Dinamani - ஆன்மிகம் - https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/ https://www.dinamani.com/ RSS Feed from Dinamani en-us Copyright 2016 Dinamani. All rights reserved. '13280' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சத்குரு தியாகராஜரின் 173 ஆவது ஆராதனை விழா DIN DIN Thursday, February 6, 2020 09:35 PM +0530 ஆராதனை விழா https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/1/30/w600X390/tanjore.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/jan/30/சத்குரு-தியாகராஜரின்-173-ஆவது-ஆராதனை-விழா-13280.html '13285' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் குடமுழுக்கு DIN DIN Wednesday, February 5, 2020 08:27 PM +0530 தஞ்சை பெரிய கோயில் , குடமுழுக்கு https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/2/5/w600X390/WhatsApp_Image.jpeg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/feb/05/tanjore-periya-temple-kovil-kumbabishekam-13285.html '13284' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பெருவுடையார் திருக்கோயில் 6வது கால யாக பூஜை DIN DIN Tuesday, February 4, 2020 04:04 PM +0530 தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் திருக்கோயில் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/2/4/w600X390/tanjore.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/feb/04/தஞ்சாவூர்-பெருவுடையார்-திருக்கோயில்-திருக்குடமுழுக்கு-விழா-13284.html '13283' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பெரியகோவிலில் கடம் புறப்பாடு DIN DIN Sunday, February 2, 2020 04:02 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/2/2/w600X390/elephant.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/feb/02/பெரியகோவிலில்-கடம்-புறப்பாடு-13283.html '13281' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் யாகசாலை பூஜைகள் ஆரம்பம் DIN DIN Sunday, February 2, 2020 03:59 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/2/1/w600X390/temple-1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/feb/01/தஞ்சை-பெரிய-கோவிலில்-யாகசாலை-பூஜைகள்-ஆரம்பம்-13281.html '13282' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பெரியக்கோவில் குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி  புனிதநீர் எடுத்து வருதல் DIN DIN Sunday, February 2, 2020 03:59 PM +0530 தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2020/2/1/w600X390/bigtmple.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2020/feb/01/பெரியக்கோவில்-குடமுழுக்கு-விழாவையொட்டி--புனிதநீர்-எடுத்து-வருதல்-13282.html '13255' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (டிச.6 - 12) எந்த ராசிக்கு யோகம்? DIN DIN Saturday, December 7, 2019 04:27 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/12/7/w600X390/varapalan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/dec/07/இந்த-வாரம்-டிச6---12-எந்த-ராசிக்கு-யோகம்-13255.html '13253' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது? DIN DIN Monday, December 2, 2019 06:43 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/12/2/w600X390/vara_palan_THUMB_.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/dec/02/இந்த-வாரம்-எந்த-ராசிக்கு-அதிர்ஷ்டம்-கொட்டப்போகுது-13253.html '13249' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (நவம்பர் 22 - 28) திடீர் அதிர்ஷ்டம் எந்த ராசிக்கு? DIN DIN Friday, November 22, 2019 12:16 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/22/w600X390/vara_palan_new.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/22/இந்த-வாரம்-நவம்பர்-22---28-திடீர்-அதிர்ஷ்டம்-எந்த-ராசிக்கு-13249.html '13243' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (நவ.15 - 21) எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது? DIN DIN Friday, November 15, 2019 12:22 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/15/w600X390/Nov_15-21.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/15/இந்த-வாரம்-நவ15---21-எந்த-ராசிக்காரர்களுக்கு-அதிர்ஷ்டம்-கொட்டப்போகுது-13243.html '13238' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (நவ.8-14) யோகம் தரும் ராசிகளில் உங்க ராசி இருக்கா? DIN DIN Monday, November 11, 2019 03:57 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/11/w600X390/vara_palan_8-14.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/11/இந்த-வாரம்-நவ8-14-யோகம்-தரும்-ராசிகளில்-உங்க-ராசி-இருக்கா-13238.html '13233' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் 12 ராசிக்குமான நவம்பர் மாத பலன்கள் DIN DIN Monday, November 4, 2019 01:12 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/4/w600X390/Monthly_Palan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/04/12-ராசிக்குமான-நவம்பர்-மாத-13233.html '13232' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்புடைமருதூரில் தாமிரவருணி மகா புஷ்கரம் பூர்த்தி விழா DIN DIN Friday, November 1, 2019 10:20 PM +0530 மகா புஷ்கரம் பூர்த்தி விழா https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/1/w600X390/video1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/01/திருப்புடைமருதூரில்-தாமிரவருணி-மகா-புஷ்கரம்-பூர்த்தி-விழா-13232.html '13231' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (நவம்பர் 01 - 07) யோகம் தரும் ராசிகளில் உங்க ராசி இருக்கா? DIN DIN Friday, November 1, 2019 04:44 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/11/1/w600X390/vara_palan_1-7.