செவ்வாய்க்கிழமை 13 நவம்பர் 2018
காஷ்மீா் குறித்து ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ஆணையத் தலைவரின் கருத்து: இந்தியா கவலை 
ஐ.நா மனித உரிமை ஆணையத்தில் இருந்து விலகியது அமெரிக்கா