புதன்கிழமை 14 நவம்பர் 2018
கூத்தன் இசை வெளியீட்டு விழா
சீமராஜா இசை வெளியீட்டு விழா
திருட்டுப்பயலே 2 இசை வெளியீட்டு விழா