புதன்கிழமை 23 ஜனவரி 2019
பித்ருதோஷ நிவர்த்தி தலம் அமிர்தகடேசுவரர் கோவில், கோடியக்கரை