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/nov/01/இந்த-வாரம்-நவம்பர்-01---07-யோகம்-தரும்-ராசிகளில்-உங்க-ராசி-இருக்கா-13231.html '13228' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் 12 ராசிக்கான குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019 - 2020 DIN DIN Saturday, October 26, 2019 11:22 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/26/w600X390/gurupeyarchi_full_episode_thumb.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/26/12-ராசிக்கான-குருப்பெயர்ச்சி-பலன்கள்-2019---2020-13228.html '13227' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (அக்.25 - 31) திடீர் தனலாபம் யாருக்கு? DIN DIN Friday, October 25, 2019 11:55 AM +0530 weekly prediction, வார பலன்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/25/w600X390/vara_palan25-31.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/25/இந்த-வாரம்-அக்25---31-திடீர்-தனலாபம்-யாருக்கு-13227.html '13223' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் மேஷ ராசி குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2019 DIN DIN Monday, October 21, 2019 12:39 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/21/w600X390/gurupeyarchi_thumb_mesham.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/21/மேஷ-ராசி-குருப்பெயர்ச்சி-பலன்கள்---2019-13223.html '13221' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (அக்.18 - 24) எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது? DIN DIN Friday, October 18, 2019 11:46 AM +0530 வார பலன்கள் , weekly prediction https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/18/w600X390/Vara_palan_18-24.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/18/இந்த-வாரம்-அக்18---24-எந்த-ராசிக்கு-அதிர்ஷ்டம்-கொட்டப்போகுது-13221.html '13214' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (அக்.11 - 17) திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? DIN DIN Saturday, October 12, 2019 11:38 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/12/w600X390/vaarapalan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/12/இந்த-வாரம்-அக்11---17-திடீர்-அதிர்ஷ்டம்-யாருக்கு-13214.html '13206' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பாண்டுரங்க பஜனை DIN DIN Saturday, October 5, 2019 07:52 PM +0530 நவராத்திரி விழா https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/5/w600X390/madipakkam.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/05/பாண்டுரங்க-பஜனை-13206.html '13202' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் 2019 குருப்பெயர்ச்சியால் நன்மையடையும் ராசிகள் எவை? DIN DIN Friday, October 4, 2019 01:29 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/4/w600X390/guru_peyarchi.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/04/2019-குருப்பெயர்ச்சியால்-நன்மையடையும்-ராசிகள்-எவை-13202.html '13201' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவு அதிகரிக்கும்? DIN DIN Friday, October 4, 2019 01:27 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/4/w600X390/vara_palan_new.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/04/இந்த-வாரம்-எந்த-ராசிக்காரர்களுக்கு-பணவரவு-அதிகரிக்கும்-13201.html '13199' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பதில் வல்லவர்களாம் இந்த ராசிக்காரர்கள்! அக்டோபர் மாத பலன்கள்..!! DIN DIN Wednesday, October 2, 2019 11:55 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/10/2/w600X390/october.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/oct/02/ஆராய்ந்து-முடிவெடுப்பதில்-வல்லவர்களாம்-இந்த-ராசிக்காரர்கள்-அக்டோபர்-மாத-பலன்கள்-13199.html '13194' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் நவராத்திரியில் முறையாக விரதம் இருப்பது எப்படி? DIN DIN Saturday, September 28, 2019 04:15 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/28/w600X390/navaratri.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/28/நவராத்திரியில்-முறையாக-விரதம்-இருப்பது-எப்படி-13194.html '13192' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் யோகம் தரும் ராசிகளில் உங்க ராசி இருக்கா? DIN DIN Friday, September 27, 2019 12:57 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/27/w600X390/vara_palan_last_week.