வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
அழகிரியின் அமைதி பேரணி 
தில்லியில் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பேரணி
மும்பையில் பிரம்மாண்ட பேரணி