திங்கள்கிழமை 19 நவம்பர் 2018
வணிகக் குறிகள் சட்டம்,1999
கார்கில் நினைவு தினம்: போர் நினைவிடத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் அஞ்சலி
தமிழக கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறை விதிகள், 1999.