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/27/இந்த-வாரம்-யோகம்-தரும்-ராசிகளில்-உங்க-ராசி-இருக்கா-13192.html '13186' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வார பலன்கள் (செப்டம்பர் 20 - செப்டம்பர் 26) DIN DIN Saturday, September 21, 2019 11:32 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/21/w600X390/Vara_palan_.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/19/புரட்டாசியில்-அசைவம்-சாப்பிடக்கூடாது-ஏன்-தெரியுமா-13184.html '13171' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (செப்.13 - செப்.19) திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? DIN DIN Friday, September 13, 2019 12:15 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/13/w600X390/Sep_13-19.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/13/இந்த-வாரம்-செப்13---செப்19-திடீர்-அதிர்ஷ்டம்-யாருக்கு-13171.html '13160' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் கலெக்டருக்குப் பார்வை தந்த பேராத்துச் செல்வியம்மன்! DIN DIN Friday, September 6, 2019 03:46 PM +0530 thirunelveli perathu selyamman, amman who gives eye sight to british collector, திருநெல்வேலி பேராத்துச் செல்வியம்மன், கலெக்டருக்குப் பார்வை தந்த பேராத்துச் செல்வியம்மன், https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/6/w600X390/perathuselviamman.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/06/amman-who-gives-eyesight-to-british-collector-13160.html '13159' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வாரம் (செப். 6 - செப். 12) யாருக்கு லாபகரமாக இருக்கும்? DIN DIN Friday, September 6, 2019 12:23 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/6/w600X390/Sep_varapalan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/06/இந்த-வாரம்-செப்-6---செப்-12-யாருக்கு-லாபகரமாக-இருக்கும்-13159.html '13151' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா DIN DIN Tuesday, September 3, 2019 01:19 PM +0530 விநாயகர் சதுர்த்தி , பக்தர்கள், பண்டிகை, பிரம்மாண்ட, பிள்ளையார் சிலைகள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/3/w600X390/seashells-1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/03/vinayagar-charthurthi-festival-celebrated-amidst-fervour-13151.html '13149' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பிரமிக்க வைக்கும் 61 அடி விநாயகர் சிலை DIN DIN Sunday, September 1, 2019 11:42 PM +0530 விநாயகர் சிலை , 61 அடி https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/9/1/w600X390/vinayagar-statue.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/sep/01/the-61-ft-tall-idol-of-ganesha-considered-to-be-the-tallest-in-the-country-13149.html '13145' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் 48 நாட்கள் அத்தி வரதர் தரிசனம் காண முடியாதவர்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் விடியோ தரிசனம்! DIN DIN Saturday, August 31, 2019 11:47 AM +0530 அத்தி வரதர் தரிசனம், 48 நாட்கள் அத்தி வரதர் தரிசனம், அத்தி வரதர் விடியோ தரிசனம், athivaradar darshan, athivaradar maha darshan, 48 days of athi varadar maha darshan, https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/31/w600X390/aththi_varadhar.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/31/48-days-exclusive-video-darshan-for-those-who-cannot-see-ati-varadar-13145.html '13142' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் இந்த வார பலன்கள் (ஆக.30-செப்.5) DIN DIN Friday, August 30, 2019 02:06 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/30/w600X390/weekly.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/30/இந்த-வார-ஆக30-செப்5-பலன்கள்-13142.html '13141' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் அதிபத்த நாயனார் தங்க மீனை கடலில் விடும் ஐதீக விழா DIN DIN Friday, August 30, 2019 09:57 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/30/w600X390/NG33.jpeg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/30/அதிபத்த-நாயனார்-தங்க-மீனை-கடலில்-விடும்-ஐதீக-விழா-13141.html '13124' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம் DIN DIN Saturday, August 24, 2019 01:12 PM +0530 மஹாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோயில், விஷ்ணு பகவான், கிருஷ்ண அவதாரம் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/23/w600X390/krishna-24.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/24/krishna-jeyanthi-celebration-at-mahalingapuram-iyappan-temple-13124.html '13122' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் மயிலாடுதுறையில் அருள்பாலித்துவரும் பிரம்மாண்ட அத்திவரதர் DIN DIN Saturday, August 24, 2019 11:13 AM +0530 athi varadar , athi varadar 2019, athi varadar darshan 2019, kanhcipuram athi varadar 2019, kanchipuram varadaraja perumal temple, anamegam thagaval https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/24/w600X390/hqdefault.