புதன்கிழமை 23 ஜனவரி 2019

பத்தாம் பத்து ஐந்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 8

By சொ. மணியன்| DIN | Published: 08th September 2018 12:00 AM

பாடல் 8

சாரா ஏதங்கள்
நீர்ஆர் முகில் வண்ணன்
பேர் ஆர் ஓதுவார்
ஆர் ஆர் அமரரே.

நீர் நிறைந்த மேகத்தைப்போன்ற வண்ணம் கொண்ட எம்பெருமானின் பெயரை யாரெல்லாம் ஓதுகிறார்களோ, அவர்களைப் பாவங்கள் சேராது, அவர்கள் அமரர்களுக்குச் சமமாவார்கள்.

More from the section

பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 11
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 10
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 9
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 8
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 7