வெள்ளிக்கிழமை 16 நவம்பர் 2018
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்
சோழர்களும் மகிஷாசுரமர்த்தினியும் (தொடர்ச்சி)
அன்னை உமை - மகிஷாசுரமர்த்தினி (தொடர்ச்சி 3)