வெள்ளிக்கிழமை 22 பிப்ரவரி 2019
26. சுறுசுறுப்பானந்தா!
23. குழம்பி-அகம்!
22. புத்தகச் சிந்தை!
21. பெண்களோ! பெண்கள்!
20. சுருட்டிய காலண்டர்
19. புகைப் பிடிக்காத பொஸ்கி!
18. ஆடுதுறை ஆராமுதன்
17. குழல் இனிது! விசில் இனிது!
16. சலூனில் இந்தி
15. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம்