23 செப்டம்பர் 2018
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
15 . ஏலம் போகும்  காதல்
13. நன்மைக்கும் தீமைக்குமான  போராட்டம்
12 . கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு
11.  ஆசைகளும் தேவைகளும்
10. கைகளை  நம்பி
8. வினைகளைச் சீவும் ஆயுதம்
4. நட்பா, காதலா?
3. முற்பிறவி உண்டா?
1.குழந்தையும் தெய்வமும்