செவ்வாய்க்கிழமை 18 செப்டம்பர் 2018
128. விட்டகுறை
125. லட்சத்து எட்டு
120. வாசனை
109. மூவர்
இந்தப் பெருமாளை வணங்கினால் விரைவில் டும் டும் டும்!
58. வெளிச்சம்
23. துக்கம் தவிர்த்தல்