திங்கள்கிழமை 24 செப்டம்பர் 2018
இந்தியாவில் கஞ்சா விற்பனையை சட்டப்பூர்வமாக்க வேண்டும்: பாலிவுட் நடிகர் வேண்டுகோள் 
130. நாயர்
129. மருந்து
128. விட்டகுறை
101. சிந்திக்கும் மிருகம்