செவ்வாய்க்கிழமை 19 மார்ச் 2019
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்