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/24/have-you-missed-to-dharshan-kanchipuam-athi-varadaraja-perumal-13122.html '13118' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வார பலன்கள் (ஆகஸ்ட் 23 - ஆகஸ்ட் 29) DIN DIN Friday, August 23, 2019 04:30 PM +0530 ஆகஸ்ட் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/23/w600X390/vara_palan_ths_week.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/23/வார-பலன்கள்-ஆகஸ்ட்-23---ஆகஸ்ட்-29-13118.html '13112' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஹனுமனை ஸ்ரீராமபிரான் கைகூப்பி வணங்கும் வயிரவர் கோவில் DIN DIN Thursday, August 22, 2019 01:44 PM +0530 DINAMANI TEMPLE VISIT, SPRITUAL TOUR, SRI VAIRAVAR TEMPLE, SIVAGANGAI DISTRICT TEMPLES, NAGARATHAR TEMPLES, ஸ்ரீ வைரவர் கோவில், நகரத்தார் கோவில்கள், சிவகங்கை மாவட்ட கோவில்கள், https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/22/w600X390/vairavar1111.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/22/dinamani-temple-visit-sri-vairavar-temple-sivagangai-district-13112.html '13106' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் அத்தி வரதரை தரிசித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் DIN DIN Thursday, August 15, 2019 03:43 PM +0530 காஞ்சிபுரம், வரதராஜ பெருமாள், நின்ற கோலம், வசந்த மண்டபம், அத்தி வரதர், நடிகர் ரஜினிகாந்த், மனைவி லதா, Athi Varadar idol, Sri Devarajaswami temple, wife Latha, sayana thirukolam , auspicious https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/8/15/w600X390/01.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/aug/15/actor-rajinikanth-visits-lord-athi-varadar-shrine-13106.html '13073' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வடலூரில் இசை ஆராதனை DIN DIN Tuesday, July 2, 2019 04:37 PM +0530 இசை ஆராதனை, திருஅருட்பா, கரூர் சுவாமிநாதன் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/7/2/w600X390/karur-swaminathan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jul/02/வடலூரில்-இசை-ஆராதனை-13073.html '13062' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஜோதிடம் உண்மையா பொய்யா! DIN DIN Wednesday, June 19, 2019 06:09 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/6/19/w600X390/Jodhidam.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jun/19/ஜோதிடம்-உண்மையா-பொய்யா-13062.html '13058' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் கீதாபஜன் DIN DIN Wednesday, June 12, 2019 04:55 PM +0530 கீதாபஜனை https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/6/12/w600X390/geethabhajan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jun/12/கீதாபஜன்-13058.html '13055' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் பிரச்னையா? DIN DIN Monday, June 10, 2019 06:25 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/6/10/w600X390/Aanmeegam.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jun/10/தாம்பத்திய-வாழ்க்கையில்-பிரச்னையா-13055.html '13050' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஜூன் மாதத்துக்கான பிளஸ் - மைனஸ்! DIN DIN Tuesday, June 4, 2019 05:52 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/6/4/w600X390/june.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jun/04/ஜூன்-மாதத்துக்கான-பிளஸ்---மைனஸ்-13050.html '13049' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் கோயிலில் தேங்காய் உடைப்பதன் தாத்பரியம் என்ன? DIN DIN Tuesday, June 4, 2019 05:49 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/6/4/w600X390/coconet.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jun/04/கோயிலில்-தேங்காய்-உடைப்பதன்-தாத்பரியம்-என்ன-13049.html '13039' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்பூரில் திருமுறை இன்னிசை - பகுதி IV DIN DIN Tuesday, May 28, 2019 05:43 PM +0530 வைகாசி விசாகxம், திருப்பூர், சம்பந்த குருக்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/28/w600X390/song4.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/28/திருப்பூரில்-திருமுறை-இன்னிசை---பகுதி-iv-13039.html '13038' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்பூரில் திருமுறை இன்னிசை - பகுதி III DIN DIN Tuesday, May 28, 2019 05:40 PM +0530 வைகாசி விசாகம், திருமுறை இன்னிசை https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/28/w600X390/song3.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/28/திருப்பூரில்-திருமுறை-இன்னிசை---பகுதி-iii-13038.html '13037' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்பூரில் திருமுறை இன்னிசை - பகுதி II DIN DIN Tuesday, May 28, 2019 05:37 PM +0530 வைகாசி விசாகம், சம்பந்த குருக்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/28/w600X390/song2.