செவ்வாய்க்கிழமை 25 செப்டம்பர் 2018
கூத்தன் இசை வெளியீட்டு விழா
சீமராஜா இசை வெளியீட்டு விழா
திருட்டுப்பயலே 2 இசை வெளியீட்டு விழா