டாக்டர் வெங்கடாசலம்

டாக்டர் வெங்கடாசலம்

உணவே மருந்து

இன்றைய மருத்துவ சிந்தனை (16.01.2017) விளா மரம்

விளாம் பிசினை மஞ்சள் சேர்த்து ஊறவைத்துச் சாப்பிட்டு வந்தால் வாய்ப் புண் , வெள்ளைப்படுதல் குணமாகும்.

பிரியசகி

பிரியசகி

கண்டேன் புதையலை

புதையல் 13

மாலை தன் வீட்டுக்கு வந்தால் இன்னும் நிறைய சாதனை இளைஞர்களைப் பற்றிக் கூறுகிறேன்