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/28/திருப்பூரில்-திருமுறை-இன்னிசை---பகுதி-ii-13037.html '13035' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்பூரில் திருமுறை இன்னிசை - பகுதி I DIN DIN Tuesday, May 28, 2019 05:08 PM +0530 வைகாசி விசாகம், சம்பந்த குருக்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/28/w600X390/song1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/28/திருப்பூரில்-திருமுறை-இன்னிசை-13035.html '13024' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் காஞ்சி மஹா பெரியவரின் பொன்மொழிகள் - பாகம் 2 DIN DIN Monday, May 20, 2019 10:55 PM +0530 பொன்மொழிகள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/20/w600X390/maha2.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/20/மஹாபெரியவாளின்-பொன்மொழிகள்---பாகம்-2-13024.html '13025' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் காஞ்சி மஹா பெரியவரின் பொன்மொழிகள் - பாகம் 3 DIN DIN Monday, May 20, 2019 10:55 PM +0530 பொன்மொழிகள், காஞ்சி மஹா பெரியவா https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/20/w600X390/maha3.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/20/மஹாபெரியவாளின்-பொன்மொழிகள்---பாகம்-3-13025.html '13023' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் காஞ்சி மஹா பெரியவரின் பொன் மொழிகள் - பாகம் 1 DIN DIN Monday, May 20, 2019 10:54 PM +0530 காஞ்சி மஹா பெரியவரின் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/5/20/w600X390/maha1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/may/20/காஞ்சி-மஹா-பெரியவரின்-பொன்-மொழிகள்---பகுதி-1-13023.html '12988' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சனிக்கிழமையில் பெருமாள் கோவில்களில் கூட்டம் ஏன்? DIN DIN Thursday, April 25, 2019 06:04 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/25/w600X390/sani.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/25/சனிக்கிழமையில்-பெருமாள்-கோவில்களில்-கூட்டம்-ஏன்-12988.html '12987' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை காட்சியளிக்கும் அபூர்வ அத்தி வரதர்! DIN DIN Thursday, April 25, 2019 06:02 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/25/w600X390/athi_varadar.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/25/40-ஆண்டுகளுக்கு-ஒருமுறை-காட்சியளிக்கும்-அபூர்வ-அத்தி-வரதர்-12987.html '12986' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் என்ன செய்யலாம்? என்ன செய்யக்கூடாது? DIN DIN Thursday, April 25, 2019 06:00 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/25/w600X390/jenma.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/25/ஜென்ம-நட்சத்திரத்தில்-என்ன-செய்யலாம்-என்ன-செய்யக்கூடாது-12986.html '12956' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வாஸ்துதோஷம் போக்க வீட்டில் வைக்கவேண்டிய முக்கியப் பொருள்! DIN DIN Saturday, April 6, 2019 06:09 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/6/w600X390/vasthu.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/06/வாஸ்துதோஷம்-போக்க-வீட்டில்-வைக்கவேண்டிய-முக்கியப்-பொருள்-12956.html '12955' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை எந்த திசையில் வைக்கவேண்டும்? DIN DIN Saturday, April 6, 2019 06:07 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/6/w600X390/vedio3.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/06/வீட்டில்-உள்ள-பொருட்களை-எந்த-திசையில்-வைக்கவேண்டும்-12955.html '12954' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஊற்ற ஊற்ற உருகாத நெய்: அதிசய திருத்தலம்! DIN DIN Saturday, April 6, 2019 05:55 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/6/w600X390/video2.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/06/ஊற்ற-ஊற்ற-உருகாத-நெய்-அதிசய-திருத்தலம்-12954.html '12953' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருமணத்தடை நீக்கும் பங்குனி உத்திர விரதம் DIN DIN Saturday, April 6, 2019 05:53 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/4/6/w600X390/video1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/apr/06/திருமணத்தடை-நீக்கும்-பங்குனி-உத்திர-விரதம்-12953.html '12918' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் உழவாரப்பணி DIN DIN Saturday, March 16, 2019 03:56 PM +0530 உழவாரப்பணி , ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை உடனாய  அருள்மிகு கிருபாபுரீஸ்வரர் ஆலய https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/15/w600X390/siva-temple1.png https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/15/உழவாரப்பணி-12918.html '12919' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் தீர்க்க சுமங்கலி வரம் அருளும் காரடையான் நோன்பு DIN DIN Friday, March 15, 2019 02:38 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/15/w600X390/karadayan_nonbu.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/15/தீர்க்க-சுமங்கலி-வரம்-அருளும்-காரடையான்-நோன்பு-12919.html '12914' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா? DIN DIN Monday, March 11, 2019 01:08 PM +0530 Thirumala Thirupathi Devasthanam, thirumala temples unknown facts, tirupathi temple https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/11/w600X390/maxresdefault.