18 நவம்பர் 2018
ஜீ5 உங்களுக்கான பொழுதுபோக்கின் ஒரே இடம்!
8 ஜோக்ஸ்!
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!
வீக் எண்ட் ஜோக்ஸ்! கொஞ்சம் சிரிங்க ரீடர்ஸ்!