செவ்வாய்க்கிழமை 25 செப்டம்பர் 2018
19. ஸ்கீமா என்னும் எனிமா!
18. ஹடூப் என்னும் அணைக்கட்டு
17. ஜிஎப்எஸ் என்னும் ஜீசஸ்!
16. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் / இன்ஜினீயரிங் - கலக்குவது யார்?
இருப்பிட தகவல் சேவையை அணைத்து வைத்தாலும் உங்களை நாங்கள் கண்காணிக்கிறோம்: ஒப்புக் கொண்ட கூகுள் 
15. கிருஷ்ணா, ராமா சேவா!
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
13. கட்டுடைப்பு, கட்டாயம் உயர்வு தரும்!
12. கத்தரிக்காய் வாங்கிய கோயிஞ்சாமி!
11. வீ, வீ, வீ.. மூன்று வீ!