செவ்வாய்க்கிழமை 25 செப்டம்பர் 2018
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்