18 நவம்பர் 2018
20. கூகுளாண்டவர் என்னும் எட்டாவது வள்ளல்!
19. ஸ்கீமா என்னும் எனிமா!
18. ஹடூப் என்னும் அணைக்கட்டு
17. ஜிஎப்எஸ் என்னும் ஜீசஸ்!
16. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் / இன்ஜினீயரிங் - கலக்குவது யார்?
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
நூறு கோடி முறை முயற்சித்தாலும் ஆதார் தகவல்களை திருட முடியாது: ரவிசங்கர் பிரசாத் திட்டவட்டம்
10. ஓடிப்போன ஓஓ...டிபிஎம்எஸ்
9. ஊரறிந்த ஊப்ஸ்!
8. ஆர்டிபிஎம்எஸ் இன்றி ஓரணுவும் அசையாது!