் நின்றார் இடைமருது இடம் கொண்டாரே

 

விளக்கம்:
படரொளி=ஒளிபடர்ந்து மின்னும் சடை; பொன்னிறமாக ஒளிவீசும் சடையை உடைய பெருமானின் மேனியும் சுடர் விட்டு ஒளி வீசுகின்றது என்றும் இந்த பாடலில் அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். அடரொளி விடை=அடர்த்த வெண்மை நிறம் கொண்டு ஒளிவீசும் இடபம்; 

பொழிப்புரை:
பொன்னிற ஒளி படர்ந்து வீசும் சடையின் உள்ளே, பாய்ந்து மிகுந்த வேகத்தோடு வந்த கங்கை நதியை வைத்த பெருமான், அதே சடையினில் பாம்பினையும் ஒளிவீசும் சந்திரனையும் வைத்துள்ளார். தூய ஒளியாக பிரகாசிக்கும் எனது தந்தையாகிய பெருமான், அடர்ந்த வெண்மை நிறத்துடன் ஒளி வீசும் இடபத்தினைத் தனது வாகனமாக ஏற்றுள்ளார். அடியார்களின் துன்பங்களைத் போக்க வல்ல பெருமான்  இடைமருது நகரத்தினைத் தான் இருக்கும் இடமாகக் கொண்டவர் ஆவார். 

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/25/71-காடுடைச்-சுடலை-நீற்றர்---பாடல்-7-2759910.html
2759911 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 71. காடுடைச் சுடலை நீற்றர் - பாடல் 8 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 11:33 AM +0530  

பாடல் 8:
    கமழ்தரு சடையின் உள்ளால் கடும் புனல் அரவினோடு
    தவழ் தரு மதியம் வைத்துத் தன்னடி பலரும் ஏத்த
    மழுவது வலம் கையேந்தி மாதொரு பாகமாகி
    எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த இடைமருது இடம்
                                                                           கொண்டாரே

 

விளக்கம்:
சென்ற பாடலில் மற்றும் இந்த பாடலில், சடையில், பாய்ந்து வந்த கங்கை நதி, விடம் கொண்ட பாம்பு, சந்திரன் ஆகிய மூன்றையும் வைத்த பெருமான் என்று அப்பர் பிரான் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த மூன்று பொருட்களும் ஒன்றுக்கொன்று பகைமையுடன் விளங்குதலன்றி, ஒன்றுக்கொண்டு மாறுபட்ட குணங்களைக் கொண்டவை. இந்த மூன்று பகைவர்களையும் தனது சடையில் வைத்து பகை தீர்த்து ஆண்ட பண்பு, பல தேவாரப் பாடல்களில் கூறப்படுகின்றது. இந்த அரிய பண்பு உடைய பெருமானை பலரும் புகழ்ந்து வணங்குவதாக அப்பர் பிரான் இந்த பாடலில் கூறுகின்றார்.     

பொழிப்புரை:
கொன்றை வன்னி மத்தம் ஆகிய மலர்களை சூடியதால் நறுமணம் கமழும் சடையினை உடைய பெருமான், தனது சடையினில் ஒன்றுக்கொன்று பகையாக உள்ள, பாய்ந்து வரும் கங்கை நீரினையும், கொடிய விடம் கொண்ட பாம்பினையும், வானில் தவழ்கின்ற சந்திரனையும் வைத்துள்ளார். இந்த மூன்று பொருட்களின் இடையே உள்ள பகையினை தீர்த்து அவை மூன்றையும் ஆட்கொண்டு சடையில் வைத்துள்ள வல்லமை பலராலும் புகழப்பட்டு, அவர்கள் அனைவரும் பெருமானின் திருவடிகளை வணங்குகின்றார்கள். இத்தகைய பண்பினை உடைய பெருமான், தனது வலது கையினில் சூலத்தை ஏந்தியவராகவும், தனது உடலின் இடது பாகத்தில் பார்வதி தேவியை வைத்தவராகவும் காணப்படுகின்றார். இவ்வாறு காட்சி தரும் பெருமான், அழகு வாய்ந்த சோலைகள் சூழ்ந்த இடைமருது நகரத்தினைத் தான் இருக்கும் இடமாகக் கொண்டவர் ஆவார்.   

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/26/71-காடுடைச்-சுடலை-நீற்றர்---பாடல்-8-2759911.html
2759908 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 71. காடுடைச் சுடலை நீற்றர் - பாடல் 6 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 11:32 AM +0530  

பாடல் 6:
    பொறியரவு அரையில் ஆர்த்துப் பூதங்கள் பலவும் சூழ
    முறிதரு வன்னி கொன்றை முதிர்சடை மூழ்க வைத்து
    மறிதரு கங்கை தங்க வைத்தவர் எத்திசையும்
    எறிதரு புனல் கொள் வேலி இடைமருது இடம் கொண்டாரே

 

விளக்கம்:
பொறி அரவு=தனது உடலில் புள்ளிகளைக் கொண்ட பாம்பு; முறி=தளிர்; மறி தரு=கீழ் மேலாக புரட்டும் தன்மை கொண்ட; எறி தரு புனல்=அலைகள் வீசும் காவிரி ஆறு 

பொழிப்புரை:
புள்ளிகள் உடைய பாம்பினைத் தனது இடையில் இறுக்கமாக கட்டிய பெருமானைச் சுற்றி ஆரவாரம் இடும் சிவகணங்கள் சூழ்ந்து இருக்கின்றன. இளம் தளிர்களாக விளங்கும் வன்னி மற்றும் கொன்றை மலர்களைத் தனது சடையில் சூடியுள்ள பெருமான், தனது வழியில் எதிர்ப்படும் எந்த பொருளையும் கீழ்மேலாக புரட்டிப் போடும் வேகத்துடன் வந்த கங்கை நதியைத் தனது சடையில் ஏற்றவர் ஆவார். தனது நீரின் மிகுதியால் அனைத்து திசைகளை நோக்கியும் அலைகள் வீசும் காவிரி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள இடைமருது நகரத்தினைத் தான் இருக்கும் இடமாகக் கொண்டவர் சிவபெருமான் ஆவார்.   

]]>
http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2017/aug/24/71-காடுடைச்-சுடலை-நீற்றர்---பாடல்-6-2759908.html
2836881 ஸ்பெஷல்ஸ் தினம் ஒரு தேவாரம் 84. குலம் பலம் பாவரு - பாடல் 3 என். வெங்கடேஸ்வரன் Tuesday, January 2, 2018 12:00 AM +0530  

பாடல் 3: 

    ஒரு வடிவு இன்றி நின்று உண் குண்டர்
                             முன் நமக்கு உண்டு கொலோ
    செரு வடி வெஞ்சிலையால் புரம் அட்டவன்
                             சென்று அடையாத்
    திருவுடையான் திருவாரூர்த் திருமூலட்டானன்
                             செங்கண்
    பொருவிடையான் அடித் தொண்டர்க்குத்
                             தொண்டராம் புண்ணியமே

விளக்கம்:

வடிவு இன்றி=ஆடைகளால் பொலிவு செய்யப்படும் அழகு இன்றி; பொருவிடையான்=போர்க் குணம் கொண்ட எருது; வெஞ்சிலை=வெம்மை வாய்ந்த வில்; மூன்று
புரங்களையும் பற்றி எரியச் செய்த அம்பு பொருத்தப்பட்ட வில் என்பதால் வெஞ்சிலை என்று இங்கே அப்பர் பிரான் கூறுகின்றார். அட்டவன்=எரித்தவன் 

பொழிப்புரை:

திரிபுரத்து அரக்கர்களுடன் போரிடுவதற்காக மேரு மலையை நெருப்பினை ஊட்டும் அம்பு பொருத்தப்பட்ட வில்லாக வளைத்து மூன்று பறக்கும் கோட்டைகளையும் எரித்தவனும், தான் போய் தேடாமல் இயல்பாகவே தன்னிடம் செல்வம் உடையவனாக இருப்பவனும், திருவாரூர் மூலட்டானத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவனும், சிவந்த கண்களுடன் போர் குணம் உடையதாக விளங்கும் ஏற்றினை வாகனமாக உடையவனும் ஆகிய பெருமானின் அடியார்களுக்கு அடியேனாக இருக்கும் நல்வினைப் பேற்றினை அடியேன், ஆடைகளால் பொலிவு பெரும் வண்ணம் அழகு உடையாதவர்களாகவும்  மூர்க்கர்களாகவும், எப்போதும் நின்றவாறே உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்தினை உடையவர்களாகவும் திகழும் சமணர்கள் காணும் வகையில் பெறுவேனோ. பெருமானே, மேலே குறிப்பிட்ட பேற்றினை அடியேன் பெறுமாறு நீரே அருள் புரிய வேண்டும்.

]]>
http://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/7/19/w600X390/16585.jpg http://www.dinamani.com/specials/thinam-oru-thavaram/2018/jan/02/84-குலம்-பலம்-பாவரு---பாடல்-3-2836881.html