வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
22. புத்தகச் சிந்தை!
21. பெண்களோ! பெண்கள்!
20. சுருட்டிய காலண்டர்
19. புகைப் பிடிக்காத பொஸ்கி!
18. ஆடுதுறை ஆராமுதன்
17. குழல் இனிது! விசில் இனிது!
16. சலூனில் இந்தி
15. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம்
14. நிஜ வயதுக்கு வராதவர்கள்!
13. கஜா!