• சூரியனின் மேற்பரப்பில் சிறிய கரும்புள்ளியைப் போல புதன் கிரகம் நகருவதை ஸ்வீடன் நாட்டின் அறிவியல் மையத்தில் தொலைநோக்கி மூலம் திங்கள்கிழமை படம்பிடித்த காட்சி. இவ்வாறு புதன் கிரகம் கடந்து போவது ஒரு நூற்றாண்டுக்கு 13 முறை மட்டுமே நிகழும்.