பேரணி...

ஜனநாயகம் காப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற லடாக் மாணவா்கள்.
பேரணி... ஜனநாயகம் காப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற லடாக் மாணவா்கள்.

ஜனநாயகம் காப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற லடாக் மாணவா்கள். ’

ஜனநாயகம் காப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற லடாக் மாணவா்கள்.

பேரணி... ஜனநாயகம் காப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி, தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேரணி சென்ற லடாக் மாணவா்கள்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com