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/11/திருப்பதி-செல்பவர்களுக்கு-இந்த-விஷயம்-தெரியுமா-12914.html '12906' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் குளிகை நேரத்தில் இதை மட்டும் செய்யாதீங்க! DIN DIN Saturday, March 9, 2019 02:21 PM +0530 குளிகை, kuligai https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/9/w600X390/kuligai.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/09/குளிகை-நேரத்தில்-இதை-மட்டும்-செய்யாதீங்க-12906.html '12902' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருமுறை இன்னிசை DIN DIN Monday, March 4, 2019 07:04 AM +0530 திருவாசக இன்னிசை https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/3/w600X390/sivagowri-girishkumar.png https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/03/திருவாசக-இன்னிசை-12902.html '12903' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருமுறை இன்னிசை - 2 DIN DIN Monday, March 4, 2019 07:04 AM +0530 திருமுறை https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/3/3/w600X390/girishkumar.png https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/mar/03/திருவாசக-இன்னிசை---2-12903.html '12893' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஆதிகும்பேஸ்வரர் ஆலய மாசிமக தீர்த்தவாரி  DIN DIN Friday, February 22, 2019 01:11 PM +0530 ஆதிகும்பேஸ்வரர், மாசிமக தீர்த்தவாரி , அஸ்திரதேவர், அபிஷேகங்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/2/22/w600X390/srideivam1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/feb/22/ஆதிகும்பேஸ்வரர்-ஆலய-மாசிமக-தீர்த்தவாரி-12893.html '12877' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் அருள்மிகு உத்தவேதீஸ்வரர் ஆலயம் உழவாரப்பணி DIN DIN Thursday, February 14, 2019 04:30 PM +0530 அருள்மிகு உத்தவேதீஸ்வரர் ஆலயம் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/2/14/w600X390/temple-cleaning.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/feb/14/அருள்மிகு-உத்தவேதீஸ்வரர்-ஆலயம்-உழவாரப்பணி-12877.html '12859' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஸ்ரீ அகத்தியர் பற்றிய பாடல் DIN DIN Wednesday, February 6, 2019 02:40 PM +0530 ஸ்ரீ அகத்தியர் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/2/6/w600X390/shriagathiyar.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/feb/06/ஸ்ரீ-அகத்தியர்-பற்றிய-பாடல்-12859.html '12849' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சடைவுடைநாதனே வாராய் DIN DIN Sunday, January 27, 2019 09:21 PM +0530 டைவுடைநாதனே வாராய் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/1/23/w600X390/hariharan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jan/23/சடைவுடைநாதனே-வாராய்-12849.html '12828' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஸ்ரீ மஹாலிங்க ஸ்வாமி ஆலய தேரோட்டம் DIN DIN Monday, January 7, 2019 02:27 PM +0530 ஸ்ரீ மஹாலிங்க ஸ்வாமி திருக்கோவில் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/1/7/w600X390/sanyasi.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jan/07/ஸ்ரீ-மஹாலிங்க-ஸ்வாமி-திருக்கோவில்-12828.html '12824' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சபரிமலை விரதம் காப்போம் DIN DIN Friday, January 4, 2019 01:48 PM +0530 சபரிமலை, ஶ்ரீநாதசின்மயன் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/1/4/w600X390/ayyappadevotees.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jan/04/சபரிமலை-விரதம்-காப்போம்-12824.html '12819' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் காஞ்சி  மஹா ஸ்வாமிகளின் மஹிமை - மடிப்பாக்கம் ஹரிஹரன்   DIN DIN Wednesday, January 2, 2019 03:13 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2019/1/2/w600X390/hariharan.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2019/jan/02/மஹா-பெரியவா-மகிமை---மடிப்பாக்கம்-ஹரிஹரன்-12819.html '12811' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2019 DIN DIN Monday, December 31, 2018 08:56 AM +0530 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள், 2019, 12 ராசிகள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/31/w600X390/jothidar.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/31/ஆங்கிலப்-புத்தாண்டு-பலன்கள்---2019-12811.html '12806' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் செப்பறை அழகிய கூத்தர் கோயில் - பகுதி 1 DIN DIN Thursday, December 27, 2018 01:34 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/27/w600X390/lordnatrajar.