அண்ணாமலையார் கோவில் மகா தேரோட்டம்

திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற தீபத் திருவிழா தேரோட்டத்தில் நான்கு ரத வீதிகளில் வலம் வந்த, அலங்கரிக்கப்பட்ட அண்ணாமலையார் தேரை திரளானோர் வடம் பிடித்து இழுத்த பக்தர்கள்.