சனிக்கிழமை 22 செப்டம்பர் 2018

அரசியல் பயில்வோம்!

இன அரசியல்-18: ஆர்மேனிய, யூத இனப்படுகொலைகள்

இன அரசியல்-17: செவ்விந்திய, ஆஸ்திரேலிய இனப் படுகொலைகள்
இன அரசியல்-16: இனவாதம், இனப் படுகொலை
இன அரசியல்-15: இன உணர்வு, இனவாதம், இனவெறி
இன அரசியல் 14: தமிழர் இனம்
இன அரசியல்-13: நாகர் இனம்
இன அரசியல்-12: திராவிடர்
இன அரசியல்-11: இந்திய ஆரியர்கள்
இன அரசியல்-10: ஆரிய இனம், பூர்வீகம் மற்றும் பரவல்
இன அரசியல்-9: புதிய கற்கால, இந்தியப் புதிய கற்கால, தென்னிந்தியப் புதிய கற்கால மனித இனங்கள்

புகைப்படங்கள்

சாமி 2
வண்டி
யமஹா நிகேன்
காற்றின் மொழி
மெட்ரோ ரயிலில் பிரதமர் மோடி பயணம்