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/27/செப்பறை-அழகிய-கூத்தர்-கோயில்-12806.html '12807' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் செப்பறை அழகிய கூத்தர் கோயில் - பகுதி 2 DIN DIN Thursday, December 27, 2018 01:34 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/27/w600X390/lordnatrajar1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/27/செப்பறை-அழகிய-கூத்தர்-கோயில்-12807.html '12808' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் செப்பறை அழகிய கூத்தர் கோயில் - பகுதி 3 DIN DIN Thursday, December 27, 2018 01:34 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/27/w600X390/lordnatrajar2.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/27/செப்பறை-அழகிய-கூத்தர்-கோயில்---பகுதி-3-12808.html '12809' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் செப்பறை அழகிய கூத்தர் கோயில் - பகுதி 4 DIN DIN Thursday, December 27, 2018 01:34 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/27/w600X390/lordnatrajar3.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/27/செப்பறை-அழகிய-கூத்தர்-கோயில்---பகுதி-4-12809.html '12791' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பார்த்தசாரதி கோயிலில் பரமபத வாசல் திறப்பு DIN DIN Wednesday, December 19, 2018 11:53 AM +0530 பார்த்தசாரதி கோயில், பரமபத வாசல் திறப்பு https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/19/w600X390/PART13.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/19/பார்த்தசாரதி-கோயிலில்-பரமபத-வாசல்-திறப்பு-12791.html '12790' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா DIN DIN Wednesday, December 19, 2018 11:40 AM +0530 பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் , வைகுண்ட ஏகாதசி விழா https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/12/19/w600X390/DSC_5603.JPG https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/dec/19/வைகுண்ட-ஏகாதசி-விழா-12790.html '12428' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ராஜ ராஜ சோழனுக்கு வரவேற்பு DIN DIN Tuesday, December 4, 2018 06:29 PM +0530 ராஜராஜ சோழன், உலகமாதேவி https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/6/5/w600X390/celebrate.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jun/05/1000-year-old-stolen-idols-of-rajaraja-chola-return-to-tn-12428.html
'12750' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருவண்ணாமலை மகா தீபம் மற்றும் அர்த்தநாரீஸ்வரர் தரிசனம் - 1 DIN DIN Saturday, November 24, 2018 11:46 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/24/w600X390/tml12.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/24/திருவண்ணாமலை-மகா-தீபம்-மற்றும்-அர்த்தநாரீஸ்வரர்-தரிசனம்---1-12750.html
'12749' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருவண்ணாமலை மகா தீபம் - 1 DIN DIN Saturday, November 24, 2018 11:44 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/24/w600X390/deepam1.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/24/திருவண்ணாமலை-மகா-தீபம்---1-12749.html
'12747' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருவண்ணாமலையில் பரணி தீபம் DIN DIN Friday, November 23, 2018 12:25 PM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/23/w600X390/IMG-20181123-WA0003.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/23/திருவண்ணாமலையில்பரணி-தீபம்-12747.html
'12741' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் அண்ணாமலையார் கோவில் மகா தேரோட்டம் DIN DIN Wednesday, November 21, 2018 01:56 PM +0530 அண்ணாமலையார், கோவில் , மகா தேரோட்டம், Thiruvannalalai Temple, Ther Festival https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/21/w600X390/Thiruvannamalai-temple-7.jpeg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/21/thiruvannalalai-temple-ther-festival-held-12741.html
'12738' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் மகாலிங்கபுரம் ஸ்ரீ ஐயப்பன் குருவாயூரப்பன் கோயிலில் மாலை அணிய திரண்ட ஐயப்ப பக்தர்கள் DIN DIN Saturday, November 17, 2018 10:17 AM +0530 https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/17/w600X390/ayy.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/17/மகாலிங்கபுரம்-ஸ்ரீ-ஐயப்பன்-குருவாயூரப்பன்-கோயிலில்-மாலை-அணிய-திரண்ட-ஐயப்ப-பக்தர்கள்-12738.html
'12730' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் பால் காவடி வழிபாடு DIN DIN Wednesday, November 14, 2018 01:36 PM +0530 பால் காவடி வழிபாடு https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/11/14/w600X390/kavadi.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/nov/14/பால்-காவடி-வழிபாடு-12730.html '12687' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருமுறை இன்னிசை DIN DIN Wednesday, October 24, 2018 10:58 AM +0530 திருமுறை இன்னிசை https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/10/24/w600X390/music.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/oct/24/திருமுறை-இன்னிசை-12687.html
