புதன்கிழமை 16 ஜனவரி 2019

பத்தாம் பத்து ஐந்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 9

By சொ. மணியன்| DIN | Published: 09th September 2018 12:00 AM

பாடல் 9

அமரர்க்கு அரியானை,
தமர்கட்கு எளியானை
அமரத் தொழுவார்கட்கு
அமரா வினைகளே.

தேவர்களாலும் காண இயலாதவன், அதேசமயம் தன் அடியவர்களுக்கு எளியவன் எம்பெருமான், அத்தகைய பெருமானைப் பொருந்தி வணங்குபவர்களை வினைகள் சேராது.

More from the section

பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 11
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 10
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 9
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 8
பத்தாம் பத்து பத்தாம் திருவாய்மொழி - பாடல் 7