புதன்கிழமை 21 நவம்பர் 2018
167. திருமுக்கூடல்
166. சாம்பலின் குழந்தை
பிரபல சின்னத்திரை நடிகர் மாரடைப்பினால் மரணம் 
165. அடங்கல்
164. யாத்திரை
163. புன்னகை
162. கண்ணீரின் குழந்தை
161. சமாதிகளைக் காத்தல்
160. கொள்ளி எறும்பு
159. தாயும் ஆனவள்