திங்கள்கிழமை 24 செப்டம்பர் 2018
5. டபுள் டெக்கர்
4. ‘சிவசாமி, நீ பிசாசுடா!’
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!
2. ஆ! கெஸ்ட்!
1. முதல் முயற்சி