புதன்கிழமை 17 ஜூலை 2019

அரிய வகை பழங்கால பொருட்கள்

DIN | Published: 07th September 2016 03:54 PM

விலை மதிப்பிட முடியாத வரலாற்று பொக்கிஷங்களை தற்போதுள்ள தலைமுறையினருக்கும் பார்ப்பதற்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு கிட்டியுள்ள வேளையில், பழங்காலப் பொருட்களை சேகரித்து, நமது பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் சேர்த்து பாதுகாத்து வருகிறோம்.

More from the section

டாப் 25 பிரியாணி ரகங்கள்... (படங்களுடன்)
வெவ்வேறு நேரத்தைக் காட்டும் மணி கூண்டு
பொக்கிஷங்கள்
அழுகிய பழங்களை உண்ணும் குரங்குகள்
உணவை தேடி வரும் பெலிகன் பறவைகள்