சனிக்கிழமை 22 செப்டம்பர் 2018
19. ஸ்கீமா என்னும் எனிமா!
18. ஹடூப் என்னும் அணைக்கட்டு
17. ஜிஎப்எஸ் என்னும் ஜீசஸ்!
16. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் / இன்ஜினீயரிங் - கலக்குவது யார்?
15. கிருஷ்ணா, ராமா சேவா!
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
13. கட்டுடைப்பு, கட்டாயம் உயர்வு தரும்!
12. கத்தரிக்காய் வாங்கிய கோயிஞ்சாமி!
11. வீ, வீ, வீ.. மூன்று வீ!
6. கோட் கொடுத்த கொடை!