வியாழக்கிழமை 15 நவம்பர் 2018
12. ஸ்டேட்டுக்கே ஒப்பி யூனிட்டி!
8. ‘உன் கல்யாணம்டா! டயத்துக்கு வந்துடு!’
4. ‘சிவசாமி, நீ பிசாசுடா!’
3. ஆபரேஷன் மைக் டெஸ்ட்டிங்!
2. ஆ! கெஸ்ட்!