சனிக்கிழமை 23 பிப்ரவரி 2019
'செல்ஃபியால் சீறிய சிவகுமார்' இளைஞரின் செல்ஃபோனை பட்டென தட்டிவிட்டார்- வைரலாகும் விடியோ
விண்ணில் பறக்கும் போது ஹாயாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்த விமானி!