சனிக்கிழமை 22 செப்டம்பர் 2018
பித்ருதோஷ நிவர்த்தி தலம் அமிர்தகடேசுவரர் கோவில், கோடியக்கரை