செவ்வாய்க்கிழமை 22 ஜனவரி 2019
வினைகளைச் சீவும் ஆயுதம்
எனது மேசை மீது அணு பட்டன் உள்ளது