வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
கனா படத்தின் வெற்றி விழா
சீமராஜா
சிவகார்த்திகேயன் கியூட் மகள்
சீமராஜா இசை வெளியீட்டு விழா
சிவகார்த்திகேயனின் கனா நன்றி விழா
சிவகார்த்திகேயனின் புதிய படபூஜை விழா
பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சிவகார்த்திகேயன்
வேலைக்காரன்
சிவகார்த்தியனின் வேலைக்காரன்
சிவகார்த்திகேயன்