'12656' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் நவராத்திரி முதல் நாள் பிரார்த்தனை DIN DIN Wednesday, October 10, 2018 01:17 PM +0530 நவராத்திரி , பிரார்த்தனை, சக்தி, விரதங்கள், புராணங்கள் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2013/10/13/4/w600X390/durga.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/oct/10/devotees-offer-prayers-on-1st-day-of-navratri-12656.html
'12619' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சாக்லேட் விநாயகர் DIN DIN Friday, September 14, 2018 06:52 PM +0530 சாக்லேட் விநாயகர், Chocolate Ganpati https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/9/14/w600X390/vinayagar1.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/sep/14/chocolate-ganpati-made-in-punjab-by-20-chefs-12619.html
'12617' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வாழை விநாயகர் DIN DIN Friday, September 14, 2018 06:41 PM +0530 Ganesha, banana flowers , வாழை விநாயகர் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/9/14/w600X390/banana.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/sep/14/lord-ganesha-idol-made-with-7000-banana-flowers-in-chennai-12617.html
'12514' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருவிடைமருதூர் ஆலயத்தில் உழவாரப்பணி - பகுதி I DIN DIN Saturday, July 21, 2018 12:25 PM +0530 திருவிடைமருதூர் ஆலயம https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/7/17/w600X390/video1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jul/17/திருவிடைமருதூர்-ஆலயத்தின்-உழவாரப்பணியின்-12514.html '12522' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் திருவிடைமருதூர் ஆலயத்தில் உழவாரப்பணி - பகுதி II DIN DIN Saturday, July 21, 2018 12:24 PM +0530  உழவாரப்பணி https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/7/21/w600X390/temple1.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jul/21/திருவிடைமருதூர்-ஆலயத்தில்-உழவாரப்பணி---பகுதி-ii-12522.html '12515' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம்  திருவையாறு ஆலய திருத்தேர் வெள்ளோட்டம் DIN DIN Tuesday, July 17, 2018 08:42 PM +0530 திருவையாறு ஆலய திருத்தேர் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/7/17/w600X390/thiruther.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jul/17/திருவையாறு-ஆலய-திருத்தேர்-வெள்ளோட்டம்-12515.html '12462' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சப்தஸ்தான பெருவிழா DIN DIN Thursday, June 28, 2018 05:35 PM +0530 சப்தஸ்தான பெருவிழா, ஐயாறப்பர்-அறம்வளர்த்த நாயகி https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/6/27/w600X390/shrilordsivasakthi.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jun/27/திருவையாறு-சப்தஸ்தான-பெருவிழா-12462.html '12419' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் சிங்கப்பூர் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் மகோத்ஸவம் DIN DIN Thursday, May 31, 2018 02:53 PM +0530 செண்பக விநாயகர் ஆலயம், செண்பக https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/5/31/w600X390/fest.jpg https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/may/31/சிங்கப்பூர்-ஸ்ரீ-செண்பக-விநாயகர்-மகோத்ஸவம்-12419.html '12357' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் ஸ்ரீ பிரம்மநந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் DIN DIN Thursday, April 19, 2018 03:34 PM +0530 ஸ்ரீ பிரம்மநந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/4/19/w600X390/Shri_Bhrama_Nandeeswarar_Temple_-1a.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/apr/19/shri-bhrama-nandeeswarar-temple-12357.html
'12108' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் மகாகால் கோவிலில் மகா ஆரத்தி DIN DIN Monday, January 1, 2018 03:02 PM +0530 மகாகால் கோவில், மகா ஆரத்தி https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/1/1/w600X390/kalitemple.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jan/01/maha-aarti-of-2018-performed-at-mahakaal-temple-12108.html
'12106' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் வைஷ்ணவ தேவி சன்னதியில் பக்தர்கள் தரிசனம் DIN DIN Monday, January 1, 2018 02:37 PM +0530 வைஷ்ணவ தேவி, குகைக்கோவில் https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2018/1/1/w600X390/vaishnodevi.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2018/jan/01/vaishno-devi-shrine-witnesses-heavy-rush-of-pilgrims-on-new-year-day-12106.html
'11987' வீடியோக்கள் ஆன்மிகம் அபிராமி அம்மை பதிகம் - அபயாம்பிகை சதகம் - மீனாக்ஷி பிள்ளைத் தமிழ் DIN DIN Tuesday, November 14, 2017 02:26 PM +0530 அபிராமி அம்மை பதிகம் - அபயாம்பிகை சதகம் - மீனாக்ஷி பிள்ளைத் தமிழ், மயிலாடுதுறை சிவக்குமார். https://images.dinamani.com/uploads/user/imagelibrary/2017/11/14/w600X390/song1.jpg
https://www.dinamani.com/videos/video-spiritual/2017/nov/14/அபிராமி-அம்மை-பதிகம்---அபயாம்பிகை-சதகம்---மீனாக்ஷி-பிள்ளைத்-தமிழ்-11987.html