வியாழக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2018
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
பாஸ், இங்க தான் எங்க லவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தெரியுமா?!
எந்தக் கடவுளுக்கு எந்த மலர்களால் பூஜித்தால் நினைத்தது நிறைவேறும்? 
எம்.குமரகுரு S/O மலர்விழி; தேசிய கையெழுத்து தினத்துக்காக வந்த உருக்கமான கடிதங்களில் ஒன்று!
மனோஜ் குரூர் எழுதியுள்ள 'நிலம் பூத்து மலர்ந்த  நாள்’நாவல் அறிமுகம் 
பூக்களை வைத்து இத்தனை அழகான குறிப்புக்களா!