தமிழ்மணி

இந்த வார கலாரசிகன்

ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. "தமிழ்மணி' பகுதியை வெளிக்கொணர அதைத் தொடங்கியது முதல் கடந்த பத்தாண்டுகளாக எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் "தினமணி' நாளிதழின் முதன்மை உதவி ஆசிரியர் இடைமருதூர்

17-06-2018

பசியிலும் நகைச்சுவை!

பசிப்பிணியை "பாவி' என்றார் மணிமேகலை ஆசிரியர். "பத்தும் பசிவந்திடப் பறந்து போம்' (நல்வழி-26) என்பது ஒளவையார்பாடல். பசி மிகுந்த நிலையில் கோபம் வரும்; வேளைக்கு உணவு கிடைக்கவில்லையே என்று ஆத்திரம் வரும்

17-06-2018

இடம்-பொருள்- ஏவல்!

இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து பேசுக' என்பது பேச்சு வழக்கில் உள்ள தொடர். இடம் பொருள் ஏவல் இல்லையாடா? என்று பேசியிருப்போம் அல்லது பேசக் கேட்டிருப்போம். அப்படிச் சொல்வதன் பொருள் என்ன? 

17-06-2018

கவி பாடலாம் வாங்க - 29: எழுத்து, அசை, சீர் - 1

இது வரையில் யாப்பிலக்கணத்தில் உள்ள பழைய முறைப்படி செய்யுளின் இலக்கணத்தை எழுதி வரவில்லை.

17-06-2018

திருக்குறளின் பெருமை பேசும் திருப்புல்லாணி மாலை!

காலத்தை வென்று நிற்கும் திருக்குறளின் திட்ப, நுட்பக் கருத்துகளை அன்று தொட்டு தமிழ்ப் புலவர்கள் வேண்டிய இடங்களில் எல்லாம் தம் நூல்களில் எடுத்தாண்டுள்ளனர். 

17-06-2018

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

கற்றது ஒன்றில்லையாயினும், நற்குடிப்பிறந்தார் ஒன்றை மட்டும் அறிந்தாரைவிட நற்குணங்களில் மாட்சிமைப்பட மிகச் சிறந்தோர்களே யாவார்கள்.

17-06-2018

இந்த வார கலாரசிகன்

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, கோவையில் நடந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானி டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரையின் மகன் கோகுலக் கண்ணனின் திருமணத்திற்கு நண்பர்கள் டாக்டர் எல்.பி.தங்கவேலு

10-06-2018

தண்டியார் கூறும் தமிழ்நாடு ஐந்து

தமிழ்நாடு தொன்மொழிகளில் முன்மொழி-எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி எனும் ஐவகை அடைவுகள் உடையது இம்மொழி, இன்கவி இலக்கணமாய

10-06-2018

இலக்கியத்தில் மனவியல்

இலக்கியமும் உளவியலும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உடையவை. சங்க இலக்கியம் வாழ்வியல் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதால் அதனுள் உளவியல் கூறுகளை அதிக அளவில் காணமுடிகிறது. வாழ்வில் எதிர்கொண்ட

10-06-2018

கவி பாடலாம் வாங்க - 28: யாப்பிலக்கணம் - 3

யாப்பிலக்கணத்தில் இரண்டு வகையான முறைகள் இருந்தன என்று தெரிகிறது. அசைகளை நேர்-நிரை-நேர்பு-நிரைபு என்று பிரித்தும், அடிக்கு எழுத்தெண்ணிக் கணக்குப் பண்ணிக் கட்டளையடி என்று வகுத்துப் பெயரிட்டும்

10-06-2018

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

பருத்த தோளை உடைய சோழனது சினம், மிக்க ஆகாயத்தின்கண்ணே அசைந்து கொண்டிருந்த அசுரர்களது ஊரினைத் தேவர்கள் பொருட்டுத் தொலைவித்தலால், எவ்வளவு முடியுமோ முடியும் வழியால் முயற்சி 

10-06-2018

பெரியோர் குற்றம் மறையாது!

பெண் மான் தனது கன்றிற்குப் பால் அளிக்கும் மலைநாடனே! வரிசையாகத் தோள் வலயத்தைத் தாங்கிய நீண்ட தோளையுடைய

03-06-2018

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் இ-மெயில் செய்யப்பட்டவை