திங்கள்கிழமை 24 செப்டம்பர் 2018
   17.இறைக்குள் மறைந்தோர்
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
15 . ஏலம் போகும்  காதல்
13. நன்மைக்கும் தீமைக்குமான  போராட்டம்
12 . கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு
11.  ஆசைகளும் தேவைகளும்
10. கைகளை  நம்பி
9. நிலவும் பேசும்!
8. வினைகளைச் சீவும் ஆயுதம்
5. மதமா மனமா?