வியாழக்கிழமை 15 நவம்பர் 2018
கூத்தன் இசை வெளியீட்டு விழா
சீமராஜா இசை வெளியீட்டு விழா
இரும்புத்திரை இசை வெளியீட்டு விழா
மிஸ்டர் சந்திரமௌலி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா
அனிருத் இசை வெளியீட்டு விழா
பலூன் படத்தின் இசை விழா
மேயாத மான் இசை வெளியீட்டு விழா
பள்ளிப் பருவத்திலே இசை விழா
திருட்டுப்பயலே 2 இசை வெளியீட்டு விழா
வேலையில்லா பட்டதாரி 2 இசை விழா