வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
5. டபுள் டெக்கர்
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!
2. ஆ! கெஸ்ட்!
1. முதல் முயற்சி