டாக்டர் செந்தில்குமார்

டாக்டர் செந்தில்குமார்

வலி தீரும் வழிகள்!

9. கழுத்து பட்டை(cervical collar) அணிவது ஏன்?

கழுத்து வலி வந்தவர்களுக்கு கழுத்துப் பட்டை என்ற cervical collar பற்றி நன்றாக தெரிந்திருக்க

பிரியசகி

பிரியசகி

கண்டேன் புதையலை

புதையல் 23

தன்னைப் பற்றித் தாழ்வான எண்ணம் கொண்டிருந்த கார்த்திக், முன்னேற துடிக்கும்