புகை​யில்லா போகி:​ பள்ளி மாண​வர்​கள் பேரணி

‌வேலூ‌ர், ஜன. 12:  க‌ô‌ட் ப‌ôடி அரசு ஆ‌ண் க‌ள் ‌மே‌ல் நி ‌லை‌ப் ப‌ள்ளி ம‌ôண வ‌ர் க‌ள் ச‌ô‌ர் பி‌ல் பு‌கை யி‌ல் ல‌ô‌ப் ‌பே‌ôகி ப‌ண் டி‌கை, பிள‌ô‌ஸ் டி‌க் ஒழி‌ப்பு விழி‌ப் பு ண‌ர்வு ‌பேரணி ‌செ‌வ் வ‌ô‌ய்

‌வேலூ‌ர், ஜன. 12:  க‌ô‌ட் ப‌ôடி அரசு ஆ‌ண் க‌ள் ‌மே‌ல் நி ‌லை‌ப் ப‌ள்ளி ம‌ôண வ‌ர் க‌ள் ச‌ô‌ர் பி‌ல் பு‌கை யி‌ல் ல‌ô‌ப் ‌பே‌ôகி ப‌ண் டி‌கை, பிள‌ô‌ஸ் டி‌க் ஒழி‌ப்பு விழி‌ப் பு ண‌ர்வு ‌பேரணி ‌செ‌வ் வ‌ô‌ய்‌க் கி ழ‌மை ந‌டை ‌பெ‌ற் றது.

‌பேர ணி‌யை க‌ô‌ட் ப‌ôடி க‌ôவ‌ல் து‌ணை‌க் க‌ண் க‌ô ணி‌ப் ப‌ô ள‌ர் எ‌ஸ்.ப‌ட் ட‌ôபி ‌கெ‌ôடி ய ‌சை‌த் து‌த் ‌தெ‌ôட‌ங்கி ‌வை‌த் த‌ô‌ர். ஊ‌ர் வ ல‌த் து‌க்கு ப‌ள் ளி‌த் த‌லை ‌மை ய‌ô சி ரி ய‌ர் (‌பெ‌ôறு‌ப்பு) எ‌ஸ்.ந‌ôர‌ô ய ண‌ன் த‌லை‌மை வகி‌த் த‌ô‌ர்.

ம‌ôவ‌ட்ட சு‌ற் று‌ச் சூ ழ‌ல் து‌றை ஒரு‌ங் கி ‌ணை‌ப் ப‌ô ள‌ர் ஓ.அ‌ன் பு ‌ரே‌ô‌ஸ், உத வி‌த் த‌லை ‌மை ய‌ô சி ரி ய‌ர் வி.முரு ‌கே ச‌ன், ஜி.ச‌ô‌ந் த‌ன், ‌தேசிய ம‌ôண வ‌ர் ப‌டை அலு வ ல‌ர் ர‌ôஜ‌ô உ‌ள் ளி‌ட் ‌டே‌ô‌ர் ப‌ங் ‌கே‌ற் ற ன‌ர்.

ப‌ள்ளி வள‌ô க‌த் தி‌ல் இரு‌ந்து புற‌ப் ப‌ட்ட ஊ‌ர் வ ல‌ம் க‌ô‌ட் ப‌ôடி சி‌த் தூ‌ர் ‌பேரு‌ந்து நி‌லை ய‌ம் வ‌ரை ‌செ‌ன்று மீ‌ண் டு‌ம் ப‌ள் ளி ‌யை‌ச் ‌செ‌ன் ற ‌டை‌ந் தது. ‌தேசிய ம‌ôண வ‌ர் ப‌டை, ந‌ô‌ட்டு நல‌ப் ப ணி‌த் தி‌ட் ட‌ம், ச‌ôர ண‌ர் இய‌க் க‌ம், ‌தேசிய பசு ‌மை‌ப் ப‌டை ம‌ôண வ‌ர் க‌ள் ஊ‌ர் வ ல‌த் தி‌ல் கல‌ந் து ‌கெ‌ô‌ண் ட ன‌ர்.

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Koo

உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தினமணி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் 

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com