திங்கள்கிழமை 19 நவம்பர் 2018
8. ‘உன் கல்யாணம்டா! டயத்துக்கு வந்துடு!’
6. சுவாமி அமேசானந்தா!
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!