செவ்வாய்க்கிழமை 20 நவம்பர் 2018
17. பாபர் அஸாமுக்கு ஆதர்ச கிரிக்கெட் விளையாட்டாளராக இருந்தவர் யார்?