திங்கள்கிழமை 19 நவம்பர் 2018
பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு இன்று திருமணம் நடைபெற்றது!
பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு அக்டோபரில் திருமணம்!