வியாழக்கிழமை 15 நவம்பர் 2018

அரிய வகை பழங்கால பொருட்கள்

DIN | Published: 07th September 2016 03:54 PM

விலை மதிப்பிட முடியாத வரலாற்று பொக்கிஷங்களை தற்போதுள்ள தலைமுறையினருக்கும் பார்ப்பதற்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு கிட்டியுள்ள வேளையில், பழங்காலப் பொருட்களை சேகரித்து, நமது பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் சேர்த்து பாதுகாத்து வருகிறோம்.

More from the section

டெங்கு கொசுஉற்பத்தி
வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா
யமஹா நிகேன்
புதிய வெஸ்பா எலெக்ட்ரிக்கா ஸ்கூட்டர்
ஃபிளாரன்ஸ் புயல்