வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
சமந்தா
சமந்தா
சீமராஜா
சீமராஜா இசை வெளியீட்டு விழா
இரும்புத்திரை
நடிகை சமந்தா
இரும்பு திரை
கிறிஸ்துவ முறைப்படி சமந்தா-நாக சைதன்யா திருமணம்
கிறிஸ்துவ முறைப்படி சமந்தா-நாக சைதன்யா திருமணம்
இந்து முறைப்படி சமந்தா-நாக சைதன்யா திருமணம்