புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
154. துடைப்பக் கட்டை
153. புன்னகைக் காலம்
152. கோடிட்ட இடங்கள்
140. தவப் பயன்
139. பத்து கிராம்
138. ஒரு மரணமும் ஒரு கொலையும்
இந்தியாவில் கஞ்சா விற்பனையை சட்டப்பூர்வமாக்க வேண்டும்: பாலிவுட் நடிகர் வேண்டுகோள் 
130. நாயர்
129. மருந்து
128. விட்டகுறை