வெள்ளிக்கிழமை 22 பிப்ரவரி 2019
உலகையே அங்குலம் அங்குலமாக அளக்கும் 'கூகுள் எர்த்'
மரங்களை வெட்டாமல் தடுக்க தங்கள் இன்னுயிர் கொடுக்கத் தயங்காத அந்த மூன்று பெண்களைப் பற்றி அறிவோமா?!
ராமன் தீக்குளித்த ராமாயணம் படைத்த ‘கன்னட மகாகவி குவெம்புவுக்கு’ டூடுல் வெளியிட்டுச் சிறப்பித்தது கூகுள்!
கூகுள் டூடுலில் இந்திரா காந்தி சாயலில் முகம் காட்டும் அந்தப் பெண்மணி யார்?