புதன்கிழமை 19 செப்டம்பர் 2018
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!