வெள்ளிக்கிழமை 21 செப்டம்பர் 2018
வரலாறு காணாத வெள்ளத்துக்குப் பின் வந்து சேர்ந்த வறட்சி: ஆய்வு செய்ய கேரள அரசு உத்தரவு