• ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலுள்ள சதீஷ் தவண் விண்வெளி மையத்திலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாயும் பி.எஸ்.எல்.வி.சி-28 ராக்கெட்.