புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019

அரசியல் பயில்வோம்!

மத அரசியல்-47: சீக்கிய மதம்

மத அரசியல்-46: ஆசீவகம்- விநாயகர், முருகன் எப்படி ஆசீவக நெறியின் கடவுளர்?
மத அரசியல்-45: ஆசீவகம் - எழுத்தியல்
மத அரசியல்-44: ஆசீவக மத நூல், ஐம்பூதக் கோட்பாடு, தருக்கவியல், எண்ணியக் கோட்பாடு, தந்திர உத்தி
மத அரசியல்-43: ஆசீவகம்-எண்ணியல்
மத அரசியல்-42: ஆசீவகம் குருகுலக் கல்வி, வர்ணாசிரமம், ஏழு கன்னிமார்
மத அரசியல்-41: ஆசீவகம்-ஆசு மருத்துவம்
மத அரசியல்-40: ஆசிவர்கள் வானியல் 
மத அரசியல்-39: ஆசிவகம்-நிறுவனர்கள்/காட்சியியலாளர்கள்
மத அரசியல்-38: ஆசீவகம்-நிறக் கோட்பாடு, ஏழுநிலைக் கோட்பாடு, இறுதி எட்டுக் கோட்பாடு

புகைப்படங்கள்

பாமக - அதிமுக கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
விமானத் தொழில் கண்காட்சி 2019
நடிகர் மனோபாலாவின் மகன் திருமண வரவேற்பு ஆல்பம் - பகுதி I
நடிகர் மனோபாலாவின் மகன் திருமணம்
புல்வாமா தாக்குதல்